• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia - Gottfried Wilhelm LeibnizBiografia - Gottfried Wilhelm Leibniz


Gottfried Wilhelm Leibniz urodził się 1 lipca 1646 roku w Lipsku, a zmarł 14 listopada 1716 w Hanowerze. Był niemieckim filozofem i matematykiem .Uważano go za jedną z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych postaci w dziejach kultury umysłowej XVII wieku. W latach 1661-1666 studiował w Lipsku, Jenie i Altdorfie filozofię, matematykę i prawo. Od 1667 roku pracował w służbie dyplomatycznej Palatynatu.

W latach 1672-1676, przebywając w Paryżu w misji dyplomatycznej, pogłębiał studia w zakresie matematyki i nawiązywał kontakty z czołowymi przedstawicielami wczesnej filozofii i nauki francuskiej.
Po powrocie do Niemiec pozostawał przez 40 lat w służbie domu brunszwickiego. Mieszkał w Hanowerze i odbywał liczne podrże w celach naukowych oraz dyplomatycznych.
Utrzymywał żywe kontakty z wybitnymi osobowościami spośrd arystokracji, dla ktrych m.in. napisał szereg rozpraw. Był czynnym organizatorem życia naukowego w Niemczech. W 1673 roku został członkiem Towarzystwa Krlewskiego w Londynie , a w 1700 roku członkiem Akademii Nauk w Paryżu. Korzystając z poparcia Krlowej Zofii Charlotty, założył w 1700 Akademię Nauk w Berlinie. Pisał zwykle w języku francuskim, tylko drobną część pism ogłosił za życia.

Najważniejszymi pismami filozoficznymi Leibniza są:

? De principio individui (1663),
? Discours de mtaphysique (1686),
? Syst?me nouveau de la nature (1695),
? Essai de Thodice... (napisana w 1696, wydana 1710),
? Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (1714, wydana 1720).

Najważniejsze osiągnięcia Leibniza to:
? W filozofii starał się rozwinąć myśli Kartezjusza oraz wprowadzając pojęcie monad rozwiązać dylemat dualizmu systemu kartezjańskiego.
? W matematyce, niezależnie od Newtona, stworzył rachunek rżniczkowy, przy czym jego notacja tego rachunku okazała się praktyczniejsza.
? Podał pojęcie całki jako nieskończonej liczby rżniczek i wprowadził jej symbol.
? Jako inżynier ? mechanik Leibniz zajmował się konstrukcją zegarw, maszyn wydobywczych i zbudował jedną z pierwszych mechanicznych maszyn liczących.
? W fizyce stworzył pojęcie momentu pędu i momentu siły.
? Oprcz tego, jako wieloletni bibliotekarz księcia Hanoweru, opracował wciąż powszechnie stosowany w bibliotekach uniwersyteckich na całym świecie system katalogowy, zwany dzisiaj klasycznym, numerycznym systemem katalogw rzeczowych.
W swoich rozważaniach filozoficznych łączył rżne punkty widzenia: metafizyczny, naukowy, społeczny i religijny. Jego system osiągnął cechy prawie wszystkich poprzedzających go, gdyż był racjonalistyczny, pluralistyczny, indywidualistyczny, dynamistyczny, spirytualistyczny, finalistyczny, harmonistyczny i, co najważniejsze, optymistyczny.
System ten był jednak dziełem wyobraźni metafizycznej i posiadał dwa warianty:

1) wariant pluralistyczny, według ktrego to, co się dzieje, jest najbardziej celowe i najlepsze. Uznawał, że istnieje wiele substancji (pluralizm metafizyczny), ktre nazwał terminem zaczerpniętym od G. Bruna monadami. Stwarzając świat, Bg wybierał tak monady, by stworzyć świat z możliwych najlepszy.

2) wariant panlogiczny, według ktrego wszystko w świecie było konieczne, a tym samym nie było miejsca dla wolności. Tego wariantu jednak Leibniz nie ogłosił. Twierdząc, że nie może być wolności, jeśli wszystko, co się substancji przytrafia, jest z gry zawarte w pojęciu, stanął na gruncie panlogizmu.

Poza metafizycznym systemem Leibniz wprowadził do filozofii:

1) teorię tożsamości wszystkich zdań i zasadę racji dostatecznej,
2) program kombinatoryki w logice,
3) zasadę ciągłości w metodologii,
4) teorię podświadomości i samowiedzy w psychologii,
5) dynamiczną teorię materii w filozofii przyrody,

Żrdła:
? www.wikipedia.pl
? www.portalwiedzy.onet.pl
? Encyklopedia PWNPrzykadowe prace

Narkotyki - droga do raju czy zagłady?

Narkotyki - droga do raju czy zagłady? Historia narkotykw sięga już czasw starożytnych, wtedy jednak nie stwarzały one takiego niebezpieczeństwa dla ludzkości, jak dzieje się to w czasach obecnych. Rżnego rodzaju środki odurzające pochodzenia roślinnego miały za...

Einkaufsbummel

Einkaufsbummel Einkaufen gehrt zum tglichen Leben.Groe Einkufe mache ich oft mit meiner Mutter. Wir fahren in den Supermarkt. Es ist bequem, weil wir dort haben, alles was wir brauchen. Dort werden viele Waren fr den tglichen Bedarf verkauft. Wir machen gewhnlich Einkufe am Samstag. Meine Mutter hat genug Freizeit und wir mssen...

Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie Opiekuńcze W przypadku niepomyślnych warunkw wychowawczych w rodzinie np. alkoholizm, trudności zdrowotne, bieda i ubstwo, bezrobocie czy też uzależnienia, należy dążyć do resocjalizacji środowiska rodzinnego. Mwi się o tzw. rewaloryzacji środowiska rodzi...

Adam Mickiewicz stworzył 4 części Dziadw- zdaniem wielu ludzi jednego z najlepszych polskich dramatw.

Adam Mickiewicz stworzył 4 części Dziadw- zdaniem wielu ludzi jednego z najlepszych polskich dramatw. Adam Mickiewicz stworzył 4 części ?Dziadw?- zdaniem wielu ludzi jednego z najlepszych polskich dramatw. We wszystkich epizodach opisuje jedną postać w 4 rżnych sytuacjach. W pier...

Koncepcja człowieka w Średniowieczu

Koncepcja człowieka w Średniowieczu Koncepcja człowieka w Średniowieczu W Średniowieczu człowiek myślał inaczej niż w czasach wspłczesnych. Ogromny wpływ miał na niego kościł i duchowieństwo. Społeczeństwo podzielone by...

Strategie bezpieczeństwa narodowego RP

Strategie bezpieczeństwa narodowego RP STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Po początkowych wątpliwościach, związanych z wyborem właściwej dla Polski drogi, polski strateg obrał kierunek euroatlantycki (ostatecznie z końcem 1992 roku), pozostawiając za sobą...

Antyk - Filozofia

Antyk - Filozofia Greccy myśliciele podejmowali trud zrozumienia świata w oparciu o racjonalną wiedzę. Dochodzili do niej przy pomocy poznania zmysłowego, w ramach ktrego wyodrębnili pięć zmysłw: wzrok, węch, słuch, smak i dotyk, oraz drogą myślenia abstrakcyjneg...

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie Skłodowska-Curie Maria Urodzona 7.XI.1867r. w Warszawie - zmarła 4.VII.1934r. w Sancellemoz, Sabaudia, Szwajcaria. Wybitna polska fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka nagrody Nobla, wspłtwrczyni nauk o promieniotwrczości, autorka pionierskich prac z fizyki i chemi j...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry