• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bibliazwi...

Nawigacja

Biblia - związki frazeologiczne i symbole.Biblia - związki frazeologiczne i symbole.
Oto kilka symboli i związków frazeologicznych z Biblii.SYMBOLE:* drzewo poznania dobra i zła - pożądanie, pragnienie decydowania o tym co dobre i złe i tym samym upodabnianie się do Boga* drzewo życia - symbol nieśmiertelności

* zakazany owoc - coś niedozwolonego

* wąż - symbol szatana* Ewa - pramatka, pierwsza kobieta, ulegając pokusie szatana stała się symbolem grzechu i pożądania* Adam - pierwszy człowiek, ojciec wszystkich ludzi, protoplasta ludzkości* Eden - raj, kraina szczęśliwości, ogród, w którym mieszkał Adam wraz z EwąZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE:* niebieski ptak - człowiek żyjący cudzym kosztem, nieodpowiedzialny, próżniak, darmozjad, lekkoduch* kozioł ofiarny - o człowieku (instytucji) na którego niesłusznie zrzuca się całą odpowiedzialność za coś* hiobowa wieść - przerażająca wiadomość* kamień węgielny - podstawa, rzecz najważniejsza, początek czegoś* wilk w owczej skórze - ktoś udający łagodnego, pokornego, obłudnik* wdowi grosz - niewielka ofiara dana ze szczerego serca kosztem wielu wyrzeczeń, pieniądze zebrane z trudem* palec Boży - znak, przejaw działania sił nadprzyrodzonych, opatrzność* błędna owca - ktoś zmyślony, nieprzytomny* chodzić od Annasza do Kajfasza - kierować kogoś do różnych osób, instytucji, urzędów, nie pomagając w załatwieniu sprawy, zbywać kogoś* przenieść się na łono Abrahama - umrzeć* umywać ręce - usuwać się od czegoś, wyprzeć się kogoś, czegoś, nie chcieć brać za coś odpowiedzialność* Arka Noego - symbol schronienia, przetrwania* rozdzielać szaty - ubolewać (zwykle przesadnie) z jakiegoś, czyjegoś powodu; użalać się, biadać nad czymś, oburzać się na coś


Przykładowe prace

Przypowieść o synu marnotrawnym- wyjaśnienie sensu ukrytego

Przypowieść o synu marnotrawnym- wyjaśnienie sensu ukrytego Przypowieść o synu marnotrawnym podobnie jak każda inna ma dwa znaczenia. Jedno dosłowne, czyli dwóch braci dostaje majątek swego ojca do podziału. Młodszy z nich bierze swą część i wyjeżdża...

Rola pani Rollison w cz. III Dziadów.

Rola pani Rollison w cz. III Dziadów. Około 1822 roku rząd rosyjski zaczął prześladować Polaków. Głównym prześladowcą był senator Mikołaj Nowosilcow. Pełnił on funkcję oskarżyciela, sędziego i kata. Oskarżeni byli karani na ciężkie pra...

Analiza miłości u Karpińskiego w wierszu "Przypomnienie dawnej miłości" oraz z fragmentu monologu Gustawa z "Dziadów cz.4"

Analiza miłości u Karpińskiego w wierszu "Przypomnienie dawnej miłości" oraz z fragmentu monologu Gustawa z "Dziadów cz.4" Z całą pewnością można stwierdzić, że miłość jest jednym z najczęściej wykorzystywanych motywów literackich. Różne ...

Analiza SWOT

Analiza SWOT Analiza SWOT Analiza SWOT jest użytecznym narzędziem badania ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa.Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu analizy – mocne i słabe strony przedsiębiorstwa (Strengt...

Podmiot

Podmiot Rodzaje podmiotów Podmiot jest to nadrzędna część zdania, tworząca z orzeczeniem związek główny. Wskazuje on element, o którym orzeka się w danym zdaniu. Podmiot najczęściej wyrażony jest rzeczownikiem w mianowniku, ale nie jest to możliwoś...

Przyczyny i Skutki II Wojny Światowej

Przyczyny i Skutki II Wojny Światowej I. PRZYCZYNY Wybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących między poszczególnymi państwami sprzeczności, ale spowodowa...

Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji.

Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji. Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji. Plan pracy. 1. Charakterystyka dowodów księgowych. 2. Dowody księgowe dotycz&...

Meine Zunkunftsplane

Meine Zunkunftsplane Ich denke oft an meine Zunkuft.Ich weiB nicht genau was ich in der Zunkunft machen werde.jetzt muss ich mich sehr viel mit der Lehre und der Schyle beschaftig en um gute noten zu bekommen.Warum?ich bin sicher dass ich studiren mochte.Wenn ich eine Studentin werde werde ich mich von Anfang an auf meine Studi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry