• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analizuj&...

Nawigacja

Analizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagAnalizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagę na związek utworów z tradycją literacką.
Polska wieś zawsze przyciągała i inspirowała naszych rodzimych twórców, a w szczególności była źródłem natchnienia dla poetów. Znajdowali oni spokój w prostych wiejskich prawach i obyczajach. Interesowała ich harmonia, ład życia w zgodzie z naturą i cyklem przyrody wyznaczanym przez następstwa pór roku.

Największy polski poeta renesansowy, Jan Kochanowski, napisał cykl dwunastu pieśni sielankowych pt.: Pieśń świętojańska o Sobótce , z których najsłynniejszym fragmentem jest opowieść Panny XII. Kontynuacją tego motywu i tradycji literackiej zainteresował się także młodopolski twórca Leopold Staff. Jego wiersz Pokój wsi , podobnie jak wcześniej przywołana pieśń, wyraża pochwałę wiejskiego życia i ukazuje związki człowieka z naturą .

Utwór Pokój wsi to swoiste dziękczynienie ja lirycznego za wszelkie dary, które przynosi mu praca na roli i życie na łonie natury w zacisznej, spokojnej wiosce. Poprzez wyliczenie nieodzownych elementów wiejskiego krajobrazu i tamtejszej obyczajowości ( rola, miedza, ściernisko ), podmiot, nie ujawniający się bezpośrednio w utworze, ukazuje pochwałę tego miejsca i afirmację otaczającego go świata.

Liczne epitety obrazują piękno natury, która zdaje się istnieć tylko po to, by pomóc człowiekowi w jego pracy i umilić mu życie. Tłem dla wygłoszenia tej pochwały jest opis najważniejszego momentu pracy chłopów, będących bohaterami lirycznymi w tym utworze. Wczesną jesienią nadchodzi pora zbierania plonów, a wtedy nawet metaforyczny wiatrak modli się o pomyślną pogodę.

Poszczególne etapy zbiorów można porównać ze zmieniającymi się ludzkimi przeżyciami. Oczekiwanie na plony charakteryzuje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Żmudna praca na roli zapewnia nam spełnienie, zaś wieczorem, gdy zboże znajduje się w spichlerzach, przychodzi uniesienie i radość z dobrze wykonanego zadania. Postać człowieka ukazana jest tylko poprzez wyliczenie jego narzędzi, np.: gumna, cepy i kosy i uwypuklenie elementów folkloru: Ręce chłopa i dziwki i jej chusta ruska,

Śpiewanki, dymy perzów i rechoty żabie.

Utwór Staffa charakteryzuje sakralizacja życia na wsi, co potwierdzają epitety: święcone ziele , spokojność boża . Poeta uwydatnia także harmonię jaka panuje w stosunkach człowieka z Bogiem i naturą. W wierszu można wychwycić motyw Arkadii, do której zostało porównane wiejskie życie.

W poezji Staffa trudno jest znaleźć utwory o podobnej tematyce. Jednym z nielicznych jest sonet pt.: Wół , który opisuje w bardzo poetycki sposób gnój i wychwala jego zalety.

Pieśń świętojańska o Sobótce jest poematem składającym się z XII części. Dzieło to wyrosło z tradycji i obrzędowości pogańskiej związanej z kultem ognia i płodnością.


Przykładowe prace

Europejczycy spadkobiercami starożytnego Rzymu

Europejczycy spadkobiercami starożytnego Rzymu Rzym początkowo był zespołem wsi położonych nad dolnym Tybrem. Dziś możemy odnaleźć rzymskie dzieła na wrzosowiskach Brytanii, na rozgrzanych pograniczach Sahary i piaskach Mezopotamii. Jeżeli spojrzymy na listę w&...

Was wir von Tieren lernen können? (omówienie artykułu o zwierzętach)

Was wir von Tieren lernen können? (omówienie artykułu o zwierzętach) Geh zur Ameise, du Fauler; sieh ihre Wege, und werde weise.“ Das sagte der kluge König Salomon schon von tausenden Jahren. Menschheit beobachtet schon lange verschiedene Tiere wie Ameisen, Bienen und Löwen. In dem Artikel von Christine Böhringe...

Gospodarka woda energia

Gospodarka woda energia 1. Energia pierwotna- energia w postaci nie przerobionej, energia zawarta w zasobach energetycznych: ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny, energia słoneczna, energia potencjalna, woda, wiatr Energia wtórna- energia zawarta w produktach energetycznych, powstaje w wyniku działania cz...

Biografia Jana Pawła II

Biografia Jana Pawła II Karol Józef Wojtyla born on May 18, 1920, in Wadowice, Poland. John Paul's early life was marked by great loss. His mother died when he was nine and his older brother Edmund died when he was twelve. Growing up, John Paul was athletic and enjoyed skiing and swimming. He went to Krakow's Jagielloni...

List Jana Chryzostoma Paska do rodziców z wyprawy do Danii

List Jana Chryzostoma Paska do rodziców z wyprawy do Danii Wielce wielmożni, towarzysze doli i niedoli wszelkiej, najmilsi moi Rodzice! Rad jestem niezmiernie, że mogę do was ten list wystosować z moich odległych wojaży.Dużo już czasu minęło, jak los mnie popchnął...

Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii

Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii - Sumerowie wynaleźli pismo pod koniec IV tysiąclecia p.n.e., wiązało się początków z koniecznością tworzenia rozmaitych inwentarzy, rachunków, testamentów itp. Pierwsze pismo składało się z piktogramów....

Przypadek w języku polskim

Przypadek w języku polskim Treść ---> załącznik :)

Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza

Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy. Trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza to je...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry