• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Angielska...

Nawigacja

Angielska wojna domowa, chwalebna rewolucja - przyczyny, przebieg i skutkiAngielska wojna domowa, chwalebna rewolucja - przyczyny, przebieg i skutki
WOJNA DOMOWA W ANGLII (1642-48) I CHWALEBNA REWOLUCJA (1688-89)

1. Przyczyny
a) Wojna domowa
oAntagonizm między krlem a purytanami - dążyli oni do wprowadzenia republiki
oNieudolna polityka zagraniczna Stuartw
oRządy Jakuba I, zwolennika absolutyzmu, i dominacji wyznania anglikańskiego - prześladowania purytan i katolikw
oNarastanie konfliktu politycznego między Jakubem I a parlamentem - zaprzestanie zwoływania obrad
oPrby przejęcia szlacheckich majątkw ziemskich przez krla (1633)
oPanowanie Karola I; w odpowiedzi na uchwałę Izby Gmin (1628) krl nie zwoływał parlamentu w latach (1628-1640)
oWzrost potęgi ekonomicznej burżuazji i brak przełożenia tej potęgi na władzę polityczną.
oUpadek feudalnych struktur społecznych i upadek znaczenia arystokracji.
b) Chwalebna rewolucja
oNiezwoływanie parlamentu przez Jakuba II
oDążenie krla do przywrcenia absolutyzmu i katolicyzmu
oMianowanie katolikw na urzędy wbrew postanowieniom Test Act (1673)
2. Przebieg
1625-48 - panowanie Karola I Stuarta usiłującego wprowadzić w Anglii absolutyzm. Opozycję wobec działań krla tworzyli prezbiterianie, ktrzy reprezentowali bogate mieszczaństwo, a także grną warstwę nowej szlachty, występujący przeciwko Kościołowi anglikańskiemu jako domenie wpływw krla i pragnących go zastąpić kościołem kalwińskim, oraz independenci, nieuznający autorytetu ani Kościoła anglikańskiego, ani prezbiteriańskiego. Ci ostatni reprezentowali część burżuazji i nowej szlachty.
1628 - złożenie przez parlament na ręce krla Petycji o prawo (Petition of right) zawierającej m. in. Żądanie ochrony obywateli przed bezpodstawnym aresztowaniem i nakładaniem nowych podatkw.
Wiosna 1640 - zwołanie parlamentu (Krtki parlament) przez Karola I z zamiarem uzyskania nowych podatkw przeznaczonych na siłowe narzucenie Szkocji zwierzchności Kościoła anglikańskiego, jednak wobec braku zgody parlament został szybko rozwiązany.
Jesień 1640 - wkroczenie wojsk szkockich do Anglii. Karol I zwołał parlament (Długi parlament) w celu szybkiego uzyskania podatkw przeznaczonych na sformowanie armii. Parlament odmwił, żądając (Wielka Remonstrancja) jednocześnie ukarania ministra krlewskiego lorda T. Strafforda (skazany na śmierć) - początek rewolucji.
1640-42 - pierwszy okres rewolucji, zapoczątkowany zwołaniem tzw. Długiego parlamentu ? walka między Koroną (kawalerowie) a parlamentem (okrągłogłowi)
1642-46 - pierwsza wojna domowa stanowiąca drugi etap rewolucji. W walce krla z parlamentem monarchę popierała przeważnie stara szlachta feudalna oraz część zależnych od niej chłopw. Zwolennicy krla opowiadali się za utrzymaniem Kościoła anglikańskiego wraz z episkopatem, niektrzy z nich byli przychylni katolicyzmowi. Po stronie parlamentu stał patrycjat miejski, nowa szlachta, drobnomieszczaństwo, małorolni i średniorolni chłopi oraz elementy plebejskiej w miastach.


Przykadowe prace

Kryzys renesansowego humanizmu czy humanizm tragiczny, humanizm heroiczny? Wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji wybranych Trenw Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskie

Kryzys renesansowego humanizmu czy humanizm tragiczny, humanizm heroiczny? Wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji wybranych Trenw Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego ,, O wojnie naszej … Kryzys renesansowego humanizmu czy humanizm tragiczny, humanizm heroiczny? Każde z tych poj...

Kto może zostać lobbystą?

Kto może zostać lobbystą? KTO MOŻE ZOSTAĆ LOBBYSTĄ? *Lobbysta to osoba, ktra w imieniu własnym bądź klienta wywiera wpływ na władze państwowe, poprzez nawiązanie kontaktu z politykami lub instytucjami politycznymi. Biorąc pod uwagę faktyczny zakre...

Sztuka wojennna Napoleona Bonaparte : organizacja, uzbrojenie, taktyka i strategia

Sztuka wojennna Napoleona Bonaparte : organizacja, uzbrojenie, taktyka i strategia Spis treści: - organizacja - uzbrojenie - taktyka i strategia Do reorganizacji swej armii przystąpił Napoleon jako konsul po zakończeniu kampanii z drugą koalicją i zawarciu pokoju w Luneville...

Porwnanie realizacji założeń pozytywizmu w ''Lalce'' i ''Nad Niemnem''

Porwnanie realizacji założeń pozytywizmu w ''Lalce'' i ''Nad Niemnem'' Pięcioma najważniejszymi hasłami pozytywistycznymi są : -praca organiczna -praca u podstaw -asymilacja Żydw -emancypacja kobiet -kult wiedzy ''NAD NIEMNEM'' E.Orzeszkowa -Praca u postaw ...

Advantages and disadvantages of using a computer.

Advantages and disadvantages of using a computer. In our present life everything is connected with computer technology. We use computers at home, work and we are often assisted by them in shops, banks, offices and many other places. People often do not see any disadvantages of having computers; I will try to show you good and b...

Rola kultury w Polsce Ludowej w walce o zachowanie tożsamości narodowej.

Rola kultury w Polsce Ludowej w walce o zachowanie tożsamości narodowej. Kultura w Polsce Ludowej miała wielkie znaczenie w walce o zachowanie tożsamości narodowe. Początek lat powojennych, począwszy od roku 1945 przynisł głębokie zmiany w poziomie oświaty i świadomo&#...

Streszczenie - Bardzo dobry plan wydarzeń Ten Obcy

Streszczenie - Bardzo dobry plan wydarzeń Ten Obcy Ten plan napisałam sama i nauczycielce się spodobał. 1.Odkrycie śladw tajemniczego przybysza na wyspie 2.Spotkanie z "obcym" 3.Wizyta u lekarza i ucieczka przed szpitalem 4.Rozmowa Julka,Zenka i Mariana 5.Projekt wyprawy rowerowej ...

Jaki obraz Polakw XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentw powieści. Zwr

Jaki obraz Polakw XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentw powieści. Zwrć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu. Henryk Sienkiewicz w ,,Potopie ukazał głwnie szlachtę...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry