• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza ...

Nawigacja

Analiza językowa wybranych tekstw reklamowych, z wyszczeglnieniem metod i narzędzi wywierania perswazji.Analiza językowa wybranych tekstw reklamowych, z wyszczeglnieniem metod i narzędzi wywierania perswazji.
"Reklama to sztuka redukcji" . Zredukowanie potencjalnego klienta do pozycji biernego odbiorcy komunikatu reklamowego, a także, poprzez adekwatne zabiegi stylistyczne, prba pozbawienia owego konsumenta, choćby najmniejszej chęci rzeczowej analizy zasłyszanego, czy też przeczytanego tekstu - to głwne założenia w procesie tworzenia "dobrej" reklamy. Pojęcie to, wbrew swojemu brzmieniu, nie łączy się bezpośrednio z jakością propagowanego produktu. Wynik swoistej "emocjonalnej gry" nadawcy z odbiorcą reklamy, zależny jest od kunsztu twrcy oraz pewnego rodzaju odporności konsumenta. Badania nad metodami intensyfikacji perswazyjnej funkcji tekstw tego rodzaju, trwają nieprzerwanie od wielu lat. Przemiany podejścia odbiorcw, zmiany stylu ich życia, wymagają szybkich reakcji ze strony producentw reklam, chcących zachować odpowiednią komunikatywność i aktualność wysyłanych przekazw. Niezliczone systemy oddziaływania na klienta prezentują rżny poziom przydatności, w zależności od czasu, regionu geograficzno-kulturalnego, czy też indywidualnej specyfikacji społeczności. Postaram się dokonać wnikliwej analizy poszczeglnych sposobw wywierania podświadomej presji skorzystania z proponowanych artykułw i usług na konkretnych, w mojej ocenie, odpowiednio obrazujących zagadnienie, przykładach reklam: prasowej, radiowej i telewizyjnej.Mechanizmy rządzące reklamą prasową krystalizowały się przez cały okres istnienia tego medium. Pomijając, wynikające z ograniczenia dostępu tej formy komunikacji do zmysłu wzroku, uwarunkowania nadawcze, dostrzec należy przede wszystkim uniwersalność większości zasad rządzących reklamowym kunsztem. Informacyjność, możliwość łatwego zapamiętania i skala siły oddziaływania na odbiorcę, to cechy, na ktre pilną uwagę zwracać muszą twrcy sztuki reklamowej, w celu maksymalizacji pożądanych efektw perswazyjnych. Omwmy dla przykładu reklamę znalezioną w popularnym dzienniku. Slogan brzmiący "na pełnych obrotach", opatrzony dodatkowymi informacjami w postaci -"Petro-Oil to więcej niż marka wysokiej jakości olejw i smarw. Stale się rozwijamy, otwieramy na nowe możliwości. Teraz nie tylko dostarczamy Wam nasze produkty, gwarantujemy także specjalistyczny serwis (GRATIS!*).

Po prostu pracujemy na pełnych obrotach.

* Tylko dla naszych stałych odbiorcw."Zajmijmy się początkowo przedstawieniem i wpływem szaty graficznej, będącej podkładem dla reklamowego tekstu, nie pozbawionej bynajmniej własnych treści. Poziom estetyki przedstawienia, dobr użytych kolorw, wszystko to wpływa na pierwszą reakcję, obojętnego z początku, odbiorcy. Zestawienie kolorw niebieskiego i żłtego zastosowane w tej reklamie daje kojący, uspokajający efekt. Jaskrawy kontrast spokojnej barwy popołudniowego nieba, z odcinającą się delikatnie słoneczną żłcią, zwraca pierwszą uwagę patrzącego na szczegły i tekst zawarty w obrębie jasnego koloru. Nie dziwi nas więc fakt, że wspomniany wyżej slogan, wygląd przedstawianego produktu i wreszcie jednoznacznie określający przeznaczenie przedmiotu reklamy, kształt kropli oleju, ukazane są za pomocą żłci. Niebieskie tło nie pozbawione jest treści dodatkowych, ktre przemawiać mają w przypadku udanego przyciągnięcia uwagi czytelnika przez drugą barwę. Zajmijmy się może treścią samego sloganu, określanego jako " ... krtkie wypowiedzenie (czasem jednowyrazowe) specjalnie uformowane z wykorzystaniem poetyckich środkw języka, często więc wymagające od Odbiorcy pewnego wysiłku interpretacji, ale dające mu satysfakcję odkrycia niezwykłego połączenia wyrazw ... " . "Na pełnych obrotach" to typowy przykład prby oddziaływania na konsumenta za pomocą znajomych mu, przyjętych od długiego czasu w swoje otoczenie, utartych sformułowań, frazeologizmw. Bez wątpienia w zamyśle twrcy zastosowanie tej formy stworzyć ma w umyśle odbiorcy logiczne połączenie pomiędzy znajomym, oglnym znaczeniem zawartego w sloganie związku, a możliwością jego przełożenia na bardziej dosłowny sens, związany ściśle z omawianym produktem. "Wykorzystując efektywnie posiadane zasoby, robić coś z dużym nakładem energii, uzyskiwać dzięki temu, w krtszym okresie czasu, lepsze efekty", taka definicja przytoczonego sloganu, w zamyśle nadawcy owej reklamy, powstawać miała w myślach czytelnika. Jej przełożenie na zagadnienia eksploatacji pojazdw, przy wspłudziale graficznej części, prezentującej delikatnie zarysowaną, smukłą sylwetkę samochodu, a także licznika prędkości z wyeksponowaną częścią wysokich przedziałw, tworzyć mają przeświadczenie, jakoby użycie oleju Petro w znaczący sposb wpływało na komfort jazdy i osiągi posiadanego czterokołowca. Celem umieszczenia wiadomości dodatkowych, było bez wątpienia zwiększenie stopnia wiarygodności i informatywnej strony reklamy. Dowiadując się o ciągłym rozwoju firmy, jej otwarciu na nowe możliwości, a także nowych promocjach i specjalnych ofertach, czytelnik mimowolnie zaczyna postrzegać daną firmę, jako bardziej godną zaufania, taką, na ktrej może polegać. Znamienne jest użycie magicznego w reklamie przysłwka "gratis". Połączenie go z wykrzyknieniem, wzmaga atmosferę sensacji, a także indukuje silne przeświadczenie, że odbiorcę minąć może jakaś okazja, możliwość odniesienia wymiernych korzyści.Kolejną reklamą prasową na jaką, w celu omwienia rozmaitych, rżniących się przede wszystkim poziomem skuteczności, środkw perswazji, zwrcę uwagę, jest zwięzła informacja dotycząca "Kredytu mieszkaniowego - Lokomotywa". Następująca treść -"kredyt mieszkaniowy

lokomotywa

uznany za najlepszy

produkt finansowyKredyt mieszkaniowy "Lokomotywa"

Został nagrodzony "Złotą Donatywą Gdańską" w konkursie na najlepszy produkt finansowy na targach "Twoja Lokata '99"."...Donatywę..." podpisali członkowie kapituły:

Leszek Pawłowicz, Jerzy Lewandowski oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz",ma na celu uzyskanie tego samego efektu, co omawiana wcześniej reklama, nadawca skorzystał jednak w tym przypadku, ze zgoła innych metod oddziaływania na odbiorcę. W tym przypadku postawiono na maksymalizację efektu uwiarygodnienia produktu w oczach ewentualnego nabywcy. Użyto kilku sposobw językowych, wzmacniając dodatkowo osiągany przekaz, wyglądem strony graficznej. W tekście, prcz wysoce sugestywnej nazwy, kojarzącej się jednoznacznie z siłą przebicia, solidnością i trwałością, odnajdujemy szereg informacji, służących ukazaniu pozycji reklamowanej usługi finansowej na odpowiadającym jej rynku. Świadomość wysokiej jakości kredytu mieszkaniowego, poświadczonej otrzymaniem, nie mwiącej wiele laikowi "Donatywy", w znacznym stopniu "ociepla" obojętne początkowo podejście czytelnika. Pomimo występującego u przygniatającej większości odbiorcw braku jakichkolwiek reminiscencji związanych z nazwą wspomnianej nagrody, jej działanie, wciąż określić można jako perswazyjne, choćby ze względu na zawarty w niej przymiotnik "złota", ktry jednoznacznie kojarzy się z doskonałością i wysokim poziomem. Wiarygodność i wagę przyznawanej nagrody, a co za tym idzie, samego produktu, poświadczają rwnież nazwiska członkw konkursowej kapituły. W reklamie nie do przecenienia jest możliwość zastosowania, czy też powołania się na opinię osb powszechnie znanych, poważanych, ktrych zdanie w innych sprawach, podziela większość społeczeństwa. "Wiarygodność uzyskuje się przez wywołanie wrażenia kompetencji..." . "Dlaczego miałbym nie wierzyć pani prezes Gronkiewicz-Waltz ?" - zapyta zapewne pod wpływem tej reklamy szary Polak. Od strony graficznej silnie wyeksponowany jest typ finansowego instrumentu oraz jego nazwa, z mniejszym naciskiem na ekspozycję pozostałych informacji. Spowodowane jest to niewątpliwie faktem, iż sam rodzaj produktu wyselekcjonuje spośrd ogłu czytelnikw proporcjonalnie małą grupę, ktrej do zainteresowania reklamą wystarczy minimalna zachęta w postaci nazwy interesującego instrumentu. Zawarcie obrazu lokomotywy wpływa na intensyfikację skojarzeń produktu z solidnością. Graficzne przedstawienie złotego medalu, zapewne wspomnianej "Donatywy", dodatkowo wzbudza w czytelniku przekonanie o bezstronności stwierdzenia, jakoby "Lokomotywa" była "najlepszym produktem finansowym".Przejdźmy może do zagadnień lansowania produktw poprzez radio. Podstawowym ograniczeniem dla twrcw reklamowych pracujących w obrębie tego medium, jest z pewnością skromny dostęp do zmysłowej sfery człowieka. Możliwość interakcji ograniczona jedynie do słuchu odbiorcw, wymaga maksymalnej koncentracji i wysokiego kunsztu w operacji dźwiękiem, będącym, w tym przypadku, jedynym nośnikiem przekazywanej informacji. Nowym elementem, ktrego efektywność wykorzystania na konkurencyjnym rynku radiowej reklamy w znacznym stopniu warunkuje jej powodzenie, jest umiejętność operowania głosem, odpowiednie jego dobranie oraz aktorskie predyspozycje nadawcy komunikatu. W obliczu braku kanału dostępu do wzrokowej sfery odbiorcw substytutem okazać się musiała umiejętność wytwarzania pożądanych obrazw w wyobraźni radiosłuchaczy.Zajmijmy się pierwszym przykładem. Z radiowego głośnika płynie następująca informacja:" Konkurs "Złota kostka KNORR"Do wygrania 10 samochodw Peugeot 206 oraz tysiące atrakcyjnych nagrd. Jeśli w swoim opakowaniu znalazłeś "Złotą kostkę KNORR"... wygrałeś 1 z 10 samochodw Peugeot 206!!! Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu umieszczonym na "Złotej kostce KNORR". Jeśli jej nie znalazłeś, nie przejmuj się i szukaj dalej, masz jeszcze szansę na samochd !!! "Zaprezentowana reklama przedstawiona była w sposb żywiołowy, z dodatkowymi efektami w postaci wykrzyknień zaskoczonych i zachwyconych omawianą promocją osb. Doskonała intonacja oraz przekonywująca gra aktorska, wywierały wrażenie że nadający spiker właśnie wybiegał w celu wykupienia z pobliskiego sklepu całego asortymentu kostek KNORR. Zachowanie takie miało na celu wywołanie podobnych reakcji u wszystkich odbiorcw, w nadziei, że chociaż nikły ich procent, postąpi w przytoczony wyżej sposb. Naturalna chęć człowieka do uczestnictwa w każdego rodzaju konkursach i promocjach spowoduje niechybnie intensyfikację zakupw kostek KNORR, kosztem marek nie proponujących tego typu marketingowych rozwiązań. Należy zwrcić baczną uwagę na akcentowane w reklamie wyrażenia. Nadawca kilkukrotnie powtarza treści, ktrych zakorzenienie w umyśle odbiorcy, gwarantuje powodzenie i pożądany wynik stosowania tej konkretnej reklamy. Trzykrotne wspomnienie "Złotej kostki KNORR" ma na celu utrwalenie w pamięci słuchacza nazwy produktu oraz lansującej go firmy, ktrych to dotyczył przekaz radiowy. Powtrzenie nazwy "Peugeot 206" miało stworzyć, popularne w reklamie, logiczne połączenie pomiędzy, w tym przypadku, kostką KNORR, a wciąż uznawanym w Polsce, jako przejaw zamożności, samochodem. Reklama ta żeruje więc, niewątpliwie niezwykle efektywnie, na ludzkich emocjach, odwołując się do ich marzeń, a także do niezbywalnej, posiadanej niezaprzeczalnie przez ogł odbiorcw, chęci posiadania. W wyniku tej reklamy nadawca świadomie, w myślach słuchaczy, przeistacza proponowany produkt, z przyziemnie brzmiącej kostki KNORR, w nadzieję na zyskanie nagrody, bogactwa. Ewentualny klient kupuje więc wiarę w zdobycie pojazdu z mniej znaczącym dodatkiem w formie rosołowej kostki.Zastanawiać może metoda wpływania na decyzje konsumenckie zastosowana w radiowej reklamie herbaty Lipton. Forma łatwo wpadającej w ucho, nie trudnej do zapamiętania piosenki, stosowana jest stosunkowo często."... jeśli dobry masz gust, a wierzę, że tak, wybierzesz smak Lipton Tea, wybierzesz ten smak. Ten smak to Lipton Tea"Te ostatnie słowa reklamowego utworu są oczywistą formą prowokacyjną. Perswazja w tym przypadku następuje przez pewnego rodzaju przymus. Odbiorca, będąc zapewne przekonanym o wysokiej jakości swego smaku, otrzymuje ultimatum postaci "Albo wypiję Lipton Tea, albo uznany zostanę za hołdującego bezguściu". Prowokacyjna metoda perswazyjnego oddziaływania na jednostki jest stosunkowo niebezpieczną. Niefortunnym wydaje się też autorytarne traktowanie o gustach. Silnie rozpowszechnione przeświadczenie o niemożności sądzenia, a tym bardziej hierarchizowania smaku, spowodować może u części słuchaczy kontrakcję i zrażenie się do reklamy. "Jeśli chcemy kogoś pochwalić, a on dostrzeże w naszej wypowiedzi coś, co go urazi, to znw nie będzie to udany akt" . Jeśli więc twb m tej reklamy chodziło o pochwałę gustu słuchaczy, uczynili oni to w sposidg.ało czytelny, obniżając drastycznie siłę przekonywania przekazu, czyniąc go dalece mniej efektywnym. Treść reklamy trąca irytującą nachalnością, co w połączeniu z wesołą konwencją prostej piosenki, wprowadza dodatkowo męczący odbiorcę kontrast. Zaliczam ją do nieudanych, jako że nie wykorzystuje ona w pełni siły wpływu tego rodzaju wypowiedzi. Subiektywność mojej oceny nie przesądza jednak o rzeczywistej mocy oddziaływania przytoczonego sformułowania.W ostatniej kolejności zajmę się zagadnieniem przekazu telewizyjnego. Medium to daje reklamowym twrcom swobodę poruszania się w szerokiej gamie instrumentw perswazyjnych, dotyczących zarwno wizualnej jak i fonicznej sfery oddziaływania. Dominująca pozycja telewizji nad każdym innym systemem przekazywania informacji spowodować musiała gwałtowny rozwj sztuki perswazji audiowizualnej. Sztuki ? Tak, sztuki, w ktrej możliwym jest osiągnięcie stopnia "mistrza dezinformacji". "Sądy przekazywane w komunikacie reklamowym są z zamierzenia immoralne." Częste wprowadzanie w błąd, powszechnie akceptowalne stosowanie taktyki niedopowiedzenia, do ktrych odbiorcy zdążyli się już po części przyzwyczaić, nadają praktykom tego kunsztu, w wyobrażeniu konsumenta, maski bez wyrazu, z jedynie lekko zarysowanym chytrym uśmieszkiem.Reklama, ktrej analizą zajmę się za chwilę, zawiera nie przytaczany jeszcze w tej pracy, relatywnie często stosowany wybieg perswazyjny."Piernikowe, piernikowe Prince Polo, piernikowe.

Specjalnie na święta - nowe piernikowe Prince Polo"Pierwszą kwestię w tej krtkiej reklamie wygłasza kolorowa papuga. Jest to zabieg mający na celu podział jednolitego kierunku nadawania, rozbicie w umyśle odbiorcy pojęcia źrdła odbieranego komunikatu. "Taki nadawca jest wbudowany w komunikat i stanowi jego część. Znakiem, a więc częścią komunikatu, jest to, że wygłasza go posiadacz pewnych cech: [...] czy obdarzone głosem i innymi ludzkimi cechami zwierzęta i przedmioty." Twrca reklamy dążył do indukcji w odbiorcy wrażenia sympatii do nadawcy, ktrego częścią jest, w tym przypadku, egzotyczny ptak. Ponownie obserwujemy silną reprezentację powtrzeń, ktrych jedynym zadaniem jest utrwalenie w świadomości oglądającego nazwy produktu oraz jego specyfikacji. Zawsze silnie działający przymiotnik "nowy" informuje, że produkt niedawno pojawił się na rynku, kojarzony więc być powinien ze słowami świeży, czy też modny i wpływać na głęboko zakorzenioną chęć bycia nowoczesnym. Sformułowanie "Specjalnie na święta" sugeruje konkretne przeznaczenie czasowe produktu. W zależności od terminu emisji reklamy spodziewać się możemy rżnego wpływu na decyzje konsumentw, rżnej skali emanacji perswazyjnej strony tego wypowiedzenia. Reklama ta jest krtka i zwięzła. Prezentowana w okresie przedświątecznym spełni narzuconą jej rolę.Przeanalizujmy treść oraz wpływ telewizyjnej reklamy sokw Fortuna. Zastosowano tutaj wspomniany wyżej sposb prby przemycenia do podświadomości odbiorcw melodii i tekstu, ktry pomimo dużej prostoty, służącej ułatwianiu jego zapamiętania, zawiera wiele zasobnych znaczeniowo sformułowań, wzmacniających pojemność treściową komunikatu. Oto on:"Fortuna się kołem nie toczy,

Fortuna się toczy owocem.

Pki słońce ziemię karmi

i obdarza owocami,

a owoce nas sokami,

wybierz ją !

Bądź naturalny !

Fortuna - natura.

Sok naturalny !

Fortuna - natura.

Bądź naturalny !

Fortuna - natura.

Sok naturalny !Prosta melodia i tekst piosenki wywoływać mogą z początku drobną irytację. Po krtkim czasie jednak, każdy kolejny przekaz tej treści płynąć będzie wprost do zaznajomionej z nią podświadomości, tworząc efekt przyjemnej swojskości piosenki. Powtarzany mimowolnie, powracający, odbijający się echem motyw spowoduje nieświadomą analizę zawartych w piosence treści. Neutralny frazeologizm "fortuna kołem się toczy", okazał się dla twrcw reklamy, idealnym materiałem do swoistego "przeszczepu znaczeniowego". Zabieg ten polegać miał na substytucji w świadomości odbiorcy oglnego sensu słowa fortuna, w znaczeniu losu, biegu wydarzeń, znaczeniem zgoła innym, przyporządkowującym temu wyrazowi określenie naturalnego soku, będącego całkowitym przypadkiem, rwnież nazwą produkującej go firmy. Sugeruje się rwnież w pełni naturalną ścieżkę powstawania, będących materiałem na "fortunę", owocw. Doskonałe zgranie wizualnej części reklamy, potęguje wrażenie narodzin kartonowego soku, wprost z łona "karmionej słońcem" ziemi. Chłopiec wbijający z szerokim, możliwie nie sztucznym, uśmiechem słomkę w uderzający świeżością okaz toczącej się pomarańczy, ukazuje jak prosto osiągnąć podobny stan radości. "Po prostu kup Fortunę" - zdaje się krzyczeć jego wzrok i wyraz twarzy, czysta rozkosz spożywania. Należy zwrcić rwnież uwagę na silnie eksponowane powtrzenia w tekście piosenki. "Fortuna - natura" wbijane w głowę wiele razy, dodatkowo wzmaga w odbiorcy pojęcie, jakoby tok produkcyjny reklamowanego nektaru ograniczał się do koniecznego procesu technologicznego jakim jest wyciskanie soku z, co widać na ekranie, jedynie najlepszych owocw. Powtrzenie "Bądź naturalny !" - odbierane jest przeze mnie bynajmniej nie jako nakaz, a raczej w formie rady, przyjacielskiej pomocy, z ktrej przyjmujący przekaz odbiorca może, aczkolwiek nie musi, skorzystać. Reklama ta, pomimo wywoływania wspomnianej wyżej, wstępnej irytacji, jest w moim przekonaniu dobrze zaadresowaną, o przejrzystej kompozycji i (co chyba najważniejsze) niezwykle sugestywną, głwnie dzięki zakończonej pełnym sukcesem kompilacji wielu środkw reklamowej perswazji. Nie ilość form oddziaływania, a właśnie ich poprawna synteza stanowi o sukcesie stworzonego komunikatu. Formę przekazu reklamy sokw Fortuna, pomimo stosowanej w wielu innych przypadkach konwencji piosenki, nazwać można by nowatorską i pomysłową pod względem kształtu językowego. Zakończona pełnym sukcesem, wspomniana wyżej operacja "przeszczepu znaczeniowego" w połączeniu ze stosowanymi obficie wymownymi powtrzeniami, wszystko to w przejrzystej kompozycji, wykreowały w rezultacie, w mojej ocenie, dzieło sztuki niegroźnej dezinformacji i niedopowiedzeń.Wypowiedź reklamowa ma przed sobą bez wątpienia świetlaną przyszłość. Trudną okazać by się mogła prba rzetelnej analizy kierunku ewolucji tego środka wyrazu. Obserwowany już dzisiaj proces marginalizacji udziału radia w rynku mass-mediw będzie zapewne postępował. W konsekwencji doprowadzi to do umocnienia telewizji na pozycji reklamowego monopolisty. Dynamiczne obrazy, połączone z fonią, przekazywanie informacji dwm zmysłom w jednej chwili, to z pewnością głwne atuty lansowania produktw za pośrednictwem telewizji. Wszystkie rodzaje reklamowych komunikatw, bez znaczenia za pomocą ktrego środka przekazu nadawanych, pełnią podobną rolę. Ich zadaniem jest szerzenie wśrd potencjalnych nabywcw informacji na temat walorw zachwalanego produktu. Pomimo silnej reprezentacji czynnikw z pogranicza propagandy dezinformacyjnej, a także akceptowanej jako nieunikniona, pewnej niemoralności przekazywanych w reklamie sądw, za jej rolę uznać należy jednoznacznie funkcję informatywną. Wspomnianą już świetlaną przyszłość rozwoju rynku reklamy w mediach masowych gwarantuje także, coraz powszechniej panująca, naturalna w sytuacji rozwoju, zasada "konsumuję więc jestem albo im więcej konsumuję, tym bardziej jestem"Bibliografia:

1. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Waszawa 1996

2. Eco U., Pejzaż semiotyczny, 1968


Przykadowe prace

Dieta na cały tydzień

Dieta na cały tydzień Poniedziałek: Śniadanie: mleko z płatkami kukurydzianymi (93kcal), bułka grahamka (258kcal), margaryna 5g (37kcal), ser żłty 20g (58kcal), szynka wołowa 20g (95kcal), pomidor 50g (7,5kcal), papryka 50g (10kcal) Obiad: zupa pomidorowa z makaronem (129kcal)...

Rżne rozumienie pojęcia patriotyzm w wybranych utworach polskich romantykw.

Rżne rozumienie pojęcia patriotyzm w wybranych utworach polskich romantykw. Zestaw utworw podejmujących problem miłości ojczyzny i walki o jej wyzwolenie: Adam Mickiewicz: - Konrad Wallenrod - walka metodą podstępu i zdrady, poświęcenie honoru i zbawienia dla sprawy kraju. ...

Istota i cele giełd towarowych

Istota i cele giełd towarowych Dopiero przed kilkoma laty pojawiły się ponownie w naszym kraju giełdy towarowe - instytucje obrotowo-finansowe, ktre nastawione są na zaopatrzenie rynku na dużą skalę. Giełdy takie, funkcjonujące u nas przed wojną, nie miały racji bytu w ...

Funkcje budżetu

Funkcje budżetu FUNKCJE BUDŻETU: a)Alokacyjna-polega na finansowaniu potrzeb publicznych. W wyniku istnienia państwa. Funkcja ta wynika z potrzeb istnienia państwa jako tej instytucji, ktra powinna zapewniać co najmniej niezbędny ład wewnętrzny w kraju oraz szeroko rozumianą ochr...

NIK, sądy

NIK, sądy Sądy. Cechy władzy sądowej w Polsce: niezawisłość sędziowska-sędziowie podlegają tylko ustawą, prawo oskarżonego do obrony-oskarżony może mieć obrońcę, domniemanie niewinności-oskarżonemu trzeba udowodnić winę, wszy...

Historia cesarstwa rzymskiego i jego ustroju

Historia cesarstwa rzymskiego i jego ustroju 753 r. p.n.e. Tradycyjna data założenia Rzymu. Rzym został założony wśrd siedmiu wzgrz, w krainie nazwanej w starożytności Lacjum, zamieszkiwanej przez mwiących po łacinie Latynw. Według legendy Rzym założyli dwaj br...

Prawo karne - skarbowe

Prawo karne - skarbowe 1. Podział prawa karnego Prawo karne podzielić można na następujące dziedziny: a.) prawo karne materialne - jest dziedzina. prawa określającą czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki...

Recenzja książki Jacka Banaszkiewicza Polski dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka.

Recenzja książki Jacka Banaszkiewicza Polski dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. Jacek Banaszkiewicz urodził się w 1947 roku.Ukończył studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.Doktoryzował się w roku 1976,a habilitował w 1984.Jest profesorem zwycza...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry