• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Arystote...

Nawigacja

Arystoteles "Polityka" streszczenie, Księga III rozdz. 1,2,3Arystoteles "Polityka" streszczenie, Księga III rozdz. 1,2,3


Rozdział 1.
Definicja obywatela. Obywatelstwo przez urodzenie i przez nadanie. Państwo a zmiana ustroju.

Arystoteles rozpoczyna rozdział pierwszy od określenia czym jest ustrj polityczny. Twierdzi, iż przed rozpoczęciem badania ustroju politycznego najpierw należy określić czym jest państwo.
Państwo składa się z wielu części, dlatego najpierw należy przeanalizować pojęcie obywatela, gdyż jest ono zbiorem dużej ilości obywateli. Jest on rozumiany bardzo szeroko, w każdym ustroju ma inne znaczenie, np. w ustroju demokratycznym będzie oznaczał inna osobę, niż w ustroju oligarchicznym. Według Arystotelesa obywatelstwo nie nabywa się przez zamieszkanie w jakimś konkretnym miejscu, obywatelem nie należy nazywać także osoby stające przed sądem, bez względu na to czy są pozwanymi, czy pozywającymi. Do grona obywateli bezwzględnie nie zalicza rwnież matejkw* niewolnikw. Dzieci i osoby starsze nazywa się obywatelami, ale w przypadku pierwszych są to obywatele ?jeszcze nie czynni?, a w drugim ?już nieczynni?.
Ściśle mwiąc obywatelem jest ten, kto posiada prawo do brania udziału w sądach i w rządzie( jest członkiem sądu i zgromadzenia ludowego) i dzięki dostępowi do tych funkcji bierze udział w rządzeniu państwem. Ustroje rżnią się między sobą, jedne są wadliwe, inne jak sądzi Arystoteles nie wykazują błędw, dlatego obywatel posiada odmienną definicję w każdym z nich.
Przedstawione tutaj pojecie obywatela Arystoteles przyporządkowuje ustrojowi demokratycznemu, może ono być odpowiednie także do innych ale niekoniecznie. W niektrych ludność nie odgrywa praktycznie żadnej roli, zgromadzenia ludowe zastąpione są przez zebrania rady, natomiast sprawy rozsądzane są w zależności od przedmiotu sporu przez rżne władze. W innych ustrojach zadania zgromadzenia oraz sądu ludowego spełnia osoba posiadająca określone uprawnienia. Wnioskując z tego obywatelem możemy nazwać tego kto posiada w państwie wspłudział we władzy ?obradującej lub sądzącej?. Państwo zaś to ogł takich ludzi,dostatecznie duży by zapewnić sobie wszystko, co jest im potrzebne do życia, w potrzebnej ilości.
W praktyce nieco inaczej definiuje się obywatela. Jest to osoba, ktra w linii ojca i matki pochodzi z rodziny obywatelskiej, a nie tylko z jednej strony, ojca lub matki. Jednak czasami to nie wystarcza i aby posiadać obywatelstwo trzeba wykazać, że dwch lub więcej dziadkw było obywatelami. Nasuwało się jednak pytanie na jakiej podstawie stwierdzić, że dany przodek posiadał godność obywatela? Odpowiedz jest rwnie prosta jak pytanie, otż dany człowiek miał prawo udziału w zarządzie państwa, to był obywatelem.
Arystoteles twierdzi jednak, że większa trudność jest z tymi, ktrzy stali się obywatelami w skutek przewrotu.Przykadowe prace

Sporządź umowę spłki cywilnej

Sporządź umowę spłki cywilnej UMOWA SPŁKI CYWILNEJ Zawarta w dniu 14 marca 2006 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Jan Nowak zamieszkały w Warszawie przy ul. Radosnej 7/23 legitymującym się dowodem osobistym seria AAI nr 123654 PESEL 06018315674 NIP 599-134-23-84, 2. Janek Kowalski zami...

Rżne czasowniki (de)

Rżne czasowniki (de) an beteiligen, sich an (3) – brać udział w czymś denken an (4) – myśleć o czymś erinnern an (4) – przypominać coś schicken an (4) – wysyłać do kogoś schreiben an (4) – pisać do kogoś teilne...

Osobowy charakter, charakter kapitałowy

Osobowy charakter, charakter kapitałowy Osobowy charakter spłki przejawia się tym, że decydujące znaczenie dla je funkcjonowania mają wsplnicy, ich kwalifikacje i wykonywana przez nich praca. Za ewentualne zobowiązania spłki osobowej wsplnicy odpowiadają całym swoim majątk...

MATURA USTNA 2004 r,

MATURA USTNA 2004 r, Wiedza o społeczeństwie Matura ustna 2004 r. 1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych. Grupą społeczną jest pewna liczba osb (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunkw uregulowanych przez instytucje, posiadających...

Kim jest Pan Bg?

Kim jest Pan Bg? Pan Bg jest dla mnie doskonałą istotą dobrą dla człowieka. Jest On sprawiedliwy i wyrozumiały w stosunku do nas – ludzi. Stanowi On dla nas oparcie w trudnej podrży przez nasze życie. Czując Jego nieustanną troskę o mnie i znajdując si...

Ważne postacie biorące udział w powstaniu listopadowym

Ważne postacie biorące udział w powstaniu listopadowym Wysocki Piotr (1797-1874), podporucznik, założyciel tajnego sprzysiężenia niepodległościowego, inicjator Powstania Listopadowego. Od 1818 w wojsku Krlestwa Polskiego. 1828 jako instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty ...

Motyw władzy i władcy w literaturze

Motyw władzy i władcy w literaturze Władza i rodzaje władz Temat władzy jest tematem uniwersalnym poruszanym przez pisarzy, niezależnie od epoki, w ktrej przyszło im tworzyć. Władza w najbardziej oczywistym rozumieniu tego słowa oznacza panowanie nad otoczeniem w jaki&...

Historia alternatywna, czyli co by sie stalo, gdyby Japonczycy zatopili lotniskowce USA w Pearl Harbour (zawiera porwnanie sił obu mocarstw)

Historia alternatywna, czyli co by sie stalo, gdyby Japonczycy zatopili lotniskowce USA w Pearl Harbour (zawiera porwnanie sił obu mocarstw) 7 grudnia 1941r., w dzień po przełamaniu ofensywy niemieckiej przez Armię Czerwoną na przedmieściach Moskwy, Cesarstwo Japonii bez wypowiedzenia wojny zaatako...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry