• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bia&#322...

Nawigacja

BiałkaBiałka
Białka stanowią znaczną cześć organizmw zwierzęcych. Utrzymują kształt organizmu i zapewniają jego funkcjonowanie. Obecność ich stwierdzono we wszystkich komrkach żywych. Są składnikiem skry, mięśni, ścięgien, nerww i krwi, a ponadto enzymw przeciwciał i wielu hormonw. Białka są z chemicznego punktu widzenia polimerami wielocząsteczkowymi nazywane poliamidami.Jak powstaje białko?Białko jest wynikiem syntezy cząsteczek aminokwasw. W czasie reakcji grupa karboksylowa jednego aminokwasu reaguje z grupą aminową drugiego. Między dwoma resztami aminokwasw tworzą się wiązania, zwane wiązaniami peptydowymi a powstały związek nosi nazwę dipeptydu.

Jeżeli będziemy mieli do czynienia z mieszaniną rżnych aminokwasw to reszty aminokwasowe mogą łączyć się w rżnym stosunku ilościowym i w rżnej kolejności.

Badając białka zauważono, że mają one stałą sekwencję (kolejność) rozmieszczenia aminokwasw w łańcuchu peptydowym.Funkcje białek:

- kataliza enzymatyczna- od uwadniania dwutlenku węgla do replikacji chromosomw;

- transport i magazynowanie- hemoglobina, transferyna, ferrytyna;

- kontrola przenikalności błon- regulacje stężenia metabolitw w komrce;

- ruch uporządkowany- np. skurcz mięśnia, aktyna i miozyna, wytwarzanie i przekazywanie impulsw nerwowych;

- kontrola wzrostu i rżnicowania.

Podział białek

W zależności od swoich właściwości fizyko-chemicznych oraz pełnionych funkcji białka dzielimy na:

Białka (ze względu na komplikację budowy):

- proste (cząsteczki są zbudowane wyłącznie z łańcuchw polipeptydowych)

- złożone (cząsteczki zawierają oprcz łańcuchw polipeptydowych, trwale wbudowany składnik niepeptydowy, Np.: jon metalu - hemoglobina)

Białko (powiązanie budowy z funkcją):

- część funkcjonalna (zawierająca centrum katalityczne reakcji)

- część strukturalna (najczęściej hydrofobowa, kotwicząca białko w błonie lipidowej)

Białka: (ze względu na rozpuszczalność w wodzie)

- hydrofobowe (nierozpuszczalne - fibrylarne), występujące najczęściej w błonach komrkowych

- hydrofilowe (rozpuszczalne - globularne), występujące najczęściej w cytoplazmie

Białka: (ze względu na pełnione funkcje)

- enzymy - receptory

- zapasowe - strukturalne

- transportujące - przeciwciała (białka ochronne)

- kurczliwe - regulatorowe

- toksyny

- hormonyBudowa białkaZsyntetyzowany w komrce łańcuch białkowy przypomina unoszącą się swobodnie w roztworze nitkę, ktra może przyjąć dowolny kształt ( w biofizyce nazywa się to kłębkiem statystycznym), ale ulega procesowi tzw. zwijania białka, tworząc mniej lub bardziej sztywną strukturę przestrzenną. Tylko cząsteczki, ktre uległy zwinięciu do takiej struktury, mogą pełnić właściwą danemu białku role biochemiczną.Wchodzą w skład: krwi, mleka, mięśni, chrząstek, skry, sierści, paznokci, pir, kopyt, rogw.

Właściwości białek:Wszystkie białka ulegają:- hydrolizie kwasowej, zasadowej i enzymatycznej, gdzie produktem są aminokwasy

- denaturacji, gdzie pod działaniem mocnych kwasw (azotowych), formaldehydu oraz wysokiej temperatury ulega zniszczeniu struktura białka. Jest to proces nie odwracalny.Białko spożywane przez człowieka, w żołądku podlega działaniu sokw żołądkowych w wyniku, czego ulega hydrolizie do aminokwasw. Aminokwasy następnie są wykorzystywane do:- syntezy białek własnych

- przetworzeniu na cukry proste i tłuszcze

- rozkładowi na związki azotu


Przykadowe prace

Ściąga z zarządzania

Ściąga z zarządzania PODSTAWY ZARZĄDZANIA Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powstaniem ka...

Krlestwo Dawida i Salomona

Krlestwo Dawida i Salomona Ok. 1010 r. p.n.e. krlem został obwołany Saul, wdz w wojnie przeciw Ammonitom,. Po krtkim okresie panowania zginął w walce z Filistynami na rwninie Jezreel. Na płnocy na krtko panowanie objął syn Saula - Iszbaal, zaś na południu ok. 1000-96...

John Dewey – Twrca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy

John Dewey – Twrca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy John Dewey – Twrca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy. John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł zaś w 1952 r. w Nowym Yorku....

Wo mchtest du lieber leben: auf dem Lande oder in der Stadt?

Wo mchtest du lieber leben: auf dem Lande oder in der Stadt? Nach dem Abschluss meines Studiums mchte ich mit Sicherheit in einer Grostadt leben. Ich bin in einer Grostadt aufgewachsen und kann mir das Leben auf dem Lande einfach nicht vorstellen. Die Grostadt hat ihre Vor- und Nachteile, aber das Leben in einer...

Deflator

Deflator DEFLATOR Stosunek PKB w ujęciu nominalnym (ceny bieżące) to PKB w ujęciu realnym (ceny stałe) razy 100 nazywa się deflatorem. Jest to miara przeciętnego wzrostu cen wszystkich dbr i usług w danym kraju, nie pokrywa się z pojęciem INFLACJI; ktra wyraża jedynie wzro...

Szkło, właściwości gleby, metale w przyrodzie

Szkło, właściwości gleby, metale w przyrodzie Krzem (Si, silicium) jest szarym, twardym i kruchym ciałem stałym o strukturze typu diamentu, niemetalem (płmetalem, o własnościach płprzewodnikowych) o temperaturze topnienia 1417C i gęstości 2,33 g/cm3. Otrzymywany prze...

Biznes plan.

Biznes plan. WSTĘP: Prawie każdy z nas marzy o tym, aby być właścicielem dobrze prosperującej firmy. Otż w dzisiejszych czasach, w tak dobrze rozwijającej się gospodarce rynkowej jest to możliwe. Wystarczy dobry pomysł, trochę gotwki i marzenie staje się rzeczywi...

Świat orientu w "Giaurze".

Świat orientu w "Giaurze". Z pewnością Giaur George’a Byron’a to wybitne dzieło, ktre wywarło znaczący wpływ na kształtowanie się romantyzmu. Także wśrd polskich romantykw utwr ten zyskał ogromne uznanie. Świadczy o tym sam fakt, że najwybitnie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry