• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia - Rozwiń myśl : „ Kardynał S. Wyszyński obrońcą wiary i drugiego człowieka .”Biografia - Rozwiń myśl : „ Kardynał S. Wyszyński obrońcą wiary i drugiego człowieka .”


„Najtrwalszym elementem w Polsce

jest rodzina , nard i Kościł .”

(Z przemwienia Prymasa 24.XII.1973r.)Prymas Tysiąclecia ,Wielki Człowiek ,obrońca wiary i człowieka – Stefan Wyszyński . Ja –czternastoletni uczeń , czy znajdę takie słowa , ktre opiszą niezwykłość dobroć i mądrość naszego Prymasa ?

Czy odważę się dziecięcym umysłem i niewprawnym słowem wyrazić swoje uczucie miłości i podziwu ?

Sprbuję i wybacz mi ,Prymasie Tysiąclecia ,jeśli uczynię to w sposb , ktry nie jest godny Twojej Wielkości .W listopadzie 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2001 – Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego .

Człowiekowi , ktry „kochał Polskę bardziej niż własne serce”, chciałbym złożyć hołd ,ukazując Go jako obrońcę wiary i człowieka.Znaczna część życia Prymasa przypada na czasy wielkiej prby dla naszej wiary i dla zachowania godności człowieka .

Wychodził z tej prby zwycięsko , bowiem , jak pisał Stefan Budzyński „był człowiekiem wielkiego ducha i gorącego serca, ktre ponad wszystko ukochało Boga i człowieka .”

Ludzkość potrzebuje ludzi dzielnych i sprawiedliwych. Wszyscy przemawiają do naszych uczuć , lecz ci , ktrzy do innych zalet dołączają służbę wierze i człowiekowi, zasługują na

specjalną cześć . W epoce zmechanizowania , narastającego terroru i znieczulicy szczeglnym kultem otaczamy postać ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego .Urodzony w 1901 , wiele cierpiał wraz ze swoim narodem , lecz zawsze nieugięcie stał przy wierze i drugim człowieku . Wszystkie tytuły i godności przyjmował z pokorą i przeświadczeniem , że pozwolą mu skuteczniej bronić chrześcijańskich idei i ludzi .

Czynił to jako kanonik kapituły katedralnej we Włocławku , jako wykładowca seminarium duchownego , jako mianowany przez Piusa XII ordynariusz lubelski .

Podkreślał zawsze ,że bez względu na godność ,jest księdzem.

Poeta ks. Jan Twardowski pisał :Chylę czoła przed Tobą ,

godność będzie, nie będzie ,

chylę czoła przed Tobą –

przed księdzem .Księdzem pozostał po konsekracji na biskupa lubelskiego ,a także na prymasa . Gdy w 1948r. Pius XII podnisł go do godności prymasa , był najmłodszym pełniącym tę funkcję . Niejednokrotnie stawał w obronie wiary .W 1951r. Rząd ogłosił likwidację stanu tymczasowego w administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Episkopat oskarżono , że nie zgłosił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o utworzenie tam stałych ordynariatw biskupich . Urzędujący administratorzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich biskupstw .Rada zgodnie z prawem kanonicznym wybrała wikariuszy kapitulnych . Zaniepokojony Prymas , gorliwy obrońca wiary , pragnąc uniknąć schizmy w Kościele , uznaje wybr za nieważny. Nie może i nie chce dopuścić do brutalnej interwencji państwa w sprawy wiary .Nie boi się nikogo i niczego ,gotw jest do największych poświęceń w imię wiary i człowieka .

W ich interesie odbywa 12.V.51r. rozmowę z Bolesławem Bierutem . Pragnie otrzymać zgodę na ustalenia , jakie poczynił w rozmowach z Piusem XII odnośnie administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich .Papież zgodził się na mianowanie tytularne biskupwWładze państwowe nie przyjęły tej koncepcji . Prymas Stefan Wyszyński padał i podnosił się , ale nigdy nie godził się z porażką i uparcie walczył w obronie wiary . Dekret o obsadzeniu stanowisk kościelnych w Polsce z 9.II.53 roku wywołał Jego głęboki sprzeciw. Nowy akt prawny narzucał księżom ślubowanie na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ,a obsadzenie stanowisk uzależniał od zgody „właściwych organw państwowych ”. Na takie uzależnienia nie mgł zgodzić się gorliwy obrońca wiary .„Wiara to wielki płomień ,mwił ,do ktrego podążają ludzie,

by ogrzać swoje serca .”W obronie wiary i człowieka wypowiadał zdecydowanie i od-ważnie . W czasie procesji Bożego Ciała w 1953 r. z Jego ust padają słowa :„Należy oddać co jest Cezara Cezarowi , a co Boże Bogu .

A gdy Cezar siada na ołtarzu ,to mu mwimy krtko: nie

wolno !”Niejednokrotnie mwił „nie wolno” , broniąc wiary i ludzi . Konsekwencją takiej postawy było aresztowanie Prymasa 26.IX.1963r. Nie bez wpływu na ten fakt była jego wypowiedź po aresztowaniu biskupa Kaczmarka . „Kościł będzie wiecznie żądał prawdy i wolności. Może dla- tego ma tylu wrogw, bo chrześcijaństwo zawsze wzywało do oporu .”Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa trzymali w tajemnicy miejsce pobytu aresztowanego .Okazało się ,że przebywał w klasztorze Stoczek k. Lidzbarka Warmińskiego ,w Prudniku

na Śląsku i w klasztorze Nazaretanek w Komańczy . Prasa poinformowała , że „Prymas prowadził działalność wrogą wobec państwa ”. Stefan Wyszyński ,broniąc wiary , utracił wolność ,a wierni modlili się za swojego duszpasterza. Ślubowali w Częstochowie według tekstu przygotowanego w tajemnicy przez Prymasa :„Przyrzekamy wychować młode pokolenie w wierności

Chrystusowi , broniąc przed bezbożnictwem i złem .”28.IX.1956r., po czterech latach zniewolenia ,obrońca wiary jest wolny .Odbiera w Watykanie kapelusz kardynalski ,po ktry nie mgł jechać w 1953r. Pobyt w więzieniu nie zahamował aktywności kardynała Wyszyńskiego .

11.I.1958r. spotkał się z Gomłką i premierem Cyrankiewiczem , wypowiadając się w obronie krzyżw wieszanych w klasach szkolnych , w obronie dyskryminowanych katolikw i tworzenia nowych parafii .Zwraca uwagę na ograniczenie prasy i wydawnictw katolickich oraz brak miejsca dla kościoła w radiu .

Potwierdza raz jeszcze swoją niezłomność w obronie wiary i ludzi . Rozpoczynają się ataki przeciw Prymasowi w prasie i narasta konflikt między Państwem i Kościołem . 20.IX.1965r. kardynał Wyszyński wygłasza przemwienie na II Soborze Watykańskim o sytuacji Kościoła w Polsce .Rok pźniej odmwiono Mu paszportu do Rzymu ..W tym samym roku z inicjatywy Prymasa wysłane zostało zaproszenie do biskupw niemieckich na obchody Millenium Chrztu Polski:„Udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie .”, pisano w nim .Był to gest głęboko chrześcijański i ludzki, ale nie każdy chciał go zrozumieć ,że „i Niemcy są ludzie”(A.Mickiewicz).

Obchodom millenijnym nadano świecki charakter , ,,aresztowano ”obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej krążący po Polsce. Wobec postawy milicji , Kardynał Wyszyński ,aby dotrzeć do kaplicy w Zbroszy Dużej , ktrą miał poświęcić ,został przez wiernych przeprowadzony polami i bocznymi drogami .Na kazaniu ,powiedział :„ Niw wolno przeszkodzić ludziom ,gdy chcą się modlić .”Stanął w obronie wiernych i ich prawa do rozmowy z Bogiem.Po latach zamrożenia kontaktw doszło do rozmowy z premierem Piotrem Jaroszewiczem .Zakończono nagonkę na Kościł, pozwolono budować nowe . Radość Prymasa była ogromna ,ale przedwczesna. 22.III.1972r. milicja zlikwidowała kaplicę w Zbroszy Dużej . Prymas nie upadł na duchu .„Nie przestaniemy ufać ,że w Ojczyźnie przyjdą dni ,gdy już zniewag nie będzie .”

Wraz z całym narodem przeżywa wielka radość z powodu wyniesienia Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską .Jan Paweł II bardzo Go ceni i dodaje Mu sił .Kardynał Stefan Wyszyński bronił wiary i człowieka. Zmagał się z bolesnym systemem „zorganizowanego poniewierania człowieka”, w ktry uwikłane są całe narody, nie tylko nard polski: Był nieustraszonym rzecznikiem człowieka i jego nie-naruszalnych praw życiu osobistym , rodzinnym ,społecznym i narodowym . Szacunek dla człowieka ,owoc żywej wiary i chrześcijańskiej

kultury traktował jako zadanie . Stanąć na straży godności człowieka-to podstawowy obowiązek. Źrdłem takiej postawy Prymasa Tysiąclecia była miłość do Boga i do człowieka. Doczekał przełomu politycznego w sierpniu 1980r. ,ale niedługo cieszył się wolną Polską .Zmarł 18.V.1981r. Nie było mnie jeszcze na świecie ,ale dziś rozumiem ,jak wiele uczynił dla wiary i człowieka . Odszedł wielki książę Kościoła i wielki Polak .Pozostało po n Nim ogromne światło –symbol miłości i dobroci, ktre otwierają nasze serca na drugiego człowieka .

Moje też .

Przykadowe prace

Części mowy

Części mowy Czasownik Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Rżni się od innych wyrazw tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy ...

Obieg dokumentw w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego.

Obieg dokumentw w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego. SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ PIERWSZY 1. Zadania Urzędu Skarbowego ROZDZIAŁ DRUGI 2. Organizacja obiegu pism 2.1. Dokumentacja biurowa i jej rodzaje 2.2. Znaczenie i zasady pr...

Omw oglne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej.

Omw oglne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej. Podmiot gospodarczy ( przedsiębiorca ) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie ma...

List prywatny. Określ ilość spożywanych posiłkw w ciągu dnia i podaj czas ich spożywania . Podaj miejsca w ktrych zwykle jadasz poszczeglne posiłki i uzasadn

List prywatny. Określ ilość spożywanych posiłkw w ciągu dnia i podaj czas ich spożywania . Podaj miejsca w ktrych zwykle jadasz poszczeglne posiłki i uzasadnij ich wybr. Wymien najczesciej spożywane produkty lub dania i podaj ulubioną po Liebe Anna, Herzlichen Dank fu...

Zastosowanie związkw nieorganicznych w życiu człowieka

Zastosowanie związkw nieorganicznych w życiu człowieka Do najważniejszych grup związkw nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i wodorki, ale w tej grupie znajdują się rwnież: azotany, borany, bromki, chlorany, chlorki, chromiany, cyjanki, fosforany, krzemia...

Kolumbw "czas wielkiej rzeźby"

Kolumbw "czas wielkiej rzeźby" Pokolenie, ktremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu, ktre wkroczyło w dorosłość wraz z nadejściem wojny i zostało przez nią w brutalny sposb doświadczone... Tak można określić pokolenie Kolumbw ...

Walka o granice i kształt ustrojowy państwa polskiego

Walka o granice i kształt ustrojowy państwa polskiego Państwo polskie zniknęło z map Europy na ponad 120 lat. Liczne powstania nie doprowadziły do żadnej zmiany w tej sytuacji. Dopiero zakończenie I wojny światowej umożliwiło odzyskanie niepodległości. Zaraz po zak...

Zagadnienie egzystencjalizmu w utworze Alberta Camus Dżuma.

Zagadnienie egzystencjalizmu w utworze Alberta Camus Dżuma. Nie sposb zaprzeczyć, że to niewiele być zaledwie jednostką; lecz dlatego właśnie wymaga szczeglnej rezygnacji nie traktować tego lekko. S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające postscriptum Wraz z rozwojem te...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry