• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Francuski

Nawigacja

Przykadowe prace

Poezja "czasw niepoetyckich".

Poezja "czasw niepoetyckich". Poezja wykazuje zrżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twrcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. A. Asnyk w wierszu "Daremne żale, prżny trud..." twierdzi, że upadły warto&...

Żydzi w czasie II wojny światowej

Żydzi w czasie II wojny światowej Partia nazistowska i jej przywdca Adolf Hitler po dojściu do władzy w 1933 rozpoczęli realizację programu rasistowskiego i antysemickiego, przewidującego izolację ludności żydowskiej i stopniowe pozbawienie jej wszelkich praw obywatelskic...

Wstęp i zakończenie do listu nieformalnego

Wstęp i zakończenie do listu nieformalnego Danke f?r deinen letzten Brief. Ich habe ihn vor einer Woche bekommen–dzięki za ostatni list, dostałem go tydzień temu. Ich entschuldige mich bei dir, dass ich so lange nich geschrieben habe-przepraszam,że tak długo nie pisałam. Ich...

Ideały renesansowe w pieśniach Jana Kochanowskiego

Ideały renesansowe w pieśniach Jana Kochanowskiego Ideały renesansowe w Pieśniach Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski był, jest i będzie największym poetą polskiego renesansu. Epoka ta, zapoczątkowana we Włoszech w XVI w., stała się przełomowa pod wzglę...

Czesław Miłosz, "W Warszawie"

Czesław Miłosz, "W Warszawie" Wiersz składa się z dwch części. W pierwszej p. lir. zwraca się do poety, a w drugiej podmiotem lit. staje się sam poeta. P. lir. z wyrzutem pyta poetę: "Co czynisz na gruzach katedry Świętego Jana, poeto, W ten ciepły,...

Dwie lekcje łaciny. Porwnaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach "Ferdydurke" Gombrowicza i "Lekcji łaciny" Herberta.

Dwie lekcje łaciny. Porwnaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach "Ferdydurke" Gombrowicza i "Lekcji łaciny" Herberta. Każdy pisarz jest inny i inaczej widzi rżne sytuacje- lekcje łaciny Zbigniewa Herberta oraz Witolda Gombrowicza są tego przykładem. Pomimo tego samego motywu, pisarze...

Funkcjonowanie demokracji szlacheckiej w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku

Funkcjonowanie demokracji szlacheckiej w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku Pod koniec XV wieku w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. W tym czasie uwidocznił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej mwiono o potrzebie zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kie...

Ocena Kazimierza Wielkiego

Ocena Kazimierza Wielkiego Krlestwo pozostawione przez Władysława Łokietka synowi Kazimierzowi, ktrego przyszłe stulecia nazwały Wielkim, nie mogło rwnać się z sąsiednimi państwami takimi jak Czechy, Węgry czy Zakon Krzyżacki. Moim zdaniem Kazimierz, ostatni krl dyn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry