• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Analiza t...

Nawigacja

Analiza treści deklaracji praw człowiekaAnaliza treści deklaracji praw człowieka


Spis treści;1. Treść Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

2. Zarys historyczny praw człowieka.

3. Analiza treści poszczeglnych Artykułw Deklaracji

Praw Człowieka i Obywatela.

PreambuleTrzecia Sesja Oglnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość językw świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, ktry od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz rwnych i niezbywalnych praw wszystkich członkw wsplnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktw barbarzyństwa, ktre wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w ktrym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunkw między narodami,

ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywrciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w rwnouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunkw życia w większej wolności,

ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we wspłpracy z Organizacją Narodw Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGLNE

Ogłasza Uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wsplny najwyższy cel wszystkich ludw i wszystkich narodw, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa - mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środkw o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarwno wśrd narodw Państw Członkowskich, jak i wśrd narodw zamieszkujących obszary podległe ich władzy.Przykadowe prace

Powstanie listopadowe. Geneza i przyczyny upadku.

Powstanie listopadowe. Geneza i przyczyny upadku. Na wybuch powstania złożyły się 2 grupy przyczyn: 1. Wydarzenie 15 lat istnienia Krlestwa Polskiego zawiedzione nadzieje na pełną niepodległość nie powiększenie krlestwa o dawne ziemie polskie arogancja wł...

Zarządzanie jakościa usług turystycznych- pytania i odpowiedzi

Zarządzanie jakościa usług turystycznych- pytania i odpowiedzi 1. Polityka zarządzania jakością składa się: 2. Co to jest zintegrowany system? ? Kilka systemw ISO 3. Jak można budować zintegrowany system? ? Wprowadzać każdy system z osobna, następn...

Coraz więcej młodych Polakw podejmuje studia za granicą. Co jest tego przyczyną: snobizm, chęć przeżycia przygody czy konieczność? Wyraź swoje zdanie

Coraz więcej młodych Polakw podejmuje studia za granicą. Co jest tego przyczyną: snobizm, chęć przeżycia przygody czy konieczność? Wyraź swoje zdanie na ten temat w formie rozprawki - Deutsch Studieren im Ausland: Snobismus, Abenteuerlust oder Notwendigkeit? Wenn junge Polen...

Recenzja "Psychologii Internetu" autorstwa Patricii Wallace.

Recenzja "Psychologii Internetu" autorstwa Patricii Wallace. Internet ma wpływ niemal na wszystkie dziedziny naszego życia. Posługujemy się nim na co dzień, lepiej lub gorzej znamy zasady jego działania, jednak niewielu użytkownikw zastanawia się, jaki ma on wpływ na nas, nas...

Epikur, stoicy, arystoteles - notatka.

Epikur, stoicy, arystoteles - notatka. Epikur z Samos (314-279) Większość życia spędził w Atenach, gdzie w 306 r. p.n.e. założył szkołę (zwaną Ogrodem), w ktrej żył we wsplnocie ze swymi przyjaciłmi i uczniami. Był autorem wielu pism o r&...

Das Musikleben

Das Musikleben Wir haben viele Musikarten. Das sind Rock, Pop, Dance, Jazz, hip-hop, Techno und klassische Musik. Jede Musik ist anders. Wenn man ins Rockskonzert gehen will, soll man die lederne, schwarze Kleidung anziehen. Im Rockskonzert springen die Leute und es ist sehr laut. Die Popmusik und Dancemusik sind charakteristis...

Starożytny Rzym

Starożytny Rzym -Początki osadnictwa na Płwyspie Apenińskim związane są z plemionami etruskimi i Italikami. -Legendarnymi założycielami Rzymu buli Romulus Remus - Miastem Rzym do 509 r. p.n.e. rządzili krlowie - Między III i II w. p.n.e. Rzym rozpoczął ek...

Wartość franciszkanizmu ze wspłczesnym punktem widzenia.

Wartość franciszkanizmu ze wspłczesnym punktem widzenia. Przypatrzmy się drodze, po ktrej zdąża franciszkanin. Formą życia franciszkańskiego jest życie według Ewangelii; Chrystus i Jego Ewangelia stanowią bazę i punkt wyjścia . Z Chrystusem, w Chrystusie i w...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry