• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Atomowa ...

Nawigacja

Atomowa teoria swiataAtomowa teoria swiata
HISTORIA ATOMU

W starożtyności było wiele teorii o budowie materii.Charakterystyczne są poglądy filozoficzne Talesa. Zrywały one z panującą we wcześniejszych koncepcjach, dotyczących powstania wszechświata, mitologiczną interpretacją zjawisk przyrody. Tales za prapierwiastek rzeczywistości uważał wodę, ktra miała otaczać ze wszystkich stron płaski krąg Ziemi. Tales przeprowadził eksperymenty z bursztynami, stanowiące pierwsze doświadczenia fizyczne z zakresu elektryczności.

Heraklit z Efezu za zasadę rzeczy (arche) uważał ogień. Głosił pogląd o zmienności rzeczy (panta rhei — wszystko płynie). Ta myśl dążyła do tego, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki (Był kupcem i przyglądał się tłumowi kupujących, ktrzy ciągle się przemieszczali. Poszedł nad rzekę i zobaczył płynącą wodę.). Dwa razy nie można wejść w ten sam tłum, bo to już będzie inny tłum. Wszystko się zmienia. Jeśli wszystko, to i to, z czego powstał świat. Dlatego twierdził, że świat powstał z ognia. Źrdłem życia jest słońce składające się z ognia. Także ognisko domowe jest niezwykle ważne w życiu każdego człowieka.

Kolejną ideą pochodzącą ze starożytności jest idea głosząca, że wszystko jest zbudowane z malutkich, niepodzielnych cząstek. Około 420r.p.n.e jej propagatorami byli, Leukippos z Miletu i Demokryt z Abdery zwani atomistami. Twierdzili oni, że wieczne i niezmienne atomy pozostają w ciągłym ruchu, w pustej przestrzeni- prżni będącej inną, bezcielesną formą bytu. Wierzył w istnienie wielu rodzajw atomw rżniących się wielkością kolorem i kształtem. Uważał, że ruchy atomw są przyczyną zmian zachodzących w przyrodzie. Koncepcje te, chodź dość uproszczone i nie oparte – z oczywistych powodw- na doświadczeniach,są zdumiewająco bliskie wspłczesnym poglądom na naturę większości obserwowanych zjawisk. W teoriach swoich Demokryt nie uznawał przypadkowości. Zakładał istnienie ścisłych praw rządzących ruchami atomw, z zasad tych wysuwał wszystkie prawa przyrody.

Innego zdania był żyjący w IV w. P.n.e. Arystoteles, ktry uważał, że cała materia składa się z rżnych kombinacji czterech pierwiastkw (żywiołw) – ziemi, powietrza, ognia, wody. Stanowisko to zostało powszechnie przyjęte i stało się pźniej podstawą alchemii(prymitywna forma chemii, ktra do XVII wieku zdominowała dziedziny badające właściwości materii. Jej głwnym celem było sporządzenie eliksiru życia – napoju, wypicie, ktrego zapewniałoby nieśmiertelność. Inne wysiłki skierowane były w kierunku znalezienia sposobu zwykłych metali w złoto).

Odrodzenie teorii atomistycznej w XVII wieku zapoczątkowały prace angielskiego fizyka i chemika Roberta Boyle’a , ktry uważał że cząsteczki ciał składają się z atomw będących najmniejszymi porcjami pierwiastkw chemicznych. Od tego momentu coraz więcej uczonych rozbudowało atomistyczną teorię budowy materii, min. Anglik Izaak Newton, twrca teorii grawitacji stworzył zwartą koncepcje budowy ciał z tak zwanych korpusuł – najmniejszych niepodzielnych porcji substancji.

Wostatnich latach XVIII ogłoszono dwie ważne dala rozwoju chemii prawa:

-- Pierwsze to prawo zachowania masy według Antoine’a Lavoisiera brzmiące: masa substratw w reakcji chemicznej jest rwna masie otrzymanych produktw

--Drugie to prawo Josepha Louisa Prousta czyli prawo stosunkw stałych ktre głosi: rżne prbki tego samego związku chemicznego zawierają składniki pierwiastkowe(pierwiastki) w jednakowych proporcjachDALTON I JEGO TEORIA:

Niektrzy uczeni nadal uważali, że teoria o atomowej strukturze materii jest właściwsza( teoria Demokryta). Jednak dopiero we wczesnych latach XIX w. Doczekała się ona doświadczalnego potwierdzenia. Angielski pisarz i chemik prowadził wiele badań naukowych, ktre doprowadziły go do sformułowania słynnej hipotezy atomowej. Teoria Daltona zawierała wiele idei, ktre można ująć w 4 pkt.1.wszystkie substancje są zbudowane z atomw

2.atomy tej samej substancji są jednakowe i maja tą samą masę- atomy rżnych substancji są rżne i mają rżne masy

3.reakcja chemiczna polega na łączeniu się, rozdzielaniu i wymianie atomw. Innymi słowy atom stanowi jednostkę ktra uczestniczy w reakcji chemicznej nie ulegając przy tym rozszczepieniu na fragmenty.

4.jeżeli istnieją dwa lub więcej związkw zbudowanych z tych samych pierwiastkw, to najprostszy z tych związkw zawiera po jednym atomie każdego pierwiastka.Dalton określił słowem atom najmniejsza cząstką zarwno pierwiastka, jak i związku. W pierwszym przypadku mwił o atomie prostym, w drugim o atomie złożonym.

Atom jest podstawowa cząstką pierwiastka wchodzącego w reakcje chemiczną.

Za hipotezą Daltona przemawiało coraz więcej doświadczeń i pod koniec XIX wieku była już teorią uznawaną przez większość chemikw i fizykw. Ostatecznym jej potwierdzeniem, jednoznacznie wykazującym realność istnienia atomw było wyjaśnienie zjawiska ruchw Browna dokonane jednocześnie przez Mariana Smoluchowskiego i Alberta Einsteina. Ruchy Browna są to niewielkie gwałtowne przesunięcia mikroskopijnej wielkości drobinek powodowane nierwnomiernością zderzeń atomw z tymi drobinkami( rysunek 3.3 strona 104)

Pierwszym uczonym, ktremu udało się wniknąć głębiej w strukturę materii i wyjaśnić istotę wielu zjawisk nurtujących fizykw był Joseph John Thomson. W swoich pracach udowodnił podzielność atomu i wykrył jedną zjego części składowych-elektron. Jego odkrycie wiązało się z koniecznością odrzucenia poglądu o niepodzielności atomu. Thomson wyobraził sobie atom jako naładowaną dodatnio kulę, w ktrej umieszczone są elektrony. Model ten nazwany przez autora ciastem z rodzynkami, tłumaczył wiele zjawisk:

Na jego podstawie można było wyjaśnić:

-zjawisko elektrolizy

-emisji elektronw

A także opisać:

-rozproszenie promieni rentgena

Model ten jednak został odrzucony przez następnych uczonych, gdyż nie znalazł racji bytu.

Następnie Thomson swą uwagę skupił na badaniu dodatnich jonw. Uznał, że są to dodatnio naładowane cząstki.

W 1911 wspłpracownik Thompsona, brytyjski fizyk Ernest Rutheford, zaproponował model budowy atomu, ktry wyjaśnił jego zachowanie zaobserwowane podczas doświadczeń. Rutheford sugerował, że w środku atomu znajduje się stosunkowo ciężkie jądro, wokł ktrego krążą bardzo lekkie, ujemnie naładowane elektrony. Pźniej okazało się, że samo jądro także składa się z cząstek zarwno dodatnich jak i obojętnych. Cząsteczki dodatnie – protony- zostały odkryte w 1919r. przez Rutheforda, natomiast obojętne neutrony – w 1932r. przez sir Jamesa Chidwicka. Odkrycia te dopełniły naukowego wizerunku atomu, ktry do dzisiaj stanowi podstawę rozumienia struktury materii.

W modelu atomu według Bohra elektrony krążą po orbitach tzw. powłoki. Elektrony mogą przeskakiwać z powłoki na powłokę. Przy zmianie powłoki następuje zmiana energii elektronu. Energia elektronu rośnie wraz z odległością od jądra. Stan o większej energii jest stanem nietrwałym - nazywamy go stanem wzbudzonym. Zmiana energii elektronu w atomie zachodzi w sposb kwantowy (skokowy). W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony. Liczba atomowa Z rwna jest liczbie protonw w jądrze. Liczba Z rwna jest liczbie porządkowej pierwiastka w układzie okresowym Liczba elektronw w atomie rwna jest liczbie protonw w jądrze. Liczba masowa A atomu rwna jest sumie ilości protonw i ilości neutronw w jądrze atomu(nukleonw).

Bohr oparł się w swoich rozważaniach na teorii Alberta Einsteina i Maxa Plancka mwiącej, że energia promienista jest pobierana lub oddawana przez atom nie w dowolnych ilościach, a w ściśle określonych proporcjach. Owe proporcje energi pochłoniętej lub wydzielonej są całkowitą wielokrotnością pewnej minimalnej energii – zwanej kwantem energii. Stąd też teoria stworzona w 1913 roku przez Bohra nazwana jest kwantową teorią budowy powłok elektronowych.W tym samym czasie Frederick Soddy odkrył izotopy, a rok pźniej w 1914 roku, Henry Moseley podał nowoczesną koncepcję liczby atomowej jako ilość protonw w jądzrze danego pierwiastka.

Rozwj wiedzy o strukturze atomw, a zwłaszcza ich jąder trwa do chwili obecnej. Większe możliwości badania szczegłw cząsteczek zwiąkw chemicznych pojawiły się dopiero w ostatnich latach kiedy wspłczesne komputery uzyskały odpowiednie duże moce obliczeniowe. Pod koniec XX wieku powstała nowa dziedzina wiedzy i technologii nazwana umownie nanotechniką lub nanotechnologią.


Przykadowe prace

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa? Każde państwo i każdy ustrj polityczny mają swoje wady. Nie zawsze jednak możliwe jest wprowadzenie reform, ktre rozwiązałby problem i zmieniły złą sytuację w kraju. Wtedy najczę"...

Słwka związane z katastrofami - mini sciąga

Słwka związane z katastrofami - mini sciąga verw'u'stet gauze Regionen-pustoszy cale regiony verursacht Verletzungen-powoduje zranienia fordet Menschenopfer-pociaga za soba ofiary w ludziach verursacht Tod vieler Tiere-powoduje smeirc wielu zwierzat verursacht groBe materielle Sch'a'den-powoduje duze...

Antygona czy Kreon - kto miał racje?

Antygona czy Kreon - kto miał racje? Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację ktrejkolwiek ze stron. Krl Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie – są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbro...

Saint Simon - głwne punkty jego myśli socjologicznej

Saint Simon - głwne punkty jego myśli socjologicznej 1. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na myśl Saint-Simona Za punkt wyjścia do przedstawienia poglądw Saint-Simona przyjmuje się moment, w ktrym zdał on sobie sprawę, że rozwj społeczeństwa w ...

Streszczenie - Hobbit

Streszczenie - Hobbit Hobbit Pewnego wiosennego dnia do Bilba Bagginsa - zamożnego hobbita - zawitał czarodziej Gandalf, a wraz z nim trzynastu krasnoludw: Dwalin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur oraz Thorin Dębowa Tarcza, ktry im przewodził. Organizowali oni wy...

Biografia - Bona Sforza.

Biografia - Bona Sforza. Dzieciństwo Przyszła na świat 2 lutego 1494 w Vigevano, w pobliżu Pawi jako crka Izabeli Aragońskiej i Gani Galeazza Sforzy, księcia Mediolanu. Na chrzcie otrzymała imię Bona Maria. Nie zaznała prawie wcale ojcowskiego uczucia, ponieważ Ksi...

Życie codzienne Grekw.

Życie codzienne Grekw. ŻYCIE CODZIENNE GREKW: Jak mieszkali? Ubogi Grek żył w warunkach ,,spartańskich. Jego dom był zbudowany z bardzo nietrwałych materiałw. Nie miał on ani okien, ani komina, jedyne źrdło światła to dziura (otwr) w dachu. Nie m...

Analiza i interpretacja "Marności" Daniela Naborowskiego.

Analiza i interpretacja "Marności" Daniela Naborowskiego. Początek baroku przypada na koniec wieku XVI – a więc na czas niepokoju religijnego i filozoficznego, wynikającego z głębokich przemian zachodzących w Kościele katolickim. Reformacja sprzyjała powstawaniu wielu ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry