• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analizuj&...

Nawigacja

Analizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagAnalizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagę na związek utworów z tradycją literacką.
Polska wieś zawsze przyciągała i inspirowała naszych rodzimych twórców, a w szczególności była źródłem natchnienia dla poetów. Znajdowali oni spokój w prostych wiejskich prawach i obyczajach. Interesowała ich harmonia, ład życia w zgodzie z naturą i cyklem przyrody wyznaczanym przez następstwa pór roku.

Największy polski poeta renesansowy, Jan Kochanowski, napisał cykl dwunastu pieśni sielankowych pt.: Pieśń świętojańska o Sobótce , z których najsłynniejszym fragmentem jest opowieść Panny XII. Kontynuacją tego motywu i tradycji literackiej zainteresował się także młodopolski twórca Leopold Staff. Jego wiersz Pokój wsi , podobnie jak wcześniej przywołana pieśń, wyraża pochwałę wiejskiego życia i ukazuje związki człowieka z naturą .

Utwór Pokój wsi to swoiste dziękczynienie ja lirycznego za wszelkie dary, które przynosi mu praca na roli i życie na łonie natury w zacisznej, spokojnej wiosce. Poprzez wyliczenie nieodzownych elementów wiejskiego krajobrazu i tamtejszej obyczajowości ( rola, miedza, ściernisko ), podmiot, nie ujawniający się bezpośrednio w utworze, ukazuje pochwałę tego miejsca i afirmację otaczającego go świata.

Liczne epitety obrazują piękno natury, która zdaje się istnieć tylko po to, by pomóc człowiekowi w jego pracy i umilić mu życie. Tłem dla wygłoszenia tej pochwały jest opis najważniejszego momentu pracy chłopów, będących bohaterami lirycznymi w tym utworze. Wczesną jesienią nadchodzi pora zbierania plonów, a wtedy nawet metaforyczny wiatrak modli się o pomyślną pogodę.

Poszczególne etapy zbiorów można porównać ze zmieniającymi się ludzkimi przeżyciami. Oczekiwanie na plony charakteryzuje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Żmudna praca na roli zapewnia nam spełnienie, zaś wieczorem, gdy zboże znajduje się w spichlerzach, przychodzi uniesienie i radość z dobrze wykonanego zadania. Postać człowieka ukazana jest tylko poprzez wyliczenie jego narzędzi, np.: gumna, cepy i kosy i uwypuklenie elementów folkloru: Ręce chłopa i dziwki i jej chusta ruska,

Śpiewanki, dymy perzów i rechoty żabie.

Utwór Staffa charakteryzuje sakralizacja życia na wsi, co potwierdzają epitety: święcone ziele , spokojność boża . Poeta uwydatnia także harmonię jaka panuje w stosunkach człowieka z Bogiem i naturą. W wierszu można wychwycić motyw Arkadii, do której zostało porównane wiejskie życie.

W poezji Staffa trudno jest znaleźć utwory o podobnej tematyce. Jednym z nielicznych jest sonet pt.: Wół , który opisuje w bardzo poetycki sposób gnój i wychwala jego zalety.

Pieśń świętojańska o Sobótce jest poematem składającym się z XII części. Dzieło to wyrosło z tradycji i obrzędowości pogańskiej związanej z kultem ognia i płodnością.


Przykładowe prace

Charakterystyka postaci Jorgena Tesmana.

Charakterystyka postaci Jorgena Tesmana. U każdej postaci występującej w dramacie Henrika Ibsena Hedda Gabler można pokazać jej silnie zarysowaną dwoistość. U Jrgena Tesmana cechy ją podkreślające są jeszcze bardziej widoczne niż u innych; przedstawiony zostaje on ...

Marketing w administracji

Marketing w administracji MARKETING W ADMINISTRACJI I GENEZA MARKETINGU 1. Orientacja produkcyjna. 2. Orientacja sprzedażowa. 3. Orientacja rynkowa. 4. Orientacja strategiczna. Ad.1 Jej rozwój przypada na połowę XIX w. Popyt przewyższa tu podaż, stąd też...

Analiza sposobów wyniszczania ludności cywilnej przez okupanta w czasie II wojny światowej

Analiza sposobów wyniszczania ludności cywilnej przez okupanta w czasie II wojny światowej Okres II wojny światowej kojarzy się większości z obozami koncentracyjnymi, łapankami i terrorem. Owszem, te czynniki miały decydujący wpływ na wielkość tragedii, jaką nios&#...

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza.

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza. Trudno dziś uwierzyć w średniowieczne ideały ascety, rycerza i władcy. Przede wszystkim dlatego, że posiadali oni cechy, których nie maja ludzie będący wzorcami do naśladowania we współczesnym świecie. ...

Hernan Cortes i podbój Meksyku

Hernan Cortes i podbój Meksyku Według "Pamiętnika żołnierza Cortsa" Bernala Diaz del Castillo, przed Hernanem Cortesem było jeszcze dwóch konkwistadorów: Francisek Hermandez De Cordoba oraz Juan De Grijalva. Nie dotarli jednak oni w głąb Nowej Hiszpanii, do Meksyku - "baśniowego Eldorado"....

Streszczenie - M.Twain-Przygody Tomka Sawyera

Streszczenie - M.Twain-Przygody Tomka Sawyera Mark Twain Przygody Tomka Sawyera Streszczenie. Rozdział 1. Tomek był sierotą, razem za swoim przyrodnim bratem Sidem mieszkał u ciotki Polly. Przysparzał spokojnej, prostolinijnej kobiecie wielu zmartwień, ciągle coś psocił. Pewnego razu spotkał w swoim miastec...

Wartości, które decydują o sensie ludzkiego życia. Rozważ temat, odwołując się do załączonego fragmentu i całej powieści Zbrodnia i kara Fiodor

Wartości, które decydują o sensie ludzkiego życia. Rozważ temat, odwołując się do załączonego fragmentu i całej powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojeskiego. Powieść Fiodora Dostojewskiego pt. Zbrodnia i kara to dzieło literackie przepełnione rozwa...

Mikroekonomia wykłady PB (w załączniku prezentacje)

Mikroekonomia wykłady PB (w załączniku prezentacje) POPYT – to ilości dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym czasie i w danych cenach. PRAWO POPYTU – gdy cena towaru wzrośnie przy założeniu innych czynników stałych (ceteris paribus) kupujący sk&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry