• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analizuj&...

Nawigacja

Analizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagAnalizując wiersz Leopolda Staffa Pokój wsi i fragment Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego, porównaj zawarte w nich obrazy wsi. Zwróć uwagę na związek utworów z tradycją literacką.
Polska wieś zawsze przyciągała i inspirowała naszych rodzimych twórców, a w szczególności była źródłem natchnienia dla poetów. Znajdowali oni spokój w prostych wiejskich prawach i obyczajach. Interesowała ich harmonia, ład życia w zgodzie z naturą i cyklem przyrody wyznaczanym przez następstwa pór roku.

Największy polski poeta renesansowy, Jan Kochanowski, napisał cykl dwunastu pieśni sielankowych pt.: Pieśń świętojańska o Sobótce , z których najsłynniejszym fragmentem jest opowieść Panny XII. Kontynuacją tego motywu i tradycji literackiej zainteresował się także młodopolski twórca Leopold Staff. Jego wiersz Pokój wsi , podobnie jak wcześniej przywołana pieśń, wyraża pochwałę wiejskiego życia i ukazuje związki człowieka z naturą .

Utwór Pokój wsi to swoiste dziękczynienie ja lirycznego za wszelkie dary, które przynosi mu praca na roli i życie na łonie natury w zacisznej, spokojnej wiosce. Poprzez wyliczenie nieodzownych elementów wiejskiego krajobrazu i tamtejszej obyczajowości ( rola, miedza, ściernisko ), podmiot, nie ujawniający się bezpośrednio w utworze, ukazuje pochwałę tego miejsca i afirmację otaczającego go świata.

Liczne epitety obrazują piękno natury, która zdaje się istnieć tylko po to, by pomóc człowiekowi w jego pracy i umilić mu życie. Tłem dla wygłoszenia tej pochwały jest opis najważniejszego momentu pracy chłopów, będących bohaterami lirycznymi w tym utworze. Wczesną jesienią nadchodzi pora zbierania plonów, a wtedy nawet metaforyczny wiatrak modli się o pomyślną pogodę.

Poszczególne etapy zbiorów można porównać ze zmieniającymi się ludzkimi przeżyciami. Oczekiwanie na plony charakteryzuje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Żmudna praca na roli zapewnia nam spełnienie, zaś wieczorem, gdy zboże znajduje się w spichlerzach, przychodzi uniesienie i radość z dobrze wykonanego zadania. Postać człowieka ukazana jest tylko poprzez wyliczenie jego narzędzi, np.: gumna, cepy i kosy i uwypuklenie elementów folkloru: Ręce chłopa i dziwki i jej chusta ruska,

Śpiewanki, dymy perzów i rechoty żabie.

Utwór Staffa charakteryzuje sakralizacja życia na wsi, co potwierdzają epitety: święcone ziele , spokojność boża . Poeta uwydatnia także harmonię jaka panuje w stosunkach człowieka z Bogiem i naturą. W wierszu można wychwycić motyw Arkadii, do której zostało porównane wiejskie życie.

W poezji Staffa trudno jest znaleźć utwory o podobnej tematyce. Jednym z nielicznych jest sonet pt.: Wół , który opisuje w bardzo poetycki sposób gnój i wychwala jego zalety.

Pieśń świętojańska o Sobótce jest poematem składającym się z XII części. Dzieło to wyrosło z tradycji i obrzędowości pogańskiej związanej z kultem ognia i płodnością.


Przykładowe prace

Zastosowanie izotopów.

Zastosowanie izotopów. Zastosowanie izotopów. Każdego dnia napotykamy się z szeregiem zjawisk, w których wykorzystujemy odmiany pierwiastków chemicznych, różniące się liczbą neutronów w jądrach. Na ogół nie zastanawiamy się nad tym, ale w gruncie rzeczy izotopy obecne są ...

Recenzja- "Kto ratuje jedno życie.." J.Bielicki

Recenzja- "Kto ratuje jedno życie.." J.Bielicki Książka pt. Kto ratuje jedno życie… jest swoistą relacją byłego więźnia obozu koncentracyjnego koncentracyjnego w Auschwitz, który opisał swój pobyt i ucieczkę z niewoli. Jerzy Bielicki, bo o nim mowa, jako m&#...

Kierunki rozwoju europejskiego transportu na tle działalności społeczno-gospodarczej

Kierunki rozwoju europejskiego transportu na tle działalności społeczno-gospodarczej CAŁOŚĆ PRACY (Z WYKRESAMI, TABELAMI) W ZAŁĄCZNIKU WSTĘP 5 1. MIEJSCE TRANSPORTU W GOSPODARCE NARODOWEJ 7 1.1. Typologia transportu 7 1.2. Miejsce transportu w Polskiej Klasyfikacji Dzi...

partie, związki zawodowe, prawa człowieka

partie, związki zawodowe, prawa człowieka Partia pol. : dobrowolna organizacja, która dąży do zdobycia i utrzymania władzy w państwie w celu realizacji swojego programu. Typy: liberalne: własność prywatna, nieskrępowane prawa i wolności człowieka wyboru, praworządn...

Limfa i krew

Limfa i krew Limfa: płyn tkankowy po przedostaniu się do naczyń limfatycznych staje się limfą (chłonką). Płynąc przez węzły chłonne, zabiera z nich limfocyty, a pozbywa się ciał obcych lub szkodliwych, które ulegają tu sfagocytowaniu. Ma to istotne znacze...

Charakterystyka Kasandry "Odprawa posłów greckich"

Charakterystyka Kasandry "Odprawa posłów greckich" Jednym z bohaterów lektury Jana Kochanowskiego pt. "Odprawa posłów greckich" jest Kasandra. Bardzo zainteresowała mnie ta postać, więc postanowiłam ją opisać. Kasandra - to córka potężnego króla Troi - Priama. Mia&#...

Charakterystyka obozu rewolucjonistów w "Nie-Boskiej Komedii" Zygmunta Krasińskiego

Charakterystyka obozu rewolucjonistów w "Nie-Boskiej Komedii" Zygmunta Krasińskiego Rewolucje są efektem narastającego konfliktu polityczno-społecznego. Są czynnym wyrazem emocji, niezadowolenia ludu, zamieszkującego danego teren Krasiński umieścił akcję swej Nie-Boskiej Komedii...

Czytać, czy oglądać ?

Czytać, czy oglądać ? We współczesnym świecie, w dobie rozwoju kina i komputerów, często zauważa się, że filmy wypierają książki. Większość młodych ludzi woli zamiast czytać lektury, zobaczyć je na ekranie telewizora. Czy ich wybór jest s&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry