• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Architekt...

Nawigacja

Architektura procesora 8086/8088Architektura procesora 8086/8088
Nie ma odnośnika do UTK więc daje to tutaj :)W ARCHITEKTURZE PROCESORA MOŻNA WYRŻNIĆ DWA PODSTAWOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE:- JEDNOSTKĘ WYKONAWCZĄ, KTREJ ZADANIEM JEST WYKONANIE OPERACJI ARYTMETYCZNYCH I LOGICZNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WEWNĘTRZNYCH SYGNAŁW STERUJĄCYCH- JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ, KTREJ ZADANIEM JEST DEKODOWANIE Z PROGRAMW ROZKAZW I NA JEGO PODSTAWIE GENEROWANIE WEW. I ZEW. SYGNAŁW STERUJĄCYCHREJESTRY

ZGODNIE ZE SCHEMATEM BLOKOWYM MIKROPROCESORA ZARWNO JEDNOSTKA ARYTMETYCZNO-LOGICZNA JAK I UKŁAD STEROWANIA WSPŁPRACUJĄ Z OKREŚLONYM ZASTAWEM REJESTRW.

ZAWARTOŚĆ PEWNEJ CZĘŚCI REJESTRW Z TEGO ZESTAWU MOŻE BYĆ ZMIENNA W WYNIKU WYKONYWANIA PRZEZ PROCESOR OKREŚLONEJ INSTRUKCJI.

REJESTRY TAKIE NAZYWAMY REJESTRAMI DOSTĘPOWYMI PROGRAMOWO.

POZOSTAŁE REJESTRY SĄ NIEDOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA A ICH ZESTAW NIE JEST ZWYKLE ZNANY.

W REJESTRACH DOSTĘPNYCH PROGRAMOWO WYSTĘPUJĄ TAKIE TYPY REJESTRW, KTRYCH ODPOWIEDNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ PRAKTYCZNIE W KAŻDYM PROCESORZE. ICH POJEMNOŚĆ MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ, WYKONANIE ZADANIA ZOSTAJE TAKIE SAMO.

REJESTRY MAJĄ SWOJE ZADANIA DO SPEŁNIENIA, PEŁNIĄ OKREŚLONĄ ROLĘ I DAJĄ SIĘ POGRUPOWAĆ WG PODOBNYCH ZADAŃ.- REJESTRY POWSZECHNEGO STOSOWANIA

- REJESTRY SEGMENTOWE

- REJESTRY WSKAŹNIKOWE I INDEKSOWE

- WSKAŹNIK ROZKAZU

- REJESTR ZNACZNIKW (REJESTR FLAGOWY), RYS.2ZNACZNIKI STANU

OF- FLAGA NADMIARU (PRZEPEŁNIENIE)

SF- FLAGA ZNAKU

ZF- FLAGA ZERA

CF- FLAGA PRZENIESIENIA

PF- FLAGA PARZYSTOŚCI

AF- FLAGA PRZENIESIENIA POMOCNICZEGO

ZNACZNIKI KONTROLNE

IF- FLAGA ZEZWOLENIA NA PRZENIESIENIE

TF- FLAGA PRACY KROKOWEJ

DF- FLAGA KIERUNKUREJESTRY POWSZECHNEGO STOSOWANIAOSIEM REJESTRW POWSZECHNEGO STOSOWANIA, KAŻDY O DŁUGOŚCI

16-TU BITW.

SĄ UŻYWANE DO NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH ROZKAZW JAKO MIEJSCE SKĄD POBIERAMY DANE, MIEJSCE PRZEZNACZENIA, WSKAŹNIKI DO PAMIĘCI

I JAKO LICZNIKI.KAŻDY Z TYCH OŚMIU REJESTRW MOŻE BYĆ ZAŁADOWANY ZARWNO Z PAMIĘCI JAK TEŻ Z NICH MOŻNA DO PAMIĘCI ZAŁADOWAĆ.MOŻNA ICH UŻYWAĆ DO OPERACJI ARYTMETYCZNYCH I LOGICZNYCH.

REJESTR AX- ZNANY JAKO AKUMULATOR, UŻYWANY ZAWSZE TAM GDZIE

ZACHODZI MNOŻENIE, DZIELENIE.

JEST TO NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY REJESTR UŻYWANY W

OPERACJACH ARYTMETYCZNYCH, LOGICZNYCH, PRZESYŁANIA

DANYCH.

REJESTR BX- MOŻE WSKAZYWAĆ POŁOŻENIE, LOKALIZACJĘ W PAMIĘCI.16-BITOWA WARTOŚĆ ZAPAMIĘTANA W TYM REJESTRZE MOŻE

BYĆ PO CZĘŚCI UŻYTA DO ADRESOWANIA POŁOŻENIA PAMIĘCI.MOŻE BYĆ TRAKTOWANA JAKO DWA 8-BITOWE REJESTRY.REJESTR CX- UŻYWA SIĘ GO GŁWNIE JAKO LICZNIKA ODLICZAJĄCEGO

POWTARZAJĄCE SIĘ FRAGMENTY PROGRAMW LUB

POJEDYNCZYCH ROZKAZW.MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO DWA 8-BITOWE REJESTRY.

REJESTR DX- JEGO GŁWNYM PRZEZNACZENIEM JEST UŻYCIE GO JAKO

WSKAŻNIKA ADRESU W ROZKAZACH WEJŚCIA – WYJŚCIAMOŻE BYĆ UŻYTY W OPERACJACH MNOŻENIA, DZIELENIA.MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO DWA 8-BITOWE REJESTRY

DH DL

REJESTRY WSKAŹNIKOWE I INDEKSOWE

REJESTR SI- PODOBNIE JAK REJESTR BX MOŻE BYĆ UŻYTY JAKO WSKAŹNIK

PAMIĘCI.

REJESTR DI- JEST BARDZO PODOBNY W UŻYCIU DO SI, MOŻE BYĆ UŻYTY

JAKO WSKAŹNIK PAMIĘCI.

REJESTR BP- MOŻE BYĆ UŻYTY JAKO WSKAŻNIK PAMIĘCI, ALE A PEWNĄ

RŻNICĄ.

WSKAZUJĄC NA ADRES PAMIĘCI ODNOSI SIĘ DO REJESTRU DS.

REJESTR SP- WSKAŹNIK STOSU, JEST TO OSTATNI REJESTR POWSZECHNEGO

STOSOWANIA.

WSKAŹNIK ROZKAZU

REJESTR IP- ZWANY WSKAŹNIKIEM ROZKAZU, ZAWIERA KOLEJNY ROZKAZ

DO WYKONANIA.GDY JEDEN ROZKAZ JEST WYKONYWANY WSKAŹNIK ROZKAZU

USTAWIANY JEST DO NASTĘPNEGO ROZKAZU PAMIĘCI, POD

KTRYM ZNAJDUJE SIĘ ROZKAZ DO WYKONANIA.REJESTRY SEGMENTOWEREJESTR CS- WSKAZUJE NA POCZĄTEK 64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI LUB

NA SEGMENT KODU, W KTRYM REZYDUJE NASTĘPNY DO

WYKONANIA ROZKAZ.MOŻE BYĆ ZMIENIANY PRZEZ NIEKTRE ROZKAZY.PROCESOR 8086 NIGDY NIE POBIERA ROZKAZW Z SEGMENTU

INNEGO NIŻ CS.

REJESTR DS- WSKAZUJE POCZĄTEK SEGMENTU DANYCH, CZYLI

64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI ZAWIERAJĄCEJ ARGUMENTY.

REJESTR ES- WSKAZUJE POCZĄTEK SEGMENTU DANYCH, CZYLI

64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI ZWANEJ DODATKOWYM

SEGMENTEM.

NIE JEST PRZYPISANY DO POJEDYNCZYCH ZASTOSOWAŃ.

STOSOWANY DO RŻNYCH, POJAWIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB.

REJESTR SS- WSKAZUJE NA POCZĄTEK SEGMENTU DANYCH, CZYLI

64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI ZWANEGO SEGMENTEM STOSU.REJESTR ZNACZNIKW

REJESTR

ZNACZNIKW- 14-TY REJESTR PROCESORA 8086.JEST ZBIOREM

POSZCZEGLNYCH BITW KONTROLNYCH ZWANYCH

ZNACZNIKAMI (FLAGAMI), KTRE WSKAZUJĄ NA

WYSTĄPIENIE OKREŚLONEGO STANU.

KAŻDY ZNACZNIK JEST BITEM W REJESTRZE, KTRY

WSKAZUJE CZY WYSTĄPIŁ OKREŚLONY STAN.ZNACZNIKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE

ZARWNO PRZEZ PROCESOR JAK I

PROGRAMISTĘ NA DWA SPOSOBY:- USTAWIENIE ZNACZNIKA DLA ZAPAMIĘTANIA

OKREŚLONEGO STANU PO WYKONANIU ROZKAZU.

- TESTOWANIE ZNACZNIKA CELEM UMOŻLIWIENIA DECYZJI

O SPOSOBIE DALSZEGO POSTĘPOWANIA (PRZETWARZANIA

DANYCH)

ZNACZNIKI STANU

CF- FLAGA PRZENIESIENIA LUB POŻYCZKI, USTAWIANA PRZY

PRZEKROCZENIU ZAKRESU DŁUGOŚCI SŁOWA, W KTRYM ZAPISYWANY

JEST WYNIK ( 1 – WYSTĘPUJE PRZENIESIENIE)

PF- FLAGA PARZYSTOŚCI (1- WSKAZUJE NA PARZYSTĄ LUB NIEPARZYSTĄ

LICZBĘ BITW O WARTOŚCI 10)

ZF- FLAGA ZERA SYGNALIZUJĄCA, ŻE WYNIKIEM OSTATNIO WYKONYWANEJ

OPERACJI JEST ZERO

AF- FLAGA PRZENIESIENIA POMOCNICZEGO, JEST WYKORZYSTYWANA PRZY

DZIAŁANIACH NA LICZBACH.

USTAWIANA JEST, GDY NASTĘPUJE PRZENIESIENIE LUB POŻYCZKA Z

NAJSTARSZEGO BITU.

SF- FLAGA ZNAKU USTAWIANA, GDY NAJSTARSZY BIT WYNIKU JEST RWNY

1.

OF- FLAGA PRZEPEŁNIENIA, SYGNALIZUJĄCA PRZEKROCZENIE ZAKRESW

DLA OPERACJI ARYTMETYCZNYCH.

ZNACZNIKI KONTROLNETF- ZNACZNIK PRACY KROKOWEJ;

USTAWIENIE 1 POZWALA NA WYKONANIE

PRZEZ PROCESOR (PO WYKONANIU KAŻDEGO ROZKAZU) PRZERWANIA I

PRZEJŚCIE DO SPECJALNYCH PROCEDUR OBSŁUGI.

IF- ZNACZNIK ZEZWOLENIA NA PRZERWANIE;

USTAWIENIE 1 POWODUJE ODBLOKOWANIE SYSTEMU PRZERWAŃ W

PROCESORZE,0- PROCESOR IGNORUJE PRZERWANIE

DF- ZNACZNIK KIERUNKU, UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PRZETWARZANIA

ŁAŃCUCHW (CIĄGU SŁW) PRZY ROSNĄCYCH ADRESACH 1 LUB

MALEJĄCYCH ADRESACH 0.

ALU- BLOK ARYTMETYCZNO- LOGICZNY (ARTMETIC LOGICAL UNIT)

JEST CZĘSTO NAZYWANY UKŁADEM WYKONAWCZYM PROCESERA,

PONIEWAŻ WYKONUJE WIĘKSZOŚĆ ROZKAZW ZLECONYCH

PROCESOROWI.JEST UNIWERSALNYM UKŁADEM KOMBINACYJNYM, KTRY

REALIZUJE OPERACJE MATEMATYCZNE I LOGICZNE W ZALEŻNOŚCI OD

ZAPROGRAMOWANEJ OPERACJI TJ. ROZKAZU UMIESZCZONEGO W

PROGRAMIE.ROZKAZY MOGĄ DOTYCZYĆ:1. OPERACJI DWUARGUMENTOWYCH

- OPERACJI ARYTMETYCZNYCH: +, -

- OPERACJI LOGICZNYCH: SUMOWANIE, MNOŻENIE2. OPERACJI JEDNOARGUMENTOWYCH NP. NEGOWANIE BITW, PRZESUWANIE ZAWARTOŚCI REJESTRWUKŁAD STEROWANIA- ZWYKLE LISTA ROZKAZW PROCESORA, ZAWIERA

ROZKAZY PROSTE, KTRE PROCESOR WYKONUJE W

JEDNYM KROKU (NP. ROZKAZ DODAWANIA DWCH

LICZB) ORAZ ZŁOŻONE, WYKONYWANE W KILKU

KROKACH (NP. ROZKAZY MNOŻENIA, DZIELENIA SĄ

WYKONYWANE JAKO CIĄG DODAWAŃ I PRZESUWAŃ.)

W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO

WYSTEROWANIA UKŁADU PROCESORA TRZEBA

ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE SEKWENCJE SŁW

PODAWANE NA WEJŚCIE STERUJĄCE UKŁADU ALU.


Przykadowe prace

Postawa polskiego społeczeństwa wobec polityki zaborcw

Postawa polskiego społeczeństwa wobec polityki zaborcw Polityka ugody z zaborcami. Młodzi konserwatyści krakowscy – Stańczycy - (Walerian Kalinka, Jzef Szujski – historycy, Stanisław Tarnowski – historyk literatury, Stanisław Koźmian – publicysta) potępial...

Naturalizm na podstawie utworu "Germinal" Emila Zoli.

Naturalizm na podstawie utworu "Germinal" Emila Zoli. Bujny rozkwit powieści okresu pozytywizmu zarwno w Polsce jak i w Europie sprawił, iż właśnie wokł niej rozgorzała około 1880 roku żywa polemika. Tematem sporu nie była twrczość rodzima, lecz obca, francuska, repr...

Sztuka Romańska i Gotycka

Sztuka Romańska i Gotycka SZTUKA ROMAŃSKA W XI i XII wieku Europa, ktrej kultura pozostawała pod silnym wpływem religii chrześcijańskiej, stała się kolebką nowego stylu w sztuce, ktry nazwano romańskim. Powstawały zapierające dech w piersiach kościoł...

Stosunki Polsko - radzieckie w latach 1921-1939

Stosunki Polsko - radzieckie w latach 1921-1939 Spis treści: 1.Wstęp 2.Znaczenie Bitwy Warszawskiej dla Polski I Europy 3.Traktat Ryski 4.Stosunki polityczne miedzy Polską i Rosja Radziecką po traktacie 5.Pakt o nieagresji 1932 r 6.Prby porozumienia polski z Rosją R...

Edward Dwurnik

Edward Dwurnik W lipcu bieżącego roku w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie swoje obrazy prezentował Edward Dwurnik, wspłczesny malarz polski. Na wystawie znalazły się obrazy z cyklu Dwudziesty trzeci, w ktrym znajdują się prace przedstawiające głwnie kwiaty, muzyk...

Napoleon Bonaparte - dojście do władzy,sprawa polska,wojny (ściąga!)

Napoleon Bonaparte - dojście do władzy,sprawa polska,wojny (ściąga!) DOJŚCIE NAPOLEONA DO WŁADZY: Pod naporem wojsk Napoleona dyrektoriat i parlament złożyli władzę. Rządy w kraju przejęło 3 konsulw. Została uchwalona konstytucja roku 8 (1799), zakł...

Stefan Żeromski Zmierzch- streszczenie

Stefan Żeromski Zmierzch- streszczenie Zabr rosyjski, koniec XIXwieku. Na błotnistych bagnach dworskich pracuje dwoje ludzi - chłop Gibała z żoną. Dawny, poprzedni właściciel dworu, do ktrego należą błotniste bagna, gospodarował w swoim majątku tak długo,...

Charakter twrczości pisarzy epoki renesansu.

Charakter twrczości pisarzy epoki renesansu. Każdy poeta ma swj własny, często niepowtarzalny styl. Każdy kieruje się inną ideą i rżnymi czynnikami podczas tworzenia dzieła. Także w poszczeglnych epokach literackich można dostrzec specyficzny charakter twrczoś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry