• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia- Mikołaj RejBiografia- Mikołaj Rej


Mikołaj Rej z Nagłowic, (historyczna pisownia nazwiska: Rey - w początku XX wieku wprowadzono pisownię "Rej", jednak nie zaakceptowaną przez potomkw - rodzinę Reyw), herbu Oksza (ur. 4 lutego 1505 w Żurawnie), zm. między 8 września, a 5 października (prawdopodobnie 4 października 1569 w Rejowcu) - wybitny polski poeta i prozaik epoki renesansu. Był także politykiem oraz muzykiem i teologiem ewangelickim. Długo uznawany za "ojca literatury polskiej" (dopki nie doceniono pisarzy polskiego średniowiecza oraz Biernata z Lublina).Twrczość Mikołaja Reja jest bogata i rżnorodna. Rej jest uważany za mistrza opisu literackiego. Nazwany jest Brueglem polskiej literatury, z powodu wyjątkowej wyobraźni malarskiej. Porwnywany jest do Erazma z Rotterdamu, Franciszka Rabelais i Michała de Montaigne'a.Urodził się w zamożnej rodzinie szlacheckiej na Podolu jako syn Stanisława i Barbary z Herburtw. Odebrał fragmentaryczne wykształcenie (najpierw dwa lata w Skalmierzu, potem kolejne dwa w Lwowie - w 1518r. został zapisany w poczet studentw Akademii Krakowskiej, gdzie nie kwapił się do nauki i - jak napisał w swojej biografii - poznał co to dobre towarzystwo).Lata młodzieńcze spędził w nieograniczonej swobodzie na wsi; polował, łowił ryby - zachwycał się światem natury. W 1525r. ojciec wysłał Reja na dwr magnacki Andrzeja Tęczyńskiego. Był to moment przełomowy w życiu Reja: zdobywał tam przede wszystkim ogładę towarzyską, uczył się literatury, stylistyki i ortografii. Został sekretarzem Tęczyńskiego. Po śmierci ojca pozostał na wsi i planw dalszej edukacji nie zrealizował. Rej popełniał liczne błędy faktograficzne, używał często wyrażeń wulgarnych. Przypuszczalnie jednak było to ze strony Reja udawanie człowieka prostszego, niż był w rzeczywistości, aby zbliżyć się do narodu i mwić jego codziennym językiem. Rej był utalentowanym samoukiem, ktry rozwijał rodzimy, "swojski" nurt polskiego odrodzenia.Był jednym z pierwszych poetw piszących w języku polskim. Założył miasta: Rejowiec i Okszę. Ożenił się z Zofią Kościeniwną z Sędziszowa - siostrzenicą arcybiskupa lwowskiego (1531). Pźniej zetknął się z przedstawicielami reformacji i między rokiem 1541, a 1548 przeszedł na luteranizm, potem na kalwinizm i rozpoczął intensywną działalność religijną. Uczestniczył w synodach, zakładał w swoich dobrach zbory i szkoły. Toczył spory teologiczne i majątkowe z Kościołem katolickim. Nie opuścił - jak pisał Andrzej Trzecieski - "żadnego sejmu, zjazdu ani żadnej koronnej sprawy". Nigdy nie wyjeżdżał za granicę, z czego był dumny. Kilkakrotnie był posłem z rżnych ziem. Popierał szlachecki ruch egzekucyjny zmierzający do oddania zagarniętych dbr krlewskich. Utrzymywał bliskie kontakty z dworami Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Wciąż zmieniał miejsca pobytu, zdobywał nowe majętności. Uzyskał także pozwolenie na lokację dwch miasteczek: Okszy (obecnie Oksa) i Rejowca (Chełmskie), w ktrym prawdopodobnie zmarł.Miejsce pochwku Mikołaja Reja dotychczas pozostaje nieznane, ale niektrzy badacze sądzą, że poeta mgł zostać pochowany w Oksie. Wielokrotnie brał udział w sejmach walnych i uważał swoje pisarstwo za odpowiedzialną misję społeczną. Był ruchliwy, jowialny, dowcipny, otwarty wobec ludzi. Bywał też porywczy, kłtliwy, skąpy, bezwzględny i skłonny do pieniactwa. Ceniono go jednak powszechnie, rwnież jako pisarza rozmiłowanego w polszczyźnie.Rej jest pierwszym polskim pisarzem, ktry otrzymał za swoją twrczość poważną materialną nagrodę (krl Zygmunt I Stary ofiarował w 1546r. mu wioskę Temerce za przekład Psałterza, natomiast Zygmunt II August podarował mu w 1564r. wieś Dziewięciele. Łaska krlewska była nagrodą za wkład Reja do kultury polskiej.Przykadowe prace

Socjologia

Socjologia SOCJOLOGIA 1. Czym jest organizacja (pojęcie instytucji społecznej, organizacji itp.) Organizacja (gr. - uporządkowanie) to grupa ludzka, ktra funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, wspłpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organi...

Bismarck a sprawa Polska

Bismarck a sprawa Polska Otto von Bismarck, ktrego sylwetkę i stosunek do sprawy polskiej chcę przedstawić w tej pracy, urodził się w 1815 roku – w roku, w ktrym miały miejsce ważne wydarzenia w dziejach jego ojczyzny. Na mocy uchwał kongresu wiedeńskiego Prusy znacznie si&#...

Maria Skłodowska - Curie

Maria Skłodowska - Curie Wybitna fizyczka i chemiczka polska, żyjąca i pracująca we Francji, pierwsza kobieta będąca profesorem Sorbony, wspłtwrczyni nauk o promieniotwrczości, autorka pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej, jedyna osoba, ktra otrzymała dwa razy nagrod...

Religia Rzymu

Religia Rzymu Rzym Najważniejsi bogowie Mity starożytnych Rzymian nie powstały tak, jak mity Grekw. Nie były prośbą wyjaśnienia postępowania bogw i ich wpływw na ludzkie losy. Religia Rzymian nie wytworzyła, tak jak grecka, własnej teologii czy mitologii. Mi...

Bogurodzica jako najstarsza pieśń religijna i pierwszy hymn narodowy.

Bogurodzica jako najstarsza pieśń religijna i pierwszy hymn narodowy. Bogurodzica to najdawniejsza ze znanych polskich pieśni religijnych, a jednocześnie wybitne arcydzieło poezji średniowiecznej. Najstarsza część pieśni składa się z dwch zwrotek zakończonych l...

Embriologia.

Embriologia. 1.Rozmnażanie dzielimy na bezpłciowe i płciowe. 2.W rozmnażaniu bezpłciowym powstają osobniki identyczne z osobnikami macierzystymi. Wyrżniamy następujące typy rozmnażania bezpłciowego: -fragmentacja ciała na części, z ktrych odtworz&#...

Recenzja filmu "Matrix - Rewolucje"

Recenzja filmu "Matrix - Rewolucje" Recenzja by Karol J. Wszelkie prawa zastrzeżone dla szkoły w Bolesławcu(Reszta może korzystać :-) ) Matrix to świat, ktry jest na poziomie naszego. Matrix – Rewolucje to ostateczna walka pomiędzy ostatnimi ludźmi zepchni...

Wojny starożytnego świata

Wojny starożytnego świata Nie da się umniejszyć wkładu, jaki wniosły w światową kulturę i naukę kraje rejonu śrdziemnomorskiego w okresie swego największego rozkwitu. Niewątpliwie do popularyzacji nowych myśli, trendw i wynalazkw przyczynił...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry