• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia - K.I GałczyńskiBiografia - K.I Gałczyński


K. I. Gałczyński urodził się w Warszawie 23 stycznia 1905 roku przy ulicy Mazowieckiej. Ojciec jego, Konstanty Gałczyński był technikiem kolejowym, matka (z domu Łopuszyńska) crką właściciela restauracji znanej podwczas firmy Wrbel. Konstanty miał brata Zenona, młodszego o jedenaście miesięcy. Zmarł on w roku 1921.W roku 1914 rodzina Gałczyńskich została ewakuowana do Moskwy i tam, około roku 1915 Konstanty Ildefons zaczyna pisać swoje pierwsze wiersze (teksty ich zaginęły). W roku 1916 rozpoczyna naukę w Szkole Komitetu Polskiego założonej w Moskwie. Lata te wspomina Jan Hoppe charakteryzując Gałczyńskiego jako chłopca przedwcześnie dojrzałego i wyraźnie rżniącego się od swoich rwieśnikw.W roku 1918 rodzina Gałczyńskich powrciła do Warszawy i tam Konstanty kontynuuje naukę w gimnazjum Giżyckiego. Pierwszy wiersz początkującego poety wydrukowano bezpośrednio przed maturą autora w roku 1923, w czasopiśmie "Rzeczpospolita". Po maturze Gałczyński rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim studia z zakresu filologii angielskiej i jednocześnie filologii klasycznej, żadnego jednak z tych kierunkw nie ukończył.W tym samym roku Gałczyński rozpoczyna wspłpracę z "Cyrulikiem Warszawskim" oraz pisze powieść "Porfirion Osiełek, czyli Klub Świętokradcw". Fantastyka tej powieści, jej oderwanie od rzeczywistości były pozorne.Jesienią powołano Gałczyńskiego do jednorazowej służby wojskowej w szkole podchorążych, skąd zostaje karnie wydalony i przeniesiony do Berezy Kartuskiej jako prosty żołnierz. Służbę odbywa przez dwa lata, do połowy roku 1928.Po wyjściu z wojska Gałczyński rozpoczyna bardziej świadomą i zorganizowaną działalność artystyczną. Przyłącza się mianowicie do grupy poetyckiej Kwadryga. Kwadryga powstała w roku 1926 w środowisku studentw Uniwersytetu Warszawskiego, jej założycielem był Stanisław Ryszard Dobrowolski.W roku 1931 Gałczyński wyjeżdża jako referent kulturalny na placwkę konsularną do Berlina. Z utworw lirycznych powstaje wwczas "Bal u Salomona". Natomiast dwie powieści z okresu berlińskiego: "Trzej krlowie" i "Książka o mojej żonie", oraz sztuka "Muzeum Williamsa" zaginęły. W czasie pobytu w Berlinie Gałczyński studiuje język niemiecki i łacinę. Wtedy też zasb ulubionych na wiele lat lektur poety powiększa się o Wyznania św. Augustyna i Fausta Goethego.Jak widać, obowiązki urzędnicze nie odpowiadają poecie. Po samowolnym urlopie składa podanie o zwolnienie i 14 kwietnia 1933 roku wraca do Warszawy. Tym razem nie pozostaje długo stolicy: w roku 1934 wyjeżdża do Wilna. Rozpoczyna się okres intensywnej pracy: Gałczyński nawiązuje wspłpracę z radiem, drukuje swoje wiersze w prasie wileńskiej ("Słowo", "Kurier Wileński"), krakowskiej ("Wrble na Dachu") i warszawskiej ("Kurier Poranny"). Własnym nakładem wydaje poemat "Ludowa zabawa". Nawiązuje rwnież wspłpracę z pieśniarką Hanką Ordonwną, dla ktrej napisał m.in. "Buty szewca Szymona". Twrczość Gałczyńskiego z tego okresu dowodzi, iż poeta nie pozostał nieczuły na wileńsko-romantyczną tradycję literacką.W roku 1936 przychodzi na świat crka poety, Kira. Gałczyńscy przenoszą się do Warszawy (Anin). Rok ten zapoczątkowuje ścisłą wspłpracę poety z "Prosto z Mostu" i otwiera jednocześnie nowy etap jego artystycznej biografii. Przed wybuchem wojny, w roku 1939, powstaje jeszcze jeden ważny cykl liryczny: "Noctes Aninenses". W tym samym roku umiera w Pradze matka poety.24 sierpnia Gałczyński zostaje zmobilizowany, 17 września dostaje się do niewoli. Powstają wwczas pierwsze wiersze wojenne: "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" i "Sen żołnierza". Wraz z innymi polskimi jeńcami wojennymi Gałczyński odmawia podpisania zobowiązania, w myśl ktrego część żołnierzy przeznaczano na robotnikw cywilnych w Rzeszy. Wobec tego w roku 1941 wywieziony zostaje do międzynarodowego obozu jenieckiego w Altengrabow pod Magdeburgiem. W czasie pobytu w obozie pisze trzy wiersze, ktre jeszcze w odpisach zyskały sobie natychmiast wielką popularność: "List jeńca", "Srebrną akację" i "Dziką rżę".Po zakończeniu wojny Gałczyński zaczyna podrżować: zwiedza Brukselę, Holandię, Paryż. W kraju krążą pogłoski, że poeta nie żyje. Świadectwem, już wwczas istniejącej, jego popularności jest niecodzienny tom "Wiersze" (Rzym 1946): przedwojenne teksty Gałczyńskiego zrekonstruował tu z pamięci Jan Olechowski. W Paryżu powstaje szkic do "Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich". Wiersz ten został ostatecznie opracowany już w Krakowie. Jest on interesującym dowodem zmagań i wahań poety przed podjęciem decyzji powrotu do kraju.Ostatecznie Gałczyński wraca 22 marca 1946 roku repatrianckim statkiem "Ragne" (z Brukseli). Zamieszkuje w Krakowie. Rok ten charakteryzuje się wyjątkową aktywnością twrczą. Rozpoczyna się wspłpraca Gałczyńskiego z "Przekrojem", powstają pierwsze "Zielone Gęsi" i "Listy z fiołkiem". Poeta występuje rwnież recytując swoje wiersze w satyrycznym teatrzyku "Siedem Kotw". Pisze "Zaczarowaną dorożkę" i "Kolczyki Izoldy". Drukuje w "Tygodniku Powszechnym", "Odrodzeniu" i "Szpilkach". Okres krakowskiej twrczości Gałczyńskiego to jednocześnie pierwsze prby zaadaptowania do nowych warunkw społecznych jego kreacji beztroskiego poety, łączącego w całość artystyczną groteskę, ironię i powagę.W roku 1947 Gałczyński rozpoczyna cykl wyjazdw autorskich. Wyjeżdża między innymi do Szczecina i zgadza się na propozycję zamieszkania w tym mieście. Gałczyńscy przenoszą się do Szczecina w maju 1948 roku. 3 czerwca poeta zapada na zawał serca i zostaje przewieziony do Warszawy. Tam otrzymuje mieszkanie przy Alei Rż 6.Jesienią tego roku odbywa się podrż do Moskwy, zaś w roku następnym do Czechosłowacji. W Pradze nawiązuje przyjaźń z poetą Frantiskiem Hałasem, ktremu poświęca dwa piękne wiersze. Wiosną 1948 roku poeta po raz pierwszy jedzie do Nieborowa, gdzie powstaje pomysł napisania "Niobe".W roku 1950 odbywa się warszawski zjazd Związku Literatw Polskich, na ktrym poezję Gałczyńskiego zaatakował Adam Ważyk w referacie programowym. W związku z tym przestaje się ukazywać w "Przekroju" "Zielona Gęś". Rwnież wiersze poety coraz rzadziej pojawiają się na łamach czasopism.Na lato wyjeżdża poeta do leśniczwki Pranie nad Jeziorem Nidzkim, planuje nawet osiedlenie się na stałe na Mazurach. Tam powstają najwybitniejsze utwory ostatnich lat życia. Pierwszym z nich jest poemat "Kronika olsztyńska". W październiku 1950 roku pisze "Niobe", poemat ten został ukończony w Warszawie w listopadzie, ukazał się zaś drukiem w roku 1951.W tym samym roku odbywa się zebranie sekcji poezji ZLP poświęcone twrczości Gałczyńskiego: referat o niej wygłasza Hieronim Michalski. W obronie poezji Gałczyńskiego występuje wwczas Jerzy Putrament, co w efekcie ułatwia druk utworw poety. W czasie kolejnych wakacji w Praniu Gałczyński pisze poemat Wit Stwosz, wydany w następnym roku przez PIW. W marcu 1952 powtarza się zawał serca. 6 grudnia 1953 roku, rankiem nastąpił nagły zgon poety. Pogrzeb odbył się na cmentarzu wojskowym na Powązkach.Przykadowe prace

Streszczenie - Dziady cz. II

Streszczenie - Dziady cz. II Adam Mickiewicz Dziady cz. II Dziady kowiesko-wileskie, wydane zostay obok Grayny w 1823 r. w II tomie Poezyj. Cao poprzedza wiersz Upir Wedug opowieci tych, ktrzy bliej cmentarza mieszkali (w.13), corocznie, noc na niedziel czwart (w.17) ukazywa si upir. Samobjca, z pi...

Budowa i funkcje układu limfatycznego

Budowa i funkcje układu limfatycznego 1.Układ limfatyczny - jest układem otwartym połączonym z układem krwionośnym,składa się on z naczyń limfatycznych i narządw limfatycznych (gruczoły chłonne,migdałki,śledziona,grasica,szpik kostny) 2.Naczynia limfa...

Władza w Polsce

Władza w Polsce BYLI PREZYDENCI RP ? Wojciech Jaruzelski (ur. 1923, prezydent PRL i RP w latach 1989-1990, uprzednio Przewodniczący Rady Państwa) ? Ryszard Kaczorowski (ur. 1919, prezydent RP na uchodźstwie w latach 1989-1990, rwnolegle z Jaruzelskim) ? Lech Wałęsa (ur. 1943, prezydent RP w la...

Polska za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Polska za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego Zarwno Władysław Łokietek jak i jego syn Kazimierz Wielki na trwałe zapisali się w pamięć polskiej historiografii. Byli to ludzie, dzięki ktrym polska na nowo stała się potęgą, odży ...

Negocjować można skutecznie.

Negocjować można skutecznie. Negocjować można skutecznie tylko wtedy gdy zna się techniki negocjowania. Techniki negocjacyjne to sposoby werbalizowania żądań, czynienie ustępstw, kamuflowania nadmiernej chęci szybkiego osiągnięcia porozumienia, stosowania oporu pr...

Zastosowanie promieniowania laserowego w kosmetyce. (Fizykoterapia)

Zastosowanie promieniowania laserowego w kosmetyce. (Fizykoterapia) ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO W KOSMETYCE. Wygląd naszej skry w bardzo dużym stopniu zależy od higienicznego trybu życia, odpowiedniego doboru kosmetykw, a także od regularnych wizyt u kosmetyczki. Unikanie mrużeni...

Znaczenie wiary w życiu człowieka

Znaczenie wiary w życiu człowieka Każdy w cos wierzy. Rzadko zdarza się aby człowiek był ateistą. Wiara u każdego ma inną siłę, wywiera inny wpływ na jego postępowanie i zachowanie. Zależy to rwnież od religii jaką dany człowiek wyznaje. Inacz...

Recenzja "Szkoły żon" Moliere'a

Recenzja "Szkoły żon" Moliere'a Dramat Moliere’a Szkoła żon jest jedną z pierwszych sztuk tego znakomitego dramatopisarza. Wystawiona po raz pierwszy w 1662r., łączy w sobie rżne typy komedii - komedię charakteru, satyrę i farsę. Szkoła żo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry