• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Epoki

Nawigacja

Przykadowe prace

Czy ONZ wymaga reformy?

Czy ONZ wymaga reformy? Cele i funkcje Organizacji Narodw Zjednoczonych. Organizacja Narodw Zjednoczonych została powołana do życia podczas konferencji w San Francisco w 1945 roku. Struktura i cele, jakim miały służyć Narody Zjednoczone odzwierciedlały sytuację na świeci...

Charakterystyka porwnawcza rycerzy ploskich i krzyżackich na podstawie książki "Krzyżacy"

Charakterystyka porwnawcza rycerzy ploskich i krzyżackich na podstawie książki "Krzyżacy" W książce Henryka Sienkiewicza Krzyżacy występują rycerze polscy oraz ci z Zakonu krzyżackiego. Niemcy są ukazani jako zupełne przeciwieństwo Lechw. Zakon powsta&#...

Znaczenie przekładw starego testamentu w literaturze dawnej. Rola tłumaczeń psalmw w dobie renesansu.

Znaczenie przekładw starego testamentu w literaturze dawnej. Rola tłumaczeń psalmw w dobie renesansu. ZNACZENIE PRZEKŁADW STAREGO TESTAMENTU W LITERATURZE DAWNEJ. ROLA TŁUMACZEŃ PSALMW W DOBIE RENESANSU. W literaturze staropolskiej przekłady Biblii były odpowiedzą na apele wier...

Wyposarzenie apteczki domowej

Wyposarzenie apteczki domowej Apteczka domowa powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw lekw, ził, materiałw opatrunkowych sprzęt trwały. W celu łatwego odnalezienia potrzebnego leku, zawartość apteczki należy podzielić na kilka części. Miej dostępne, bard...

Metalurgia proszkw

Metalurgia proszkw METALURGIA PROSZKW Wypracowanie ktre przedstawiam ma dotyczyć metali, a konkretnie tego co związane z tematem metalurgia proszkw. Dział ktry uczynił topienie i odlewanie stali zbędnym nazywa się metalurgią proszkw. Obejmuje on wytwarzanie metalicznych kszt...

Higiena osobista i styl życia

Higiena osobista i styl życia Higiena to nauka zajmująca się zdrowiem człowieka. Obejmuje higienę układu nerwowego, narządw zmysłw, psychiczną, układu krążenia, układu oddechowego, skry, odzieży, odżywiania, seksualną, pracy, snu oraz wypoczynku. ...

Motywy antyczne i bibilijne w następnych epokach

Motywy antyczne i bibilijne w następnych epokach Na podbudowie antycznej wyrosła cała kultura europejska: formy literackie, kanony piękna, estetyka, iratuy i wzorce osobowe. Litera antyczna to dzieła Homera "Iliada" i "Odyseja", "Po-etyka" Arystotelesa, "Antygona" Sofoklesa i wiele innych. Staroży...

Rola glinu w środowisku i przemyśle

Rola glinu w środowisku i przemyśle Rola glinu w środowisku i przemyśle. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej (8%) glin zajmuje po tlenie i krzemie trzecie miejsce wśrd wszystkich pierwiastkw, a pierwsze wśrd metali. Ze względu na dużą reaktywnoś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry