• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Antygona ...

Nawigacja

Antygona jako tragedia antycznaAntygona jako tragedia antyczna
"Antygona" Sofoklesa jest tragedią antyczną gdyż zachowuje zasady trzech jedności:1. jedność czasu - akcja dramatu trwa od świtu do zmierzchu,

2. jedność miejsca - wszystkie zdarzenia rozgrywają się przed pałacem krla Teb, a wieści z pałacu przynosi posłaniec,

3. jedność akcji - mamy do czynienia z jednym wiodącym wątkiem rozwijającym się wokł rozkazu Kreona i czynu Antygony.Układ tragedii zachowuje odpowiednią kolejność:- prolog - wstęp, zaczyna utwr w ktrym jedna z postaci informuje o temacie utworu i osobach biorących udział w przebiegu zdarzeń.

- parados - pieśń towarzysząca wejściu chru

- epejsodion - rodzaj aktu

- stasimony - oddzielają epizody, rodzaj śpiewanego dialogu (chr + głwny bohater)

- eksodos- zakończenie pieśnią chru.Chr składa się z 12 lub 15 mężczyzn: komentuje, ocenia i wygłasza prawdy moralne.

Kotharsis - bohaterowie wzbudzają litość i trwogę co prowadzi do "oczyszczenia"

Konflikt tragiczny - obydwie ze stron dowodzą swoich racji, lecz racja stoi po obu stronach i nigdy nie dojdzie do rozwiązania. Jeden z bohaterw przeciwstawia się fatum - złemu losowi.

Brak scen zbiorowych - jednocześnie na scenie może występować najwyżej 3 autorw.

Bohaterowie nie ulegają przemianom, przez cały czas trwają przy swoich racjach i poglądach.

Imię bohatera jest w tytule.Akcja komplikuje się przez rozkaz Kreona i złamanie go. punktem kulminacyjnym jest ujawnienie i wyrok skazujący sprawcę - Antygonę w rozwiązaniu śmierć dosięga głwnych bohaterw, po za Kreonem ktry pozostaje samotny i obarczony odpowiedzialnością za zaistniałe wypadki. Hajmon - narzeczony zabija się.

Eurydyka - jego matka i żona Kreona także popełnia samobjstwo.


Przykadowe prace

Ignacy Krasicki satyra pt. "Pijaństwo".

Ignacy Krasicki satyra pt. "Pijaństwo". Satyra "Pijaństwo" jest jednym z tych utworw, w ktrych podejmowano walkę o trzeźwość polskiego społeczeństwa.Po czasach saskich zaczęto dostrzegać konieczność piętnowania pijaństwa jako naszej wady ...

Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi. 1. PRZEDMIOT EKONOMII W UJĘCIU MIKRO I MAKRO Ekonomia jest nauka badającą, w jaki sposb ludzie (pojed. lub w zorg. zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania rżnych potrzeb mat. i nie mat. Zasoby, ktrymi ludzie dysponują są ...

Genetyka, replikacja DNA, transkrypcja, biosynteza białek, mutacje

Genetyka, replikacja DNA, transkrypcja, biosynteza białek, mutacje DNA kwas deoksyrybonukleinowy RNA kas rybonukleinowy CHROMATYNA gęsto splątana nić CHROMOSOM oddzielna jednostka genomu zbudowana z genw i białek GENOM całość kwasu nukleinowego zawierającego informacj...

Jestem greckim bogiem - mj dzień na Olimpie

Jestem greckim bogiem - mj dzień na Olimpie Ten dzień zapowiadał się wspaniale. W planach mieliśmy dzisiaj zebranie i wyśmienitą ucztę. Mam tylko nadzieję, że Zeus uwzględni mnie-Afrodytę na najbliższych igrzyskach. U nas na Olimpie życie toczy się zupe&...

Zapożyczenia

Zapożyczenia Temat: Zapożyczenia we wspłczesnej polszczyźnie. Omw problem i przedstaw zasadność Stosowania zapożyczeń z języka angielskiego lub innego. W języku polskim funkcjonuje kilka tysięcy słw. Na co dzień używamy około 8000 rżn...

Droga Polski Do Unii Europejskiej.

Droga Polski Do Unii Europejskiej. Wszystko zaczęło się na początku lat 90. Po upadku komunizmu, Paktu Warszawskiego i RWPG Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowej, znalazła się w prżni politycznej. Nasze systemy polityczne, gospodarcze i wojskowe były w stanie rozkładu...

Polska za czasw piastw

Polska za czasw piastw W okresie panowania Piastw państwo polskie było monarchią patrymonialną, w ktrym cała ziemia w państwie stanowiła własność władcy. Odzwierciedlało się to w braku podziału na skarb państwa i skarb książęcy. Wł...

Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobtce".

Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobtce". Jan Kochanowski w poemacie "Pieśń świętojańska o Sobtce"przedstawia życie na wsi. Utwr składa się z pieśni dwunastu panien, ktre sławią uroki życia wiejskiego. Panna X...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry