• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Analiza t...

Nawigacja

Analiza treści deklaracji praw człowiekaAnaliza treści deklaracji praw człowieka


Spis treści;1. Treść Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

2. Zarys historyczny praw człowieka.

3. Analiza treści poszczeglnych Artykułw Deklaracji

Praw Człowieka i Obywatela.

PreambuleTrzecia Sesja Oglnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość językw świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, ktry od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz rwnych i niezbywalnych praw wszystkich członkw wsplnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktw barbarzyństwa, ktre wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w ktrym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunkw między narodami,

ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywrciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w rwnouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunkw życia w większej wolności,

ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we wspłpracy z Organizacją Narodw Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGLNE

Ogłasza Uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wsplny najwyższy cel wszystkich ludw i wszystkich narodw, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa - mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środkw o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarwno wśrd narodw Państw Członkowskich, jak i wśrd narodw zamieszkujących obszary podległe ich władzy.Przykadowe prace

Sztuka XXI w.

Sztuka XXI w. W XXI wieku życie toczy się bardzo szybko. Tempo jest wyznaczane przez wartość pieniądza i pracy. Ludzie w obecnych czasach nie mają wolnej chwili na rozrywkę, refleksje czy też kontakt ze sztuką. Czy w XXI wieku jest miejsce na sztukę? Jakie są rodzaje wsp...

Scharakteryzuj dwa modele republikańskie – ateński i rzymski. Ktry z nich można nazwać demokratycznym?

Scharakteryzuj dwa modele republikańskie – ateński i rzymski. Ktry z nich można nazwać demokratycznym? Ateny jak i Rzym stały się potęgami na wielką skalę. Każdy z tych krajw wnisł do życia dzisiejszego człowieka bardzo dużo. Jednak ich ustroje r&...

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeń

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeń 1.Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki: - modernizacji zakładw przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii; - ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując mier...

Prezydent

Prezydent W Polsce urząd Prezydent został ustanowiony pod rządami Konstytucji Marcowej i wzorowany na rozwiązaniach francuskich. Znacznie silniejsza wersja prezydentury powstałą pod rządami Konstytucji Kwietniowej z 1935r. Instytucja Prezydenta RP funkcjonowała nieprzerwanie takz...

Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny jako naturalne źrdła węglowodorw

Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny jako naturalne źrdła węglowodorw Węglowodory są to związki węgla z wodorem. Najbardziej użytecznymi węglowodorami w przyrodzie są ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny. Ropa naftowa jest skomplikowaną mieszan...

Ten obcy

Ten obcy Akcja powieści rozgrywa się w osadzie Olszyny. Obok tej wsi płynęła rzeka Młynwka, na ktrej po powodzi powstała wyspa połączona brzegiem jedynie poprzez przewrcone drzewo. Wyspa stała się miejscem czworga dzieci: Mariana Pietrzyka, Julka Milera (cioteczn...

Pedagogika Rudolfa Steinera

Pedagogika Rudolfa Steinera Pierwsza wojna światowa wstrząsnęła światem. W Europie środkowej załamał się stary system państwowy i wielu ludzi zastanawiało się nad przebudową struktur oraz stosunkw politycznych i społecznych. Takim właśnie czł...

Streszczenie - Skpiec Moliera

Streszczenie - Skpiec Moliera . Tytuowy Skpiec to Harpagon, ma dwoje dorosych dzieci, jego ona dawno ju zmara. Crka Harpagona Eliza jest zakochana z wzajemnoci w Walerym, ktry nie tak dawno uratowa jej ycie. Musz jednak ukrywa sw mio ze wzgldu na ojca Elizy. Walery nie zna swoich rodzicw, nie posiada maj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry