• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Antygona ...

Nawigacja

Antygona jako tragedia antycznaAntygona jako tragedia antyczna
"Antygona" Sofoklesa jest tragedią antyczną gdyż zachowuje zasady trzech jedności:1. jedność czasu - akcja dramatu trwa od świtu do zmierzchu,

2. jedność miejsca - wszystkie zdarzenia rozgrywają się przed pałacem krla Teb, a wieści z pałacu przynosi posłaniec,

3. jedność akcji - mamy do czynienia z jednym wiodącym wątkiem rozwijającym się wokł rozkazu Kreona i czynu Antygony.Układ tragedii zachowuje odpowiednią kolejność:- prolog - wstęp, zaczyna utwr w ktrym jedna z postaci informuje o temacie utworu i osobach biorących udział w przebiegu zdarzeń.

- parados - pieśń towarzysząca wejściu chru

- epejsodion - rodzaj aktu

- stasimony - oddzielają epizody, rodzaj śpiewanego dialogu (chr + głwny bohater)

- eksodos- zakończenie pieśnią chru.Chr składa się z 12 lub 15 mężczyzn: komentuje, ocenia i wygłasza prawdy moralne.

Kotharsis - bohaterowie wzbudzają litość i trwogę co prowadzi do "oczyszczenia"

Konflikt tragiczny - obydwie ze stron dowodzą swoich racji, lecz racja stoi po obu stronach i nigdy nie dojdzie do rozwiązania. Jeden z bohaterw przeciwstawia się fatum - złemu losowi.

Brak scen zbiorowych - jednocześnie na scenie może występować najwyżej 3 autorw.

Bohaterowie nie ulegają przemianom, przez cały czas trwają przy swoich racjach i poglądach.

Imię bohatera jest w tytule.Akcja komplikuje się przez rozkaz Kreona i złamanie go. punktem kulminacyjnym jest ujawnienie i wyrok skazujący sprawcę - Antygonę w rozwiązaniu śmierć dosięga głwnych bohaterw, po za Kreonem ktry pozostaje samotny i obarczony odpowiedzialnością za zaistniałe wypadki. Hajmon - narzeczony zabija się.

Eurydyka - jego matka i żona Kreona także popełnia samobjstwo.


Przykadowe prace

"Cierpienia młodego Wertera". Wrażenia po przeczytaniu lektury.

"Cierpienia młodego Wertera". Wrażenia po przeczytaniu lektury. Utwr ten ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listw jednej osoby. Narracja w pierwszej osobie. Każdy list jest oznaczony datą. Świat jest przedstawiony z punktu widzenia autora listw. W drugiej części jes...

Zasięg i rozmiary problemw żywieniowych

Zasięg i rozmiary problemw żywieniowych Problemy żywieniowe- wartości i tendencje. Głd i niedożywienie są wciąż najbardziej wyniszczającymi czynnikami, nękającymi większość ubogich na świecie. Pomimo oglnej poprawy podaży żywno...

Scharakteryzuj powieść modernistyczną na wybranym przykładzie literatury Młodej Polski.

Scharakteryzuj powieść modernistyczną na wybranym przykładzie literatury Młodej Polski. Powieści tej epoki nie dają tak szerokiego i plastycznego obrazu społeczeństwa, jaki dawały powieści poprzedniego - pozytywistycznego okresu. Gatunek ten najlepiej reprezentuje utwr Ste...

Pytania - odpowiedzi

Pytania - odpowiedzi 3. Postanowienia konferencji wersalskiej w sprawie granic Polskich. Sprzymierzeni spierali się o przynależność Warmii i Mazur, ktre pozostały niemieckie, o Gdańsk, ktremu nadano status wolnego miasta, oraz o Grny Śląsk. Aby zapewnić Polsce dostęp do mor...

Świadczenia z tytułu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.

Świadczenia z tytułu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych. Osoby, ktre uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do świadczeń wypadkowych, ktre wypłacane są przez ZUS z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do w.w. świadczeń mają osoby obj&...

Wyobraź sobie, że maszyna czasu przeniosła ciebie do Giaura w przeszłości.

Wyobraź sobie, że maszyna czasu przeniosła ciebie do Giaura w przeszłości. Jest 25.11.1988. Dzisiaj po raz pierwszy udało mi się dokonać czegoś nadzwyczajnego. Projekt nad ktrym pracowałem już od siedmiu lat nareszcie został ukończony. Zobaczyć przesz...

Czy stosowanie dopingu jest bezpieczne?

Czy stosowanie dopingu jest bezpieczne? Spośrd licznych zagrożeń trapiących wspłczesną cywilizację coraz częściej wymienia się zjawisko dopingu. Z każdym dniem pojawiają się jakieś nowe substancje, wabiące ułudnym mirażem sukcesu. Mnoż...

Bezpieczeństwo zasobw informatycznych

Bezpieczeństwo zasobw informatycznych Bezpieczeństwo zasobw informatycznych Najważniejszymi zagrożeniami są: *przechwycenie informacji – naruszenie poufności *modyfikacja lub utrata informacji – naruszenie integralności *zniszczenie informacji – naruszenie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry