• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Balneote...

Nawigacja

BalneoterapiaBalneoterapia
BALNEOTERAPIA obejmuje zabiegi lecznicze w postaci:

- kąpieli,

- natryskw,

- irygacji,

- masażu podwodnego,

są one wykonywane przy użyciu wd mineralnych.HYDROTERAPIA obejmuje dokładnie te same rodzaje zabiegw, ale wykonywanych przy użyciu wody gospodarczej.W kąpieli zachodzi tzw. inwersji wodnej mającej wpływ na rwnowagę wodno-elektrolitową (przesunięcia jonw i płynw zgodnie z gradientem stężeń).Balneoterapia wywiera wpływ na wydzielanie hormonw:

^wydzielenia reniny,

ˇwydzielenia aldosteronu,

ˇwydzielenia amin katacholowych,

ˇwydzielania wazopresyny.Zachodzi:

- zjawisko przesunięcia płynw z obszaru skry do narządw wewnętrznych,

ˇ

- spadek RR, zwolnienie częstości tętna,

- wzrost diurezy, w tym natriudiarezy.

Wpływ ciepła na organizm ludzki:

1. Odczyn miejscowy

- rozszerzenie naczyń krwionośnych skry, tkanki podskrnej i mięśni- miejscowy wzrost przepływu krwi,

- działanie p/blowe,

- obniżenie napięcia mięśniowego2. Odczyn oglny:

- zwiększone wydzilanie potu i substancji w nim zawartych (NaCl),

- przyspieszony metabolizm,

- podaje się, że wzrost temperatury ciała ^ 1o C powoduje wzrost ^ o 20 tętna/min.

- ˇ wysycenie tlenem krwi tętniczej,

- ^ wysycenie tlenem krwi żylnej.› Przewodnictwo cieplne – ilość ciepła przekazywana poprzez 1 cm powierzchni w czasie 1 sek. przy wzroście temperatury o 1 o; szybkość pobierania jak i oddawania ciepła.› Pojemność cieplna – jest to stosunek ilości ciepła dostarczanego do danego ciała, w stosunku do obserwowanego wzrostu temperatury np. borowina, kąpiel solankowa pobiera i zatrzymuje ciepło, wolno je oddając.

PRAWO DASTRA - MORATA – bodźce termiczne działając na duże powierzchnie powodują podobne reakcje naczyń krwionośnych skrnych (powierzchownych), w stosunku do naczyń krwionośnych narządw wewnętrznych , ZA WYJATKIEM naczyń: ŚLEDZIONY, NERKI, MZGU.Temperatury subiektywnie obojętna:

- dla powietrza ok.20oC,

- w wodzie gospodarczej 34-36oC,

- w kąpielach kwasowęglowych 32-34oC,

- w kąpielach gazowych 21-29oC.KĄPIELE LECZNICZE - występuje odczyn kąpielowy, będący odpowiednikiem odczynu uzdrowiskowego, będący wyrazem przeciążenia organizmu stosowanymi zabiegami leczniczymi. Jest to stan fizjologiczny, podczas ktrego następuje przestrojenie organizmu na wyższy poziom reaktywności.KĄPIELE MINERALNE (dzielono w zależności od użytego medium zabiegowego):

1. kąpiele solankowe,

2. kąpiele kwasowęglowe ,

3. kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe,

4. kąpiele radoczynne,

5. kąpiele ozonowe

Ponadto:

1. kąpiele naturalne (przy źrdle lub na nim)

2. kąpiele sztucznie przygotowane (poprzez rozpuszczanie medium w wodzie gospodarczej).1. indywidualne,

2. grupowe (w basenach lub suche w CO2)1. całkowite (bez głowy)

2. częściowe1. bez ćwiczeń,

2. z ćwiczeniami = kąpiele kinezyterapeutyczne.

Lecznicze działanie kąpieli mineralnych związane jest z oddziaływaniem:

1. bodźcw niespecyficznych

- mechanicznych,

- termicznych,

- osmotycznych,

- psychicznych.

2. bodźcw specyficznych poprzez swoiste elementy zawarte w wodzie mineralnej.

Ponadto:

1. kąpiele naturalne (przy źrdle lub na nim)

2. kąpiele sztucznie przygotowane (poprzez rozpuszczanie medium w wodzie gospodarczej).1. indywidualne,

2. grupowe (w basenach lub suche w CO2)1. całkowite (bez głowy)

2. częściowe1. bez ćwiczeń,

2. z ćwiczeniami = kąpiele kinezyterapeutyczne.

Lecznicze działanie kąpieli mineralnych związane jest z oddziaływaniem:

1. bodźcw niespecyficznych

- mechanicznych,

- termicznych,

- osmotycznych,

- psychicznych.

2. bodźcw specyficznych poprzez swoiste elementy zawarte w wodzie mineralnej.

Drogi oddziaływania:

- miejscowo (bezpośrednio na powłoki skrne),

- oglnoustrojowo,

- na drogi oddechowe (w formie inhalacji)

• + solanki,

• - CO2, siarkowo - siarkowodorowe ! uwaga

Mechanizm oddziaływania:

- poprzez receptory skrne (poziom reakcji skrnych),

- poprzez zakończenia nerwowe układu wegetatywnego,

- poprzez układu wydzielania endokrynnego, w tym hormony tkankowe.Poziomy zachodzących reakcji:

- skrny = powierzchowny,

- rdzeniowy,

- korowo – podkorowy.Oddziaływanie lecznicze odbywa się zarwno podczas kąpieli jak i po jej zakończeniu (w tzw. warstwie luźnej komrek skry odkładają się substancje z kąpieli solankowych, itp. (nie opłukiwać skry).KĄPIELE SOLANKOWE

• Właściwości fizyczne:

1. stężenie od 1,5 do 6%

‹ › b. silnie drażni skrę

inhal.

krenoterapia2. wysoki ciężar właściwy,

3. wysokie ciśnienie osmotyczne,

4. wysokie ciśnienie hydrostatyczne,

. duża wyporność,

2. duża pojemność cieplna,

3. małe przewodnictwo cieplne.

Działanie biologiczne:

- rozszerzają naczynia włosowate,

- poprawiają ukrwienie,

- stymulują układ autonomiczny,

- stymulują wydzielenie hormonw tkankowych, (histamina, serotamina, adrenalina, Ach, brady Kinina),

- mogą doprowadzić do przegrzania organizmu

ˇ

- zmniejszenie RR i akcji serca,

- rozszerzenie łożyska obwodowego,

- zmniejszenie napięcia mięśniRodzaje :

1. naturalne,

2. przyrządzone sztucznieMożna rozrżnić też:

1. kąpiele solankowe indywidualne,

2. kąpiele solankowe zbiorowe,1. bez ćwiczeń,

2. kinezyteraputyczne (ćwiczenia oporowe i w obciążeniu).

Wskazania:

Układ ruchu: schorzenia reumatoidalne, choroby zwyrodnieniowe staww, gościec tkanek miękkich,

zespoły blowe,

choroby ortopedyczne.stany przebiegające ze wzrostem napięcia mięśniNerwica wegetatywnaChoroby dermatologiczne: wyprysk łojotokowy skry, łuszczyca.

Są także stosowane w łagodzeniu objaww klimakteryjnych

i obniżonej odporności

Metodyka:

kąpiele w serii o wzrastającej temperaturze, zasoleniu i czasie. Wymaga też dłuższych odpoczynkw po zakończeniu kąpieli.

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA KĄPIELI SOLANKOWYCH

• choroby w okresie zaostrzenia i stanie ostrym,

• kollagenozy,

• świeże stany pooperacyjne (ortopedyczne),

• pobudzenia, psychozy,

• stany zapalne w układzie oddechowym,

• wszystkie uszkodzenia skry, stany ropne,

• ubytki skry,

• owrzodzenia żylakowate,

• krwawienia i skłonności do krwawień,

• niewydolność sercowo-naczyniowa /III/IV CCS/ III/IV wg NYHA,

• IIIo choroby nadciśnieniowej.KPIELE KWASOWGLOWE

• Właściwości fizyczne:

- bezwonny gaz o lekko kwaśnym smaku i zapachu,

- ok.1,5 x cięższy od powietrza,

- dobrze rozpuszczalny w wodzie i tłuszczach (przenika przez skrę,

- rozpuszczalność maleje wraz ze wzrostem temperatury,

- z wodą tworzy łatwo dysocjujący kwas węglowy.Wydala się na skrze w postaci warstwy pęcherzykw tworząc warstwę izolującą.

Rodzaje:

1. naturalne,

2. przyrządzone sztucznieCO2 przenika skrę, zależy to od:

- rżnicy stężeń (zwykle 10-20x)

- temperatury (jw.),

- szybciej w obecności soli mineralnych,

- szybciej wraz ze wzrostem ciśnienia hydrostatycznego,

- osobniczych właściwości skry (grubość, temperatury, wilgotności, itp.)

Działanie biologiczne zależne jest od stężenia CO2, temperatury (j.w.),

od obecności soli mineralnych (j.w.)Obliczono, że podczas kąpieli przeciętnego dorosłego mężczyzny w ciągu 1 godz., przy stężeniu (500 mg CO2 w 1l wody, może wchłonąć się do 9l CO2• Kąpiel winna zawierać minimum 1.000 mg CO2 w 1l wody = woda kwasowęglowa.

Reakcje w skrze zachodzą już przy obecności 600 mg CO2 w 1l wody

Wyrżniamy kąpiele:

1. wodne (j.w.),

2. gazowe (wymagane odpowiednie zabezpieczenie techniczne , wymuszona wentylacja, itp.

- indywidualne ,

- grupowe.

(w ubraniu – przenika , uwaga na RR ˇˇ)• kąpiele gazowe powodują:

- zwiększenie pobudliwości receptorw ciepła ^,

- zmniejszają pobudliwość receptorw zimna ˇ,

- uwalniane pęcherzyki CO2 pobudzają mechanoreceptory skrne,

- rozszerzają naczynia włosowate (rumień) = bezpośrednie działanie na naczynia, wtrnie poprzez działanie hormonw.

• Biologiczne działanie kąpieli CO2:

- poprawa ukrwienia,

- rozszerzenie naczyń włosowatych,

- decentralizacja krwi,

- wzrost powrotu krwi do serca i wzrost rzutu na obwd,

- zwolnienie akcji serca,

- wzrost przepływu wieńcowego,

- wzrost diurezy i natriudiurezy,

- ˇ poziomu kwasu mlekowego,

- ^wzrost stężenia wolnych kwasw tłuszczowych,

- początkowo zmniejszenie, pźniej zwiększenie wentylacji płuc.

Wskazania

- nadciśnienie I0 i IIo,

- proces miażdżycowy k.k. dolnych I0 i IIo,

- choroba Reynaulda ,

- stabilna choroba wieńcowa I i II CCS,

- wyrwnanie wady serca (poprawa krążenia wieńcowego),

- polineuropatia,

- nerwica wegetatywna,

- stwardnienie rozsiane.

• Metodyka

- wanna płytsza (głowa na krawędzi),

- przykryta (uwaga na inhalacje),

- sprawna wentylacja,

- właściwy sposb napełnienie wanny (unikać przepływw burzliwych, gwałtownego pienienia się, wanna najpierw napełniania woda o odpowiedniej temperaturze, a od dołu wprowadzone CO2).KĄPIELE SIARCZKOWO - SIARKOWODOROWE

• używana siarka występuje w postaci gazowej, siarkowodoru, jonu wodoro-siarkowego, jonu siarczanowego, siarki koloidalnej.• wody mają odczyn pH od 6 do 8 (lekko zasadowe lub lekko kwaśne),• dobrze przenika przez skra w postaci siarkowodoru i siarki koloidalnej, w naskrku ulega przemianie w siarczany , ktre przenikają do krwioobiegu ,• Stężenia są zależne od stężenia siarkowodoru,

- małe do 50 mg/l,

- średnie od 50 -100mg/l

- duże ^ 100 mg/lDziałanie biologiczne:

- miejscowe działanie keratolityczne i keratoplastyczne,

- silnie rozszerzają naczynia położone głębiej (rumień),

- silnie pobudzają mechanoreceptory skry (swędzenie i pieczenie),

- rozszerzają naczynia na obwodzie z decentralizacją krążenia,

- pobudzenie osi hormonalnej przysadka - nadnercza

- uzupełniają niedobory siarki w organizmie (aminokwasy tzw. siarczkowe, melatonina, cystyna), wzrost syntezy kwasu chondroitynosiarkowego (chrząstka stawowa),

- działanie odtruwające przy zatruciu Hg., As, Pb, BiObliczono, że podczas kąpieli wchłania się od 6 do 20 mg suchej siarki, przy tzw. obrocie dobowym ok. 2000 mg

• Metodyka:

- wanna płytsza, przykryta, z głową ponad brzegiem wanny (siarkowodr jest trujący),

- sprawna wentylacja przypodłogowa (siarkowodr jest cięższy od powietrza),

- właściwe napełnianie wanny,

- uwaga na metale (agresywne dla metali – biżuteria).

Objawy zatrucia:

- senność,

- pobudzanie żołądkowo-jelitowe,

- ble mięśni, głowy.• Wskazania:

Narząd Ruchu:

- Reumatologia:choroby zapalne, RZS, ZZSK, Choroby zwyrodnienia staww, zespoły blowe, stany pourazowe i pooperacyjne.

Układ krążenia:

- choroba nadciśnieniowa Io i II0, zaburzenia krążenia na obwodzie.

Dermatologia:

- łuszczyca, trądzik, wyprysk kontaktowy, dermatozy zawodowe.PRZECIWWSKAZANIA:

- zaostrzenie chorb zapalnych,

- świeże stany pooperacyjne ,

- niewydolność sercowo-naczyniowe wg III/IV CCS,

- zmiany troficzne skry, owrzodzenia, zmiany ropne.KĄPIELE RADOCZYNNE

- emisja promieniowania jonizującego,

- bardzo dobrze przenika przez skrę i błony śluzowe.TEORIE DZIAŁANIA

- tzw. teoria oddziaływania l i n i o w e g o (zawsze szkodliwe),

- tzw. teoria hormezy radiacyjnej, traktująca promieniowanie radoczynne tak jak każdy lek mający działanie uzależnione od dawki.Efekty działania biologicznego:

- silne rozszerzenia naczyń,

- silnie pobudzający wpływ na oś przysadka - nadnercza (i inne gruczoły)

ˇ

- wzmożenie procesw biologicznych w organizmie

Wskazania:

- nadciśnienie tętnicze Io i II0,

- miażdżyca KK. dolnych,

- zaburzenia czynnościowe krążenia obwodowego,

- reumatoidalne zapalenie staww,

- ZZSK,

- przewlekłe stany zapalne w układzie oddechowym,

- neuropatie,

- zapalenia nerww,

- nerwice.PRZECIWWSKAZANIA

- wiek ˇ 40rż.

- ciąża,

- choroby nowotworowe i stany przedrakowe,

- osoby zawodowo narażone na promieniowanie jonizujące.OGLNIE:

• KĄPIELE SOLANKOWE – temp. 36-38o C (gorące), czas 15-20mm w serii 14-18, co 3-ci dzień do ›codziennie.

• KĄPIELE KWASOWĘGLOWE – temp. 32-35o C (chłodne), czas 15-20mm w serii 12-15, co 2-gi dzień › codzienne.

• KĄPIELE SIARCZKOWO-SIARKOWODOROWE – temp. 33-38o C, czas od 5 do 15 min. w serii od 5-12, co 3-ci dzień lub rzadziej (silne działanie biologiczne)

• KĄPIELE RADOCZYNNE – temp. 32-37o C, czas 15-20 min., w serii od 8-12, codziennie lub co 2-3 dzień.


Przykadowe prace

Rozwj emocjonalny

Rozwj emocjonalny Rozwj emocjonalny Emocja- to reakcje na cos, co ma dla nas znaczenie Emocje-procesy psychologiczne, ktre wyrażają nasze ustosunkowanie do świata i siebie samego. Cechy emocji : intensywność, siła emocji, natężenie emocji, strach: zagrożenie realne...

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Przesłanie pana Cogito"

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Przesłanie pana Cogito" Wiersz Zbigniewa Herberta Przesłanie pana Cogito jest typowym kodeksem etyki i przedstawieniem postawy walczącej o godność ludzkiego życia. Jest swego rodzaju poradnikiem jak postępować właściwie. Herbert w...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Wstęp do nauki o państwie i prawie Wiadomości wstępne I. Nazwa i przedmiot dyscypliny naukowej Na oznaczenie dyscypliny naukowej, będącej przedmiotem naszych wykładw, można używać dwch nazw: wstęp do nauki o państwie i prawie lub wstęp do...

Portret Wojciecha Biesiadeckiego

Portret Wojciecha Biesiadeckiego Jzef Pankiewicz- polski impresjonista, grafik, pedagog. Ur. 29 listopada 1866 w Lublinie, zm. 4 lipca 1940 w La Ciotat (Francja),. Wystawa w Muzeum Narodowym z okazji 140 urodzin malarza. Portret przedstawia siedzącego mężczyznę koło 35 roku życia. Po jego p...

"Dr Judym to człowiek słaby o dobrych intencjach".

"Dr Judym to człowiek słaby o dobrych intencjach". "Ludzie bezdomni". Słysząc tytuł powieści Stefana Żeromskiego w pierwszej kolejności nasuwają nam się na myśl ludzie, ktrzy zostali bez dachu nad głową, nie mają pieniędzy na to ż...

Motyw Śmierci w Średniowieczu.

Motyw Śmierci w Średniowieczu. Obraz śmierci Według "Jesieni Średniowiecza" J Huizinga Nigdy żadna epoka nie wpajała raz po raz z taka siłą mysli o śmierci, jak czynił to wiek XV. W życiu wczesnym nieustannie rozbrzmiewa wołanie Memento Mori. Dopi...

Organizacje pozarządowe w Krlestwie Polskim w 1830r.

Organizacje pozarządowe w Krlestwie Polskim w 1830r. W latach 1815 – 1830 organizacje spiskowe powstawały przede wszystkim w kręgach młodzieży gimnazjalnej i studenckiej. Dla tej młodzieży wyzwaniem stała się mickiewiczowska Oda do młodości, wzywająca do dzia ...

Kordian jako bohater, w ktrym dokonuje się ewolucja, od młodzieńczego poszukiwacza idei, przez sformułowanie określonego programu, do uświadomienia sobie jego nieskutecz

Kordian jako bohater, w ktrym dokonuje się ewolucja, od młodzieńczego poszukiwacza idei, przez sformułowanie określonego programu, do uświadomienia sobie jego nieskuteczności. Scharakteryzuj bohatera odnosząc się do kolejnych etapw w jego Kordian – tytułowy bohater drama...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry