• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Epoki

Nawigacja

Przykładowe prace

Polityka Turystyczna na szczeblu lokalnym

Polityka Turystyczna na szczeblu lokalnym Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym, uwarunkowania i czynniki aktywizacji turystycznej gmin i miejscowości. Turystyka jest bardzo szeroką dziedziną. Na jej otocznie składa się wiele elementów, począwszy od problemu rewaloryzacji zabytków, ks...

Ruch oporu na ziemiach polskich

Ruch oporu na ziemiach polskich 27IX utworzono w Warszawie organizację o zasięgu ogólnopolskim-Służbę Zwycięstwu Polski(SZP),dowódca-Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Powstała przy niej także Główna Rada Polityczna,do której weszli przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej,St...

Ocena społeczeństwa w "Weselu".

Ocena społeczeństwa w "Weselu". W "Weselu" przedstawione zostały dwie najważniejsze wtedy warstwy społeczne. Ocena obu wypadła równie niekorzystnie. Głębsza charakterystyka obejmuje kilka osób reprezentatywnych dla obu grup. Do inteligencji należą: Pan Młody - artysta, p...

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM - to element sprawozdania finansowego, który przedstawia informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Podaje się w nim kolejno informacje na...

Das Zimmer

Das Zimmer Das ist ein Zimmer. Das Zimmer ist gro. Links steht eine Couch. Die Couch ist bequen. ber der Couch hngt ein Bild. Das Bild ist bunt. Neben dem Bild steht eine Schrankwand. Die Schrankwand ist gro. Ein Radio steht in der Schrankwand. Das Radio ist alt. In dem Regal stehen Bcher. Die Bcher sind neu und teuer. Eine Vas...

Proces komunkiacji interpersonalnej.

Proces komunkiacji interpersonalnej. Komunikacja interpersonalna to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Komunikacja interpersonalna, rozumiana zarówno jako zachowania werbalne jak i niewerbalne, zachodzi nieustanni...

Człowiek wobec zagrożenia. Rozwiń temat w oparciu o fragment Procesu. Scharakteryzuj zagadnienie w kontekście całego utworu, który jest Ci znany, napisz wnioski dotyczące

Człowiek wobec zagrożenia. Rozwiń temat w oparciu o fragment Procesu. Scharakteryzuj zagadnienie w kontekście całego utworu, który jest Ci znany, napisz wnioski dotyczące tragizmu Józefa K. Fragment przedstawiony do analizy podejmuje ważną dla człowieka problematykę – zagro...

Analiza rynku transportowego w Polsce

Analiza rynku transportowego w Polsce Spis treści Rozdział I: Transport w gospodarce narodowej 2 1.1. Podstawowe pojęcia transportowe 2 1.2. Funkcje transportu w gospodarce 5 1.3. Potrzeby transportowe i źródła ich powstawania 8 1.4. Kryteria klasyfikacji i podział transport...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry