• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Architek...

Nawigacja

Architektura średniowieczaArchitektura średniowiecza
Po wcześniejszych najazdach Wikingw, Arabw oraz Madziarw, w XI wieku w Europie zapanował pokj, ktry przynisł z sobą dobrobyt, a ten zawsze sprzyjał rozwojowi sztuk pięknych. W średniowieczu triumfy święciła architektura kościelna.

Architektura gotycka:

Gotyk narodził się mniej więcej w XII w., w płnocnej Francji, w czasie złotego wieku stylu romańskiego. Wtedy to stwierdzono, że sklepienie krzyżowo-żebrowe można oprzeć na kolumnach bądź filarach, zamiast na samych ścianach. W zasadzie właśnie w taki sposb powstał ten styl architektoniczny.

Gotyk był pierwszym w pełni oryginalnym stylem architektonicznym, jaki wykształcił się w zachodniej Europie. Przez ponad trzysta lat budowano strzeliste i pełne światła katedry i kościoły, ktre stanowiły spektakularny wyraz chrześcijaństwa dumy i wiary. Gotyk był odbiciem istotnych zmian zachodzących w systemie wartości duchowych. Gotyk był techniką budowania, dzięki ktrej możliwe było stawianie wyższych konstrukcji przy użyciu mniejszej masy nośnej.

Kluczowym odkryciem dla rozwoju architektury gotyckiej było zrozumienie, że ciężar budowli może być skoncentrowany w określonych punktach. Jeżeli będą one odpowiednio wzmocnione, inne części konstrukcji w ogle nie muszę być elementami nośnymi, dzięki czemu znajdzie się miejsce dla lżejszych ścian lub okien.

Kolejną cechą charakterystyczną dla gotyku były łuki przyporowe, ktre podtrzymywały zewnętrzne parcie wywoływane masą sklepienia. Łuki przyporowe były smukłymi, zakrzywionymi kamiennymi ramionami, ktre wystarczały do przeniesienia ciężaru ze ścian na zewnętrzne przybory. Wsparcie łukw przyporowych pozwalało na to, by nawa głwna wznosiła się ponad usytuowane po jej bokach nawy boczne. Otrzymano budynki sakralne, będące kamiennymi konstrukcjami szkieletowymi. Łuki przyporowe były zwieńczane przyporowymi spiczastymi pinaklami.

Z terytorium Francji gotyk został przeniesiony do Anglii, a następnie do Niemiec, gdzie stał się stylem dominującym. Katedra w Mediolanie stanowi przykład włoskiego gotyku.

Sztuka romańska:

W Xi i XII wieku Europa stała się kolebką nowego stylu w sztuce, ktry nazwano romańskim. Powstały zapierające dech w piersiach kościoły, przepiękne rzeźby, zachwycające freski oraz bogato zdobione rękopisy. Mnisi zdobiąc swe klasztory, nie ograniczali się do tematyki religijnej. Wbrew klasztornym regułom zakonnicy często zmieniali miejsce pobytu, stąd dzieła jednego artysty można spotkać w wielu klasztorach. O twrcach nie wiadomo wiele, gdyż, jeżeli już pod malowidłem widnieje podpis to jest to tylko imię artysty oraz nazwa miejscowości, gdzie obraz powstał. Na ścianach kościołw malowano całe przypowieści biblijne. Twrcy malowideł ściennych nakładali farbę na mokry tynk, i dlatego warstwa farby nie odpadała od warstwy tynku. Prace o mniejszych wymiarach zachowały się głwnie w postaci ilustracji do romańskich eposw i kronik, gdzie bogato zdobione liternictwo często nawiązywało do tematw religijnych. Pełne przepych ilustracje zamieszczane w ręcznie pisanych egzemplarzach Pisma Świętego odzwierciedlają pychę możnowładcy.

Rzeźby romański, pełniąc funkcje zdobnicze, miały przedstawiać sceny o tematyce religijnej.

Romańskie budowle: S.16

Najbardziej widoczną cechą budowli romańskich jest ich ciężka konstrukcja i łukowate okna, drzwi oraz podcienia....


Przykadowe prace

Streszczenie - Zemsty A. Fredry

Streszczenie - Zemsty A. Fredry Streszczenie "Zemsta" A. Fredro - Cześnik Raptusiewicz miał plany matrymonialne względem wdowy Podstoliny. Przeszkadzała mu niestety wrodzona nieśmiałość. Wezwał więc na pomoc Papkina, ktrego uczynił swoim swatem i pośrednikiem mi&#...

Streszczenie - Opis i charakterystyka - Zemsty Aleksandra Fredry

Streszczenie - Opis i charakterystyka - Zemsty Aleksandra Fredry Zemsta napisana została w 1834 r. Pomysł utworu zrodził się już w 1829 r. Do majątku Korczyn, ktry otrzymała w posagu żona Fredry - Zofia, należało pł zamku w Odrzykoniu koło Krosna (ten sam zam...

To jest rzecz o poznaniu -Bolesław Leśmian -"Topielec"

To jest rzecz o poznaniu -Bolesław Leśmian -"Topielec" Bolesław Leśmian w wierszu używa dużo neologizmw np. *wszechleśny-dwa zestawione wyrazy,prefiks wschech-leśny-coś jest leśne w najwyższym stopniu *rozkwity-l.mn od wyrazu rozkwit , rozkwity roślin następ...

Początkowa nauka pisania

Początkowa nauka pisania Czytanie i pisanie należą do elementarnych umiejętności umysłowych, ktre warunkują wszelkie uczenie się. Ułatwiają kontakty społeczne, pozwalają komunikować otoczenie myśli i wyrażać przeżycia, warunkują wielostr...

Mit o Wojnie Trojańskiej

Mit o Wojnie Trojańskiej Mit o Wojnie Trojańskiej Pewnego razu na Olimpie odbywało się wesele Tetydy i Peleusa, na ktre nie zaproszono jednej z bogiń, Eris. Ta z chęci zemsty rzuciła miedzy 3 zgromadzone boginie jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Atenę, Afrodyt...

Gatunki typowe dla literatury pozytywizmu - realizm.

Gatunki typowe dla literatury pozytywizmu - realizm. Pozytywizm to domena prozy. To proza była najważniejsza i miała najwybitniejsze osiągnięcia. Poezja zeszła na drugi plan. 1)Powieść - oglne cechy: utwr pisany prozą , dużych rozmiarw , o swobodnej kompozycji , cz...

Katalizatory

Katalizatory W obecnej dobie kataliza jest jednym z najwazniejszych działw wielkiej syntezy, organicznej. O ważności i rozmiarach tego działu dowodzi literatura patentowa ostatnich lat oraz narastająca z roku na rok literatura nowoczesnej syntezy. Literatura patentowa dotycząca np. sposobw sporz&...

Bohater Żeromskiego jako kontynuacja tradycji literackich i wyraz wiary w misję inteligencji.

Bohater Żeromskiego jako kontynuacja tradycji literackich i wyraz wiary w misję inteligencji. Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 r w Strawczynie w Grach Świętokrzyskich. Wychowanie w miejscu pełnym pamiątek i śladw po powstaniu styczniowym wywarło trw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry