• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Applicat...

Nawigacja

Application for a job- list motywacyjnyApplication for a job- list motywacyjny
Jan Kowalski

ul. Polna 12

WarszawaRegent College

Ul. Krlewiecka 100

ELBLĄG

Dear Sir or MadamWith reference to your advertisement in yesterday’s “Rzeczpospolita for a lecturer of pedagogy I wish to apply for this job. I should be grateful if you would consider my application for this position.After leaving school where I gained my university degree in pedagogy I have worked as lecturer’s assistant for 2 years. I specialise in rehabilitation. I am presently studing at postgraduate studies.I believe I would be an ideal candidate for a position of lecturer becouse I have adequate qualifications and I am experienced in work with students.I enclose my CV and copies of testimonials. I would be appreciate a reply as soon as possible.

Yours faithfully


Przykadowe prace

Rada Komisarzy Ludowych - program i realizacja

Rada Komisarzy Ludowych - program i realizacja Zwołany 7.11.1917r. II Oglnorosyjski Zjazd Rad Delegatw , całkowicie kontrolowany przez bolszewikw przedstawił do rozpatrzenia następującą sprawę: "W celu krajem aż do czasu zwołania Zgromadzenia Ustawodawczego, należy powoła...

Zanalizuj i zinterpretuj wiersz "Posłuchajcie bracia miła".

Zanalizuj i zinterpretuj wiersz "Posłuchajcie bracia miła". Posłuchajcie bracia miła to jeden z najbardziej znanych utworw polskiej literatury średniowiecza, pochodzący z XV w. Reprezentuje on niezwykle popularny w Polsce kult Matki Boskiej, zaliczmy go do gatunku poezji kolorystycznej. Utwr te...

Mickiewiczowskie widzenie natury w balladach i sonetach krymskich. Dekoracja, czy coś więcej ?

Mickiewiczowskie widzenie natury w balladach i sonetach krymskich. Dekoracja, czy coś więcej ? Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego ...

Czy w dzisiejszym życiu przestrzegane są wartości etyczne i moralne?

Czy w dzisiejszym życiu przestrzegane są wartości etyczne i moralne? Czy w dzisiejszym życiu przestrzegane są wartości etyczne i moralne? By całkowicie odpowiedzieć na to pytanie na początek należy się zastanowić co to takiego. Otż Wartościami moralnymi je...

Motyw Boga

Motyw Boga Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga , Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości. Ks. Koheleta fragment “Wszystko ma swj cz...

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta - interpretacja

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta - interpretacja Zbigniew Herbert – Apollo i Marsjasz Tytuł utworu Zbigniewa Herberta nawiązuje do mitycznego starcia między bogiem i płczłowiekiem. Jest to relacja przebiegu pojedynku w formie wiersza białego. Według autora prawdziwa rywaliza...

Historia Myśli Ekonomicznej - Życie i twrczość: George J. Stigler oraz Fritz Machlup

Historia Myśli Ekonomicznej - Życie i twrczość: George J. Stigler oraz Fritz Machlup GEORGE J. STIGLER, USA Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1982 r. Za badania nad sposobami działania rynkw oraz nad przyczynami i skutkami ich regulowania przez państwo. Urodził si&#...

Walka o hegemonie w grecji w V i VI w.p.n.e

Walka o hegemonie w grecji w V i VI w.p.n.e WALKA O HEGEMONIĘ W GRECJI W V I VI w.p.n.e 1. Polityka Aten w stosunku do członkw Związku Morskiego Związek morski, założony dla prowadzenia walki z Persami (478/477 p.n.e) rychło został zdominowany przez Ateny. Ponieważ polis...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry