• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Budowa ch...

Nawigacja

Budowa chemiczna organizmówBudowa chemiczna organizmów
#Ziemia dzieli się na cztery sfery:

~litosferę (skorupa ziemska)

~hydrosferę (woda)

~atmosferę

~biosferę

>>BIOSFERA

Jest to ta część ziemi, w której znajduje się życie, od głębin morskich po kilkanaście kilometrów ponad powierzchnią. Podstawowe pierwiastki z jej składu to: tlen (O), wodór (H) i węgiel (C).

>TLEN

Jest ważnym składniekiem również innych sfer.

>WĘGIEL

Nie jest powszechny poza biosferą. Jego złoża znajdują się w litosferze.

>WODÓR

Jako składnik wody (H2O) tworzy hydrosferę.

>INNE pierwiastki

W przyrodzie wyróżniamy ich ok 90, zaś w organizmach połowę mniej. Występują wszędzie, ale w różnych proporcjach. Są niezbędne w organizmach, ale w innych ilościach niż w sferach.#Chemiczna jedność świata

O pokrewieństwie organizmów świadczą ich komórki, które:

~mają takie same struktury;

~zachodza w nich podstawowe procesy życiowe (oddychanie kom., wytwarzanie białek, przekazywanie inf. wewnątrz, odczytywanie inf. genetycznej)#Związki organiczne:

Sąto związki wytwarzane tylko w organizmach.

Charakteryzują się połączeniem ich atomów w łańcuchy. Ich głównym składnikiem jest węgiel. Są to:

~węglowodany

~tłuszcze

~białka

~kwasy nukleinowe

#Związki nieorganiczne

~woda

~związki mineralne>>WODA

Jest podstawowym składnikiem komórek, potrzebna jest przy wielu zjawiskach:

~zapłodnienie i środowisko rozwoju zarodków

~termoregulacja

~tworzy środowisko przebiegu wielu reakcji chemicznych

~transportuje sole min. w roślinach

~jest składnikiem cytoplazmy i płynów komórkowych>>WĘGLOWODANY (cukry)

Budują je węgiel oraz wodór i tlen (w takich proporcjach jak w cząsteczce wody-H2O).

>CUKRY PROSTE (przykłady)

~glukoza (miód)- podstawowy materiał genetyczny organizmów;

~fruktoza (spotykana w owocach);

~ryboza i deoksyryboza (w kwasach nukleinowych);

>DWUCUKRY (przykłady)

Składają się z dwóch cząsteczek cukrów prostych.

~sacharoza (z glukozy i fruktozy)- powszechnie używany cukier; materiał zapasowy roślin (buraków, trzciny cukrowej) powstały podczas fotosyntezy;

~laktoza- w mleku matek ssaków;

>WIELOCUKRY (przykłady)

Składają sie z wielu (setek lub tysiecy) cząsteczek cukrów prostych.

~skrobia- pełni funkcje zapasowe u roślin;

~glikogen- pełni funkcje zapasowe u zwierząt i grzybów;

~celuloza- główny budulec ścian kom. roślin;

~chityna- składniek pancerzy stawonogów i ścian kom. grzybów;>>TŁUSZCZE

Należą do grupy lipidów.

Cząsteczka tłuszczu składa się z jednej cząsteczki glicerolu i trzech czasteczek kwasów tuszczowych. Są:

~wysokoenergetycznym pokarmem dla zwierząt;

~stanowią materiał zapasowy w tkance tłuszczowej u zwierząt, w nasionach roślin oleistych;

~tworzą warstwę ochronną u kręgowców zapobiegającą utracie ciepła;>>LIPIDY

Nie rozpuszczają się w wodzie.

~fosfolipidy- główny budulec ścian biologicznych;

~woski- warstwa ochronna powierzchni liści;

~sterydy- hormony w nadnerczach, jadrach i jajnikach; cholesterol, witamina D;>>BIAŁKA

Tworzy je 20 różnych aminokwasów połączonych w różne łańcuchy wiązaniami peptydowymi.

Funkcje białek:

~wytwarzają specyficzne enzymy dla każdej reakcji biochemicznej (bo mogą tworzyć wiele kombinacji z aminokwasów);

~budulcowa (kolagen w skórze i kreatyna we włosach);

~tworzą hormony;

~tworzą przeciwciała (odpornościowe), dopasowane do każdego konkretnego antygenu;

~ochronna (białka oczne, osłona narządów wewnętrznych przed uszkodzeniami mechanicznymi);PODSUMOWANIE:

~Biosfera jest zbudowana z tych samych pierwiastków chemicznych co sfery nieożywione, ale w innych proporcjach.

~Głównymi pierwiastkami wchodzacymi w skład organizmów sa: węgiel (C), wodór (H) i tlen (O), które są podstawą zwiazków organicznych.

~Związki organiczne to te, które są wytwarzane w organizmach (tłuszcze, węglowodany, białka i kwasy nukleinowe). W organizmach pełnią funkcje energetyczne i zapasowe.

~Woda jest niezbędnym składnikiem we wszystkich komórkach.


Przykładowe prace

Białko

Białko Białko BUDOWA BIAŁKA Białko składa się ze stu tysięcy i więcej cegiełek. Te cegiełki to aminokwasy. Z około 22 rozmaitych aminokwasów mogą powstać wprost nieograniczone struktury, kombinacje, zestawienia. Precyzyjne ich ułoże...

Wszystkie układy - powtórzenie

Wszystkie układy - powtórzenie UKŁADY 1.UKŁAD KRWIONOŚNY FUNKCJE UKŁADU KRĄŻENIA: 1) rola transportująca: -zanosi komórkom tlen i pokarm -zabiera z komórek substancje przemiany materii i co2 -zanosi komórkom hormony 2)rola ochronna: -wykrywa i walczy z ciałam...

Religie

Religie RELIGIA Zjawisko społeczno-kulturowe, którego istotę określa stosunek człowieka do sacrum (świętości); na religię składają się wierzenia (mity, dogmaty), kult (obrzędy religijne) oraz w przypadku bardziej rozwiniętych religii - organizacja (np. Kośc...

Najważniejsze daty historyczne od 1789r.do 1999r

Najważniejsze daty historyczne od 1789r.do 1999r 14 lipca 1789 roku – zburzenie paryskiego więzienia – BASTYLII 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 1798 – Bonaparte wyprawił się do Egiptu grudzień 1804 – Napoleon Bonaparte koronował...

Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście. Jak na to pytanie odpowiadaja bohaterowie literaccy róznych epok?

Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście. Jak na to pytanie odpowiadaja bohaterowie literaccy róznych epok? Szczęście, zadowolenie, speł-nienie... Czym tak naprawdę jest i czy każdy może je osią-gnąć? Pojęcie to ma wiele znaczeń: dla Arystotel...

Przedsiębiorstwa Państwowe.

Przedsiębiorstwa Państwowe. 1. Przedsiębiorstwo Państwowe to samodzielna, samorządna i samo finansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. 2. Przedsięb...

Reforma ochrony zdrowia w Polsce, postanowienia, założenia, realizacja.

Reforma ochrony zdrowia w Polsce, postanowienia, założenia, realizacja. Na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym od dnia 01.01.1999 r. wprowadzana jest w Polsce reforma służby zdrowia. Aby przedstawić jej założenia posłużę się zapisem z II Konferenc...

Konstytucja Stanów Zjednoczonych - 1787 r.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych - 1787 r. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, ustawa zasadnicza regulująca podstawy ustroju społeczno-politycznego. Stanów Zjednoczonych, uchwalona 17 IX 1787; pierwsza w świecie i najstarsza obowiązująca konstytucja, wyrosła z oświecenia. Wiary w umow...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry