• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Analiza w...

Nawigacja

Analiza wiersz Zbigniewa Herberta pt. Pejzaż z upadkiem IkaraAnaliza wiersz Zbigniewa Herberta pt. Pejzaż z upadkiem Ikara
Autorem wiersza pod tytułem Dedal i Ikar jest Zbigniew Herbert. Wiersz dzieli się na 6 zwrotek. Pierwsze cztery zostały napisane w formie dialogu ojca z synem. Poeta zastosował mowę niezależną. Piąta zwrotka opisuje samobjstwo Ikara. Natomiast ostatnia jest komentarzem podmiotu lirycznego.

Adresatami tego utworu jesteśmy my. Podmiot liryczny identyfikuje się z nami. Wskazuje na to forma czasownika w pierwszej osobie liczby mnogie- mdlmy się . Bohaterami lirycznymi tego tekstu są Dedal i Ikar. Prezentują oni dwie odmienne postawy. Według Dedala egzystencja na ziemi jest tylko złudzeniem, natomiast prawdziwe życie jest w świecie marzeń. Ikar natomiast tęskni do ziemi. Według niego tam właśnie jest prawdziwe życie- bl, zmęczenie.

Utwr nawiązuje bezpośrednio do mitu o Ikarze i Dedalu, a także poprzez przywołanie konkretnych malarskich scen do obrazu Petera Brueghela Pejzaż z upadkiem Ikara .

Zaskakujące jest to, iż Zbigniew Herbert zmienił całkowicie postawy bohaterw. W wierszu Dedal jest artystą, to on buja w obłokach, natomiast Ikar to realista, nie chce puścić wodzy fantazji.


Przykadowe prace

Głwne organy ONZ działające na rzecz utrzymania pokoju

Głwne organy ONZ działające na rzecz utrzymania pokoju Do omawianych w niniejszym referacie organw Organizacji Narodw Zjednoczo-nych zaliczymy Zgromadzenie Oglne i Radę Bezpieczeństwa. Oczywiście poza wymienio-nymi organami, Organizacja Narodw Zjednoczonych powołała wiele organw pomo...

"Są takie motywy, ktre poeci podają sobie przez wieki, jakby z rąk do rąk" – wybrane motywy biblijne w literaturze epok pźniejszych

"Są takie motywy, ktre poeci podają sobie przez wieki, jakby z rąk do rąk" – wybrane motywy biblijne w literaturze epok pźniejszych Wstęp: Biblia najwyższym autorytetem moralnym i źrdłem kultury europejskiej Rozwinięcie: Przywołanie motyww biblijnych - ...

Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii".

Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii". "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego podzielona jest na 4 części, z czego pierwsze dwie odnoszą się do problemu poety i poezji oraz związanym z tym problemem rodzinnym Męża; następne dwie odnoszą się do walki ...

Kalendarium daty 1374 - 1791

Kalendarium daty 1374 - 1791 Kalendarium 1374 - nadanie szlachcie pierwszych przywilejw stanowych przez Ludwika Andegaweńskiego 1376 - ostatni najazd litewski na Polskę 1386 - chrzest, ślub z Jadwigą i koronacja Jagiełły - początek panowania Jagiellonw 1387 - odebranie Węgro...

Biografia - Aleksander Fredro

Biografia - Aleksander Fredro Jest to postać - symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej, krainy dworkw, brzz, wierzb płaczących. Dowcipny, błyskotliwy i cięty polemizował z romantycznymi koncepcjami, czym narażał się na dotkliwą krytykę (np. Seweryn...

Zadania gotowe

Zadania gotowe 1) W roku kalendarzowym zanotowano 8 dostaw materiałw , a okres między dostawą w ubiegłym roku , a pierwszą dostawą w danym roku wynosił 42 dni , między dalszymi dostawami zaś odpowiednio :39,55,68,37,69,54 dni. Przeciętnie zużycie dzienne wynosi 0,4 megagrama ,...

Mezopotamia – kolebka cywilizacji europejskiej

Mezopotamia – kolebka cywilizacji europejskiej Mezopotamia – kolebka cywilizacji europejskiej Najstarsze cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, na terenach obejmujących Mezopotamię i Egipt. Rozwinęły się one w dorzeczach dużych rzek, i rzekom tym zawdzi...

Manifesty i programy epoki.

Manifesty i programy epoki. Zenon Przesmycki-Miriam w artykule "Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we wspłczesnej poezji belgijskiej" zarzucał filozofii pozytywistycznej minimalizm poznawczy i rezygnację z określania miejsca człowieka w naturze. Sztuka "wielka", nieśmiertelna...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry