• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Analiza t...

Nawigacja

Analiza treści deklaracji praw człowiekaAnaliza treści deklaracji praw człowieka


Spis treści;1. Treść Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

2. Zarys historyczny praw człowieka.

3. Analiza treści poszczeglnych Artykułw Deklaracji

Praw Człowieka i Obywatela.

PreambuleTrzecia Sesja Oglnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość językw świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, ktry od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz rwnych i niezbywalnych praw wszystkich członkw wsplnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktw barbarzyństwa, ktre wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w ktrym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunkw między narodami,

ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywrciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w rwnouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunkw życia w większej wolności,

ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we wspłpracy z Organizacją Narodw Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGLNE

Ogłasza Uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wsplny najwyższy cel wszystkich ludw i wszystkich narodw, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa - mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środkw o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarwno wśrd narodw Państw Członkowskich, jak i wśrd narodw zamieszkujących obszary podległe ich władzy.Przykadowe prace

Oligarchia magnacka w Polsce

Oligarchia magnacka w Polsce Oligarchia magnacka w Polsce Oligarchia magnacka – grupa rodw możnowładczych mające decydujący wpływ na władzę państwa i jego politykę. W Polsce ukształtowała się w XVII w. Wskutek włączenia do Rzeczypospolitej ziemi Wie...

Komunizm - materiały pomocnicze

Komunizm - materiały pomocnicze Jest to droga całkowitego zaufania Bogu. W najtrudniejszych sytuacjach wierzył w Bożą Opatrzność. Zawierzał własny los i sprawy Ojczyzny Maryi Bogurodzicy. Szukał Jej pomocy w zmaganiu o wolność Kościoła i Narodu. Kiedy wł...

Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Pespektywa porwnawcza.

Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Pespektywa porwnawcza. Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Perspektywa porwnawcza. W USA zatrudnionych jest ok. 1,7 mln. nauczycieli szkł podstawowych oraz prawie 1,1 mln. szkł średnich. Licencjonowanie nauczycieli jest w gestii rządw st...

Psychologiczna diagnoza kliniczna

Psychologiczna diagnoza kliniczna Psychologiczna diagnoza kliniczna Ad1/ Pojęcie diagnozy klinicznej Badania diagnostyczne w psychologii klinicznej powinny być miniaturą klasyczna postępowania naukowego uwzględniającego wszelkie zasady metodologii badań Np. celowości, za...

Giełdy papierw wartościowych

Giełdy papierw wartościowych Giełda papierw wartościowych to miejsce w ktrym odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposb, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są rwni i mają jednakowy dostęp do informacji. ...

Na czym polegał Wielki Wybuch?

Na czym polegał Wielki Wybuch? "WIELKI WYBUCH (Big-Bang), gwałtowna eksplozja bardzo gorącego i bardzo skondensowanego Wszechświata 15-20 mld lat temu, po ktrej rozpoczęła się jego ewolucja" Wielki Wybuch czyli angielski Big Bang uważany jest za wielce prawdopodobną przyczyn&...

Rżne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza.

Rżne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza. TEMAT: Rżne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza. Cierpienie to przykre doznanie wynikające z doznanego zła. Osoba cierpiąca przeżywa bl - fizyczny bądź mo...

Kwas nikotynowy i Amid kwasu nikotynowego

Kwas nikotynowy i Amid kwasu nikotynowego Działania farmakologiczne : - przeciwmiażdżycowe; - żłciotwrcze; - żłciopędne; - obniżające ciśnienie krwi; pobudzające wydzielanie soku żołądkowego; - nasilające perystaltykę p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry