• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografi...

Nawigacja

Biografia, twrczość oraz analiza i interpretacja Fabuly rasy Edwarada Stachury.Biografia, twrczość oraz analiza i interpretacja Fabuly rasy Edwarada Stachury.
Biografia Edwarda Stachury.

18 sierpnia 1937 r. w gminnym szpitalu w Charvieu przyszedł na świat drugi syn Stanisława Stachury i Jadwigi Stępkowskiej i otrzymał imiona Jerzy Edward (Georges Eduard). Pierwszy syn Ryszard, przychodzi na świat w 1928 r., potem rodzi się właśnie Sted, następnie przychodzi na świat Eliana w 1939 r., zaś najmłodszy syn Jan rodzi się w 1943 r.
23 września 1948 r. Stachurowie wraz z czworgiem dzieci i całym dobytkiem, szafą, ubraniami, radiem, naczyniami kuchennymi i zapasem jedzenia ( suchą kiełbasą, salami i innym prowiantem w drewnianych skrzyniach), wracają do Polski. Czterodniową podrż pociągiem z Lyonu do Gliwic, przez przejście graniczne w Międzylesiu, odbywają w wagonie towarowym wraz z innymi repatriantami.
Następnie kontynuują podrż osiedlając się w Aleksandrwku pod Aleksandrowem Kujawskim.
Edward rozpoczął edukacje jesienią 1948r w klasie czwartej Szkoły Podstawowej nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, starszy o rok od pozostałych uczniw Sted zyskuje pseudonim ?Francuz?. Najprawdopodobniej w tym okresie, w 1949 r. Edward wymyśla sobie swj pseudonim ?Sted?, tworząc go od dwch pierwszych liter nazwiska i imienia, miał wtedy dwanaście lat.
Dalszą naukę kontynuuje Stachura w Liceum Oglnokształcącym w Ciechocinku (rozpoczyna ją w czerwcu 1952 r.). Tam zaprzyjaźnia się z Januszem Kwiatkowskim, uczniem tamtejszego liceum, synem kierownika miejscowej szkoły podstawowej. Kwiatkowski wyrżnia się wśrd rwieśnikw wrażliwością i inteligencją, pisze wiersze. To właśnie on jako pierwszy inspiruje Edwarda do tworzenia. Jeden z pierwszych wierszy pisze z okazji imienin Janusza Kwiatkowskiego ( 11 listopada 1954r.).
Stachura jednak nie jest pokornym i grzecznym uczniem. Liczne nieporozumienia z nauczycielami, naganne zachowanie z powodu ucieczek z lekcji, kłtnie z ojcem, powodują, że Sted rezygnuje z dalszej nauki w Ciechocinku. Przenosi się do brata Ryszarda, do Gdyni, gdzie kontynuuje naukę w Liceum Oglnokształcącym nr 3. Początkowo mieszka u brata, potem z powodu zatargw z bratową zamieszkuje w hotelu robotniczym. Ryszard pokrywa wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem.
W 1955 w klasie maturalnej, od początku roku szkolnego, planuje Stachura podjęcie studiw na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pźniej jednak zmienia decyzję, zamierza zdawać egzaminy wstępne do trjmiejską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych.
Pomimo jednak pozytywnie zdanego egzaminu maturalnego Stachura nie zostaje dopuszczony do egzaminu wstępnego na wydziale malarstwa w PWSSP. W 1956 r. poznaje Mieczysława Czychowskiego, poetę, prozaika, plastyka. To właśnie dzięki tej znajomości 25 października drukuje swoje wiersze w piśmie ?Kontrasty?. Mimo tego ?sukcesu? wyjeżdża z Trjmiasta do Aleksandrowa Kujawskiego. Zatrudnia się tam w Spłdzielni Ogrodniczej, gdzie zbija drewniane skrzynki na warzywa.


Przykadowe prace

Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej

Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze Wydarzenia Rok 1956 jest bardzo istotną datą w historii Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczął on szereg przemian w krajach bloku komunistycznego, był to pierwszy zryw ludnoś...

Analiza wiersza C.K.Norwida

Analiza wiersza C.K.Norwida Cyprian Kamil Norwid należy do drugiego pokolenia polskich romantykw. Na jego dorobek twrczy składają się dramaty filozoficzno - społeczne oraz poetyckie. Poeta żyjąc na obczyźnie - tęsknił za ukochaną ojczyzną. Wyrazy tej tęsknoty od...

Człowiek w kulturze wspłczesnej- refleksje przyszłego pedagoga.

Człowiek w kulturze wspłczesnej- refleksje przyszłego pedagoga. "Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą rwnież i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza i odrżnia się od całej reszty istnie ...

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania. Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mwiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie pewnych ram działalności organ...

Gmina Myszkw

Gmina Myszkw Położenie Gmina Myszkw położona jest w granicach administracyjnych Wojewdztwa Śląskiego, liczy 34 106 mieszkańcw, obejmuje obszar o zrżnicowanym profilu. Gmina usytuowana jest bezpośrednio przy zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszaw...

Zakład pracy jako system społeczny

Zakład pracy jako system społeczny Zakład pracy jako system społeczny Na początku swojej pracy wyjaśnię termin zakładu pracy . Pojęcie to dotyczy wszelakich instytucji produkcyjnych, usługowych, zarządzających, itp., czyli np. fabryk, szkł czy urz&...

Co ze wzorcw osobowych renesansu zachowałbym do dzisiaj?

Co ze wzorcw osobowych renesansu zachowałbym do dzisiaj? Renesans – jeśli wierzyć powszechnej opinii – przypadał na mniej więcej piętnasty i szesnasty wiek naszej ery. Z przekazw ustnych (co prawda nie z pierwszej ręki), a także z idiosynkratycznych układw dwudziestu sz...

Recenzja książki Jana Miodka

Recenzja książki Jana Miodka Ostatnio przeczytałam fragment książki Jana Miodka pod tytułem: ?Rzecz o języku. Szkice o wspłczesnej polszczyźnie?. Została ona wydana w r. 1983 przez Zakład Narodowy Ossoliński we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry