• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza ...

Nawigacja

Analiza wypowiedzi Kleanta z I aktu "Świętoszka".Analiza wypowiedzi Kleanta z I aktu "Świętoszka".
"Kto z nim żyje, błogiego zażywa spokoju

Na cały świat spogląda jak na kupkę gnoju" - Molier"Świętoszek" taki tytuł nosi dramat Moliera, ktry rozpalał do żywego zakłamaną i fałszywie pruderyjną Francję. Właściwie w jaki sposb można zdefiniować zachowanie Tartuffa. Chyba najbardziej odpowiednimi opisem byłyby słowa: człowiek z wadami etycznymi związanymi z fałszywym dwulicowym postępowaniem, podejmowanym tylko ze względu na zewnętrzną formę lub korzyści. Można być zdziwionym tak adekwatnym opisem charakteru tytułowego bohatera, jest to nic innego jak słownikowa definicja obłudy.Świętoszek jest satyrą na taki sposb postępowania. Najlepiej to się uwidacznia w filipice Kleanta z pierwszego akt. Jest to osoba, ktra jak się wydaje nie należy do adoratorw tytułowego bohatera. Pełni on rolę port-parole autora, inaczej mwiąc jest bohaterem maski, reprezentującym poglądy samego autora dramatu. Takie pojmowanie tej postaci rozszerza krąg odbiorcw tyrady Kleant. O ile w podstawowym sensie zwraca się głwnie do swojego szwagra, o tyle piętnując rżnorodne ludzkie przywary, daje, mwiąc kolokwialnie, wskazwki życiowe wszystkim odbiorcom sztuki. Kleant jest klasycznym przykładem kierowani się w życiu filozofią racjonalistyczną z elementami agnostycyzmu, czego najlepszym przykładem są słowa ?nie jestem uczony, Ni we mnie cały rozum?. Szwagier Orgona jako jeden z niewielu ma świadomość przewrotnej gry i jej konwencji, prowadzonej w przemyślny sposb, by nie rzec makiaweliczny przez Tartuffa .Właściwie to co Kleant potępia i co gloryfikuje jest, w swej istocie, sporem światopoglądowym. Sporem, z jednej strony ponadczasowym, z drugiej zaś osadzonym w XVII-wiecznej Francji, stąd też tak mocne zaakcentowanie fałszywej pobożności. Wiąże się to z faktem, iż w tym czasie religia łączy się z polityka i odwrotnie. W dramacie napiętnowane są takie cechy jak dwulicowość, fałsz obłuda, zakłamanie, cyniczna pobożność oraz zakłamana pruderia. Sztuka zadaje kłam pseudo konwenansom, jak to stwierdził Boy-Żeleński ?W dramacie tym można znaleźć elementy, ktre pźniej znajdą się u podłoża rewolucji. ? [w Boy-Żeleński, wstęp do Świętoszek]. Pokazuje, iż jedynymi prawdziwymi wartościami są szczerość, uczciwość oraz prawość. Jest to postawa dyskursywna wobec poglądw zawartych w ?Księciu?.Głwną postacią dramatu jest tytułowy Świętoszek, osoba obdarzona chytrością, sprytem, a także iście szelmowską przebiegłością. Grając na niskich uczuciach Orgona, między innymi mamiąc ojca wizją wspaniałej przyszłości Marianny u swojego boku. Tartuffe zdobył rwnież wielkie poważanie u nestorki rodu Pani Pernelle, poprzez pozorowanie wielkiej pobożności. Kurtyna demaskująca prawdziwe cele Tartuffa opada dopiero w scenie, gdy Orgon będąc pod stołem wysłuchuje dialogu między Świętoszkiem, a Elmirą.Dramat Moliera niesie ze sobą wartości dydaktyczne, ukazując do czego prowadzi wiara w pozory oraz nadmierna ufność. Aprobowanie hipokryzji prowadzi do życia w zakłamaniu, powstawania podwjnych zasad moralnych oraz ich relatywizowania, co jest zazwyczaj uznawane za początek moralno-etycznego upadku jednostki ludzkiej.


Przykadowe prace

Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza.

Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza. Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twrczością; (na podstawie "Sklepw cynamonowych"); głwnym bohaterem jest narrator, prezentowany w pierwszej osobie; ma on wiele cech autobiograficznych; ...

Otwartość

Otwartość OTWARTOŚĆ Po raz pierwszy na znaczenie otwartości w kontaktach interpersonalnych zwrcił uwagę H. Sulivan w 1953 r. Badaczami tej problematyki byli rwnież E. Fromm, C. Rogers. Za pioniera badań psychologicznych dotyczących treści i roli otwarto&...

Jan Lechoń, "Herostrates" - interpretacja.

Jan Lechoń, "Herostrates" - interpretacja. Inspiracją do napisania utworu przez Jana Lechonia była postać mitycznego szewca, Herostratesa, ktry owładnięty obsesją zyskania wiecznej sławy poprzez dokonanie wielkiej zbrodni, spalił Artemizjon w Efezie. Poeta w swoim u...

Leopold Staff.

Leopold Staff. - Staff wypełnia lukę, jaka powstała w poezji polskiej po odejściu romantykw i poetw okresu pozytywizmu, ktrzy kontynuowali temat patriotyczno-społeczny poprzednikw - Odnawia związki poezji polskiej z poezją europejską, usiłuje skupić- w swojej twrczo"...

J.W.Goethe Faust -streszczenie

J.W.Goethe Faust -streszczenie Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata” „…Więc kimże w końcu jesteś? - Jam częścią tej siły, ktra wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.” J.W.Goethe, „ Faust „ 1.Prolo...

majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie

majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie Składniki majątku posiadane przez przedsiębiorstwo można podzielić na majątek trwały i obrotowy ( aktywa ). O zaliczeniu poszczeglnych składnikw do ktrejś z tych grup decyduje rodzaj majątku, jego wartość l...

II wojna światowa i powstanie warszawskie

II wojna światowa i powstanie warszawskie II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający między 1 września 1939 r., a 2 września 1945 r. (w Europie trwał do 8 maja 1945 r.), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie cał&#...

Gospodarka II Rzeczpospolitej

Gospodarka II Rzeczpospolitej W momencie odzyskani niepodległości sytuacja ekonomiczna Rzeczpospolitej była wręcz w krytycznym stanie. Spowodowane to było zacofaniem, zniszczeniami wojennymi i zerwaniem dotychczasowych więzw gospodarczych z państwami zaborczymi. Ocenia się (wg Komisji ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry