• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Epoki

Nawigacja

Przykładowe prace

Porównanie i próba oceny koncepcji nauki w ujęciu Koła Wiedeńskiego i Alberta Einsteina.

Porównanie i próba oceny koncepcji nauki w ujęciu Koła Wiedeńskiego i Alberta Einsteina. Plan pracy: 1. Definicyjne ujęcie fenomenu nauki. 2. Tło historyczne obydwu poglądów i wzajemne powiązania. 3. Redukcjonistyczna koncepcja neopozytywistów. 4. Alternatywne rozwiązanie pro...

Wojna domowa w Hiszpanii i dyktatura gen. Franco 1936 – 1975

Wojna domowa w Hiszpanii i dyktatura gen. Franco 1936 – 1975 Do roku 1931 Hiszpania była monarchią, w której nieudolne rządy sprawował król Alfons XIII. W kraju nieustannie trwały walki wewnętrzne. Źródłem tych konfliktów była między innymi polaryzacja społeczeń...

Was ist eine schülerfreundliche Schule?

Was ist eine schülerfreundliche Schule? Die Schüler sollten in der freundlichen Atmosphäre das Wissen erobern, weil sie nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen. Eine schülerfreundliche Schule sollte ein Lernplatz sein, wo sich die Schüler gut, sicher und angenehm fühlen, wo sie gut lernen können. Sie haben in der...

Interpretacja Sonetu IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w kontekście cech charakterystycznych poezji barokowej.

Interpretacja Sonetu IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w kontekście cech charakterystycznych poezji barokowej. Barok w literaturze polskiej przypada na XVII i I połowę XVIII wieku, niestety granice z renesansem i oświeceniem są sporne i trudno jest je jednoznacznie określić. Zapowie...

Żydzi w II RP

Żydzi w II RP W żadnym z państw europejskich nie mieszkała tak liczna społeczność żydowska jak w Polsce. Podobnie nigdzie nie stanowiła tak wysokiego procentu całej ludności w państwie. Według spisu ludności z 1921 roku na ziemiach polskich mieszkało 2,...

Opisz uprawnienia, kompetencje i odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opisz uprawnienia, kompetencje i odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polska nie ma długiej tradycji wybierania prezydenta w wyborach powszechnych. Od roku 1918 prezydenta państwa wybierał parlament. Pierwszym polskim prezydentem wybranym w wyborach powszechnych był Lech Wał...

Zasady ustroju politycznego państwa

Zasady ustroju politycznego państwa I. POJĘCIE USTROJU I SYSTEMU POLITYCZNEGO PAŃSTWA. System polityczny – to ogół zasad odnoszących się do struktury organizacyjnej i wzajemnych relacji organów państwa, a także sposobów rządzenia nim. Ustrój polityczny – t...

Maria Konopnicka.

Maria Konopnicka. Maria Konpnicka, pisała także pod pseudonimem Jan Sawa. Oprócz tego, że była poetką pisała też nowele, utwory dla dzieci i młodzieży, była tłumaczką, publicystką , krytykiem. W swoim życiu wiele podróżowała, była współo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry