• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Architekt...

Nawigacja

Architektura średniowieczaArchitektura średniowiecza
Po wcześniejszych najazdach Wikingów, Arabów oraz Madziarów, w XI wieku w Europie zapanował pokój, który przyniósł z sobą dobrobyt, a ten zawsze sprzyjał rozwojowi sztuk pięknych. W średniowieczu triumfy święciła architektura kościelna.

Architektura gotycka:

Gotyk narodził się mniej więcej w XII w., w północnej Francji, w czasie złotego wieku stylu romańskiego. Wtedy to stwierdzono, że sklepienie krzyżowo-żebrowe można oprzeć na kolumnach bądź filarach, zamiast na samych ścianach. W zasadzie właśnie w taki sposób powstał ten styl architektoniczny.

Gotyk był pierwszym w pełni oryginalnym stylem architektonicznym, jaki wykształcił się w zachodniej Europie. Przez ponad trzysta lat budowano strzeliste i pełne światła katedry i kościoły, które stanowiły spektakularny wyraz chrześcijaństwa dumy i wiary. Gotyk był odbiciem istotnych zmian zachodzących w systemie wartości duchowych. Gotyk był techniką budowania, dzięki której możliwe było stawianie wyższych konstrukcji przy użyciu mniejszej masy nośnej.

Kluczowym odkryciem dla rozwoju architektury gotyckiej było zrozumienie, że ciężar budowli może być skoncentrowany w określonych punktach. Jeżeli będą one odpowiednio wzmocnione, inne części konstrukcji w ogóle nie muszę być elementami nośnymi, dzięki czemu znajdzie się miejsce dla lżejszych ścian lub okien.

Kolejną cechą charakterystyczną dla gotyku były łuki przyporowe, które podtrzymywały zewnętrzne parcie wywoływane masą sklepienia. Łuki przyporowe były smukłymi, zakrzywionymi kamiennymi ramionami, które wystarczały do przeniesienia ciężaru ze ścian na zewnętrzne przybory. Wsparcie łuków przyporowych pozwalało na to, by nawa główna wznosiła się ponad usytuowane po jej bokach nawy boczne. Otrzymano budynki sakralne, będące kamiennymi konstrukcjami szkieletowymi. Łuki przyporowe były zwieńczane przyporowymi spiczastymi pinaklami.

Z terytorium Francji gotyk został przeniesiony do Anglii, a następnie do Niemiec, gdzie stał się stylem dominującym. Katedra w Mediolanie stanowi przykład włoskiego gotyku.

Sztuka romańska:

W Xi i XII wieku Europa stała się kolebką nowego stylu w sztuce, który nazwano romańskim. Powstały zapierające dech w piersiach kościoły, przepiękne rzeźby, zachwycające freski oraz bogato zdobione rękopisy. Mnisi zdobiąc swe klasztory, nie ograniczali się do tematyki religijnej. Wbrew klasztornym regułom zakonnicy często zmieniali miejsce pobytu, stąd dzieła jednego artysty można spotkać w wielu klasztorach. O twórcach nie wiadomo wiele, gdyż, jeżeli już pod malowidłem widnieje podpis to jest to tylko imię artysty oraz nazwa miejscowości, gdzie obraz powstał. Na ścianach kościołów malowano całe przypowieści biblijne. Twórcy malowideł ściennych nakładali farbę na mokry tynk, i dlatego warstwa farby nie odpadała od warstwy tynku. Prace o mniejszych wymiarach zachowały się głównie w postaci ilustracji do romańskich eposów i kronik, gdzie bogato zdobione liternictwo często nawiązywało do tematów religijnych. Pełne przepych ilustracje zamieszczane w ręcznie pisanych egzemplarzach Pisma Świętego odzwierciedlają pychę możnowładcy.

Rzeźby romański, pełniąc funkcje zdobnicze, miały przedstawiać sceny o tematyce religijnej.

Romańskie budowle: S.16

Najbardziej widoczną cechą budowli romańskich jest ich ciężka konstrukcja i łukowate okna, drzwi oraz podcienia....


Przykładowe prace

Początki świata w różnych religiach i filozofiach

Początki świata w różnych religiach i filozofiach Panteizm Poglądy teologiczne i filozoficzne lub przekonania religijne utożsamiające Boga ze światem, często rozumianym jako przyroda. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jed...

List do szkoły organizującej kurs języka angielskiego (list formalny).

List do szkoły organizującej kurs języka angielskiego (list formalny). Dear Principal of School in Exeter, I am writing to express my deep dissatisfaction with the treatment I received from your school. A month ago I filled in for a three- week English course and I paid the course fee. The course was...

Liczby kwantowe, reguła Hunda, powłoki elektronowe,

Liczby kwantowe, reguła Hunda, powłoki elektronowe, 1. Główna liczba kwantowa - kwantuje energię elektronu (tzw. energię orbitalną) En Cechy i zastosowanie głównej liczby kwantowej: ˇ oznacza się ją literą "n" ˇ Energię orbitalną określa si...

Chemia organiczna

Chemia organiczna Czym się zajmuje chemia organiczna ? Typowymi przykładami związków organicznych znanych ludzkości już od bardzo dawna są : alkohol etylowy, kwas octowy i cukier . Związków organicznych nie udawało się przez Długi czas otrzymać ze związków min...

Ideologia religijna Braci Polskich na podstawie traktatów Piotra z Goniądza ( Gonesiusa )

Ideologia religijna Braci Polskich na podstawie traktatów Piotra z Goniądza ( Gonesiusa ) W historii arianizmu można wydzielić pewne okresy jego rozwoju. Pierwszy z nich, mający społecznie radykalny charakter, związany był z terenami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bowiem pierwsze z...

Anton Van Dyck – najwybitniejszy malarz epoki baroku.

Anton Van Dyck – najwybitniejszy malarz epoki baroku. Anton Van Dyck (22.III.1599r. – 09.XII.1641r.) Anton van Dyck to cudowne dziecko rodem z Antwerpii. Syn kupca bławatnego i hafciarki, wcześnie przejawia wybitne zdolności do rysunku, już w wieku 10 lat rozpoczyna terminowanie u jednego ...

Rola instytucji wychowawczych w promowaniu turystyki i rekreacji

Rola instytucji wychowawczych w promowaniu turystyki i rekreacji ROLA INSTYTUCJI WYCHOWAWCZYCH W PROMOWANIU TURYSTYKI I REKREACJI Z turystyką i rekreacją mamy styczność już jako dzieci, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każda forma aktywności w przedszkolu czy też w szk...

Aparat państwowy

Aparat państwowy APARAT PANSTWOWY, powiązany organizacyjnie system organów państwa i obsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej polityki państwa. W skł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry