• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bilans

Nawigacja

BilansBilans
Bilans

Termin bilans oznacza w rachunkowości wszelkiego rodzaju podsumowania lub sporządzanie zestawień.

Bilans może dotyczyć wielkości planowanych (bilans planowy) lub wielkości faktycznych (bilans sprawozdawczy). Bilans jednostki (firmy) jest częścią składową sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej rachunkowość. Sporządza się go na podstawie zamkniętych ksiąg rachunkowych (na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych), zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględ-nieniem rozwiązań przyjętych w zakładowym planie kont. W bilansie wykazuje się stan aktyww i pasyww jednostki (firmy) na dzień bilansowy. W bilansie znajduje odzwierciedlenie podstawowa zasada, na ktrej opiera się księgowość podwjna: oglna suma aktyww jednostki prowadzącej rachunkowość jest zawsze rwna oglnej sumie pasyww tej jednostki. Dzięki temu bilans jako sprawozdanie finansowe jednostki jest ważnym źrdłem informacji potrzebnym do oceny sytuacji finansowej jednostki.

Oprcz tego bilans jest ważnym dokumentem dla rachunkowego zamknięcia okre-su sprawozdawczego jednostki. Zwany jest wwczas bilansem zamknięcia lub bilansem końcowym. Rwnocześnie bilans zamknięcia jest dokumentem dla otwarcia drugiego, kolejno następującego okresu sprawozdawczego jednostki, dla ktrego staje się bilansem otwarcia lub bilansem początkowym. Bilans zamknięcia jednego okresu sprawozdawczego, będąc jednocześnie bilansem otwarcia dla następnego okresu, pozwala na zachowanie tzw. ciągłości bilansowej, stanowiącej jedną z głwnych zasad, na ktrych opiera się rachunkowość. Przy spełnieniu określonych warunkw – jak np. niezmienność układu i zawartości merytorycznej poszczeglnych pozycji bilansu – ciągłość bilansowa pozwala na porwnanie i ocenę działalności jednostki (firmy) oraz jej efektw finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych.


Przykadowe prace

List do rodzicw

List do rodzicw Katowice, 8.09.2005r. Drodzy Rodzice! Piszę do was mj list, ponieważ chciałem Wam opowiedzieć pewną historię. działa się ona w autobusie prowadzonym przez kierowce znajdującego się pod wpływem alkoholu. Wszystko zaczęło sie bardzo n...

Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omw wybrane realizacje tego problemu.

Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omw wybrane realizacje tego problemu. Konspekt Imię i nazwisko: Klasa: III K LP Temat: Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omw wybrane realizacje tego problemu. I. Bibliografia podmiotu: Borowski Tadeusz: U nas w Auschwitzu, Proszę państwa d...

Charakterystyka porwnawcza Danusi i Jagienki

Charakterystyka porwnawcza Danusi i Jagienki W powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy poznajemy dwie bohaterki. Danusia to crka Juranda - możnego, mężnego komesa ze Spychowa, należącego do przedchorągwianych, ulubienica i dworka księżnej Anny Danuty - pani na Mazowszu. J...

Miłość – Doskonała więź jedności – w oparciu o to czego naprawdę uczy Biblia

Miłość – Doskonała więź jedności – w oparciu o to czego naprawdę uczy Biblia MIŁOŚĆ – DOSKONAŁA WIĘŹ JEDNOŚCI – w oparciu o to czego naprawdę uczy Biblia Dlaczego nigdy nie ma na czas obiadu? – rzuca gniewnie...

Galileo.

Galileo. Galileusz, wielki włoski uczony, ktry prawdopodobnie w większym stopniu niż ktokolwiek inny przyczynił się do rozwoju naukowej metody badań, urodził się w 1564 r. w Pizie. Jako młody człowiek studiował na uniwersytecie w Pizie, przerwał jednak studia ze wzgl...

Rachunkowość aktywa pasywa sciaga

Rachunkowość aktywa pasywa sciaga Aktywa I Wartości niematerialne i prawne 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne(licencje i oprogramowania) II. Rzeczowe aktywa trwałe 1.środki trwałe a)grunty b)bud...

Charakterystyka bohaterw "Balladyny".

Charakterystyka bohaterw "Balladyny". Alina - młodsza siostra Balladyny, crka wdowy. Jasna rżana cera, jasne złote włosy, fiołkowe oczy, smukła i piękna. Pracowita, bo nie pozwalała pracować swojej matce. Bardzo przywiązana do matki, skromna, życzliwa, sz...

Relacje między petentem a urzędnikiem

Relacje między petentem a urzędnikiem Co piąty Polak ciągle myli samorządowe struktury władzy z administracją rządową. Niewielka jest wiedza w społeczeństwie na temat instytucji służby cywilnej w urzędach administracji rządowej. Ocena urzę...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry