• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia - Jan Henryk DąbrowskiBiografia - Jan Henryk Dąbrowski


KRTKI ŻYCIORYS JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Jan Henryk Dąbrowski urodził się w Pierzchowcu pod Bochnią 29 VIII 1755 r. Pochodził z rodziny o wielkich tradycjach patriotycznych. Dziadek Dąbrowskiego uczestniczył w bitwie pod Wiedniem 1683 r. u boku Jana III Sobieskiego. Jest to jeden z najpopularniejszych polskich postaci historycznych. To o nim śpiewamy w hymnie narodowym ?Marsz, marsz Dąbrowski...?. Karierę wojskową rozpoczął w wieku 16 lat. Po wielu latach służby w armii saksońskiej powrcił do kraju i rozpoczął służbę w polskim wojsku. W czasie powstania Kościuszkowskiego wyrżnił się w walkach o Warszawę i został mianowany generałem. W 1796 r. wyjechał na zachd, gdzie doprowadził do utworzenia Legionw Polskich. Zmarł 6 VI 1818 r. w Winnogrze.

OGLNA CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Jan Henryk Dąbrowski był wysokim i postawnym mężczyzną. W miarę upływu czasu zaczął mieć tendencję do tycia. Ociężała i niezgrabna figura , twarz nieforemna , szeroki strj; zazwyczaj był zaniedbany. Jan Dąbrowski nie był atrakcyjny, ale charakter miał szczery i uczciwy. Nienawidził intryg oszczerstw i fałszu. Nie lubił przebywać w otoczeniu ludzi niechętnych i nielojalnych. Był konsekwentny, a nawet uparty w dążeniu do celu. Nigdy niepowodzenia osobiste i urazy nie spowodowały niesubordynacji wobec szykanujących go przełożonych. Pod tym względem posiadał cechy solidnego ,zdyscyplinowanego żołnierza był surowym i wymagającym; nigdy jednak nie poniżał ,bardzo rżniąc się w tym względzie od metod postępowania oficerw armii państw niemieckich, z ktrymi często go utożsamiano. Szybko też uzyskał sobie uznanie i sympatię ogłu wojska. Dąbrowski był często otoczony ludźmi nieprzychylnymi mu i wrogimi. Nie należał do żadnego stronnictwa politycznego. Nie był człowiekiem, ktremu oszczędzano obelg, oszczerstw i potwarzy. Wprawdzie się bronił, ale nie był mściwy. Szczery ,gorący patriota, starał się służyć Polsce w mundurze i przy biurku polityka. Jan Henryk Dąbrowski był generałem inteligentnym, pomysłowym i wykształconym pod względem wojska. Ludzie poznali go jako specjalistę od walk prowadzonych na dużych terenach niewielkimi siłami wojskowymi. Doskonale zgadzał się z Jzefem Wybickim. Dziś często jest porwnywany z Kościuszką i księciem Jzefem. Był uczciwym i sumiennym żołnierzem niezłomnym patriotą i wzorowym ojcem rodziny. Los jednak wielokrotnie wiązał go z Wielkopolską, gdzie osiadł na stałe i gdzie odnalazł miejsce swojego spoczynku. Do dzisiaj Jan Henryk Dąbrowski jest związany z całą Polską swymi czynami niepodległościowymi i tekstem naszego hymnu narodowego. Podsumowując charakterystykę postaci generała Jana Henryka Dąbrowskiego stwierdzam, że posiadał cechy charakteru potrzebne w budowaniu spokoju i bezpieczeństwa kraju ? potrzebne w każdej epoce i w każdym państwie. Szczeglnie w państwie tak ciężko doświadczonym w przeszłości jak Polska. Po dokładnej analizie jego życia mogę stwierdzić, że generał Dąbrowski był wielkim, polskim patriotą.Przykadowe prace

Dojrzewanie dziewczat

Dojrzewanie dziewczat Dojrzewaniem określa się fizyczną i psychiczną przemianę dziecka w osobę dorosłą. Okres dojrzewania nie jest ściśle uzależniony od wieku kalendarzowego. Rżnice w rozpoczęciu dojrzewania płciowego zależą od cech dziedzicznych, o...

Słownik terminw związanych ze starozytnością i średniowieczem

Słownik terminw związanych ze starozytnością i średniowieczem APOKRYF - (z greckiego "apokryphos" - ukryty), tekst niepewnego pochodzenia lub nieautentyczny, często o charakterze religijnym - może zawierać elementy wiedzy tajemnej, ezoterycznej. ARIANIZM – ruch religijny we wczes...

Wiersz "Ostatnie chwile"

Wiersz "Ostatnie chwile" Ostatnie chwile Przyszłaś do mnie w nocy, Ukryta pod płaszczem snu’ Nie wiedziałem co mam robić, Lecz ty mnie uspokoiłaś. Mwiłaś że teraz nic się nie liczy, Że teraz skończę me życie, Lecz ja...

Tren X

Tren X Tematem Trenu X Jana Kochanowskiego jest smutek po śmierci crki Forma podawczą trenu jest liryka bezpośrednia, wyznaniowo-filozoficzna W Trenie X jest to monolog ojca = zeszyt Tren X jest pisany wierszem stychicznym, trzynastozgłoskowym o schemacie (7+6). Jest to liryka wyznania podmiotu, liryk...

Alotropia, austenit, bainit, itp.

Alotropia, austenit, bainit, itp. Alotropia, zjawisko występowania jednego pierwiastka w rżnych postaciach w tym samym stanie skupienia ale rżnej budowie sieci krystalograficznej. Austenit, roztwr stały węgla w ?-żelazie, zawierający nie więcej niż 1,7% węgla. Występuj...

Podział grup społecznych

Podział grup społecznych Rodzaje i podział grup społecznych – A)wielkość: a1) grupy małe – kilku lub kilkunastoosobowe, umożliwiające bezpośrednie stosunki między członkami. a2) grupy duże – o strukturze składającej się z rżny...

Rozważ ponadczasowość satyr Ignacego Krasickiego.

Rozważ ponadczasowość satyr Ignacego Krasickiego. Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe,biskup warmiński, jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twrcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem...

Die Mode (Moda). Wypracowanie wraz z tłumaczeniem.

Die Mode (Moda). Wypracowanie wraz z tłumaczeniem. Mode ist fr mich nicht sehr wichtig, weil ich einen eigenen Stil habe. Meistens kaufe ich die Kleidungen bei "Puma"; "Adidas", aber ich kaufe in billigeren Lden. Gewhnlich mache ich die groe Einkufe, weil ich oft nicht einkaufen mag. Wenn ich ins E...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry