• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Epoki

Nawigacja

Na krzyżyk na piersiach jednej panny Jana Andrzeja Morsztyna jako typowy utwór epoki baroku, Na nagrobku Bolesława Prusa wyryto kwestie "Serce serc". Na podstawie wybranych nowel Prusa wyjaśnij znaczenie tych słów. ,

Na czym polega Tragizm Matki Polki? interpretacja


Na czym polega znaczenie twórczości M. Reja dla rozwoju literatury narodowej?


Na czym polegał patriotyzm spiskowca w Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza i w Kordianie Juliusza Słowackiego?


Na czym polegał spór pomiędzy Konradem a Bogiem w Dziadach cz. III


Na czym polegał tragizm Edypa?


Na czym polegało człowieczeństwo w nieludzkich czasach wojny


Na dowolnym przykładzie omów cechy epopei jako gatunku literackiego.


Na granicy czasu i przestrzeni z Mickiewiczem. "Nad woda wielką i czystą".


Na krzyżyk na piersiach jednej panny Jana Andrzeja Morsztyna jako typowy utwór epoki baroku


Na Mature cytaty.


Na nagrobku Bolesława Prusa wyryto kwestie "Serce serc". Na podstawie wybranych nowel Prusa wyjaśnij znaczenie tych słów.


Na podstawie Kordiana (scena na górze Mont Blanc) J. Słowackiego scharakteryzuj postać tytułową jako bohatera romantycznego.


Na podstawie "Żeńców" Szymona Szymonowica scharakteryzuj sielankę jako gatunek literacki.


Na podstawie "Pieśni III" J. Kochanowskiego udowodnij, ze jest on twórcą polskiego renesansu.


Na podstawie "Pieśni XIX" Jana Kochanowskiego oraz własnej wiedzy o epoce określ renesansowe poglądy na miejsce człowieka w społeczeństwie i wszechświecie.

Przykładowe prace

Które utwory o tematyce wojennej i okupacyjnej wywarły na mnie największe wrażenie

Które utwory o tematyce wojennej i okupacyjnej wywarły na mnie największe wrażenie Utworów o tematyce wojennej i okupacyjnej jest bardzo wiele. Jak wiadomo każdemu człowiekowi co innego się podoba. Miałam okazję przeczytać znaczną część utworów o tej tematyce, ale ...

Auksjologia - czynniki rozwoju, trend sekularny, okres dojrzewania

Auksjologia - czynniki rozwoju, trend sekularny, okres dojrzewania Biomedyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania na podstawie książki prof. A. Malinowskiego 1. Czynniki rozwoju 2. Trend sekularny 3. Okres dojrzewania 1. CZYNNIKI ROZWOJU Rozwój osobniczy człowieka jest uwarunkowany zarówno ge...

Polityka Turystyczna - ściąga

Polityka Turystyczna - ściąga 1.Które z wymienionych zjawisk ekonomicznych nie występuje w faziePrzygotowanie w procesie konsumpcji turystycznej: Wzrost obrotów handlu detalicznego w miejscowości recepcyjnej 2.Pierwszy statek morski o napędzie parowym zbudowano w roku:1818 3.Pierwsza regularn...

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej Początek samodzielnego rozwoju języka polskiego umownie datujemy na II poł. X w., łącząc ten fakt z rozwojem polskiej państwowości i przyjęciem chrztu w 966...

Ekosystem Jeziora

Ekosystem Jeziora Ekosystem Jeziora W każdym środowisku mamy doczynienia ze strefowym rozmieszczeniem gatunków roślin i zwierząt (biocenoza). Ekosystem jeziora to dobrze wyodrębniony fragment biosfery, o dość wyraźnych granicach, silnej wewnętrznej integracji i stosunkowo niewielki...

Promieniowanie jonizujace

Promieniowanie jonizujace Najkrócej rzecz ujmując promieniowanie jest to wysyłanie i przekazywanie energii na odległość. Promieniowanie dzieli się na dwie zasadnicze grupy: jonizujące oraz niejonizujące. Do tej ostatniej możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podcz...

Jan Paweł II- wychowawca młodych

Jan Paweł II- wychowawca młodych Jan Paweł II ? osoba, której wspomnienie wzbudza w sercach szacunek i świadomość wielkości tego człowieka. Był bliski wszystkim ludziom, ale szczególnie miłował młodych- z wzajemnością. Przy każdej możliwej okazji u&...

Starożytność - konspekt

Starożytność - konspekt 1. Problematyka moralna Antygony Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym rozdzia-le jego poetyki, była zasada tzw. katharsis - oczyszczenia. Pojęcie to sformułow...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry