• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: At the c...

Nawigacja

At the cafeAt the cafe
I decided to make short break from tedious work and went out to take a breath of fresh air. The sun was shining and birds were singing, which made me feel so calm and carefree that I even decided to visit a caf nearby for a nice cup of coffee.Once I opened the door, a gentle murmur of human voices came into my ears. The place was spacious and light and at the same time full of people. Melodious piano music could be heard around the hall and a delicate smell of coffee mixed with odour of cigarettes wafted in the air. I found a seat near the window and made myself comfortable, waiting for my cup of coffee and a cake.After a few minutes the waiter appeared with a big silver tray. He put the coffee and the apple-pie in front of me. I took a cup and smelled the aroma of evaporating strong black liquid, made out of original coffee beans imported from Brazil. I really enjoyed that particular moment of a day when I could drown my sorrows in successive sips of the early-morning cup of the drink, which many people despised due to its reputed harmfulness to one’s health.A small square slice of a cake interlaid with sweet apples was lying on a small white china plate. I took a small bite and felt a sweet flavour melting in my mouth, which seemed to harmonize with the taste of freshly-brewed coffee. Although the scent of cigarettes was hanging in the air like a fog, I managed to be persistent and not to light a cigarette after two weeks’ drying-out.The subtle sounds of classical tune played live by a young boy, the fragrance of coffee and tobacco and the vibrant views of the city behind the window made me so relaxed that I didn’t want to leave the place. However, the time was flying unrelentingly and I had to come back to my office.


Przykadowe prace

Charakterystyka średniowiecza.

Charakterystyka średniowiecza. Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu. Średniowiecze oceniano jako epokę ciemnoty i zacofania aż do XIX wieku. Zaczęto je rehabilitować na przełomie XIX i XX wieku. Dziś mwimy, że kładło ono podwaliny następnyc...

Blaski i cienie Polski Jagiellonw i pierwszych krlw elekcyjnych

Blaski i cienie Polski Jagiellonw i pierwszych krlw elekcyjnych Krlowie z dynastii Jagiellonw rozpoczęli swe panowanie niedługo po śmierci Kazimierza Wielkiego, ktry zmarł nie pozostawiając męskiego potomka. Za ich rządw miało miejsce wiele wydarzeń ważnych dla Polski. ...

Stanisław Wokulski - pozytywista czy romantyk?

Stanisław Wokulski - pozytywista czy romantyk? To zamieszczone w tytule pytanie zadaje sobie z pewnością niejeden z czytelnikw "Lalki" Bolesława Prusa. Odpowiedź na nie, nie jest prosta z uwagi na fakt, że głwny bohater powieści jest człowiekiem o bardzo zrżnicowane...

Wieloszczeblowy rachunek kosztw

Wieloszczeblowy rachunek kosztw WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK KOSZTOW Rachunek kosztw zmiennych stanowi punkt wyjścia dla rozwoju wielostopniowego rachunku kosztw. W tym rachunku dąży się do przyporządkowania kosztw stałych produktom, grupom produktw w dziale produkcyjnym czy tez poszczeglnym...

Omw związek Prometeusza z wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera z epoką modernizmu.

Omw związek Prometeusza z wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera z epoką modernizmu. Epokę modernizmu cechowała postawa dekadencka, ktrą reprezentował także, jeden z wybitniejszych poetw polskich, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W utworze Prometeusz zestawił on mitologicznego herosa z Promete...

Biografia - Jan Paweł II

Biografia - Jan Paweł II Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, ktre nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytw papieża w szpitalu, pełni ...

Zagadnienia z socjologii

Zagadnienia z socjologii Zagadnienia wstępne Pojęcie socjologii-nauka o życiu społecznym i człowieku jako istota społeczna, jest nauka, ktrej przedmiotem jest ogł zjawisk i procesw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozpadem rżnych form ...

Biblia

Biblia Biblia jest źrdłem kultury europejskiej. 1. Co oznacza słowo Biblia? 2. Kiedy powstała Biblia? 3. W jakich językach została napisana? 4. Z jakich części się składa? 5. Najważniejsze przekłady. Ad.1. Słowo Biblia pochodzi od grec...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry