• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza o...

Nawigacja

Analiza obrazu "Napoleon na koni" - Piotr MichałowskiAnaliza obrazu "Napoleon na koni" - Piotr Michałowski
Piotr Michałowski, jedyny polski malarz, którego obraz zawisł w jednym z najwspanialszych muzeów Europejskich, w słynnym Paryskim Luwrze żył w latach 1800-1855. Pochodził z rodziny szlacheckiej, był bardzo utalentowanym chłopcem o różnorodnych zdolnościach. Egzamin dojrzałości zdał mając zaledwie 14 lat. Malował już od lat dziecięcych, a najchętniej wojsko, bitwy, podchody, barwne mundury i żołnierzy, co w dużej mierze pozostało mu na całe życie. Przekonania, zamiłowania i stosunek do przeszłości pchały go w stronę romantyzmu, a przeciw panującemu jeszcze wówczas klasycyzmowi. Jego intuicyjny, żywiołowy romantyzm ujawniał się w zamaszystości i dynamizmie wyobrażeń aż w końcu przerodził się w świadomie przyjęty styl. Michałowski przebywając w Paryżu, gdzie tworzyli tacy artyści jak Delacroix nie tylko był bliski romantykom, ale stał się jednym z nich. Podejmował w malarstwie romantyczne tematy i jest to malarstwo nasyconego koloru, wibrującej plamy i żywego konturu a przy tym związane ze światem.

Po powrocie z Paryża do polski w 1835r. przez 2 lata maluje z zapałem to, co od dzieciństwa najbardziej go pociągało – bitwy, wojsko, piechotę biegnącą do ataku na bagnety, jeźdźców, wąwóz pod Somosierrą później dyliżanse i portrety osób z najbliższego otoczenia. Jego pasją były również konie pędzące, stające dęba, ciągnące ciężary, wzburzone i spłoszone. Od najmłodszych lat pozostawał również we władzy legendy napoleońskiej, często powracał w swoich obrazach do fascynującej postaci cesarza. Jednym z takich obrazów jest Napoleon na koniu.

Właściwie obraz ten ma tylko jeden plan, na którym widać Napoleona na koniu. Koń ukazany jest w gwałtownym ruchu, jest spieniony, co kontrastuje z postacią cesarza, który jest pełen uwagi, skoncentrowany i spokojny. Bonapartego poznajemy po charakterystycznym trójkątnym kapeluszu, chociaż Michałowski przedstawił dość wierne podobieństwo twarzy. W lewym rogu obrazu ukazani są dwaj ludzie i zapewne Napoleon w skupieniu wysłuchuje ich meldunku. Na obrazie tym gęsto nawarstwiona i szybko nałożona farba ma podkreślać dynamikę i dramatyzm.

Malarstwo romantyczne zwracało się ku człowiekowi, jego namiętnościom, bohaterstwu i odwadze, wahaniom i konfliktom. Interesowało się egzotyką, dramatyczną historią wieków średnich i tradycjami życia rycerskiego. Elementy malarskie nabierały u romantyków dynamiki – energiczne skośne linie - na obrazie Michałowskiego taką dynamikę przestawia koń oraz gwałtownych kontrastów – na obrazie skontrastowany został spokój Napoleona z ruchem zwierzęcia. Kolorystyka obrazu jest również romantyczna, gdyż są przeciwstawione sobie barwy jasne i ciemne – biały koń i Napoleon w czarnym ubraniu oraz ciemno brązowe tło.


Przykładowe prace

Łamanie praw człowieka

Łamanie praw człowieka Każdy człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie ma określone prawa. W jakim stopniu z nich korzysta, i w jakim zakresie są one łamane, zależy od sytuacji i wydarzeń w poszczególnych krajach i na świecie. Wszystkim doskonale wia...

"Sonety odeskie" Mickiewicza - problematyka, omówienie.

"Sonety odeskie" Mickiewicza - problematyka, omówienie. Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmieje (sonet V). Doświadczenia moralne bohatera sonetów odeskich Mickiewicza Tematem mojej pracy, jak wskazuje tytuł, będą doświadczenia moralne bohatera sonetów odeskich...

"I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz.

"I śmiech niekiedy może być nauką" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz. Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poeamtów heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by uwydatnić przywary ludzkiego charakteru, podleganie obcym wpływom, ułomnoś&#...

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Słońce"

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Słońce" Czesław Miłosz jest współczesnym poetą. Napisał on wiele znakomitych wierszy, między innymi Ogrodnik , Obłoki oraz Słonce . Ten ostatni zinterpretowałem w poniższej pracy. Z wiersza dowiadujemy si...

Rozwój górnictwa i hutnictwa

Rozwój górnictwa i hutnictwa Rozwój górnictwa i hutnictwa Na organizację w tym zakresie niemały wpływ miały kapitał i energia przedsiębiorców mieszczańskich. Masowo zakładano kuźnie. Kuźnie zakładane w majątkach feudałów były budowane i kierowane prze...

Zasadowość wody

Zasadowość wody Zasadowość określa zdolność wody do przyjmowania protonów ( H+ ), tj. zdolność do zobojętniania silnych kwasów mineralnych o określonym pH. W wodach naturalnych zasadowość pochodzi, w przeważającej części, od związków tak...

Targowica i II rozbiór Polski

Targowica i II rozbiór Polski Sejm kontynuował swe prace do maja 1792, uchwalając i wcielając w życie reformy polityczne i częściowo społeczne: rozpoczęto pracę nad kodyfikacją prawa, ustawami o Komisji Policji i Komisji Skarbowej, rozciągnięto prawa neminem captivabimu...

Biografia - Henri Bergson

Biografia - Henri Bergson Henri Bergson 60 lat temu, 5 stycznia 1941 r., zmarł w Paryżu Henri Bergson, filozof francuski, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1927 r. Urodzony 18 października 1859 r. w Paryżu w rodzinie żydowskiego emigranta z Warszawy, w liceum zdradzał wielkie zdolności ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry