• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biomecha...

Nawigacja

Biomechanika bieguBiomechanika biegu
BIOMECHANIKA BIEGU
Bieg charakteryzuje asymetryczne poruszanie nogami, z ktrych tylko połowa może rwnocześnie dotykać ziemi (u czworonogw 2 nogi, u ludzi 1 noga). W fazie lotu wszystkie nogi wraz z ciałem unoszą się w powietrzu. W biegu czas fazy lotu jest do dwch razy dłuższy od czasu fazy podporowej. Podczas biegu nie może nastąpić bardzo silne odbicie tylną kończyną bo wwczas wydłuża się faza lotu przy skrconym czasie fazy podporowej (odbicie) ? taka forma charakteryzuje skok.

Bieg ? jest formą lokomocji charakteryzującą się przemieszczaniem ciała człowieka
w przestrzeni i czasie w wyniku rozwijania sił napędowych kończynami dolnymi
w jedno podporowych występujących po sobie fazach.

Bieg ? struktura kinematyczna.

W biegu stosujemy dwie techniki stawiania stopy:
technika piętowa,
technika śrdstopia.

a ? faza podparcia,
b ? faza lotu,
a1,a2 ? faza odbicia,
b1, b2 ? podział na wznoszenie i opadanie ciała.

Jedną z form ruchawych gdzie wykorzystujemy bieg ze średnią lub max. V jest sport. Najszybciej biegają sprinterzy ktrzy osiągają V od 10 do 15 m/s w zależności od dystansu 100 ? 200 m. Ze średnią prędkością biegają np. maratończycy (40 km ? około 2,10 h) V ? 5,5 m/s. Prędkość kobiet i mężczyzn rżni się zasadniczo. Okazuje się, że kobiety ustępują mężczyzną pod względem prędkości biegu o około 8-10 % na dystansach 100 do 5000 m i około 15 % na dystansach 10 km i dłuższych.

W biegu (w jednym kroku) wyrżniamy fazę podporu na jednej nodze, fazę lotu, czyli moment gdy obydwie stopy są rwnocześnie oderwane od podłoża. Fazę podporu można podzielić na fazę amortyzacji i odbicia, fazę lotu zaś na wznoszenie i opadanie. Faza amortyzacji zaczyna się z chwilą zetknięcia się stopy z podłożem i trwa do momentu gdy ciało znajduje się w najniższym położeniu. Faza odbicia jest to dalsza część podporu. W tej fazie ma miejsce wznoszenie oglnego środka ciężkości (OSC) i prostowanie kończyny podporowej w stawie biodrowym, w końcu fazy dochodzi do tyłozgięcia oraz zginania podeszwy stopy. Kolejną fazą całego cyklu ng jest tylny wymach i po tym zaczyna się faza przedniego wymachu. W tej fazie udo prostuje się w przd wraz ze stawem kolanowym. Wysuwanie stopy w przd pokrywa się z odbiciem drugiej nogi, wzlotem ciała,
a następnie opadaniem. Wykonanie przedniego wymachu jest przygotowaniem
do lądowania na tej nodze i rozpoczęcia następnego cyklu pracy.

CO SIĘ DZIEJE ZE STOPĄ PODCZAS BIEGU?

W biegu, w trakcie przenoszenia ciężaru ciała z piety na palce stopa wykonuje poprzeczne ruchy, do wewnątrz i na zewnątrz- pronuje i supinuje. Właściwe połączenie tych ruchw, w odpowiednich proporcjach pozwala utrzymać nogę w prostej pozycji, zamortyzować siłę uderzenia i znacznie obniżyć ryzyko kontuzji. Stopa pronuje aby zamortyzować uderzenie i znaleźć podparcie.


Przykadowe prace

Recenzja ekranizacji "Pana Tadeusza"

Recenzja ekranizacji "Pana Tadeusza" Pan Tadeusz jest dziełem dla Polakw szczeglnym. O ile przepełnione romantycznym patosem i hasłami narodowego mesjanizmu Dziady cz. III dziś nie wszystkich zachwycają, a niektrych wręcz męczą, o tyle Pana Tadeusza czyta się z przyje...

Życie społeczne

Życie społeczne SPIS TREŚCI: I) WSTĘP II) ROZWINIĘCIE 1) Kobieta i społeczeństwo 2) Młodzież 3) Sport 4) Kościoły i wsplnoty religijne 5) Mass media i opinia publiczna 6) Prasa 7) Radio i telewizja III) LITERATURA ...

Wspłczesne ruchy socjaldemokratycze

Wspłczesne ruchy socjaldemokratycze Wspłczesne ruchy socjaldemokratycze na wybranych przykładach, struktura, programy, cele, metody działania, zasięg wpływw Socjaldemokracja, ruch społeczny zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następni...

Ferdydurke - ramowy plan wydarzeń

Ferdydurke - ramowy plan wydarzeń Ferdydurke - ramowy plan wydarzeń 1)Przebudzenie bohatera i zwątpienie we własną dojrzałość. 2)Zaskakujące odwiedziny profesora Pimki. 3)Cofnięty w latach Jzio z powrotem w szkole. 4)Szkolne metody upupiania młodzieży. ...

Test z antropologii

Test z antropologii TEST z Antropologii kulturowej 1. Zdaniem: a) O. Spenglera, b) L. H. Morgana, c) M. Webera- cywilizacja to ostatnie stadium kultury 2. Termin cultura na określenie filozofii po raz pierwszy użył: a) Cyceron, b) Seneka, c) Marek Aureliusz 3. Pi...

Opracowanie epoki Pozytywizmu.

Opracowanie epoki Pozytywizmu. POZYTYWIZM - druga połowa XIX wieku - po upadku powstania styczniowego do lat 80-tych, 90-tych XIX wieku - August COMTE, autor Wykładu filozofii pozytywnej; rola nauk przyrodniczych, filozofia twierdzi, że należy badać rzeczy fizyczne => RACJONALIZM - Hip...

Dedal i Ikar

Dedal i Ikar Mit o Dedalu i Ikarze jest opowieścią zawierającą w sobie połączenia wielu przeciwstawieństw. Ukazuje ona spojrzenie na świat Dedala: rzeczywiste, pełne doświadczenia i rozwagi, a także dojrzałości i cierpienia. Przeciwieństwem tych pogl...

Nizina Amazonki

Nizina Amazonki AMAZONKI, NIZINA, Plancie Amazonica, największa na Ziemi aluwialna nizina, w Ameryce Pd., gł. w Brazylii; obejmuje ok. 3/4 dorzecza Amazonki; pow. ok. 5 mln km2; większa część Niziny Amazonki leży na wys. 30–100 m; stanowi nieckę wypełnioną utworami paleozoi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry