• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza p...

Nawigacja

Analiza procesów urbanizacji (Poznań)Analiza procesów urbanizacji (Poznań)
WSTĘPMiasto jest wytworem człowieka. Akt jego tworzenia zaczął się z chwilą powstania pierwszych cywilizacji i trwa jako nieodłączna część historii ludzkości do dziś. Wraz z budową i zasiedleniem miast zaczęła się kształtować nowa grupa społeczna składająca się z ludzi podlegających prawu miejskiemu, czyli mieszczaństwo. Miast jest więc w pewnym sensie szczególnym, z niczym nieporównywalnym tworem człowieka, płodem jego rozumu, prawy i woli.

Miasto staje się środowiskiem życia coraz większej liczby ludności świata, a także miejscem koncentracji różnorodnych form działalności człowieka. W 2006 roku po raz pierwszy w dziejach ludzkości liczba ludności miast przekroczyła liczbę mieszkańców wsi.

W celu właściwego kształtowania sieci i miejskich systemów osadniczych niezbędne jest poznanie prawidłowości zachodzących w ich rozwoju i rozmieszczeniu przestrzennym.

Problematyka badawcza dotycząca miast jest bardzo ważna i aktualna, ponieważ Ziemia stała się planetą miast, a proces urbanizacji jest jednym z najbardziej uderzających przejawów współczesnej cywilizacji.1. Urbanizacja i metropolizacja.

Przekształcenia gospodarki światowej, które dokonały się w ostatnim trzydziestoleciu w coraz większym stopniu znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze przestrzennej krajów i regionów oraz krajobrazie układu miast. Miasta – szczególnie wielkie i duże, stanowią główne węzły struktury gospodarczej regionu i kraju. Rozwój miast i proces urbanizacji są nierozłącznie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz postępem technologicznym wzajemnie się warunkując.

Urbanizacja definiowana jest jako złożony proces cywilizacyjny przejawiający się w rozwoju miast – we wzroście ich liczby i wielkości oraz powiększaniu się udziału ludności miejskiej. Proces ten związany jest z przemianami demograficznymi, gospodarczymi i społecznymi, przebiegającymi jednak na różnych płaszczyznach. Na ogół wyróżnia się cztery płaszczyzny rozwoju:

• demograficzną – związaną głównie ze wzrostem rzeczywistym liczby ludności miast, którego głównym powodem są migracje. Wyraża się ona m.in. stałym wzrostem udziału ludności miejskiej będącym najbardziej podstawowym wskaźnikiem urbanizacji;

• ekonomiczną (zawodową) – związaną ze wzrostem poziomu gospodarczego, gospodarczego obejmującą rozwój przemysłu i usług. Wyraża się ona m.in. stałym wzrostem liczby ludności zawodowo czynnej poza rolnictwem;

• przestrzenno-techniczną – sprowadzającą się do ekspansji przestrzennej miast istniejących oraz cechującą się zmianami w charakterze zabudowy i stopniu wyposażenia danego obszaru w urządzenia infrastruktury technicznej;

• społeczno-kulturową – polegającą głównie na upowszechnianiu się miejskiego stylu życia.

Wśród poglądów na temat cech urbanizacji występuje jedność dotycząca przestrzenno-czasowego charakteru tego procesu.


Przykładowe prace

Promieniotwórczość

Promieniotwórczość Promieniotwórczość, radioaktywność, zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są: rozpad beta, rozpad alfa, wychwyt elektronu, spontaniczne rozszczepienie. Intensywnoś&#...

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000. Wstęp W roku 1990, a więc na początku badanego okresu struktura zatrudnienia w Hiszpanii przedstawiała się inaczej niż w Polsce. Była to struktura znaczn...

Miłość w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia tego tematu w wybranych tekstach.

Miłość w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia tego tematu w wybranych tekstach. Któż z nas nie marzy o wielkiej miłości? Jest ona przecież uczuciem, które towarzyszy każdemu człowiekowi niemal od urodzenia, aż do śmierci i realizuje się w różnych form...

Streszczenie - Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Streszczenie - Harry Potter i Kamień Filozoficzny Harry to sierota która mieszkała u swojego wujostwa, ponieważ jak mu wpajano jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Jego wuj- Veron i ciotka- Petunia mieli syna w wieku Harrego, który nazywał się Dudley. Dudey zawsze dręczył Harreg...

Andrzej Kmicic- rycerz czy warchoł?

Andrzej Kmicic- rycerz czy warchoł? Andrzej Kmicic- rycerz czy warchoł? Główny bohater Potopu Sienkiewicza, to postać na poły historyczna. Jan Chryzostom Pasek w Pamiętnikach podaje, że w 1658 roku pułkownik Samuel Kmicic żołnierz dobry, służył w wojsku lite...

Jestem wspoltowarzyszem Mickiewicza w podrozy na Krym.

Jestem wspoltowarzyszem Mickiewicza w podrozy na Krym. W młodości wiele podróżowałem, głównie za sprawą mego ojca, który przed wysłaniem mnie na studia do Genewy postanowił, abym zwiedził świat. W podróż wyruszyłem z moim przyjacielem Janem Kowalskim oraz garstką s...

Treny Kochanowskiego.

Treny Kochanowskiego. Treny to dosyć ważny gatunek liryczny. Są to utwory poetyckie, wywodzące się z poezji żałobnej antycznej Grecji. Pierwotnie były to pieśni obrzędowe, ale później stały się jednym z elementów greckiej tragedii. Wyrażały one żal z...

"Mochnacki" - Jan Lechoń - interpretacja i charakterystyka wiersza ...

"Mochnacki" - Jan Lechoń - interpretacja i charakterystyka wiersza ... Jan Lechoń Mochnacki Wiersz pt. Mochnacki jest pięknym, pełnym patriotycznych symboli dziełem , znanego nam pisarza Jana Lechonia. Tematem wiersza jest koncert Maurycego Mochnackiego , działacza politycznego,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry