• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bankowo&#...

Nawigacja

Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)
Profesor Małgorzata Zaleska o nowych wyzwaniach

Jerzy Krajewski

15 listopada 2006 r. na konferencji "Bankowość Spółdzielcza wobec wyzwań sektora", zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się dyskusja na ten temat. Rozpoczęła ją prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, kierownik Zakładu Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych Katedry Bankowości SGH.

Na prośbę serwisu www.ibs.edu.pl prof. Zaleska przesłała nie tylko tezy swojego wstąpienia, ale cały artykuł na ten temat. Publikujemy go poniżej.

Wyzwania stojące przed sektorem banków spółdzielczych w Polsce

Warunki działalności bankowej oraz szansę osiągnięcia sukcesu przez bank, obok umiejętności zarządzania bankiem, kształtują przede wszystkim uwarunkowania rynkowe oraz instytucjonalne. Podstawowym wyzwaniem przed jakim stoją banki spółdzielcze, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, jest sprostanie wzrastającej konkurencji na rynku bankowym. Zasadniczym uwarunkowaniem instytucjonalnym, z którym muszą poradzić sobie banki, jest wzrastające systematycznie ryzyko prawne.

Konkurencja na rynku bankowym

Pozycja konkurencyjna banku jest kształtowana m.in. poprzez sieć kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych oraz wachlarz i atrakcyjność tych produktów i usług. Wykorzystując marketing bankowy, banki starają się sprzedać jak najwięcej różnorodnych produktów i usług bankowych za pomocą różnych kanałów dystrybucji, a tym samym podejmują próby zdobycia nowych i utrzymania dotychczasowych klientów. Zastanowić się można, czy występuje jeszcze znacząca możliwość pozyskania, w tym przez banki spółdzielcze, nowych klientów bankowych. Biorąc pod uwagę, że jeszcze około 40% Polaków nie posiada rachunku bankowego, czyli podstawowego produktu bankowego, uznać należy że banki mają jeszcze o kogo konkurować. Podkreślić należy ponadto, że znacząca część osób, która nie posiada rachunku bankowego, zamieszkuje obszary działalności banków spółdzielczych. Zwrócić należy jednak uwagę, że banki spółdzielcze nie prowadzą tak intensywnych działań marketingowych swoich produktów i usług bankowych jak banki komercyjne, a zatem mogą przegrać walkę konkurencyjną i tracić systematycznie udział w rynku bankowym. Już obecnie obserwuje się większą dynamikę wzrostu sprzedaży produktów i usług detalicznych (np. kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza walutowych i kredytów konsumenckich) w bankach komercyjnych niż w bankach spółdzielczych. Przykładowo na koniec 2005 roku kredyty walutowe udzielone przez banki spółdzielcze dla sektora niefinansowego nie przekraczały nawet 1% wartości portfela kredytów dla tego sektora ogółem.

Wykorzystanie właściwych kanałów dystrybucji produktów i usług jest jednym z elementów pozyskania i utrzymania klienta w banku.


Przykładowe prace

Promieniotworczość

Promieniotworczość Promieniotworczość Promieniotwórczość jest to samorzutna przemiana jąder atomów jednego rodzaju w jądra innego rodzaju połączona z wysyłaniem promieniowana jądrowego (alfa, beta, gamma). Podczas rozpadu alfa wypromieniowywana jest cząstka...

Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości.

Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości. W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głównie problemami lokalnymi; trudno znaleźć jakiś utwór powieściowy który w jaki&...

Czy Roland może być wzorem dla naśladowania dla współczesnego człowieka?

Czy Roland może być wzorem dla naśladowania dla współczesnego człowieka? We współczenym świecie trudno czasem znaleśc dobry wzór do naśladowania i więkości młodych ma z tym problem. Pierwszym autorytetem jest oczywiście zawsze rodzic i to na nim dziecko się wz...

Rola ławników sądowych

Rola ławników sądowych Ławnikiem może być wybrany ten, kto: • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich, • jest nieskazitelnego charakteru, • ukończył 30 lat, • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kan...

Bezkręgowce - notatka z lekcji

Bezkręgowce - notatka z lekcji Bezkręgowce ˇ Płazińce ˇ Obleńce ˇ Pierścienice ˇ Stawonogi ˇ Mięczaki Płazińce - przedstawiciel tasiemiec i motylica wątrobowa - ...

Cezary Baryka wobec problemów swoich czasów.

Cezary Baryka wobec problemów swoich czasów. Cezary Baryka urodził się w Baku w 1900r. Był synem polskich uchodźców Seweryna i Jadwigi. Nie znał Polski, którą uważał za ojczyznę swoich rodziców. W dzieciństwie lepiej mówił po rosyjsku niż po polsku. Gdy poznajemy Cezare...

Terapia Gestalt

Terapia Gestalt Czym charakteryzuje się terapia Gestalt? Terapia Gestalt charakteryzuje się tym, że przywiązuje ogromną wagę do poszerzania świadomości i to nie tylko w sensie intelektualnego wglądu w to, co jest przyczyną naszych aktualnych problemów - to może nawet najm...

Symbolika ziarna z bajki Żegoty objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej - "Dziady" cz. III

Symbolika ziarna z bajki Żegoty objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej - "Dziady" cz. III Temat: Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów Adama M...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry