• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Cechy poz...

Nawigacja

Cechy pozytywne i negatywne w życiu SpartyCechy pozytywne i negatywne w życiu Sparty
Wychowanie SpartanCechy pozytywne:

-Wszyscy Spartanie mieli wobec siebie równe prawa.

-Uczono pływania, polowania, tańca, gimnastyki.

-Pożytecznym środkiem do wychowania w prostocie obyczajów były wspólne biesiady obywateli.

-Wszyscy byli tacy sami, ponieważ nosili takie same proste ubrania.Cechy negatywne:

-Państwu i jego obronie potrzebne były jedynie dzieci silne i zdrowe.

-Ich wychowanie zależało wyłącznie do państwa.

-Nie dbali o wartości umysłowe i estetyczne.

-Cenili ponad wszystko siłę, organizowali się głównie w celach militarnych.

-Wychowaniu dzieci nadawali ten sam kierunek.

-Wychowywano młodzież wyłącznie dla celów państwa i wojny, nie uwzględniając żadnych potrzeb indywidualnych.

-Dzieci chorowite i słabe opuszczano na górze Tajgetos.

-Chłopców umieszczano w osobnych domach podobnych do dzisiejszych koszar wojskowych.

-Kształcenie umysłu było uznawane w minimalnym stopniu

(m.in. czytania uczono tylko prywatnie).


Przykładowe prace

List dziecka do matki z łódzkiego getta.

List dziecka do matki z łódzkiego getta. Droga Mamo! Jestem głodny! Muszę do Ciebie napisać, bo jest mi tu bardzo źle. Z każdym dniem umiera tu coraz więcej ludzi. najczęściej z głodu i chorób. Wczoraj wybuchł u nas pożar, mamo ja juz nie mam siły! Krąż...

II wojna światowa (ściąga)

II wojna światowa (ściąga) Państwa osi: -Niemcy, Włochy, Japonia, Rumunia, Austria. Alianci- koalicja anty Hitlerowska: Polska, Francja, Wlk. Brytania, Algieria, Maroko, Usa, Australia. Państwa neutralne: Turcja, Hiszpania, Szwajcaria, Islandia, Portugalia, Irlandia, Szwecja, Dania. Zdobycze Stalina...

Jakie treści ideowe niesie dramat Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego oraz jaką posiada formę?

Jakie treści ideowe niesie dramat Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego oraz jaką posiada formę? Wątek powstania listopadowego stanowił jeden z częściej poruszanych przez Stanisława Wyspiańskiego tematów. Dramatopisarz poświęcił mu Warszawiankę i Lelew...

Białka

Białka Białka stanowią znaczną cześć organizmów zwierzęcych. Utrzymują kształt organizmu i zapewniają jego funkcjonowanie. Obecność ich stwierdzono we wszystkich komórkach żywych. Są składnikiem skóry, mięśni, ścięgien, nerwów i krwi,...

I rozbiór polski , II rozbiór polski , III rozbiór polski

I rozbiór polski , II rozbiór polski , III rozbiór polski I rozbiór Polski-Zabór ziem Rzeczypospolitej dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię na mocy traktatu podpisanego 5 VIII 1772 r w którym zaborcy powoływali się na rozkład państwa polskiego oraz swe rzekome historyczne prawa do zajmowanych obsza...

Traktat wersalski

Traktat wersalski 1. Przyczyny włączenia się USA w wojnę . Niemcy dotkliwie odczuwające skutki wojny rozpoczęły ( 1.02.1917) nieograniczoną wojnę podwodną . Zaczęto atakować wszystkie jednostki na wodach okalających Wyspy Brytyjskie oraz w pobliżu Francji ...

Religie Świata

Religie Świata PLAN PRACY: 1. Spis treści 2. Wstęp 3. Buddyzm . 4. Judaizm 5. Chrześcijaństwo 6. Islam 7. Hinduizm 8. Różnice występujące w poszczególnych religiach 9. Podobieństwa wymienionych wyznań 10. Bibliografia pracy ...

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Metabolizm stanowi istotę życia. Jest całokształtem przemian materii i energii zachodzących w organizmie. Wszystkie procesy metaboliczne łączą się w organizmie w całość i wzajemnie się warunkują. Metabolizm składa się z proc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry