• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Przykadowe prace

Na wybranych przykładach literackich omw funkcje tańca jako motywu literackiego.

Na wybranych przykładach literackich omw funkcje tańca jako motywu literackiego. Taniec jest to rodzaj sztuki, ktry polega na odpowiednim układzie następujących po sobie ruchw ciała, najczęściej powiązanych rytmicznie z towarzyszącą im muzyką. Tańcem mo&...

Miejsce controllingu w procesie zarządzania ryzykiem bankowym

Miejsce controllingu w procesie zarządzania ryzykiem bankowym Miejsce controllingu w procesie zarządzania ryzykiem bankowym 2. 1. Miejsce controllingu w procesie zarządzania Wzrost zainteresowania naukowcw i przedsiębiorcw controllingiem w latach siedemdziesiątych zapoczątkował...

Ideologie i doktryny polityczne XIX w.

Ideologie i doktryny polityczne XIX w. W XIX i XX w. można wyrżnić pięć głwnych ideologii: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm demokratyczny, komunizm, oraz solidaryzm chrześcijański. Poglądy te były od siebie z goła rżne i przedstawiały odmienne postulat...

Konto itp.

Konto itp. Konto- urządzenie księgowe przeznaczone do ewidencji w ujęciu wartościowym zmian zachodzących w skład aktyww i pasyww. Informacje zawarte w koncie : stan początkowy przedmiotu ewidencji; bieżące zmiany p.e. ; stan końcowy p.e. Elementy konta: nazwa i symbol cyf...

Dwa zachody słońca i dwie wrażliwości w oparciu o fragmenty "Pana Tadeusza" i "Jądra ciemności".

Dwa zachody słońca i dwie wrażliwości w oparciu o fragmenty "Pana Tadeusza" i "Jądra ciemności". Dwa zachody słońca i dwie wrażliwości. Zinterpretuj fragmenty Pana Tadeusza i Jądra ciemności. Wyjaśnij, w jaki sposb ten sam motyw został wyk...

Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku.

Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku. Państwo polsko-litewskie z przełomu XVI i XVII w. imponuje swym zasięgiem terytorialnym. Po rozejmie w Jamie Zapolskim, zawartym w 1582 roku, terytorium Rzeczpospolitej obejmowało ok. 815 tys. km2. Dalsze zdobycze na wschodzie powiększyły je jeszcze bardziej. W ro...

Regulamin pracy rady nadzorczej spłki kapitałowej

Regulamin pracy rady nadzorczej spłki kapitałowej Wstępnie chciałem przybliżyć taką kwestię, iż spłka kapitałowa dzieli się na dwa rodzaje, na: spłkę akcyjną i spłkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku przedstaw...

REFORMIZM I REWIZJONIZM

REFORMIZM I REWIZJONIZM REFORMIZM I REWIZJONIZM rwnolegle z marksizmem rozwijały się koncepcje socjalizmu reformistycznegoreformizm - kierunek socjalistyczny odrzucający teorię walki klas i rewolucyjnego obalenia kapitalizmu na rzecz jego stopniowych przemian na drodze reform - reformiści nazywani byli prz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry