• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Francuski

Nawigacja

Przykadowe prace

Rozwiń w formie pisemnej jedną wybraną myśl z dramatu Sofoklesa.

Rozwiń w formie pisemnej jedną wybraną myśl z dramatu Sofoklesa. Sofokles to jeden z najwybitniejszych twrcw tragedii antycznych. Przekazał przyszłemu pokoleniu wiele myśli własnego autorstwa, ktre funkcjonują do dziś. Po przeczytaniu i ponownym przejrzeniu jego ksią&...

Problem przebaczania "Illiada" Homera i "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza na podstawie fragmentw.

Problem przebaczania "Illiada" Homera i "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza na podstawie fragmentw. Każdy człowiek jest istotą, ktra ma zdolność do uczuć takich jak miłość, nienawiść, przyjaźń czy obojętność. Można kochać, nie znosić, uwiel...

Wielcy fizycy

Wielcy fizycy Albert Einstein Albert Einstein urodził się w Ulm, w Niemczech 14 marca 1879 roku. Był synem Hermanna i Pauliny z domu Koch. W rok po jego urodzeniu rodzina przeniosła się do Monachium. Einstein był milczącym chłopcem; uważano go raczej za dziecko dziwne niż...

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed zespołem arbitrw

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed zespołem arbitrw Ustawa o zamwieniach publicznych w art. 87 stanowi, iż do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 705 1 Ko...

Polakw portret własny.

Polakw portret własny. Przez wiele stuleci kronikarze i pisarze umieszczali Polskę i Polakw w swoich dziełach. Utrwalając historie czy też ustanawiając społeczeństwo Polskie tłem dla fikcyjnych wydarzeń. Dziś nawet ktoś nie znający historii naszego narodu, po ...

Zastanw się nad swoimi planami zyciowymi, jaką pozycję społeczną chcesz osiągnąc? Jakie zjawiska społeczne mogą Ci w realizacji tych planw pomc, a jakie

Zastanw się nad swoimi planami zyciowymi, jaką pozycję społeczną chcesz osiągnąc? Jakie zjawiska społeczne mogą Ci w realizacji tych planw pomc, a jakie przeszkodzić? ?Murarz domy buduje, Krawiec szyje ubrania, Ale gdzieżby co uszył, Gdyby nie miał mieszkan...

Czego domagają się wszystkie wykroczenia przeciw prawdzie?

Czego domagają się wszystkie wykroczenia przeciw prawdzie? BG Bg postępuje uczciwie, rzetelnie i prawdomwnie, jest pełen przyjaźni... ...Dałem wam wszystko, co stwrca może dać stworzeniu, nie ukryłem Drzewa Życia i nie strzegę, daję wam wolność od blu...

Oligarchia magnacka w XVII w.

Oligarchia magnacka w XVII w. Popularnie, rządy magnaterii w Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku, określa się mianem oligarchii magnackiej. Zastanwmy się więc w tym miejscu nad znaczeniem terminu oligarchia. Otż, zgodnie z brzmieniem definicji, oligarchia to ustrj polityczny (lub forma rządw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry