• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Analiza i...

Nawigacja

Analiza i interpretacja wiersza Horacego "Do Leukonoe"Analiza i interpretacja wiersza Horacego "Do Leukonoe"


"Nie dociekaj nie nasza to rzecz Leukonoe

kiedy umrzeć mam ja kiedy ty nie odsłaniaj

babilońskich arkanw Co ma być niech będzie

Czy wiele zim przed nami czy właśnie ostatnia

pędzi morze tyrreńskie na oporne skały

rozwarznie klaruj wino nadzieję odmierzaj

na godziny - czas biegnie zazdrosny o słowa -

i weseląc się dziś nie dowierzaj przyszłości"

Tekst ten skierowany jest do Leukonoe. Jest ona pogodną, radosną dziewczyną. Podmiot literacki takrze jest optymistą. Swoje rady kierowane do Leukonoe opiera na filozofi. Cały tekst zwraca uwagę na to by nie wypatrywaćprzyszłości lecz żyć chwilą terażniejszą. Podmiot literacki wiąże ze sobą filozofie Epikurejską ze stoicką. Daje adresatowi rady by nie dociekać, kiedy umrze, nie dociekać przyszłości. Zachęca do podporządkowania się przeznaczeniu mwiąc " Co ma Być niech bedzie". Zwraca uwagę na to że nie wiadomo ile czasu nam zostało do śmierci i że powinno się nad tym zastanawiać gdyż to ograbia z radości. Podmiot zachęca do zajmowania się rzeczami obecnymi, poniewarz odziałuje na nas czas, ktry zbliża nas do śmierci, więc bez sensu jest zajmowanie się przyszłością o ktrej i tak nic nie wiadomo.


Przykadowe prace

Arystoteles i jego klasyfikacja form ustrojowych

Arystoteles i jego klasyfikacja form ustrojowych ŻYCIE ARYSTOTELESA Arystoteles urodził się w 384 p.n.e. w Stagirze na Płwyspie Trackim. Jego ojciec był nadwornym lekarzem krla macedońskiego. W 367 r. p.n.e. przybył do Aten i wstąpił do Platońskiej Akademii, sp&...

Historia wychowania-oświata w krlestwie polskim w drugiej połowie XIX w

Historia wychowania-oświata w krlestwie polskim w drugiej połowie XIX w Władze carskie dążyły do rusyfikacji społeczeństwa polskiego, w głwnej mierze poprzez szkolnictwo. Realizatorem tej polityki stał się kurator warszawskiego okręgu naukowego w latach 1879-1897 Al...

Rzesza Niemiecka pod rządami cesarzy Ottonw

Rzesza Niemiecka pod rządami cesarzy Ottonw Cesarstwo Ottonw 1.Stulecie politycznego chaosu. Trzy krlestwa, ktre wyłoniły się po podziale w Verdun nie były trwałe politycznie. Państwo Lotara rozpadło się pierwsze na kilka niezależnych organizmw państwowych. W pa&...

Materiały ceramiczne stosowane w pojazdach samochodowych

Materiały ceramiczne stosowane w pojazdach samochodowych Spis treści 1. Wstęp........................................................................................................................ str. 3 2. Materiały ceramiczne i ich zastosowanie........................................................

Chrześcijaństwo wobec kultury antycznej

Chrześcijaństwo wobec kultury antycznej Postaram się wykazać na podstawie dostępnych mi źrdeł, gdzie i kiedy narodziło się Chrześcijaństwo. Jak kształtowało i rozwijało się na przekroju wiekw, a także będąc religią starożytn...

Ideał kobiety w baroku. Porwnaj wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie

Ideał kobiety w baroku. Porwnaj wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie Ramowy plan wypowiedzi: 1.Wprowadzenie Wizerunek kobiet zarwno w malarstwie jak i poeci barokowi przedstawiają pawie tak samo, choć można czasami zauważyć w nim odchylenia od reguł. 2.Ideał kobiety w po...

Motyw śmierci (Praca maturalna -Ustna)

Motyw śmierci (Praca maturalna -Ustna) Śmierć zawsze stanowiła ważną część rozważań europejskich pisarzy. Odkąd tylko pojawiło się słowo pisane ludzie snuli rozważania nad jej sensem oraz nad losami człowieka po odejściu z tego ś...

Gliceryna

Gliceryna Gliceryna, zwana też najprostszym alkoholem trjwodorotlenowym (CH2OHCHOHCH2OH), glicerol, propanotriol-1,2,3) to gęsta, oleista, bezbarwna ciecz o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (w każdym stosunku) i alkoholu, nierozpuszczalna w eterze (C2H5-O-C2H5) i w chloroformie (CHCl3...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry