• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ankieta- ...

Nawigacja

Ankieta- Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumentaAnkieta- Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta
ANKIETASkuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta

Szanowni Państwo!.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celw naukowych. W trakcie wypełniania ankiety należy zakreślić kłkiem jedną właściwą odpowiedź i/lub wpisać brakujące informacje.1. Jak Pan(i) zapatruje się na reklamy telewizyjne?

a)denerwują mnie

b) są mi obojętne

c) lubię oglądać2. Czy reklamy mają wpływ na produkty kupowane przez Pani(ą)?

a) nie mają żadnego

b)czasami kupuje produkty ktre mnie zainteresowały dzięki reklamie

c) kupuje tylko reklamowane produkty3.Jak Pan(i) postrzega rzetelność reklam?

a) są nieprawdziwe i nieadekwatne do jakości reklamowanego produktu

b) jest w nich sporo prawdy

c) wszystko jest bardzo wiarygodne4. Jakich zakupw dokonała Pan(i) pod wpływem reklamy?

a) środkw czystości

b) produktw żywnościowych

c) sprzętu RTV i AGD

d) inne..............................................................................................5. Czy czyta Pan(i) reklamy(ulotki) otrzymane na ulicy?

a) nie, nie interesuje mnie to

b) zależy jakiego produktu bądź usług ona dotyczy

c) tak zawsze, często są to interesujące informacje6. Jakie reklamy przemawiają do Pan(i) najbardziej?

a) telewizyjne

b) radiowe

c) bilbordy

d) ulotki7.Najwiekszą rolę w reklamie pełni wg Pan(i)?

a) informacja

b)muzyka

c)pomysł

d) to nie ma znaczenia8. Czy większą uwagę przyciągają reklamy wzięte z życia codziennego czy fikcyjne?

a) wole zdecydowanie te z życia codziennego

b) preferuje te fikcyjne, gdyż są zazwyczaj bardziej oryginalne

c) nie ma to dla mnie znaczeniaMetryczka:

9. Płeć:

a) Kobieta

b) Mężczyzna10. Wiek:

a) 18-25 lat

b) 26-35 lat

c) 36-45 lat

d) 46-55 lat

e) powyżej 55 lat11. Czy Pan/i pracuje?

a) Tak

b) Nie

c) Bezrobotny

d) Rencista / emeryt

e) Uczę się

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!.


Przykadowe prace

Ultra i infradźwięki

Ultra i infradźwięki Periodyczne drgania cząsteczek materialnych otaczającego środowiska tworzą zespł zjawisk akustycznych. Fala akustyczna wiąże się z ruchem cząsteczek ośrodka. W określonej jednostce czasu dochodzić więc będzie do powtarzania tej...

Priorytet polskiej polityki zagranicznej w najbliższej dekadzie

Priorytet polskiej polityki zagranicznej w najbliższej dekadzie Dosyć: nadchodzi czas, kiedy polityka nabierze innego znaczenia. F. Nietzsche "Wola mocy", ustęp 960 W obecnej dekadzie stosunki międzynarodowe nabrały zupełnie nowego, ponadnarodowego wymiaru. Wiele państw poza sw...

Mały katechizm

Mały katechizm MAŁY KATECHIZM Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, ktryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Krlestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze...

Jacek Soplica jako bohater romantyczny.

Jacek Soplica jako bohater romantyczny. W początkowych fragmentach książki Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" można znaleźć bardzo niewiele informacji na temat Jacka Soplicy. Wiemy, że był wdowcem i miał syna, Tadeusza, tytułowego bohatera działa Adama Mickiewicza. O je...

Erziehung zur Demokratie

Erziehung zur Demokratie Die erziehung zur Demokratie beginnt in der Familie und in der Schule. Wie kann mann zur Demokratischem verhalten erziehen? Was ist eigentlich Demokratie? Das ist eine form von einem Statts System indem die mehrheit der Brger das Wort haben, zb. bei Wahlen wird durch die mehrheit der Stimmen e...

Finansowanie przedsiębiorstw-wykłady

Finansowanie przedsiębiorstw-wykłady Istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa Instrumentarium związane z procesem zarządzania finansami przedsiębiorstw. Co to znaczy zarządzać? Łączenie istoty firmy z procesem wytwarzania pieniądza. Źrdł...

Części zdania

Części zdania CZĘŚCI ZADNIA ORZECZENIE Czasownikowe – forma osobowa czasownika lub nieosobowa zakończona na –no lub -to. Zrobisz to jutro rano. Zebranie zakończono o czwartej. Imienne – składa się z łącznika (być, stać ...

Machiavelli, More i Grotius

Machiavelli, More i Grotius NICOLLO MACHIAVELLI (1469-1527) Machiawelizm- synonim polit. bezwzględności, okrucieństwa. Dążenie do celu bez względu na środki . Rozgłos przez traktat Książę . Potrzebny jest czynnik dyscyplinujący (władza) i regulujący ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry