• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biznespl...

Nawigacja

Biznesplan firmy spedycyjnej "SPEDPOL"Biznesplan firmy spedycyjnej "SPEDPOL"
SPIS TREŚCIstrpona tytułowa 1

STRESZCZENIE BIZNESPLANU

CHARAKTERYSTYKA FIRMY

ANALIZA RYNKU

Klienci

STRATEGIA MARKETINGOWA

ZARZĄDZANIE

naszym największym inwestorem jest schenker sp.zo.o.

INNI NASI INWESTORZY TO

NASI MENADŻEROWIE TO:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

POLITYKA PERSONALNA

PLAN FINANSOWYSTRESZCZENIE BIZNESPLANUSPEDPOL S.A. - splka założona 23.07.1992r przez śp. Mariana Zawadzkiego.

Obecnymi akcjonariuszami są:

Jan Zawadzki (60%),

Bartłomiej Jelonek (25%)

Gabriel Zapomostowski (15%)Zatrudniamy ponad 200 wysoko wykwalifikowanych pracownikw. Dbamy o ich rozwj i integrację w ramach SZKOŁY LIDERW. Naszym Klientom zalew-niamy pełną obsługę logistyczno - spedycyjną i gwarantujemy odpowiednią jakość przewozu oraz to, że przesyłka zostanie dostarczona

NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO .

Naszych pracownikw obowiązuje przestrzeganie

ZASAD ETYCZNYCH,

ktre zostały wyrżnione przez Organizację Na-rodw Zjednoczonych. Mamy ponad sześćdziesięciu stałych Klientw, piętnaście oddziałw w rżnych częściach Polski i 1100 – na świecie Naszym Zleceniodawcom oferujemy szeroki asortyment usług krajowych i międzynarodowych, dobranych tak, aby koszty transportu były MOŻLIWIE NAJNIŻSZE. Dysponujemy kapitałem zakładowym w wysokości 53 149 840 zł. Nasza ro-czna sprzedaż wynosi 6,9 mld Euro. Jesteśmy do-brze prosperującą jednostką gospodarczą, świad-czącą najwyższej jakości usługi.CHARAKTERYSTYKA FIRMYFirma spedycyjna SPEDPOL jest spłką akcyjną o kapitale krajowym. Właścicielem i głwnym akcjonariuszem (60% udziałw) jest Jan Zawadzki – prezes zarządu. Wiceprezesem i jednocześnie dyrek-torem finansowym jest Bartłomiej Jelonek (25%udziałw) oraz Gabriel Zapomostowski (15% udziałw) – zajmuje stanowisko dyrektora ds. Logistyki Lotniczej i Morskiej. Na rynku istniejemy od 23.07.1992r. Naszym założycielem jest śp. Mariusz Zawadzki. Dysponujemy kapita-łem zakładowym w wysokości 53 149 840 zł a zysk netto w tym roku wyisł 30 000 zł. Posiadamy 10 terminali łączących ponad 30 krajw Europy. Dziennie dostarczamy ponad 23000 przesyłek krajowych i 600 – międzynarodowych. Od 1 XII 2004 roku wspłpracujemy z niemiecką firmą logistyczną SCHENKER Sp.z.o.o. . Naszymi stałymi Klientami są m.in.: Michałek Sp.z.o.o. , Madagaskar S.A. , Dewizka Sp.z.o.o. , Katamaran Sp.K-A , Zdrwko S.A. , Gremlin A.G. , Piltzeren GmbH , Addamigo A.G. , Terra Moda Sp.z.o.o. , Eco Moda S.A. i wiele innych. Mamy oddziały w: Szczecinie, Koszalinie, Gdyni, Białymstoku, Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Grze, Wrocławiu, Koninie, Łodzi, Katowicach, Kielcach, Lublinie i Krakowie. Naszym podstawo-wym celem jest maksymalne dostosowanie oferowanych przez nas u-sług do potrzeb naszych Odbiorcw, dlatego też każdego z nich traktu-jemy indywidualnie. Gwarantujemy dostarczanie przesyłek NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO . Nie jesteśmy jednak idealni, prosimy więc wszystkich, ktrzy korzystają z naszych usług, aby zgłaszali wszel-kie nieścisłości jakie wynikły podczas realizacji zamwienia. Aby nasze usługi wyrżniały się spośrd ofert innych operatorw logistycznych, musimy dysponować znakomicie wykształconą kadrą pracowniczą. Dla-tego też uruchomiliśmy program o nazwie SZKOŁA LIDERW w ra-mach ktrego nowoprzyjęci pracownicy zdobywają umiejętności związa-ne ze specyfiką działania firmy i jej organizacją a także z funkcjonowa-niem swoich konkretnych stanowisk pracy. Starzy pracownicy NATO-miast uczestniczą w organizowanych przez siebie seminariach i konfe-rencjach branżowych oraz w międzynarodowych sesjach szkolenio-wych.Wyrżniającym się finansujemy zaoczne i podyplomowe studia na wyższych uczelniach, a pracownikom, ktrych zadania tego wymagają, organizujemy kursy językw obcych na rżnych poziomach zaawanso-wania. Organizowane przez nas kursy nie tylko poszerzają wiedzę na-szych pracownikw, ale rwnież integrują ich i ułatwiają im codzienną wspłpracę. Ponadto nasi pracownicy są autorami ZASAD ETYCZ-NYCH, opisujących normy postępowania w ramach kultury firmy i są przez nas przestrzegane. O ich wartości świadczy fakt, iż ONZ oceniła je jako jedną z najlepszych z kilkudziesięciu zgłoszonych propozycji i zaprezentowała ją na zorganizowanym przez siebie Learning Forum Meeting w Berlinie 15.12.1994r. Jesteśmy liderami na polskim rynku spedycyjno-logistycznym. Podejmujemy inicjatywy prospołeczne i proekologiczne.

Inicjatywy prospołeczne to:

? organizacja dostaw lekw, środkw higienicznych, sanitarnych, arty-kułw żywnościowych na tereny objęte powodzią w 1997r,

? corocznie dowozimy prezenty mikołajkowe dla dzieci z Domu Dziec-ka w Piekarach Śl. zebrane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

? wspłpracujemy z PAH, jesteśmy gotowi na ich zlecenia – natura-nie darmowe

? dostarczyliśmy artykuły żywnościowe i higieniczne na ofiarom tsunami

Inicjatywy proekologiczne to:

? w naszej działalności staramy się wykorzystywać jak najwięcej su-rowcw wtrnych

? samochody SPEDPOLU są sprawne,poddawane częstym przeglą-dom, dzięki czemu ograniczamy emisję spalin do środowiska natu-ralnego do minimum

? staramy się ograniczyć natężenie dźwiękw, aby nie zakłcać spo-koju mieszkańcw pobliskich osiedli

? włączamy się w akcje DZIEŃ ZIEMI w czasie ktrych nasze samochody wywożą zebrane śmieci na wysypiska

? samochody z napisem SPEDPOL jeżdżą wyłącznie na paliwie ekologicznym

ANALIZA RYNKU

Nasza sytuacja na rynku jest stosunkowo. Utrzymujemy się na rynku mimo nie małej konkurencja z takimi firmami jak:

? SIDEMKI –S.A. z siedzibą w Lublinie; na polskim rynku od 4lat; zasięg międzynarodowy; ponad 3,4 tys przesyłek dziennie

? SERVISCO – sp.z.o.o. z siedzibą w Krakowie; wykwalifikowana kadra pracownicza; zasięg międzynarodowy; ponad 2,6 tys przesy-łek dziennie

? TRANSPOL – olkuska S.A. z siedzibą przy ul. Przemy-słowej 12; na polskim rynku od 6 lat; zasięg międzynarodowy; ponad 4,5 tys przesyłek dziennie

? SUPER-TRANS –S.A. z siedzibą w Grudziądzu; z ich usług korzy-sta 6 wielkich koncernw (np. Procter & Gamble ); zasięg między-narodowy; ponad 5 mld przesyłek w skali miesiąca

? LOGISTICS SPEED – sp. z.o.o., polska siedzib w Radomiu, niemiecka w Berlinie a USA w Chicago i Teksasie; ok. 170 mld prze-syłek w skali roku

? CITY TRANS –sp.z.o.o.; w Polsce od jednego miesiąca; a w USA od roku w Pensylwani; zajmuje się tylko magazynowaniem przesyłek, ktrych dostarczenie na miejsce przeznaczenia zlecono innym firmom; polska siedziba znajduje się w Mrągowwie (jeden magazyn przyjmujący transportery morskie)

? POLSKI SPEDYTOR KRAJOWY – S.A. z Kalisza; funkcjonuje od 4 lat w Białymstoku, wyłącznie na terenie Polski; realizuje ok. 500 zleceń w ciągu dnia

Jak wskazuje statystyka i jak można wywnioskować z powyżej przedsta-wionych danych jesteśmy liderem na polskim rynku logistycznym. Zau-fało nam wiele liczących się przedsiębiorstw. Codziennie powierzają nam oni swoje mienie, dzięki czemu my zapewniamy im płynność towa-rw za pomocą rżnych kanałw dystrybucji, rżnymi drogami dostar-czania (morską, lotniczą i lądową – samochodową i kolejową). Jeszcze do niedawna olbrzymią konkurencją była dla nas niemiecka S.A. SCHENKER A.G. , jednak okazało się, iż możemy zamiast wzajemnie się zwalczać –wspłpracować, wzajemnie się uzupełniając.My dołoży-liśmy im pracownikw - zwłaszcza kierowcw, a oni nam otworzyli dro-gę na kolejne kraje Europy. Nasze 10 terminali wzbogacone zostały o kolejnych 7, zapewniających łączność z dodatkowymi 7 krajami Europy i trzema – świata (Chiny, Brazylia i Norwegia). Silną konkurencją są dla nas LOGISTICS SPEED , SUPER-TRANS , SERVISCO , SI-DEMKI . 1-wsze dwie stanowią dla nas konkurencję ze wzgl. na to, że opanowały znaczną część rynku zagranicznego, przy czym SUPER-TRANS jest o tyle mniejszym konkurentem, że działa tylko w ramach magazynowania towarw. SERVISCO i SIDEMKI są dla nas po-ważną konkurencję,gdyż prowadzą działalność dokładnie taką samą jak my, jednak stosowana przez nie polityka cenowa jakość dostaw pozo-stawiają jeszcze wiele do życzenia. Nie są one w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb Klienta, przez co maleje jakość i wydajność usług. Zdarzają im się opźnienia i znacznie częstsze nieprawidłowości w dostawach niż nam. Dodatkowo my- SPEDPOL S.A. gwarantuje-my wysoko wykwalifikowany personel, miłą obsługę, powiadamiamy Zleceniodawcw o przeszkodach pojawiających się na drodze przesyłki do miejsca dostarczenia i staramy się zrobić wszystko, aby w przyszłoś-ci podobne zdarzenia nie miały miejsca. Nasi Klienci mogą liczyć na od-szkodowania (na piśmie) za straty wynikłe z naszej winy a w drobniej-szych sprawach oraz dla podtrzymania wspłpracy także na nasze fir-mowe upominki o rozsądnej wartości – NIGDY NIE PIENIĄDZE !!!

Musimy przyznać, że mamy dość dużą konkurencję.Staramy się jednak, aby jakość naszych usług rwnoważyła zapotrzebowanie Klientw.

Nasze przesyłki docierają do swych odbiorcw

NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO

Naszą konkurencję traktujemy na zasadach tzw. zdrowej konkurencji .

Klienci są naszą wizytwką. Wspłpracę z nimi traktujemy długofalowo, budując wzajemne zaufa-nie. Jesteśmy firmą z zasadami. Cechują nas:

? profesjonalizm

? przestrzeganie ZASAD ETYCZNYCH

? uczciwość

? otwartość

Kontakty z dostawcami rwnież traktujemy długofalowo poprzez wymianę doświadczeń i poszukiwanie lepszych ro-związań dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Budujemy je na gruncie zaufania i partnerstwa, zachowując wysoką kul-turę osobistą i organizacyjną. Precyzyjnie określamy zasa-dy wspłpracy, dążąc do najlepszych wynikw cenowych i jakościowych usług. Od dostawcw nie przyjmujemy pre-zentw, a o ich zatrudnieniu nie może decydować osoba znajdująca się w bliskich kontaktach z oferentem produktu lub usługi.

Nasi Klienci są zadowoleni z naszych usług, co wynika z niedawno przeprowadzonej Ankieta. Pytaliśmy naszych Zleceniodawcw m.in.:

? czy w ostatnim czasie korzystali z usług innych firm spe-dycyjnych, a jeśli tak, czy zadowoleni byli z ich usług (dlaczego tak lub nie)

? od jak dawna są naszymi Klientami i jak często korzystają z naszych usług

? co im się podoba w naszej działalności, a co chcieliby zmienić

? na jakiej trasie realizujemy usługę dla danego Klienta

? skąd dowiedzieli się o naszej firmie

? czy w ostatnim czasie realizowaliśmy dla danego Klienta przewozy towarw ponadgabarytowych lub mieszczących się w standardach ADR (towary niebezpieczne)

Z powyższej ankiety wywnioskowaliśmy, że w ciągu ostatniego roku przewieźliśmy ponad 4000 przesyłek znacznie przekraczających wymia-ry gabarytowe i ponad 2,5 tys przesyłek niebezpiecznych dla zdrowia, życia ludzkiego lub środowiska.

Możemy się poszczycić przewozami:Zrealizowane zamwienia

? 30 stalowych konstrukcji mostu z W-wy do Włoch. Szerokość największego ładunku wynosiła 6,4m. W realizację tej usługi włączone były liczne służby drogowe i policyjne, a przygotowania do przewozu trwały ponad trzy miesiące

? kładki dla pieszych z podwarszawskiej miejscowości do W-wy na ul. Prymasa Tysiąclecia. Jej max. wymiary wynosiły: 21/4,5/4 m (dł/szer/wys)

? przęseł mostu z Zegrza do Mikołajek o wadze 40t i wymiarach 27/6m (dł/szer)

? ponad 30 kominw i kanałw wentylacyjnych gdańska Kędzierzyna Koźla do Gdańska, z ktrych każdy ważył ok. 42t i mierzył: 13/5/6m (dł/szer/wys). Tran-sport najwyższych wymagał podnoszenia trakcji PKP, TP S.A. oraz tramwajo-wej w Gdańsku. Przejazd pod niektrymi wiaduktami był wymierzony co do milimetra .

? elementw kotła z Polski na Dominikanę przy pomocy bratnich firm SCHENKER USA i SCHENKER DOMINIKANA

? linii produkcyjnej z Rosji do Sudanu w warunkach ostrej zimy z przeładunkiem w Gdyni

? organizacja logistyczna dostawy 8 wozw transmisyjnych Telewizji Polskiej na Letnie Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004

? ciekłego uranu z Niemiec do Nowej Zelandii

Co ciekawsze zdecydowana większość naszych Klientw dowiedziała się o nas od zaprzyjaźnionych firm (59%), 21% - obserwując zachowania konkurencji, a tylko 20% zobaczyła adres naszej strony www. na samochodzie dostawczym i zapoznała się z zamieszczonymi na niej cennikami.

Wielu Klientw korzysta z naszych usług od niemalże początku naszego istnienia (35%), 45% - od 10 – 5 lat, a 20% od 4 lat i krcej.

Wielu Klientw narzeka na wysokie ceny usług zagraniczne – wyższe niż u konku-rencji- jednak 80% z nich przyznaje, że standard tych usług jest o wiele wyższy niż u konkurencji. Niestety w tym przypadku aktualnie nie jesteśmy w stanie obniżyć cen tych usług. W wielu przypadkach wydają się one wygrowane, lecz jest to sku-tek zawyżenia podatku akcyzowego a w przypadku towarw skierowanych do Nie-mieć – zwiększenia opłat pobieranych od TIR-w ze wzgl. na ich dużą szkodliwość dla drg. Towary przewożone na terytorium innych państw stanowią 50% całej sprzedaży usług i są to zazwyczaj duże przesyłki gabarytowe, rzadziej ponadga-barytowe.

STRATEGIA MARKETINGOWA

Dysponujemy bogatym taborem samochodowym i wykwalifiko-wanymi pracownikami, służącymi radą i pomocą w każdej sytu-acji. Dzięki nim mamy szerokie pole w realizacji zamwień, u-trzymując pozytywne stosunki ze służbami mundurowymi, drogowymi, transporto-wymi. Nasze działania koncentrują się na Kliencie i zaoferowaniu mu takiej usługi, aby był usatysfakcjonowany. Wyznajemy tu hasło: dostarcz przesyłkę NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO a zyskasz stałego Klienta .

Naszym Klientom zapewniamy:

POMOC W WYBORZE NAJLEPSZEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZENIA PACZKI

MOŻLIWOŚĆ OPRACOWANIA PRZEWOZU KOMBINOWANEGO

OBSŁUGĘ PRZEZ ROZLEGŁĄ SIEĆ BIUR SPEDPOL

TAKI SAM STANDARD OBSŁUGI NA CAŁYM ŚWIECIE

Przykładowo: jeżeli Klient zleca nam dostarczenie dwch przesyłek:wymiarowe(koszt 12zł) i niewymiarowej (koszt 22zł)do jednego odbiorcy,proponujemy mu stwo- rzenie jednej większej za ktrą płaci 26zł a nie 34zł jak zapłaciłby w 1-wszym wariancie.

PRZESYŁKI LĄDOWE

SPEDPOLparcels–system przewozw paczkowych na terenie Polski. Profesjonalne usługi logistyczne i informacyjne dla du-żych przedsiębiorstw.

SPEDPOLsystem–sieć połączeń linii drobnicowych wspierana systemem informatycznym. Gwarantuje szybką dostawę i plano-wanie najdogodniejszych terminw dostaw.

SPEDPOLdirect–dostarczanie przesyłek częściowych i cało-pojazdowych o wadze obliczeniowej przekraczającej 2500 kg na terenie kraju i zagranicy

PRZESYŁKI MORSKIE

SPEDPOLocean–posiadamy biura we wszystkich dużych por-tach morskich na świecie, co pozwala na szybką i elastyczną re-akcję na potrzeby Klienta. Opracujemy najdogodniejsze dla nie-go rozwiązanie i oferujemy mu pełną obsługę niemalże każdego rodzaju przesyłki. Proponujemy przewozy:

Czarterami statkw tj. wynajmowanie całego statku do przewozu jednej lub kilku skomasowanych przesyłek o łącznej masie wyższej niż 5000t

Ładunkw masowych tj. wymagających specjalnych statkw do realizacji zamwienia (np. węgiel, zboże)

Ładunkw konwencjonalnych tj. zwykłych przesyłek ładowanych do ładowni lub na konwencjonalny statek frachtowy

Ładunkw pełnokontenerowych tj. przesyłek łado-wanych do lub na kontenery morskie

PRZESYŁKI LOTNICZE

SPEDPOLsky- w ramach transportu lotniczego posiadamy po-nad 300 biur przy dużych międzynarodowych lotniskach. Dyspo-nujemy samolotami pasażerskimi, towarowymi i czarterami. Ofe-rujemy Klientom najlepsze dla nich rozwiązania oraz pełną ob.-sługę przesyłek od przygotowania dokumentacji, przez przewz po ubezpieczenia i obsługę celną.

PRZESYŁKI PONADGABARYTOWE

SPEDPOLoversizes–to paczki małe a ciężkie.Jeżeli wynik dzielenia (obok) jest niższy niż rzeczywista waga przesyłki. Gdy paczka jest dłuższa niż 3m, każde kolejne 5cm liczymy jako 5 kg. Realizując takie zlecenia zwracamy uwagę na:

uzyskanie specjalnych zezwoleń

opracowanie projektu załadunku i umocowania poszczeglnych elementw

dobranie odpowiedniego zestawu transportowego

sprawdzenie trasy przewozu

PRZESYŁKI MIESZCZĄCE SIĘ W STANDAR-DACH ADR– TOWARY NIEBEZPIECZNE – dostawy tego typu podlegają przepisom Umowy europejskiej o międzynarodo-wym przewozie drogowym towarw niebezpiecznych. Przewozimy wszystkie rodzaje materiałw niebezpiecznych poza transportem:

luzem

w cysternach

w dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL)

Przewozw ADR dokonują specjalnie przeszkoleni pracownicy w odpowiednich do tego celu przystosowanych samochodach. Prze-syłki z towarami niebezpiecznymi podlegają szczeglnemu nadzo-rowi a ich transport i składowanie–wymaganiom zawartym w proce-durach Systemu Zarządzania Jakością wg. PN/ISO. Staramy się nie uszkodzić/zagiąć przesyłki, spowodować zagrożenia dla zdro-wia, życia ludzkiego bądź środowiska i innych przesyłek.

NIE PRZEWOZIMY:

MATERIAŁW I PRZEDMIOTW NIEBEZPIECZNYCH NIESPEŁ NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGW PRZEPISW ADR

TOWARW NIEBEZPIECZNYCH WYSZCZEGLNIONYCH W PRZE PISACH ADR JAKO NIEDOPUSZCZONE DO PRZEWOZU ORAZ W PRZEPISACH KRAJOWYCH Z ZAKAZEM ICH STOSOWA-NIA,PRODUKOWANIA, WPROWADZANIA DO OBROTU I TRAN- SPORTU NA TERYTORIUM POLSKI ANI TOWARW O ZNACZE NIU STRATEGICZNYM WYSZCZEGLNIONYCH W USTAWIE Z 29.11.2000r O OBROCIE Z ZAGRANICĄ TOWARAMI, TECHNOLOGIAMI I USŁUGAMI O ZNACZENIU STRATEGICZ-NYM O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA MIMO DOPUSZCZENIA ICH DO PRZEWOZU W PRZEPISACH ADR

USŁUGI DODATKOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CELNA

INTRASAT

DEKLARACJE TRANZYTOWE NCTS

USŁUGI SPEDYCJI TARGOWEJ

USŁUGI ON-LINE

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS USŁUGI MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE, DOBIERANE TAK, ABY CAŁKOWICIE SPEŁNIAŁY OCZEKIWANIA KLIENTW

Jesteśmy znanym na rynku operatorem logistycznym. Świadczymy szeroki zakres usług za pośrednictwem rżnych kanałw dystrybucji:

1) PRODUCENT KONSUMENT

2) PRODUCENT SPEDPOL KONSUMENT

3) PRODUCENT SPEDPOL HURTOWNIK SPEDPOL KONSUMENT

4) PRODUCENT POŚREDNIK HURTOWNIK SPEDPOL KONSUMENT

A TAKŻE WIELE INNYCH, DŁUŻSZYCH I KOMBINOWANYCH

Na terenie naszego kraju działa ponad 1000 naszych magazynw.Są one stale sprawdzane przez zarząd na-szej firmy oraz przez niezależne od nas jednostki, dając naszym Zleceniodawcom pewność, że ich odbiorcy otrzymają towar takiej jakości, jaki zamwili. Nasze magazyny są nieustannie monitorowane oraz posiadają niezawodny system antywłamaniowy. Jednak w razie włamania zwracamy naszym Klientom taką wartość, jaka została podana w polu Do zapłaty na liście przewo-zowym. Paczki na magazynach są poukładane wg. miejsca dostarczenia, ułatwiając i przyspieszając tym samym procedury związane z załadunkiem przesyłek oraz gwa-rantując ich dostarczenie NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO .Magazynowanie jest bezpłatne, chyba, że wyni-ka z winy Zleceniodawcy lub zostało przez niego zle-cone.Wwczas podlega opłacie w wysokości określonej w taryfikatorze usług zamieszczonym na naszej stronie internetowej WWW.spedpol.pl oraz na WWW.schenker. com.pl i w punktach informacyjnych obu firm (Szcze-cin,Koszalin,Gdynia, Białystok, W-wa, Bydgoszcz, Poz-nań, Zielona Gra, Wrocław, Konin, Łdź, Katowice, Kielce, Lublin i Krakw).

Za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu i magazynowania odpowiada SPEDPOL.

Ceny ustalane są wg. strategii najwyż-szej jakości,co nie oznacza jednak, że są wysokie. Kształtują się one na po-ziomie przeciętnym (w porwnaniu z konkurencją), pokrywają w 100% koszty wykonania usługi, a zysk netto stanowi ok. 10% ceny każdej wyświadczonej u-sługi. W trosce o dobro Klienta często udzielamy rabatw, bonifikat,rzadziej skont–tylko wobec sta-łych zaufanych Zleceniodawcw.

Uważamy, że dobry produkt rekla-muje się sam , dlatego też nie mu-simy stosować zbyt wielkich Nakła-dw pieniężnych na ten element marketingu.

Nasze działania promocyjne to:

WYKSZTAŁCENI, INTELIGENTNI, UMIEJĄCY SIĘ STOSOWNIE DO SYTUACJI ZACHOWAĆ PRACOWNICY

logo firmy umieszczone na samochodach rozwożących przesyłki

gadżety z logiem SPEDPOLU:

• KUBKI

• DŁUGOPISY

• T-SCHIRT-y

• DRESY

• SZKLANKI

• PORTFELE

• FIRMOWE WALIZKI ORAZ NESESERY

• TORBY PODRŻNE

• CZAPKI

Nasz profil sprzedaży

Sprzedajemy (świadczymy) takie usługi jak przewz:

Chemikaliw

Artykułw budowlanych, służących do budowy, gotowych konstrukcji budowlanych bez względu na wielkość

Książek, artykułw papierniczych, biurowych, szkolnych

Artykułw barowych

Wyposażenia mieszkań, biur, szkł, innych instytucji

Sprzętu AGD i RTV

Węgla, zboża

Owocw, warzyw, artykułw rolniczych, ogrodowych

Wielopostaciowego szkła (butli, słojw, szkła wodnego,

Opon, części samochodowych

Rurociągw

Dywanw, wykładzin, linoleum

Sprzętu komputerowego,artykułw elektrotechnicznych

Artykułw jubilerskich

Dostaw do sklepw odzieżowych

InnychZARZĄDZANIEZałożycielem SPEDPOL-u jest śp. Mariusz Zawadzki. Historia naszej firmy sięga pewnej szczęśliwej środy, kiedy 45-letni Pan Mariusz Zawadzki stał się laurea-tem głwnej wygranej w konkursie organizowanym przez Totalizatora Sportowego. Wygraną postanowił on zain-westować, aby w przyszłości zapewnić swoim dzieciom stałe źrdło dochodw, a ponieważ z wykształcenia był on prawnikiem i pracował w tym zawodzie, złożenie i prowadzenie działalności gospodarczej–od strony praw- nej –nie było dla niego problemem. Zbieg okoliczności sprawił, że jego wuj z zagranicy był właścicielem jednej z kanadyjskich firm transportowych. Kilka lat wcześniej – ze wzgl. na swj wiek - zapisał ją Panu Mariuszowi -swemu jedynemu spadkobiercy. 17 VII 1992r umiera a trzy dni pźniej odczytany zostaje testament na mocy ktrego jedynym właścicielem kanadyjskiej firmy staje się Pan Mariusz. W ciągu kilkunastu dni załatwia on niezbędne formalności i 23 VII 1992 r. firma wuja rozpoczyna oficjalną działalność wyłącznie na terenie Polski pod nazwą SPEDPOL S.A. w Warsza-wie przy ul. Ordona 2a. 1-wszy rok działalności nie był łatwy, gdyż była to mała, niedawno powstała spł-ka mająca na rynku liczną konkurencję. Jednak dzięki dobrej organizacji przedsiębiorstwa, dobrze wykształ-conym pracownikom z działu zarządzania no i oczywiś-cie dzięki Zleceniodawcom, ktrzy zdecydowali się nam zaufać, firmie udało się przetrwać a nawet rozwinąć. Po 4 latach w wypadku samochodowym ginie założyciel SPEDPOL-u .Nowym właścicielem zostaje jego syn – 20-letni wwczas Jan Zawadzki. Następuje reorganizacja przedsiębiorstwa. Zwiększona zostaje liczba pracowni-kw,organizuje się dla nich 1-wsze szkolenia w ramach SZKOŁY LIDERW a w radzie nadzorczej spłki zasiadają:

1. Jan Zawadzki – PREZES ZARZĄDU;w firmie posiada 60% udziałw. Absolwent Liceum Handlowego w W-wie. Bar-dzo dobry organizator i przedsiębiorca. W 2004r. u-kończył studia w warszawskiej SGH z bardzo dobrymi wynikami. Przez cały czas udaje mu się pogodzić naukę z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Bartłomiej Jelonek – WICEPREZES I DYREKTOR FINANSOWY; 25% udziałw w firmie.Przyjaciel rodziny Zawadzkich.Ma wykształcenie wyższe –ukończył Zarzą-dzanie i organizację na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat nie mgł znaleźć zatrudnienia. Do-piero w wieku 52 lat został zatrudniony przez Pana Mariusza. Obecnie ma żonę i 3 dorosłych już dzieci.

3. Gabriel Zapomostowski(15% udziałw) –zajmuje sta-nowisko DYREKTORA DS. LOGISTYKI LOTNICZEJ I MORSKIEJ. Obecnie 47-letni ojciec; na stanowisku od 2,5 roku. Ukończył studia na kierunku MARKETING I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEMnaszym największym inwestorem jest schenker sp.zo.o. – członek niemieckiego koncernu logistyczno – spedy-cyjnego o działalności zakrojonej na szeroką skalę. Należy do jeszcze większego od siebie koncernu zało-żonego w 1879r przez Philipha Mhsama BRENNTAG STIN-NES LOGISTICS AG . Wspłpracujemy ze sobą niemalże od początku istnienia naszej firmy,jednak dopiero 1. 12. 2004 r. nastąpiło połączenie naszych firm.

INNI NASI INWESTORZY TO:

KOTWICZANKA S.A.

MAMINEK S.A.

DRABIX Sp.z.o.o.

POSZUKUJEMY KOLEJNYCH PARTNERW DO WSPŁPRACY. MAMY NADZIEJĘ, ŻE TEN OGLNODOSTĘPNY BIZNES PLAN ZACHĘCI PAŃSTWA DO WSPŁPRACY Z NAMI. ZAPEWNIAMY, IŻ WSZELKIE DANE W NIM ZAWARTE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ I DLA ZAINTERESOWANYCH WSPŁ-PRACĄ DOSTĘPNE W KAŻDYM PUNKCIE INFORMACYJNYM SPEDPOL-u ORAZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.SPEDPOL.PL.NASI MENADŻEROWIE TO:

? MAGDALENA NIEPOŁANIECKA

? ZACHARIACH NIECMANN

? GRZECHOCZ RĄCZKOWSKI

? DAMIAN MOLENDA

? KAMIL GAWRONIK

? I INNI

STRUKTURA ORGANIZACYJNAFUNKCJONUJĄCE W NASZYCH STRUKTURACH KOMRKI ORGANIZACYJNE TO:

DZIAŁ KADR

DZIAŁ SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH

DZIAŁ PERSONALNY

DZIAŁ LOGISTYKI, MARKETINGU, ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI (OBECNIE W RESTRUKTURYZACJI mającej na celu rozdrobnienie go na cztery odrębne działy_

DZIAŁ D/S ZWIĄZANYCH Z MAGAZYNOWANIEM I ZABEZPIECZANIEM PRZESYŁEK

I INNEPOLITYKA PERSONALNA

SPEDPOL zatrudnia 2000 pracownikw, z czego ponad połowa to kierowcy. Wbrew pozorom to im w szczegl-ności zawdzięczamy nasz rozwj. W naszej firmie panu-je zasada wspłpracy i wzajemnego poszanowania pra-cownikw każdej rangi. Tu nie ma miejsca na dyskrymi-nację kogokolwiek. Tylko wzajemne uzupełnianie się działalności poszczeglnych grup pracowniczych gwa-rantuje osiągnięcie pełni sukcesu firmy. Naszym pra-cownikom gwarantujemy uczciwą wspłpracę, podnoszenie kwalifikacji zawodowy,natomiast Zleceniodawcom– płyn-ność towarw między nimi a ich odbiorcami, zapewnia-jąc tym samym płynność finansową ich przedsiębiorstw. Jesteśmy uczciwi, mamy swoje zasady postępowania – etyczne. - mwi prezes zarządu Jan Zawadzki.Na stano-wiskach biurowych zasiada łącznie 450 pracownikw + 70 sekretarek. Pozostali pracownicy to:

Kierowcy - 1300

pracownicy administracyjni i konserwatorzy – 180

zatrudnieni tymczasowo (na umowę zlecenie) i informa-tycy na wezwanie – 600 (nie zostali wliczeni do łącznej liczby pracownikw)

Wszyscy pracownicy (oprcz ostatniej grupy) rozliczani są wg. systemu stałej płacy miesięcznej określonej w umowie zawartej w chwili przyjęcia do pracy. Ci ostatni natomiast rozliczani są wg. tzw. umw tymczasowych (zleceń) zawieranych w razie potrzeby z konkretnym pracownikiem, w określonym miejscu, czasie i zaakceptowanej podpisem kwocie.

PLAN FINANSOWY

BILANS ZAŁĄCZNIK NR. 1

RACHUNEK ZYSKW I STRAT ZAŁĄCZ-NIK NR. 3ZAŁĄCZNIKIZDJĘCIA NASZYCH MAGAZYNW ZAŁĄCZNIK NR. 4NASI LUDZIE ZAŁĄCZNIK NR. 5LOGO SPEDPOL-u I SCHENKER-a ZAŁĄCZNIK NR. 6Certyfikat ISO 9001:2000 ZAŁĄCZNIK NR. 7


Przykadowe prace

Wybory parlamentarne 2005

Wybory parlamentarne 2005 Polacy w roku 2005- tym do sejmu wybrali 6 partii, tzn. że osiągnęły 5 % -owy prg wyborczy : • Pis (26,99 %) • PO (24,14 %) • Samoobrona (11,41 %) • SLD (11,31 %) • LPR (7,97 %) • PSL (6,96 %) Partie ktre pozostał...

Podstawowe pojęcia z pedagogiki

Podstawowe pojęcia z pedagogiki 1. Środowisko wychowawcze – to szkoła, rodzina, środowisko. Podstawą wychowania wg Kowalskiego (zajmujący się socjologią wychowania) to społecznie kontrolowany i nastawiony na realizację celw wychowawczych, system bodźcw społecz...

Rosja

Rosja Największe państwo świata (17 075 400 km2). Ludność - ok. 150 000 000 mieszkańcw Stolica – Moskwa Język urzędowy – rosyjski POŁOŻENIE: Leży w Europie wschodniej i płnocnej Azji. Graniczy z Norwegią, Finlandią, Estoni...

Charakterystyka Aliny

Charakterystyka Aliny Dramat Juliusza Słowackiego pod tytułem "Balladyna" pozwala nam poznać obok tytułowej bohaterki jej siostrę Alinę i to właśnie ją chciałabym opisać. Była dziewczyną o nieskazitelnej urodzie, pięknych oczach i delikatnej cerz...

Zdrowe żywienie

Zdrowe żywienie Stan naszego zdrowia uzależniony jest od stanu żywienia. Gdybyśmy zwrcili uwagę na to, co jemy, to w naszych warunkach, tych teraźniejszych, nawet najgorszych - i ekonomicznie, i psychicznie - moglibyśmy żyć 120 lat, bo takie są nasze uwarunkowania genetyczne. Pr...

Analiza wiersza "Ocalony" Tadeusza Rżewicza.

Analiza wiersza "Ocalony" Tadeusza Rżewicza. Tadeusz Rżewicz Ocalony Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne: człowiek i zwierzę miłość i nienawiść wrg i przyjaciel ciemno...

Co to jest i na czym polega pełnomocnictwo procesowe?

Co to jest i na czym polega pełnomocnictwo procesowe? Wszystkie normy prawne w Polsce są zawarte w rżnych kodeksach, ustawach i innych przepisach prawnych. Tak też dzieje się z pełnomocnictwem procesowym. Pełnomocnictwo procesowe zawiera się w kodeksie cywilnym. Pełnomocni...

Roland - przykład średniowiecznego rycerza

Roland - przykład średniowiecznego rycerza W dawnych czasach bycie rycerzem oznaczało cieszenie się niebywałym szacunkiem, sławą oraz popularnością. Czyny rycerskie były godne naśladowania. Każdy z mężnych wojownikw przestrzegał tak zwanego kodeksu rycer...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry