• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bibliazwi...

Nawigacja

Biblia - związki frazeologiczne i symbole.Biblia - związki frazeologiczne i symbole.
Oto kilka symboli i związków frazeologicznych z Biblii.SYMBOLE:* drzewo poznania dobra i zła - pożądanie, pragnienie decydowania o tym co dobre i złe i tym samym upodabnianie się do Boga* drzewo życia - symbol nieśmiertelności

* zakazany owoc - coś niedozwolonego

* wąż - symbol szatana* Ewa - pramatka, pierwsza kobieta, ulegając pokusie szatana stała się symbolem grzechu i pożądania* Adam - pierwszy człowiek, ojciec wszystkich ludzi, protoplasta ludzkości* Eden - raj, kraina szczęśliwości, ogród, w którym mieszkał Adam wraz z EwąZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE:* niebieski ptak - człowiek żyjący cudzym kosztem, nieodpowiedzialny, próżniak, darmozjad, lekkoduch* kozioł ofiarny - o człowieku (instytucji) na którego niesłusznie zrzuca się całą odpowiedzialność za coś* hiobowa wieść - przerażająca wiadomość* kamień węgielny - podstawa, rzecz najważniejsza, początek czegoś* wilk w owczej skórze - ktoś udający łagodnego, pokornego, obłudnik* wdowi grosz - niewielka ofiara dana ze szczerego serca kosztem wielu wyrzeczeń, pieniądze zebrane z trudem* palec Boży - znak, przejaw działania sił nadprzyrodzonych, opatrzność* błędna owca - ktoś zmyślony, nieprzytomny* chodzić od Annasza do Kajfasza - kierować kogoś do różnych osób, instytucji, urzędów, nie pomagając w załatwieniu sprawy, zbywać kogoś* przenieść się na łono Abrahama - umrzeć* umywać ręce - usuwać się od czegoś, wyprzeć się kogoś, czegoś, nie chcieć brać za coś odpowiedzialność* Arka Noego - symbol schronienia, przetrwania* rozdzielać szaty - ubolewać (zwykle przesadnie) z jakiegoś, czyjegoś powodu; użalać się, biadać nad czymś, oburzać się na coś


Przykładowe prace

Organizowanie narad i konferencji

Organizowanie narad i konferencji Przygotowanie sali konferencyjnej jest bardzo istotne ponieważ świadczyć będzie o profesjonalizmie gospodarzy. Konferencja powinna odbywać się na dużej Sali dostosowanej do celów zebrania i liczby uczestników. Wynajęcie Sali powinno nastąpić zara...

List do koleżanki na temat "Mein Lieblingsbuch"

List do koleżanki na temat "Mein Lieblingsbuch" Liebe Monika, Vielen dank fur deinen Brief, der mir viel Freude bereitet hat. Entschuldige mir bitte, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. In der letzten Zeit habe ich viel zu tun. Ich muss viel lernen, weil ich im nachsten jahr Prufungen ablege. Monika, du...

Dzieje Ziemii w wybranej erze - Kenozoik

Dzieje Ziemii w wybranej erze - Kenozoik Kenozoik , era kenozoiczna [ od greckiego słowa kainós 'nowy' , dzoe 'życie' ] , najmłodsza era w dziejach Ziemi. Rozpoczęła się przed 65 mln lat i trwa do dziś. Dzieli się na dwa okresy: trzeciorzęd i czwartorzęd. W kenozoiku ...

Źródła i typy homonimii wyrazów.

Źródła i typy homonimii wyrazów. Źródła i typy homonimii wyrazów. Przenośne użycie wyrazów jest główną przyczyną ich wieloznaczności. W języku polskim podobnie jak w innych językach, dużo wyrazów, poza wyspecjalizowanymi terminami naukowymi lub technic...

Naturalne metody planowania rodziny - konsekwencje zdrowotne antykoncepcji

Naturalne metody planowania rodziny - konsekwencje zdrowotne antykoncepcji Celem każdego człowieka, osiąganym wcześniej lub później jest założenie rodziny. Naturalne metody antykoncepcji opierają się na wykorzystaniu w celach regulacji poczęć cyklicznych zmian płodn...

Elastycznosc Cenowa popytu

Elastycznosc Cenowa popytu Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywców na każdą zmianę czynników determinujących popyt. Tak, więc elastyczność cenowa popytu pozwoli na zmierzenie siły reakcji kupujących na ka...

Pojęcie umowy, rodzaje i formy umów

Pojęcie umowy, rodzaje i formy umów PODSTAWY PRAWA TEMAT: POJĘCIE UMOWY, RODZAJE I FORMY UMÓW Umowa to dwustronna czynność prawna (zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych), będąca powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania w...

Urazy

Urazy Oparzenie cieplne spowodowane wysoką temperaturą: Najczęstsze oparzenia: woda, para wodna, ogień ( nie zdejmuje się odzieży), tłuszcz, metal, gaz Uszkodzenia mogące towarzyszyć poparzeniu: uszkodzenie płuc( dym, gorąco), zatrucie, CO, odwodnienie, zachwianie rów...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry