• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: BibliaWs...

Nawigacja

Biblia - Wstęp - dzieje, budowa i interpretacja.Biblia - Wstęp - dzieje, budowa i interpretacja.
Biblia (dosł. "księgi" [gr.] l.poj. biblion) chrześcijańska składa się ze Starego i Nowego Testamentu (Przymierza). Stary Testament obejmuje 45-47 ksiąg spisanych głwnie po hebrajsku, lecz rwnież po aramejsku (b. mało) i grecku (2 księgi). Nowe Przymierze to 27 ksiąg w języku greckim.Podział na księgi:

- historyczne - poemat epicki, saga rodowa, opowiadania historyczne, kronika, nowela dydaktyczna, zbir praw;

- mądrościowe - dialog, monolog filozoficzny, pieśń miłosna, przypowieść, przysłowie, aforyzm, psalm(pieśń, hymn, modlitwa);

- prorockie - mowa religijna, kazanie, wyrocznia, przekleństwo, lamentacja, list, apokalipsa.Sensy interpretacyjne:

- sens dosłowny - literalny;

- sens duchowy - moralny - ukazuje normy życia;

- eschatologiczny - zbawienie i życie pośmiertne;

- typiczny (alegoryczny) - ukazujący budowę Pisma Św.Typy biblijne (jednoznaczne - alegorie): Adam typem Chrystusa, Jerozolima - Kościoła lub ojczyzny niebieskiej, ofiara Izaaka - ofiara Chrystusa.Redakcje Pisma Św.:

-XI/Xw. - czasy kr. Salomona - JHWH

-IXw. - elochiści - Elohim

-VIIw. - deuterotomiści

-VIw. - kapłańskaGłwne przekłady to;

- Septuaginta (dosł. "siedemdziesięciu" [gr.]) II i III w. p.n.e. dokonany w śodowisku zhellenizowanych Żydw.

- Wulgata (vulgatus [łac.] - rozpowszechniony) Św. Hieronima IVw. n.e.- przekład kanoniczny

- polskie:

-Biblia krlowej Zofii (szaroszpatacka) XV w.

-Biblia Leopolity (1561)

-Biblia Jakuba Wujka (1599)

-Biblie: brzeska (1563), nieświeska (1572), gdańska (1932) - innowiercze

-Biblia Tysiąclecia (1965).


Przykadowe prace

Sens cierpienie

Sens cierpienie Cierpienie-negatywny stan psychiczny, bądź fizyczny i emocjonalny doświadczany często, jako bl (fizyczny), nieprzyjemne doznanie ciała. Tragiczny wymiar ludzkiego życia, jakim jest cierpienie, zwłaszcza to niezawinione, rodził i będzie rodzić nadal pytania o jeg...

Czy Ojciec Goriot był winny swego losu?

Czy Ojciec Goriot był winny swego losu? Ojciec Goriot był człowiekiem bezgranicznie zakochanym w swych dwch crkach - Delfinie de Nucingen i Anastazji de Restand. W przeszłości przedrewolucyjnej był prostym robotnikiem w handlu mąką, lecz rozruchy lipcowe w 1789 roku (Rewolucja Francuska)...

Pieśń XXV analiza, interpretacja

Pieśń XXV analiza, interpretacja Utwr Jana Kochanowskiego pt.: Hymn (znany także pod nazwą Pieśń XXV) ma charakter pochwalny i dziękczynny, jest przykładem liryki religijnej, a także osobistą modlitwą Kochanowskiego do Boga. Podmiot liryczny w wierszu wypowiada się ...

Rżne oblicza heroizmu. Symbolika dwch mogił w "Nad niemnem" (E. Orzeszkowa)

Rżne oblicza heroizmu. Symbolika dwch mogił w "Nad niemnem" (E. Orzeszkowa) Przytoczone powyżej fragmenty pochodzą z powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Ośrodkiem akcji tej powieści są waśnie między dworem Korczyńskich a zaściankiem Bohatyrowiczw. Niegdyś dw...

Układ kostny

Układ kostny TEMAT: UKŁAD KOSTNY Układ kostny stanowi bierny element aparatu ruchu. Głwnym zadaniem szkieletu, jako zrębu budowy całego organizmu, jest pełnienie funkcji podporowej, ruchowej i amortyzacyjnej. Oprcz tego wiele elementw kostnych stanowi ochronę narządw trze...

Plan przebiegu konfliktu między Ramzesem XIII i Kapłanami.

Plan przebiegu konfliktu między Ramzesem XIII i Kapłanami. 1. Uraz do kapłanw wynosi Ramzes z dzieciństwa, gdy w szkole dostaje kije. 2. Widzi, jaki wpływ wywierają na ojca, Ramzesa XII, ktry jest zależny od nich. 3. Pierwszy otwarty konflikt pomiędzy Ramzesem XIII a kapłanami...

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie 1.Scharakteryzuj społeczeństwo obywatelskie. Czy w Polsce spełnione są warunki do jego funkcjonowania? Człowiek jest jedyną istotą w przyrodzie, ktrej do prawidłowego rozwoju psychicznego niezbędne jest wychowanie w społeczeństwie...

Międzynarodowa wspłpraca pomiędzy euroregionami Polski i Niemiec.

Międzynarodowa wspłpraca pomiędzy euroregionami Polski i Niemiec. Spis treści: I. Pojęcie wspłpracy trans-granicznej. II. Zasady funkcjonowania euroregionw. III. Euroregiony w Polsce. IV. Euroregion NYSA V. Euroregion POMERANIA VI. Euroregion SPREWA- NYSA- BBR VII. Euroregion...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry