• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza ...

Nawigacja

Analiza procesw urbanizacji (Poznań)Analiza procesw urbanizacji (Poznań)
WSTĘPMiasto jest wytworem człowieka. Akt jego tworzenia zaczął się z chwilą powstania pierwszych cywilizacji i trwa jako nieodłączna część historii ludzkości do dziś. Wraz z budową i zasiedleniem miast zaczęła się kształtować nowa grupa społeczna składająca się z ludzi podlegających prawu miejskiemu, czyli mieszczaństwo. Miast jest więc w pewnym sensie szczeglnym, z niczym nieporwnywalnym tworem człowieka, płodem jego rozumu, prawy i woli.

Miasto staje się środowiskiem życia coraz większej liczby ludności świata, a także miejscem koncentracji rżnorodnych form działalności człowieka. W 2006 roku po raz pierwszy w dziejach ludzkości liczba ludności miast przekroczyła liczbę mieszkańcw wsi.

W celu właściwego kształtowania sieci i miejskich systemw osadniczych niezbędne jest poznanie prawidłowości zachodzących w ich rozwoju i rozmieszczeniu przestrzennym.

Problematyka badawcza dotycząca miast jest bardzo ważna i aktualna, ponieważ Ziemia stała się planetą miast, a proces urbanizacji jest jednym z najbardziej uderzających przejaww wspłczesnej cywilizacji.1. Urbanizacja i metropolizacja.

Przekształcenia gospodarki światowej, ktre dokonały się w ostatnim trzydziestoleciu w coraz większym stopniu znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze przestrzennej krajw i regionw oraz krajobrazie układu miast. Miasta – szczeglnie wielkie i duże, stanowią głwne węzły struktury gospodarczej regionu i kraju. Rozwj miast i proces urbanizacji są nierozłącznie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz postępem technologicznym wzajemnie się warunkując.

Urbanizacja definiowana jest jako złożony proces cywilizacyjny przejawiający się w rozwoju miast – we wzroście ich liczby i wielkości oraz powiększaniu się udziału ludności miejskiej. Proces ten związany jest z przemianami demograficznymi, gospodarczymi i społecznymi, przebiegającymi jednak na rżnych płaszczyznach. Na ogł wyrżnia się cztery płaszczyzny rozwoju:

• demograficzną – związaną głwnie ze wzrostem rzeczywistym liczby ludności miast, ktrego głwnym powodem są migracje. Wyraża się ona m.in. stałym wzrostem udziału ludności miejskiej będącym najbardziej podstawowym wskaźnikiem urbanizacji;

• ekonomiczną (zawodową) – związaną ze wzrostem poziomu gospodarczego, gospodarczego obejmującą rozwj przemysłu i usług. Wyraża się ona m.in. stałym wzrostem liczby ludności zawodowo czynnej poza rolnictwem;

• przestrzenno-techniczną – sprowadzającą się do ekspansji przestrzennej miast istniejących oraz cechującą się zmianami w charakterze zabudowy i stopniu wyposażenia danego obszaru w urządzenia infrastruktury technicznej;

• społeczno-kulturową – polegającą głwnie na upowszechnianiu się miejskiego stylu życia.

Wśrd poglądw na temat cech urbanizacji występuje jedność dotycząca przestrzenno-czasowego charakteru tego procesu.


Przykadowe prace

Pieter Bruegel analiza i interpretacja dzieła Wieża Babel

Pieter Bruegel analiza i interpretacja dzieła Wieża Babel Obraz przedstawia Wieże Babel , ktry namalował Pieter Bruegel w XVI w. W centralnej części obrazu widać wieżę, ktrej prawa część się rozpada. Jest to kara Boga ponieważ uznał On tę wież...

Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu

Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu Ucho zbudowane jest z: ? ucha zewnętrznego; ? ucha środkowego; ? ucha wewnętrznego; Ucho zewnętrzne - zbudowane jest z małżowiny usznej, przewodu słuchowego kończącego się błoną bębenkową...

Analizując załączoną scenę z "Wesela" w kontekście ballady "Romantyczność" Adama Mickiewicza, omw istotę aluzji literackiej.

Analizując załączoną scenę z "Wesela" w kontekście ballady "Romantyczność" Adama Mickiewicza, omw istotę aluzji literackiej. "Romantyczność" Adama Mickiewicza oraz "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego to dwa dzieła pisarzy rżnych epok. Mickiewicz to poeta...

Polska w dobie Sejmu Wielkiego - esej

Polska w dobie Sejmu Wielkiego - esej POLSKA W DOBIE SEJMU WIELKIEGO Sejm Czteroletni, zwany rwnież Wielkim z powodu obradowania od 1790r. w podwojonym składzie, obradował od 5 października 1788r. do 29 maja 1792 r. W tym czasie miały miejsce rwnież inne, ważne dla przebiegu przyjmowania u...

Zdanie

Zdanie Konieczną częścią zdania jest orzeczenie. Oznacza ono czynność, stan lub właściwość podmiotu. Odpowiada na pytania: co robi podmiot?, kim jest?, jaki jest?, co się z nim dzieje? Są dwa rodzaje orzeczenia: a) Orzeczenie czasownikowe jest wyra&#...

Rola formy w życiu człowieka i jej wpływ na nasze zachowanie - na podstawie "Ferdydurke" Gombrowicza.

Rola formy w życiu człowieka i jej wpływ na nasze zachowanie - na podstawie "Ferdydurke" Gombrowicza. Gombrowicz w swojej twrczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mwienie, decyzje, postawa, styl i sposb bycia;...

Ozon

Ozon Ozon występuje w warstwie powietrza tuż przy powierzchni Ziemi oraz stratosferze ok.15-50 km ponad naszymi głowami(warstwa ozonowa-ozonosfera).Stwierdzono ,że obecność ozonu może być zjawiskiem negatywnym lub pozytywnym ,w zależności od tego, gdzie się znajduje.Tuż...

Zagadnienia do klaswki z działu Teatr

Zagadnienia do klaswki z działu Teatr GRA KONWENCJAMI: odwoływanie się w jednym utworze do kilku rznych konwencji, zdarzenie konwencji o krańcowo odmiennym charakterze, parodiowanie ich, a nawet prby destrukcji czy negacji, czyli tworzenia poza konwencjami. INSCENIZACJA: całokształt prac...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry