• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia - Jan Kochanowski.Biografia - Jan Kochanowski.


Kochanowscy herbu Korwin wywodzili się z Kochanowa koło Wieniawy w Radomskiem. Rodzina ta pierwotnie używała herbu Ślepowron, zaś herb Kruk wszedł w użycie w drugiej połowie XV w. Poeta J. Kochanowski obejmując w 1564 roku probostwo poznańskie przedstawił jako swj herb Kruka w czerwonym polu z pierścieniem w dziobie.ŻYCIORYS poety

Urodził się w Sycynie w 1530 roku Jego rodzicami byli Piotr Kochanowski i Anna Białaczowska. Początkowe nauki zawdzięcza swojej matce, ktra po śmierci męża kierowała wychowaniem i kształceniem dzieci. Jan Kochanowski pobierając pierwsze nauki musiał dość biegle opanować język łaciński, skoro rodzice wysłali go jako 14-letniego chłopca na dalszą naukę do Krakowa. W semestrze letnim 1544 roku wpisano do metryki Akademii Krakowskiej Jana Kochanowskiego stwierdzając, że "Jan Kochanowski syn Piotra z Sycyny, diecezji krakowskiej wnisł opłatę w wysokości 3 groszy". Nie wiadomo nic bliższego, w jakim kręgu pozostawał poeta w tych latach. Wiele wskazuje na to, że Kochanowski wynisł właściwie z Akademii Krakowskiej nie tylko zainteresowania filozoficzne, ale także upodobania matematyczno - astronomiczne. Po opuszczeniu Krakowa w 1547 roku mgł studiować we Wrocławiu, Wittenberdze lub Lipsku. Kolejnym etapem studiw i podrży Kochanowskiego był pobyt w Krlewcu, a pźniej w Padwie, gdzie oddawał się filologii pod kierunkiem prof. Robortella. Robortello był znakomitym hellenistą i dzięki niemu Kochanowski poznał ducha starożytnego nie tylko za pośrednictwem łaciny, lecz przez istotne zbliżenie się do poetw Hellady. Pobyt i studia w Padwie trwały z dwukrotnymi przerwami co najmniej 5 lat. Po raz drugi trafił Kochanowski do Krlewca na dwr księcia Albrechta, wcześniej przebywał zaś na dworze hetmana Tarnowskiego lub Tęczyńskiego. Piętnastoletni okres studiw i podrży zamknął Kochanowski wycieczką do Francji i w połowie maja 1559 roku trasą przez Niemcy, na stałe powrcił do kraju, jako w pełni ukształtowany humanista i renesansowy poeta. Kolejne 15 lat przeżył Kochanowski poszukując swojego miejsca w życiu. Utrzymywał ścisłe związki z dworem Filipa Padniewskigo, rodziną Firlejw, Janem Zamojskim. Był jednym z sekretarzy krlewskich Zygmunta Augusta na dworze w Krakowie. Ulubioną zabawą dworską były szachy. Kochanowski z przepisw gry stworzył romans i obdarzył naszą literaturę po raz pierwszy zwięzłą powiastką o dziejach serca, poprzedniczką pźniejszej nowelistyki polskiej. Życie dworskie odrodzenia za głwne zadania poety uważało unieśmiertelnianie żyjących i zmarłych wierszami pochwalnymi. Wypadało więc i młodemu Janowi to czynić. Jednak Kochanowski zachowywał zawsze niezależność osobistą. Jeśli pisał poemat pochwalny, czynił to wtedy, gdy był powd do pochwały, a temat odpowiedni dla poety. Po śmierci Zygmunta Augusta i zdradzie elekcyjnej krla Polski Henryka Walezego, Jan Kochanowski na zawsze pożegnał życie dworskie i osiadł w Czarnolesie. Probostwo zwoleńskie otrzymał poeta z polecenia krlewskiego 27 lutego 1566 roku. Do prebendy tej należały dziesięciny z łanw miejskich, uiszczone w naturze i pieniądzach , dziesięciny z gruntw należących do starostwa zwoleńskiego płatne po 4 grosze z łana , dochody z gruntw i łąk należących do probostwa oraz dziesięciny ze wsi szlacheckich : Świetlikowej Woli, Strykowa, Paciorkowej Woli, Sycyny, Baryczy i Woli Sycyńskiej. Kochanowski prawdopodobnie niezbyt energicznie egzekwował należności, jeśli w czasie wizyty w 1570 roku zauważono, że "fundusz plebański zaniedbany, chociaż pleban należycie uposażony". Proboszcza Jana Kochanowskiego w Zwoleniu zastępowali w obowiązkach : Stanisław z Bartodziej i Maciej z Zalesia.Prawdopodobnie za probostwa Kochanowskiego odbudowany był po pożarze kościł w Zwoleniu. Możliwe, że w odbudowie kościoła mgł osobiście uczestniczyć Jan Kochanowski, gdyż tam byli pochowani jego rodzice .Z probostwa poznańskiego zrezygnował poeta 1 czerwca 1574 roku, a pł roku pźniej, 17 stycznia 1575 roku, rozstał się z probostwem w Zwoleniu . Wybrał życie ziemiańskie i rodzinne, żeniąc się w karnawale 1575 roku z Dorotą Podlodowską, herbu Janina z Przytyka, crką podstolego sandomierskiego. Rezygnacja z plebanii i założenie rodziny dają początek czterdziestoletniego okresu w życiu i twrczości Kochanowskiego.W ostatnich latach życia aktywność poety znacznie ograniczyły zły stan zdrowia, spowodowany śmiercią dwu crek, braci oraz zabjstwo w Turcji szwagra Jakuba Podlodowskiego. Zachwiał się pod tym ciosem cały jego pogląd na świat, zachwiała się jego wiara . Wrcił jednak do rwnowagi, znalazł ukojenie w myśli o Bogu. Znowu oddał się pracy literackiej. Postanowił zrobić jej plan, ogłosić utwory, ktre dotąd zachowywał tylko w rękopisach. Wydał ody, elegie i drobne wiersze łacińskie oraz fraszki i przygotował do druku pieśni. W sierpniu 1584 roku wyjechał Kochanowski do Lublina, by przed krlem interweniować w sprawie zabjstwa szwagra i domagać się sprawiedliwości. Tam właśnie zmarł nagle, prawdopodobnie na atak serca.Kochanowski dokonał w swej twrczości czegoś nowego. Jak nikt przed nim - wypowiedział uczucia ojca, rzadko wyrażane w poezji. Z liryką skargi zespolił historię duszy. Łącząc pierwiastki starożytne z religijnością człowieka nowożytnego, ukazał, jak rozum ludzi, choćby tradycją wiekw zasilony wystarcza tylko w normalnym toku życia , jak załamuje się wobec wielkich wstrząśnień, wielkich ciosw, wielkich zadań. Oparcie i ratunek dać mu może jedynie zetknięcie się z odwiecznym światem wyższym, czerpanie siły ze związku z Bogiem .Przykadowe prace

Kultura fizyczna

Kultura fizyczna Kultura fizyczna: teoria sportu teoria kultury fizycznej teoria rehabilitacji teoria rekreacji Definicja rekreacji- Te zajęcia, ktre są podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku, pomnażania zdrowia rozrywki, samodoskonalenia, obejmujące wszystkie formy aktywności, nie tylko ruchowe spo...

Izolacyjność termiczna

Izolacyjność termiczna Izolacyjności termiczna przegrd budowlanych Rodzaje wymiany ciepła A: przewodzenie – charakterystyczne dla ciał stałych miarą intensywności przewodzenia jest wspłczynnik lambda B: konwekcja – unoszenie ciepła przez cząsteczki, kt...

Ściąga: słwka z niemieckiego (Alles Klar)

Ściąga: słwka z niemieckiego (Alles Klar) besichtigt zwiedzać Sehenswrdingkeiten rzecz godna zobaczenia erzhlt opowiada besucht odwiedzać Hauptstadt stolica verbracht spędziłem Altstadt stare miasto gefhrt prowadzić bewundert podziwiać waren byli ...

Sarmatyzm

Sarmatyzm Sarmatyzm - stanowi jedno z najbardziej złożonych pojęć z zakresu dziejw kultury dawnej Polski. Odnosi się go do zespołu zjawisk obyczajowych oraz duchowej i umysłowej kultury Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku XVI w. aż po czasy rozbiorw Polski, a nawet poza nie. Ok...

Test z antropologii

Test z antropologii TEST z Antropologii kulturowej 1. Zdaniem: a) O. Spenglera, b) L. H. Morgana, c) M. Webera- cywilizacja to ostatnie stadium kultury 2. Termin cultura na określenie filozofii po raz pierwszy użył: a) Cyceron, b) Seneka, c) Marek Aureliusz 3. Pi...

Recenzja książki pt."Zabić Drozda" - Harper Lee.

Recenzja książki pt."Zabić Drozda" - Harper Lee. Jakiś czas temu przeczytałam książkę autorstwa Harper Lee pt. Zabić Drozda . Zachęciła mnie swoją okładką i muszę przyznać – tytułem. Opowieść przekazuje czytelnikom d...

Przedstaw rżnorodne czynniki, ktre Twoim zdaniem mają wpływ na funkcjonowanie demokracji w Polsce.

Przedstaw rżnorodne czynniki, ktre Twoim zdaniem mają wpływ na funkcjonowanie demokracji w Polsce. Ostatnia dekada przyniosła odrodzenie demokracji w Polsce. Dokonało się ono dzięki zmianom prawa i demokratycznym wyborom. W sumie można stwierdzić, że obecne ramy prawne są ...

Eseje na socjologie

Eseje na socjologie SPIS TREŚCI 1. OCENA ??Inni?, ?nietypowi? ? znaczy gorsi. Ocena indywidualnych jednostek przez ................. s. 2 społeczeństwo w VII fazie rozwojowej.? 2. WŁADZA ?Nie jesteś moim rodzicem! Wpływ władzy rodzicw przybranych na...............................

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry