• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bankowo&#...

Nawigacja

Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)
Profesor Małgorzata Zaleska o nowych wyzwaniach

Jerzy Krajewski

15 listopada 2006 r. na konferencji "Bankowość Spółdzielcza wobec wyzwań sektora", zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się dyskusja na ten temat. Rozpoczęła ją prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, kierownik Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych Katedry Bankowości SGH.

Na prośbę serwisu www.ibs.edu.pl prof. Zaleska przesłała nie tylko tezy swojego wstąpienia, ale cały artykuł na ten temat. Publikujemy go poniżej.

Wyzwania stojące przed sektorem banków spółdzielczych w Polsce

Warunki działalności bankowej oraz szansę osiągnięcia sukcesu przez bank, obok umiejętności zarządzania bankiem, kształtują przede wszystkim uwarunkowania rynkowe oraz instytucjonalne. Podstawowym wyzwaniem przed jakim stoją banki spółdzielcze, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, jest sprostanie wzrastającej konkurencji na rynku bankowym. Zasadniczym uwarunkowaniem instytucjonalnym, z którym muszą poradzić sobie banki, jest wzrastające systematycznie ryzyko prawne.

Konkurencja na rynku bankowym

Pozycja konkurencyjna banku jest kształtowana m.in. poprzez sieć kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych oraz wachlarz i atrakcyjność tych produktów i usług. Wykorzystując marketing bankowy, banki starają się sprzedać jak najwięcej różnorodnych produktów i usług bankowych za pomocą różnych kanałów dystrybucji, a tym samym podejmują próby zdobycia nowych i utrzymania dotychczasowych klientów. Zastanowić się można, czy występuje jeszcze znacząca możliwość pozyskania, w tym przez banki spółdzielcze, nowych klientów bankowych. Biorąc pod uwagę, że jeszcze około 40% Polaków nie posiada rachunku bankowego, czyli podstawowego produktu bankowego, uznać należy że banki mają jeszcze o kogo konkurować. Podkreślić należy ponadto, że znacząca część osób, która nie posiada rachunku bankowego, zamieszkuje obszary działalności banków spółdzielczych. Zwrócić należy jednak uwagę, że banki spółdzielcze nie prowadzą tak intensywnych działań marketingowych swoich produktów i usług bankowych jak banki komercyjne, a zatem mogą przegrać walkę konkurencyjną i tracić systematycznie udział w rynku bankowym. Już obecnie obserwuje się większą dynamikę wzrostu sprzedaży produktów i usług detalicznych (np. kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza walutowych i kredytów konsumenckich) w bankach komercyjnych niż w bankach spółdzielczych. Przykładowo na koniec 2005 roku kredyty walutowe udzielone przez banki spółdzielcze dla sektora niefinansowego nie przekraczały nawet 1% wartości portfela kredytów dla tego sektora ogółem.

Wykorzystanie właściwych kanałów dystrybucji produktów i usług jest jednym z elementów pozyskania i utrzymania klienta w banku.


Przykładowe prace

Wielki kryzys ekonomiczny w Polsce (1929-1935)

Wielki kryzys ekonomiczny w Polsce (1929-1935) Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 ? 1935 1. Przesłanki kryzysu Pierwsze oznaki kryzysu w gospodarce światowej możemy zauważyć już w 1929r. Zauważamy w tym okresie bardzo dużą dysproporcje pomiędzy popytem a poda...

Ściąga z metodologii badań politologicznych

Ściąga z metodologii badań politologicznych 1. Nauka- społeczna działalność ludzi, mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości, wyrastające z potrzeb jej opanowania i przekształcenia przez człowieka Czynnosci nauki: - powiązana z poznaniem wybranego fragm...

Streszczenie - Pan Tadeusz

Streszczenie - Pan Tadeusz Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego, ale w toku pracy utwór rozrósł się w epic...

Streszczenie - Romeo i Julia plan wydarzeń

Streszczenie - Romeo i Julia plan wydarzeń PLAN WYDARZEŃ 1. Uliczna zwada zwaśnionych rodów 2. Zapowiedz uczty u Kapuletów 3. Pojawienie się na balu 14-letniej Julii 4. Przybycie Romea na bal 5. Spotkasnie młodych ludzi 6. Tajemnicza rozmowa Romea i Julii w oknie (scena balkonowa)...

Jan Kochanowski Pieśń XIX

Jan Kochanowski Pieśń XIX Jan Kochanowski w Pieśni XIX mówi o godności, daje receptę godnego człowieka. Według niego godny człowiek to taki, który potrafi planować swoje życie, ma określone postanowienia. Różni się od zwierzęcia tym, że od Boga otrzyma&#...

Was kann man fur dem Umweltschutz tun?

Was kann man fur dem Umweltschutz tun? Stellen wir uns vor!. Es ist Sonntag Vormittag. Fast jede Familie, die in einer groen Stadt wohnt, will ins Grne fahren und ein bisschen Zeit an der frischen Luft verbringen. Sie nimmt also etwas zum Trinken und zum Essen. Wenn die Familie schon am Ort ist, was kann sie sehen? Nur das, das...

Skręcenia, zwichnięcia - objawy i I pomoc

Skręcenia, zwichnięcia - objawy i I pomoc SKRĘCENIA Powstają na skutek przekroczenia fizjologicznego zakresu ruchu w danym stawie - uszkodzeniu ulegają części miękkie (torebka stawowa, więzadła. Towarzyszy im: • ból (spoczynkowy lub przy ruchach), • obrz&...

Motyw śmierci jako przyczyna niepokojów filozoficznych

Motyw śmierci jako przyczyna niepokojów filozoficznych Motyw śmierci jako przyczyna niepokojów filozoficznych. W podanych utworach autorzy skupiają się na tym samym aspekcie niepokoju związanego ze śmiercią. Zarówno Kochanowski jak i Broniewski skupili się tutaj na stracie zwią...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry