• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia - Zygmunt Freud (1856-1939)Biografia - Zygmunt Freud (1856-1939)


Zygmunt Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twrca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, pźniej leczeniem nerwic, zwłaszcza histerii. W latach 1885-86 pracował w paryskiej klinice psychiatrycznej Salpetriere pod kierunkiem J.M. Charcot'a. Po powrocie do Wiednia prowadził prywatną praktykę lekarską. Wsplnie z J. Breuerem rozpoczął badania nad histerią stosując opracowaną przez niego metodę leczenia za pomocą ujawniania i odreagowania w stanie hipnozy nieświadomych przeżyć pacjenta. Po 1895 roku zaczął stosować własną metodę terapeutyczną, opartą głwnie na analizie swobodnych skojarzeń, snw, wspomnień. W tym też okresie ogłosił swoją teorię nerwic. Stanowiła ona podsumowanie dotychczasowych obserwacji klinicznych Freuda, zapoczątkowała rwnież rozwj systemu psychoanalizy. W roku 1902 Freud mianowany został profesorem uniwersytetu w Wiedniu, od tego czasu szeroko rozwijał i popularyzował psychoanalizę, ktra wkrtce zyskała światowy rozgłos. W roku 1938, po zagarnięciu Austrii przez hitlerowskie Niemcy wyemigrował do Wielkiej Brytanii.

Poglądy Freuda ulegały stałej ewolucji, można podzielić go na trzy fazy:

I - do ok. 1900 - freudyzm był głwną teorią powstawania zaburzeń psychicznych.

II - do ok. 1920 - wykroczył poza granice psychiatrii, stał się oglną teorią struktury i funkcjonowania psychiki ludzkiej, przypisującą głwną rolę w regulacji życia psychicznego nieświadomym mechanizmom popędowym, zwłaszcza popędowi seksualnemu, utożsamianemu z popędem życiowym, pozostającym w ciągłym konflikcie z tym, czego wymaga od nas społeczeństwo, do czego ograniczają nas normy moralne "wbudowane" w psychikę jednostki w toku wychowania

III - po 1920 - rozszerzenie i uoglnienie doktryny w swoistą koncepcję człowieka i kultury.

Teorie Freuda z początku budziły zarwno entuzjazm, jak i ostrą krytykę. Zarzucano im skrajny biologizm, wyolbrzymianie roli popędu seksualnego, niedocenienie roli środowiska, otoczenia jako czynnika wpływającego na rozwj osobowości. Freud był pierwszym ktry wskazał, że nieświadome i irracjonalne procesy mogą odgrywać istotną rolę w motywowaniu zachowania człowieka, pierwszy też zajął się problemem rozwoju osobowości i zwrcił uwagę, że doświadczenia wczesnego dzieciństwa mogą mieć wpływ na psychikę dorosłego człowieka. Freud stworzył rwnież podstawy wspłczesnej psychologii teorii motywacji (wprowadzając m.in. takie pojęcia , jak frustracja, fiksacja i regresja). Powszechnie uważa się go rwnież za twrcę nowoczesnej psychoterapii, wiele jego obserwacji zyskało potwierdzenie we wspłczesnych badaniach psychologicznych.

Psychoanaliza - w szerokim znaczeniu koncepcja teoretyczna wyjaśniająca strukturę, funkcjonowanie i rozwj osobowości człowieka, także zjawisk kulturowych, działaniem nieświadomych sił psychicznych pozostającym w ciągłym konflikcie. Teorię tą sformułował Freud, a rozwinęli ją jego uczniowie. Według klasycznej koncepcji Freuda aparat psychiczny człowieka składa się z trzech instancji:

1. Id (ono) - obejmujące całokształt nieświadomych, pierwotnych popędw, jest podstawowym źrdłem energii i kieruje się zasadą przyjemności.

2. Ego (ja, jaźń) - obejmujące wyuczone w toku indywidualnego rozwoju zdolności do orientacji w otoczeniu i świadomej regulacji zachowania, kieruje się zasadą rzeczywistości.

3. Superego (nadjaźń) - ukształtowanie wskutek internalizacji wymagań społecznych, norm moralnych i wzorw kulturowych, ma charakter irracjonalny.

Id pozostaje w stałym konflikcie z Superego i z rzeczywistością zewnętrzną. Regulacja tego konfliktu oraz łagodzenie wynikającego z niego lęku należy do głwnych zadań Ego, ktre wykształca w tym celu mechanizmy obronne, nie dopuszczające konfliktowych treści do świadomości lub nadające im zniekształconą postać. Według klasycznej psychoanalizy głwną siła napędową ludzkiego działania jest energia istniejącego od urodzenia, szeroko rozumianego popędu seksualnego (Eros), ktrą Freud nazywa libido. Libido w swoim rozwoju przechodzi przez kilka faz: oralną, analną, falliczną, okres utajenia i fazę genitalną. Niezaspokojenie popędw wywołuje stan frustracji, a w szczeglnych przypadkach prowadzi do rżnego rodzaju zaburzeń i nerwic. Rozwj kultury jest wytworem sił popędowych, ale zarazem źrdłem nieustannej frustracji popędw. Głwnym zadaniem terapii psychoanalitycznej jest doprowadzenie do uświadomienia sobie przez pacjenta sensu jego zaburzeń, leżących u źrdeł choroby nieświadomych konfliktw, pragnień i obaw. W tym celu stosuje się rżne techniki, takie jak: analiza i interpretacja specyficznych, pojawiających się w toku terapii reakcji pacjenta (opr, przeniesienie), jego marzeń sennych, fantazji itp. Materiał ten jest uwalniany za pośrednictwem wolnych (swobodnych) skojarzeń pacjenta.Przykadowe prace

Dziecko? Nie, dziękuję. – analiza wypowiedzi internautw na wybranych forach internetowych.

Dziecko? Nie, dziękuję. – analiza wypowiedzi internautw na wybranych forach internetowych. W dzisiejszych czasach coraz więcej kobiet i małżeństw decyduje się na bezdzietność. Odważę się nawet powiedzieć, że zapanowała taka moda. Co może by&#...

Epikureizm i Stoicyzm.

Epikureizm i Stoicyzm. Epikureizm - nakazuje człowiekowi wierzyć świadectwu zmysłw, cieszyć się życiem i korzystać z jego radości. Dobro to przyjemność-, czyli brak blu wg wyznawcw tego nurtu. Epikurejczycy odrzucają wiarę w siły pozaziemskie, głosz&#...

"Prawnicy rządzą światem???"- esej

"Prawnicy rządzą światem???"- esej Z zawodem adwokata łączy się ochrona statusu prawnego jednostki w państwie, obrona wolności, majątku, czci obywatela. Takie są podstawowe i klasyczne zadania zawodu adwokata, niezależnie od tego, czy zawd jest wykonywany w postaci ...

"Cierpienie i zło, ktre jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" - ludzkie postawy wobec cierpienia.

"Cierpienie i zło, ktre jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" - ludzkie postawy wobec cierpienia. Nieodłącznym towarzyszem w życiu człowieka, obok radości i szczęścia, jest cierpienie. Czy tego chcemy, czy nie ono istniało...

Tarcza antyrakietowa w Polsce

Tarcza antyrakietowa w Polsce O możliwości umieszenia w Polsce europejskiej części instalacji amerykańskiego systemu MDI – a konkretnie jej trzeciego członu odpowiedzialnego za namierzaniem radarowym i niszczeniem rakiet przeciwnika, mwi się już od miesięcy. Co jakiś czas ...

Zagadnienia matematyczne

Zagadnienia matematyczne 1. Szli przez sad: mąż z żoną i brat z siostrą. Zobaczyli 4 jabłka na drzewie. Każdy urwał sobie jedno i jedno zostało. Jak to możliwe? 2. Na podwrku stoi kaczka. Widzi lecące gęsi i krzyczy do nich: - Witajcie, sto gęsi! - Ale n...

Zasady podatkowe

Zasady podatkowe Podatek jest kategorią ekonomiczno-prawną podziału produktu krajowego, pełniącą funkcję fiskalną ( dostarczenie środkw na sfinansowanie zadań państwa lub samorządu lokalnego), redystrybucyjną ( korekta pierwotnego podziału dochodw) i alokacyjn&...

Renesans w Europie

Renesans w Europie 1. Podłoże społeczno kulturowe. Słowa renesans po raz pierwszy użył, włoski malarz, G. Vassari w XVI w. Epoka ta we Włoszech trwała od XIV do początku XVI w, w krajach leżących na płnoc od Alp od końca XV do końca XVI w, a w Polsce...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry