• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Architekt...

Nawigacja

Architektura- ściągaArchitektura- ściąga
Sztuka tworzenia ładu w otocz.w celu dostos.go do zaspokajania wielorakich fiz,material,i kulturowych potrzeb ludzi przez planową przemianę natural.środ.oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o rżnym znaczeniu.

ARCH ROMAŃSKA ? X-XIII, nazwa wprow.w XIXw dla określ.grup językw wywodzących się z łać,pźniej dla sztuki i arch. Dotarła z czech. Po 1000r na szeroką skalę wznoszono kość.o f-cji relig,kulturow,obronne. Typy: klaszt i kość, babtysteria ? do chrztu budynki, bud.świeckie-zamki z wierzami i fosą,warownie,miasta,place ? od nich odchodza ulice. Materiał-kamień piaskowiec,wapień, granit, kamień polny, drewno podst.budulec, zadko szkło Cechy:rozw.zakonw,zakonnicy zajmow.się budownictwem i pracą ręczną. Kość.romańskie to bud.złoż.z prostych brył o monumentalnym char.,grube mury,wąkie otwory okienne i drzwiowe, masywne wierze, budowane na planie ktzyża o orientacji W-E,dachy o spadku 30?pokryte gontem-drewn.łupki. Formy: stropy na pocz.drew,pźniej murow.łupki, sklepienia kolebkowe i krzyżowe, bogato rzeźbione portale schodkowe i kolebkowe, malowidła na portalach, okna małe bliźniacze,troiste lub po4, rozety nad wejściem, arkadowe galerie i gzymsy, kolumny, głowice kostkowe lub ozobione ornamentami antropomorficz, wieże ostrosłupy, stożki walce, absydy 1 >za ołtarzem. Przykłady: Krak-krypta św Leopolda, kruszwica-kolegiata śwPiotra iPaw, Strzelno-kość.św.truicy, Inowrocł-kość.NMP, Tum-kolegiata, Wąchock, Lublin-baszta, rotunda św.Prokopa, Sulejw-kość

GOTYK ? XII-XVI, strzelisty!narodziny Fr-opactwo SaintDenis1150,Polska14w za kazika wlk Typy: kość i klaszt, ratusze,uczelnie, kamienice mieszczańskie, mury obronne, baszty, barbakan, bramy, zamki-nizinne(regul.forma)wyżynne(niereg wawel), sukiennice, rynki. Materiał: na N cegła gotycka >od obecnej, S kamień. Kość na N halowe-1 dach nad całym kość, na S bazylikowe-dach gł.nawa i
Przykadowe prace

Mikroekonomia

Mikroekonomia Przeciętny koszt całkowity ATC average total cost, całkowity koszt przypadający na jednostkę produktu Koszt krańcowy MC marginal cost, to wzrost kosztw całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę Koszty księgowe BC book cost, zarejestrowane w księgach ...

Humanizm

Humanizm Humanizm i odrodzenie to wielki ruch kulturalny przypadający na XV i XVI wiek. Humanizm jest głwnym prądem umysłowym odrodzenia(renesansu), ktry głosił konieczność pełnego rozwoju człowieka, jego szczęście i godność. Centrum idei humanisty...

Chemia w naszym życiu

Chemia w naszym życiu Samo słowo ?chemia? budzi w ludziach niechęć, ponieważ kojarzy się tylko ze skomplikowanymi wzorami, zawiłymi rwnaniami reakcji, z pozoru zupełnie niepotrzebnymi definicjami, a jest inaczej. Rola chemii w naszym życiu jest nie do przecenienia. Wszystko co na...

Otwarty list wyrażający mj stosunek do klonowania.

Otwarty list wyrażający mj stosunek do klonowania. O tym, że klonowanie ludzi jest technicznie możliwe, wiemy od 1996 r., gdy sklonowano owcę Dolly. Było to wielkim triumfem odniesionym w dziedzinie nauk biologicznych, ale musimy pamiętać, że Dolly jest bliźniaczką i to w ...

Rodzaje zadań gminy

Rodzaje zadań gminy Zgodnie z art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ogł mieszkańcw zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wsplnotę samorządową. Wsplnota ta uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, co jest wyrazem konstytucyjnej...

Pedagogika wczesnoszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna Według Kwiatowskiej dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, ktra polega na gotowości dziecka do podjęcia nowych zadań, jak i na zdolności przystosowania się do nieznanego środowiska oraz oglnie zmienionej ...

Biografia - Cyprian Kamil Norwid

Biografia - Cyprian Kamil Norwid Artysta wszechstronnie uzdolniony – poeta, prozaik, dramatopisarz, malarz, rzeźbiarz. Często zapraszany na wielkie uroczystości, gdzie gościła elita. Żyjący w przyjaźni z takimi artystami, jak Mickiewicz, Słowacki, Chopin. Mimo tego ży ...

Przemwienie na temat odpłatności za naukę w wyższych uczelniach.

Przemwienie na temat odpłatności za naukę w wyższych uczelniach. Dzień dobry!! Nazywam się .............. i chciałabym przedstawić dziś państwu moje zadnie na temat płatności za naukę w wyższych uczelniach. Drodzy państwo! Żyjemy w świeci...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry