• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Broń...

Nawigacja

Broń jądrowa - bomba atomowa, wodorowa i inne.Broń jądrowa - bomba atomowa, wodorowa i inne.
Broń jądrowa - rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopw uranu i plutonu (tzw. broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopw wodoru (tzw. bomba wodorowa - o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej). Dzięki istnieniu tej broni powstało przekonanie o możliwości pokonania przeciwnika bez użycia ogromnych armii, do zadania dużych zniszczeń na obszarze przeciwnika wystarczy samolot bombowy, pocisk artyleryjski lub rakieta przenosząca atomowe głowice bojowe.Pierwsze trzy bomby atomowe zostały wyprodukowane w połowie 1945 r. w Laboratorium Los Alamos (stan Nowy Meksyk w USA). Jedna z nich, zawierająca materiał rozszczepialny -pluton, została wyprbowana 16 lipca 1945 r. na powierzchni ziemi, na pustyni leżącej około 90 km na płnocny zachd od miasteczka Alamogordo, dwie pozostałe zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki.Jedna z nich została zrzucona przez amerykanw na japońskie miasto Hiroszima z samolotw w czasie II wojny światowej w dniu 6 sierpnia 1945 roku. Następnie kolejna bomba atomowa została zrzucona na Nagasaki dnia 9 sierpnia 1945 roku. Bomba zrzucona na Hiroszimę zawierała uran, a na Nagasaki - pluton. Bomby te wybuchły na wysokości około 600 metrw od powierzchni ziemi, w celu zwiększenia zniszczeń spowodowanych przez falę uderzeniową i promieniowanie świetlne. Zostało ono prawie całkowicie zniszczone przez eksplozje. Chociaż skala zniszczeń w porwnaniu z Hiroszimą była mniejsza, jednakże wskutek eksplozji śmierć poniosło 39 tys. osb, a 25 tys. odniosło rany. Inni umarli wskutek promieniowania. Około 40% budynkw zostało zniszczonych bądź uległo poważnym uszkodzeniom. Całkowita liczba zabitych, rannych i zaginionych w Hiroszimie i Nagasaki przekracza 180000 ludzi.Czynnikami rażenia broni jądrowej są:

1) fala uderzeniowa,

2) promieniowanie przenikliwe,

3) promieniowanie cieplne (świetlne),

4) skażenie promieniotwrcze,

5) impuls elektromagnetyczny.1) Fala uderzeniowa - cienka warstwa, w ktrej następuje gwałtowny wzrost ciśnienia gazu i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się się szybciej niż dźwięk. Fale uderzeniowe powstają podczas silnego wybuchu, ruchu ciała z prędkością ponaddźwiękową (np. samolot).

Powstawanie fali uderzeniowej - Gdy w gazie porusza się ciało to nadaje ono cząsteczkom zderzającym się z nim dodatkową prędkość. Jeżeli prędkością tego ciała jest mniejsza od średniej prędkości cząsteczek gazu, to cząsteczki przekazują sobie w wyniku zderzeń prędkość, a zaburzenie to jest obserwowane jako dźwięk. Jeżeli ciało ma prędkość większą od średniej prędkości cząsteczek gazu, to cząsteczki nie "nadążają z przekazywaniem" energii poprzedzającym je cząsteczkom, powstaje obszar, w ktrym gwałtownie rośnie ciśnienie oraz prędkość cząsteczek (szczeglnie w jednym kierunku).2) Promieniowanie przenikliwe - jeden z czynnikw rażenia wybuchu jądrowego - stanowi strumień promieniowania gamma i promieniowania neutronowego, zdolny do przenikania przez rżne materiały o znacznej grubości. Czas rażącego działania promieniowania przenikliwego jest stosunkowo krtki i wynosi 10-15 s. Promieniowanie przenikliwe powoduje schorzenie organizmu w postaci choroby popromiennej.

Promieniowanie gamma to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego o długości fali poniżej 10 pm. Fale elektromagnetyczne o większej długości fali to promieniowanie X. Zgodnie z teorią fotonową można obliczyć, że foton promieniowania gamma ma energię większą niż 100 keV. Promieniowanie gamma jest zaliczane do promieniowania jonizującego razem z promieniowaniem alfa oraz promieniowaniem beta.

Źrdła promieniowania gamma: Reakcja rozpadu - jądra atomowe izotopw promieniotwrczych ulegają rozpadowi, co powoduje emisję fotonu gamma.

Reakcja syntezy - dwa jądra atomowe zderzają się, tworząc nowe jądro i emitując foton gamma.

Anihilacja - zderzenie cząstki i antycząstki, np. elektronu i pozytonu, powoduje anihilację obu tych cząstek i emisję dwch fotonw gammaOgromna skuteczność ataku atomowego nie wynika tylko ze zniszczeń. Wybuch powoduje emisję promieniowania gamma, ktre jest bardzo przenikliwe. Ściany domw ani normalne budynki nie dają ochrony przed napromieniowaniem, co powoduje, że wszystkie osoby przebywające blisko punktu eksplozji umrą na chorobę popromienną. Grzyb atomowy zawiera ogromne ilości radioaktywnych pyłw. Powstaje opad radioaktywny, ktry wprowadza promieniotwrcze substancje do wody i żywności. Promieniowanie gamma przenika z tych produktw do wnętrza ciał ludzi i powoduje wzrost dawki promieniowania. Dzięki temu miejsce eksplozji jest skażone i przez długi czas nie nadaje się do życia.

Promieniowanie neutronowe: część składowa promieniowania przenikliwego powstającego podczas wybuchu jądrowego. Są wwczas emitowane dwa rodzaje neutronw: natychmiastowe, opźnione.

Źrdłem neutronw natychmiastowych może być reakcja rozszczepienia jąder pierwiastkw ciężkich i reakcja syntezy deuteru z trytem lub tylko reakcja rozszczepienia. Neutrony te są emitowane w czasie około 10 s. Natychmiastowe promieniowanie neutronowe występuje jako czynnik rażący tylko przy wybuchach jądrowych w atmosferze.

Źrdłem neutronw opźnionych przy wybuchu jądrowym są produkty rozszczepienia. Przeważająca część neutronw jest emitowana w ciągu pierwszych 10 s po wybuchu. Całkowita energia tych neutronw stanowi od kilku do kilkunastu procent całkowitej energii neutronw natychmiastowych emitowanych w czasie reakcji rozszczepienia.3) Promieniowanie cieplne to promieniowanie, ktre wytwarza ciało mające temperaturę większą od zera bezwzględnego. Promieniowanie to jest falą elektromagnetyczną.

Promieniowanie większości ciał, z wyjątkiem rozrzedzonych gazw i barwnikw, jest do siebie zbliżone posiadając wiele wsplnych cech. Fizycy wprowadzili pojęcie ciało doskonale czarne ktrego emisja w danej temperaturze jest największa ze wszystkich ciał.

4) Skażenie promieniotwrcze - powstaje w rezultacie opadania substancji promieniotwrczych z obłoku wybuchu jądrowego oraz w wyniku tworzenia się ich na ziemi pod działaniem neutronw (tzw. promieniotwrczość wzbudzona).

Skażenie powstałe w chwili opadania substancji (pyłw) promieniotwrczych z obłoku wybuchu jądrowego jest nazywane pierwotnym. Natomiast skażenie powstałe w wyniku przebywania w terenie skażonym lub na skutek zetknięcia się ze skażonym i przedmiotami - skażeniem wtrnym.

Promieniotwrczość wzbudzona - to promieniotwrczość powietrza, gleby, materiałw i rżnych przedmiotw powstająca w wyniku ich napromieniowania neutronami.5) Impuls elektromagnetyczny - jeden z czynnikw rażenia broni jądrowej, polegający na gwałtownym wytworzeniu bardzo silnego pola elektromagnetycznego. Impuls elektromagnetyczny indukuje wysokie napięcie w sieciach i urządzeniach elektrycznych w konsekwencji czego ulegają one

uszkodzeniu.

Konstrukcje bomb "niekonwencjonalnych" dzielą się na 3 grupy:

1. o ładunku jednofazowym - jest to klasyczna bomba atomowa, gdzie w czasie wybuch występuje lawinowa reakcja rozszczepienia.

2. o ładunku dwufazowym - występują w niej 2 składowe - bomba atomowa, wytwarzająca warunki umożliwiające syntezę lekkich jąder oraz bomba wodorowa.

3. o ładunku trjfazowym - jest to bomba kombinowana - w wyniku syntezy jądrowej powstają duże ilości wysokoenergetycznych neutronw, ktre wyzwalają reakcję rozszczepienia naturalnego izotopu uranu: 238U.Podstawowe rodzaje broni jądrowej:

1) bomba atomowa

2) bomba wodorowa

3) bomba neutronowa

4) bomba kobaltowa

5) bomba brudna1) bomba atomowa - czerpie swoją energię z reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony, ktre bombardują inne jądra, wywołując reakcję łańcuchową.

Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu w jak najkrtszym czasie masy nadkrytycznej ładunku jądrowego z pomocą konwencjonalnego materiału wybuchowego, działającego na masę podkrytyczną (zwykle rozdzieloną na kilka fragmentw). To daje początek niekontrolowanej reakcji łańcuchowej, ktra wydziela ogromną ilość energii.

Jako ładunku nuklearnego w bombie atomowej jako materiał rozszczepialny stosuje się 235U lub 239Pu.

W naturalnym uranie występuje tylko 0,7% 235U. By zwiększyć jego ilość, wydobyta ruda uranu musi być poddana procesowi wzbogacenia przeprowadzanego tylko w kilku państwach na świecie. Pluton-239 otrzymuje się w zakładach przerobu paliwa wypalonego w elektrowniach jądrowych. Proces ten takżej jest trudny i kosztowny.Przykładem jednej z wielu reakcji rozszczepienia jądra uranu jest:Albo:

By uzyskać reakcję łańcuchową musi zostać przekroczona masa krytyczna.

Z jednego g. U-235 można uzyskać do 82 TJ (teradżuli, 10.12) energii. Typowy czas trwania reakcji łańcuchowej to 1 s, więc moc wynosi 82 EW/kg.Bomby atomowe o wzmożonej sile wybuchu

W bombach tych w centrum rozszczepialnego rdzenia umieszczano kilkanaście gram gazowej mieszanki deuteru lub trytu. Zabieg taki na dość oczywiste korzyści - po zdetonowaniu, gdy rdzeń przejdzie już w odpowiednim stopniu rozszczepienie, temperatura wzrośnie na tyle, aby zainicjalizować fuzję D-T. Ponieważ reakcja ta przebiega niezwykle szybko, wysokoenergetyczne neutrony w niej wyprodukowane używane są do rozszczepienia większej ilości materiału.Podniesienie zaś ilości rozszczepionego materiału zwiększa oczywiście stopień wydajności reakcji (jest to wspłczynnik określający stopień wykorzystania materiału rozszczepialnego). Normalnie wspłczynnik ten wynosi ok. 20% (bywa on jednak czasem o wiele niższy - bomba zrzucona na Hiroszimę miała tylko 1,3%), podczas gdy bomba o wzmożonej sile wybuchu może osiągnąć 50% (co może spowodować zwielokrotnienie siły wybuchu w stosunku do bomby tradycyjnej). Aktualnie w głowicach tego typu energia uwolniona podczas reakcji rozszczepienia jest bardzo mała, wynosi ok. 1% siły wybuchu, co sprawia, iż coraz trudniej odrżnić bomby o wzmożonej sile wybuchu od czystej bomby wodorowej.Większość dzisiejszych bomb jest właśnie tego typu, włączając w to jako zapalnik rozszczepialny w broni typu rozszczepienie-fuzja (patrz następny punkt). Pomimo znacznie większego wykorzystania materiału rozszczepialnego i zastosowania nowych technik, głowice te opierają się dalej o reakcję rozszczepienia i stwarzają te same problemy z większymi ładunkami. Tworzenie bomb według tej technologii przynosi największe korzyści przy budowaniu małych, lekkich bomb, w przypadku ktrych mała efektywność stanowi szczeglny problem. Tryt jest bardzo drogim materiałem, i rozpada się z prędkością 5.5% rocznie, ale w małych ilościach wymaganych dla lekkich bomb technika ta jest ekonomiczna.2) bomba wodorowa - lub inaczej bomba termojądrowa jest jak na razie jedynym na Ziemii przejawem reakcji termojądrowej dającym dodatni bilans energetyczny. Energia uwalniana w czasie wybuchu tej bomby pochodzi z syntezy jąder lekkich (izotopy wodoru),w wyniku ktrej powstają jądra cięższe o większej energii wiązania na nukleon.

W dniu 1 listopada 1952 amerykańscy fizycy pod kierunkiem Edwarda Tellera doprowadzili na atolu Eniwetok do pierwszego wybuchu bomby termojądrowej. Bomba wykorzystywała deuter i tryt jako paliwo termojądrowe. Siłę wybuchu oszacowano na 10 megaton (MT) czyli około 700 bomb jądrowych zrzuconych na Hiroszimę.

Reakcja termojądrowa, to synteza jąder lekkich pierwiastkw, w wyniku ktrej powstają jądra cięższe o większej energii wiązania w przeliczeniu na jeden nukleon. Jest to zysk energetyczny, ktry może być przekształcony w energię, np. cieplną. Warunkami umożliwiającymi reakcję syntezy jest silne rozpędzenie jąder atomowych (wysoka temperatura) oraz duża koncentracja odpowiednich jąder. Warunki takie uzyskuje się przez wybuch bomby jądrowej w centrum ktrej umieszczono materiał do syntezy termojądrowej.Ze względu na to, że wybuch bardzo szybko rozrzuca reagujące materiały należy zastosować w bombie materiały umożliwiające przeprowadzenie reakcji termojądrowej w jak najniższej temperaturze. Pierwsze bomby zawierały w deuter i tryt, ale tryt nie jest zbyt trwały (ma względnie krtki okres płtrwania - 12,26 lat) i tak skonstruowanej bomby nie można zbyt długo przechowywać. Rozwiązaniem jest generowanie trytu w trakcie wybuchu bomby. Tryt otrzymywany jest z litu poprzez bombardowanie jego jąder neutronami pochodzącymi głwnie z rozszczepienia jąder ładunku inicjującego, ktrym jest zazwyczaj zwykła, uranowa lub plutonowa bomba jądrowa o stosunkowo niewielkiej mocy. Zastosowanie związkw deuteru i trytu z litem znacznie upraszcza konstrukcję bomby, umożliwiając przechowywanie tych substancji w stanie stałym, bez instalacji chłodzących.Wybuchowa reakcja łańcuchowa (powstała w bombie atomowej) wytwarza warunki umożliwiające syntezę lekkich jąder. Przedstawiają to reakcje:

Synteza deuteru i trytu:Synteza deuteru i litu:Reakcja syntezy trytu z trytem (poboczna):

W bombie wodorowej ze względw praktycznych nie stosuje się "czystego" deuteru czy trytu. Zastępuje się go deuterkiem litu LiH. Tryt otrzymywany jest w reakcji:Synteza lekkich jąder dostarcza energii, a także wytwarza się spora ilość neutronw wysokoenergetycznych (dlatego bomba wodorowa zwana jest też neutronową), dzięki ktrym może zajść rozszczepienie Uranu-238, ktry pochłania właśnie te neutrony - otrzymamy więc kolejną olbrzymią porcję energii.6Li + n -> 4He + T +4,8 MeVT + D -> 4He +n + 17,6 MeVD + D -> T +p + 4 MeVD + D -> 3He + n + 3,3 MeV3) bomba neutronowa - bomba pozbawiona ekranu odbijającego neutrony, w ktrej energia powstaje w wyniku reakcji syntezy deuteru z trytem; siła jej wybuchu jest relatywnie niewielka, małe jest rwnież skażenie promieniotwrcze terenu; czynnikiem rażącym jest promieniowanie przenikliwe - neutronowe (szybkie neutrony - stąd nazwa), przenikające przez materię (w tym opancerzenie), ale zabjcze dla żywych organizmw.4) bomba kobaltowa - zawiera w osłonie kobalt, ktry pod wpływem wytwarzanych przez ładunek neutronw przekształca się w izotop Co-60, silne i trwałe (5 lat) źrdło promieniowania gamma. Głwnym celem jest skażenie terenu, by uczynić go niezdatnym do zasiedlenia. Zamiast kobaltu dodatkiem może być złoto, ktre pozostanie radioaktywne przez okres kilku dni, oraz tantal i cynk (kilka miesięcy). Najprawdopodobniej żadna tego typu bomba nie została skonstruowana.5) bomba brudna - to określenie na rodzaj broni radiologicznej, ktrej działanie polega na rozrzuceniu materiału radioaktywnego na dużej przestrzeni za pomocą konwencjonalnej eksplozji. Powoduje to skażenie promieniotwrcze terenu. Ze względu na łatwość konstrukcji takiej bomby, znaczną dezorganizację funkcjonowania dużych aglomeracji oraz bardzo duże koszty usuwania materiałw promieniotwrczych istnieje niebezpieczeństwo użycia ich przez terrorystw.

Grzyb atomowy - po wybuchu bomby atomowej tworzy się po naziemnym, powietrznym, lub płytkim podziemnym wybuchu jądrowym. Jest to chmura w kształcie ogromnego grzyba składająca się z drobnych pyłw i aerozoli w tym promieniotwrczych, powstała po wybuchu atomowym w wyniku unoszenia się nagrzanego wybuchem powietrza, wraz ze stopionymi, odparowanymi i rozproszonymi drobinami gleby i resztkami bomby powodującymi promieniotwrcze skażenie terenu. Źrdłem skażenia są też izotopy promieniotwrcze powstałe w czasie rozszczepienia jądra atomowego.Prbne wybuchy jądrowe przeprowadzane są głwnie w celu sprawdzania i udoskonalania broni jądrowej. Od wynalezienia bomby atomowej w 1945 miało miejsce około 2000 prbnych wybuchw jądrowych, głwnie przeprowadzonych przez USA i ZSRR. Od 1992 Rosja i USA utrzymują moratorium na zaprzestanie prbnych wybuchw, w związku z czym ich ilość drastycznie spadła.Kraje ktre przeprowadziły prbne wybuchy jądrowe

USA: 1030 prb

ZSRR: 715 prb

Francja: 210 prb

Wielka Brytania: 45 prb

Chiny: 45 prb

Indie: 6 prb

Pakistan: 6 prb

Izrael/Republika Południowej Afryki: spekulacje o przeprowadzeniu jednej prby

Korea Płnocna: spekulacje o przeprowadzeniu jednej prbyPierwsze bomby atomowe

Bomby Little Boy i Fat Man to jedne z pierwszych utworzonych bomb atomowych. Zostało one wykorzystane podczas wojny z Japonią i zrzucone na japońskie miasta - Hiroszima i Nagasaki.Fat Man: Podobnie jak Little Boy, Fatman był wyposażony w cztery radary - anteny zamontowane na tyle bomby. Podobnie jak system ostrzegania w myśliwcach tak i tu ich celem było wymierzanie wysokości bomby i uruchamianie detonatora bomby na wcześniej określonej wysokości. Przełącznik barometryczny zapobiegał detonacji bomby powyżej 7000 stp (215 m). Średnica Fatmana wynosiła 152 centymetry, był długi na 365 cm i ważył 4.670 kg.

Plutonowy rdzeń Fatmana, i jego inicjator, opuścił Bazę Lotniczą w Kirtland 26 lipca 1945 roku na pokładzie transportowca C-54 (tym samym rejsem leciał uranowy "cel" dla Little Boy). Ładunek został dostarczony 28 lipca na wyspę Tinian. Data zrzucenia bomby została ustalona na 11 sierpnia, a jako cel obrano Kokurę. Prbny montaż bomby (bez rdzenia plutonowego) rozpoczął się wkrtce po tym - 5 sierpnia pierwsza kompletna bomba typu Fatman oznaczona jako F33 była gotowa. Niekorzystna prognoza pogody spowodowała, że 7 sierpnia zdecydowano się przełożyć zrzucenie bomby na 10, a następnie 9 sierpnia. Spowodowało to znaczne skrcenie czasu przeznaczonego na montaż, co zaowocowało koniecznością ominięcia wielu testowych procedur bezpieczeństwa. 8 sierpnia bomba F31, z rdzeniem plutonowym, była gotowa. Bomba atomowa został zrzucona na to japońskie miasto.Pomimo faktu, iż Fatman spadł na skraj niezamieszkałego terenu, straty w ludziach przekraczyły 70.000 ludzi. Głwnym celem ataku była Wojskowa Fabryka Mitsubishi, najważniejszy obiekt militarny w Nagasaki. W odrżnieniu od zrzuconej trzy dni wcześniej na Hiroshimę bomby Little Boy zbudowanej ze wzbogacanego uranu, to urządzenie zawierało ładunek z plutonu. Bomba miała długość ponad 3m, średnicę 1.5m i ważyła 4.5 tys. kg. Siła ładunku wynosiła 20 kiloton (84 TJ (teradżule)). Została zrzucona przez pilota Charlesa Sweeney'a z bombowca Bockscar. W eksplozji w Nagasaki zginęło 74300 osb.Little Boy: nazwa bomby atomowej zrzuconej 6 sierpnia 1945 na Hirosimę. Little Boy został zrzucony z wysokości ok. 9500 m przez bombowiec B-29 o nazwie Enola Gay, pilotowany przez płk. Paula Tibbetsa. Bomba wybuchła o 8:16:02 (rano) czasu lokalnego, na wysokości 580 metrw nad śrdmieściem. Little Boy miał długość 3 metrw, średnicę, w najgrubszym miejscu, 71 cm i ważył 4035 kg, choć ładunek uranu ważył zaledwie 1 kg. Nazwano go Little Boy (mały chłopiec) lub Thin Man (chudy człowiek), gdyż pod takim kryptonimem kryły się też duże bomby zapalające, ktre masowo zrzucano już wcześniej na Japonię. Little Boy odziedziczył po tych bombach zewnętrzny pancerz, co upodabniało go do złudzenia do tych bomb. Bomba posiadała zapalnik ciśnieniowy, ktry uruchamiał eksplozję automatycznie na zadanej wysokości.Little Boy posiadał moc wybuchu rwnoważną 15 kilotonom trotylu. Jego serce składo się ze sfery wypełnionej ok. 0.5 kg izotopu uranu 235. Sfera była podzielona na trzy odseparowane od siebie cienkimi foliami ołowianymi sekcje. W każdej znajdowała się 1/3 całkowitej ilości uranu. Wybuch został inicjowany przez symetrycznie rozmieszczone wokł tej sfery ładunki trotylu, ktre wtłoczyły trzy fragmenty uranu do środka sfery niszcząc przy okazji cienkie przegrody ołowiane i tworząc odpowiednią masę krytyczną uranu.Był pierwszą na świecie bombą atomową użytą w czasie wojny. Nigdy więcej nie użyto bojowo bomby uranowej. Na Nagasaki użyto bomby z plutonu Fat Man. Jednym z celw bombardowania było porwnanie skutkw niszczących obu typw bomb.

Historia broni jądrowej

eksplozja prbna:

- 16 lipca 1945 - poligon w stanie Nowy Meksyk (USA);

użycie bojowe:

- 6 sierpnia 1945 - Hiroszima (bomba Little Boy);

- 9 sierpnia 1945 - Nagasaki (bomba Fat Man).


Przykadowe prace

Sole

Sole CHLORKI NaCl - chlorek sodu(sl kuchenna) : stosowany do celw spożywczych i jako środek konserwujący, w produkcji barwnikw i w przemyśle garbarskim oraz do wysalania związkw organicznych. Chlorek sodu zmieszany z lodem jest stosowany jako mieszanina oziębiająca (do temp. -21oC). W l...

Impresjonim w poezji i malarstwie. Omow na wybranych przykladach.

Impresjonim w poezji i malarstwie. Omow na wybranych przykladach. Impresjonizm w poezji i malarstwie. Omw na wybranych przykładach. Na wstępie mojej pracy chce zacząć od wyjaśnienia znaczenia słowa impresjonizm . Impresjonizm to kierunek, ktry zapoczątkowany zo...

Dydaktyka oglna ćwiczenia TWP WSP

Dydaktyka oglna ćwiczenia TWP WSP Dydaktyka oglna – ćwiczenia Zagadnienia: 1.Przedmiot i zadania dydaktyki analiza podstawowych pojęć: - uczenie się - nauczanie - kształcenie - wychowanie - samokształcenie 2. Cele kształcenia - cele kszta...

Konstytucja marcowa 1921r.

Konstytucja marcowa 1921r. Podstawowym zadaniem Sejmu Ustawodawczego było opracowanie i uchwalenie konstytucji odrodzonej Rzeczpospolitej. Prace nad tekstem konstytucji podjęła wyłoniona prze Sejm Ustawodawczy specjalna komisja konstytucyjna. Prace komisji trwały 15 miesięcy, nie ustały nawet w...

Mzg - nasz własny biokomputer.

Mzg - nasz własny biokomputer. Ludzki mzg jest nazywany jest biokomputerem - biologicznym", gdyż jest on częścią materii żywej, a komputerem", ponieważ potrafi zbierać, przetwarzać, magazynować i porządkować informacje, właśnie tak jak komputer. Por...

Dlaczego chrzescijanin powinien przebaczać??? Z Ewangelii wg. św. Łukasz (17 3-4)

Dlaczego chrzescijanin powinien przebaczać??? Z Ewangelii wg. św. Łukasz (17 3-4) Zadawałem sobie to pytanie parę razy dlaczego, odpowiedz znalazłem dopiero po przeczytaniu Ewangelii wg. św. Łukasz (17 3-4) to co przeczytałem mnie zastanowiło że naszym obowiązkiem...

Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego

Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego Jacka Soplicę najlepiej określić jako nietypowego bohatera romantycznego. Część jego życiorysu pasuje do tego schematu, jednak pierwszy etap- młodość bohatera- odbiega od typowego układu. Soplica jest zawadiaką, hula, b...

Przestrzenna organizacja komrki.

Przestrzenna organizacja komrki. -błona komrkowa budowa i funkcje błony komrkowej a/ budowa chemiczna -ma naturę białkowo-lipidową, składa się z białek i tłuszczw złożonych fosfolipidw (ma budowę polarną, in. biegunową); głwka-czę&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry