• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analizuj&...

Nawigacja

Analizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagAnalizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagę na związek utworów z tradycją literacką.
Polska wieś zawsze przyciągała i inspirowała naszych rodzimych twórców, a w szczególności była źródłem natchnienia dla poetów. Znajdowali oni spokój w prostych wiejskich prawach i obyczajach. Interesowała ich harmonia, ład życia w zgodzie z naturą i cyklem przyrody wyznaczanym przez następstwa pór roku.

Największy polski poeta renesansowy, Jan Kochanowski, napisał cykl dwunastu pieśni sielankowych pt.: Pieśń świętojańska o Sobótce , z których najsłynniejszym fragmentem jest opowieść Panny XII. Kontynuacją tego motywu i tradycji literackiej zainteresował się także młodopolski twórca Leopold Staff. Jego wiersz Pokój wsi , podobnie jak wcześniej przywołana pieśń, wyraża pochwałę wiejskiego życia i ukazuje związki człowieka z naturą .

Utwór Pokój wsi to swoiste dziękczynienie ja lirycznego za wszelkie dary, które przynosi mu praca na roli i życie na łonie natury w zacisznej, spokojnej wiosce. Poprzez wyliczenie nieodzownych elementów wiejskiego krajobrazu i tamtejszej obyczajowości ( rola, miedza, ściernisko ), podmiot, nie ujawniający się bezpośrednio w utworze, ukazuje pochwałę tego miejsca i afirmację otaczającego go świata.

Liczne epitety obrazują piękno natury, która zdaje się istnieć tylko po to, by pomóc człowiekowi w jego pracy i umilić mu życie. Tłem dla wygłoszenia tej pochwały jest opis najważniejszego momentu pracy chłopów, będących bohaterami lirycznymi w tym utworze. Wczesną jesienią nadchodzi pora zbierania plonów, a wtedy nawet metaforyczny wiatrak modli się o pomyślną pogodę.

Poszczególne etapy zbiorów można porównać ze zmieniającymi się ludzkimi przeżyciami. Oczekiwanie na plony charakteryzuje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Żmudna praca na roli zapewnia nam spełnienie, zaś wieczorem, gdy zboże znajduje się w spichlerzach, przychodzi uniesienie i radość z dobrze wykonanego zadania. Postać człowieka ukazana jest tylko poprzez wyliczenie jego narzędzi, np.: gumna, cepy i kosy i uwypuklenie elementów folkloru: Ręce chłopa i dziwki i jej chusta ruska,

Śpiewanki, dymy perzów i rechoty żabie.

Utwór Staffa charakteryzuje sakralizacja życia na wsi, co potwierdzają epitety: święcone ziele , spokojność boża . Poeta uwydatnia także harmonię jaka panuje w stosunkach człowieka z Bogiem i naturą. W wierszu można wychwycić motyw Arkadii, do której zostało porównane wiejskie życie.

W poezji Staffa trudno jest znaleźć utwory o podobnej tematyce. Jednym z nielicznych jest sonet pt.: Wół , który opisuje w bardzo poetycki sposób gnój i wychwala jego zalety.

Pieśń świętojańska o Sobótce jest poematem składającym się z XII części. Dzieło to wyrosło z tradycji i obrzędowości pogańskiej związanej z kultem ognia i płodnością.


Przykładowe prace

Sąd literacki Antygony.

Sąd literacki Antygony. Wniosek: Moim zdaniem jedna i druga strona miała rację w osądzeniu Antygony. Ale jej tragizm polegałna tym, że nie miała co wybrać, ponieważ: 1.Sprzeciwiła się zakazowi króla, lecz dobrze postąpiła według prawa Bożego, któr...

Krytyka Świętoszkowatej pobożności na podstawie słów Kleanta oraz wypowiedzi innych postaci dramatu Moliera

Krytyka Świętoszkowatej pobożności na podstawie słów Kleanta oraz wypowiedzi innych postaci dramatu Moliera Świat jest pełen zagadek. Człowiekowi często trudno jest odgadnąć, komu można zaufać, uznać za przyjaciela, a kogo należy się wręcz wystr...

Psychologia zarządzania

Psychologia zarządzania 1. Podstawowe przyczyny konfliktu. Do podstawowych pczyczyn konfliktu można zaliczyć: - cechy osobowości, zwłaszcza: dogmatyzm - zamkniętość struktur poznawczych, neurotyzm - labilność emocjonalna i niska samoakceptacja, nasilony pragmatyzm ? du...

Elastyczność cenowa popytu

Elastyczność cenowa popytu Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywców na każdą zmianę czynników determinujących popyt. Tak, więc elastyczność cenowa popytu pozwoli na zmierzenie siły reakcji kupujących na każdą zmianę ceny. ...

Asset mamangement, czy fundusze inwestycyjne - w co warto inwestować ?

Asset mamangement, czy fundusze inwestycyjne - w co warto inwestować ? Wstęp Na rynku finansowym istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy. Jednymi z najbardziej efektywnych inwestycji finansowych są: inwestycje w fundusze inwestycyjne oraz inwestycje w asset management. Is...

Dorośli i młodzież. Czy konflikt pokoleń jest nieunikniony?

Dorośli i młodzież. Czy konflikt pokoleń jest nieunikniony? Der klgste Sprichwort sagt "Kleine Kinder - kleine Sorgen. groe Kinder - groe Sorgen". Wenn die Kinder lter geworden sing, wird sehr oft die Verbundenheit zwischen den Eltern und ihren Kindern schwcher als frher. Die Kinder wollen anders als ihre El...

Toksyczne Środki Przemysłowe

Toksyczne Środki Przemysłowe Zatrucia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymi W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką ...

Moja ocena działań Antygony

Moja ocena działań Antygony Antygona była główną bohaterką dramatu Sofoklesa pt. Antygona, córką Edypa. Miała siostrę, Ismenę, oraz dwóch braci – Eteokla i Polinika. Jej rodzina należała do rodu Labdakidów, nad którym ciążyła straszna klątw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry