• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Cechy poz...

Nawigacja

Cechy pozytywne i negatywne w życiu SpartyCechy pozytywne i negatywne w życiu Sparty
Wychowanie SpartanCechy pozytywne:

-Wszyscy Spartanie mieli wobec siebie równe prawa.

-Uczono pływania, polowania, tańca, gimnastyki.

-Pożytecznym środkiem do wychowania w prostocie obyczajów były wspólne biesiady obywateli.

-Wszyscy byli tacy sami, ponieważ nosili takie same proste ubrania.Cechy negatywne:

-Państwu i jego obronie potrzebne były jedynie dzieci silne i zdrowe.

-Ich wychowanie zależało wyłącznie do państwa.

-Nie dbali o wartości umysłowe i estetyczne.

-Cenili ponad wszystko siłę, organizowali się głównie w celach militarnych.

-Wychowaniu dzieci nadawali ten sam kierunek.

-Wychowywano młodzież wyłącznie dla celów państwa i wojny, nie uwzględniając żadnych potrzeb indywidualnych.

-Dzieci chorowite i słabe opuszczano na górze Tajgetos.

-Chłopców umieszczano w osobnych domach podobnych do dzisiejszych koszar wojskowych.

-Kształcenie umysłu było uznawane w minimalnym stopniu

(m.in. czytania uczono tylko prywatnie).


Przykładowe prace

Bezrobocie i inflacja jako główne problemy nurtujące współczesną gospodarkę.

Bezrobocie i inflacja jako główne problemy nurtujące współczesną gospodarkę. Pojęcie bezrobocia jest bardzo nieprecyzyjne i istnieje wiele różnych metod mierzenia poziomu bezrobocia, każda z nich obciążona w kierunku wyższego bądź niższego oszacowania bezrob...

Obraz "Śmierć Sokratesa"

Obraz "Śmierć Sokratesa" Na dźwięk hasła: Sokrates jedni myślą o słynnym filozofie, inni o teoriach i wnioskach głoszonych przez niego, a jeszcze inni mają wtedy przed oczami obraz Jacquesa-Louisa Davida pt. Śmierć Sokratesa. Francuski malarz J.L David był r...

Einstein

Einstein Albert Einstein urodził się w 1879 r. w Ulm w Niemczech. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, został obywatelem szwajcarskim w 1901 r. Otrzymał stopień doktorski w 1905 r. na uniwersytecie w Zurychu, ale wówczas nie udało mu się uzyskać posady na jakiej...

List Motywacyjny (WOS I POSLKI)

List Motywacyjny (WOS I POSLKI) List motywacyjny Łukasz Hływa 64-9200 Piła ul.Wspólna 18 Firma komputerowa ,,COMTER’’ tel. 500 123 123 ul.Zbyszkowa 12a Piła E-mail. Hlywa@o2.pl Szanowni Państwo, W odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną w ,,Tygodniku Nowym ...

Charakterystyka min + tabela

Charakterystyka min + tabela Mina-materiał wybuchowy lub tworzywo przeznaczone w działaniach wojennych na lądzie do niszczenia i uszkodzenia pojazdów łodzi samolotów lub ranienia zabijania i eliminowania z działań bojowych ludzi. Miny wg przeznaczenia dzielą się na: • Przeciwp...

Alkohol - twój wróg czy przyjaciel?

Alkohol - twój wróg czy przyjaciel? ALKOHOL- PODSTAWOWE INFORMACJE Alkohol jest związkiem organicznym zawierającym jedną lub więcej grup wodorotlenkowych (alkohole jedno-, dwu-, lub wielodorotlenkowe). Silnie wpływa on na psychikę człowieka, funkcjonowanie jego organizmu i sposób zachowania...

Omów motyw wędrówki i jego funkcje w wybranych utworach różnych epok

Omów motyw wędrówki i jego funkcje w wybranych utworach różnych epok Motyw wędrówkipochodzi już z antyku oraz biblii, przejawia się on przez utwory różnych epok, przybierajac różne znaczenia. Taka wędrówka moze symbolizować: podróż fizyczną czyli odwiedzanie nowych m...

Wplyw promieniowania jonizacyjnego na organizmy zywe

Wplyw promieniowania jonizacyjnego na organizmy zywe NIE UZYWAC W SLO W ZARACH Promieniotwórczość polega na wysyłaniu przez niektóre jądra atomowe cząstek a, cząstek b, promieniowania g oraz neutronów, związanego z samorzutnymi przemianami jądrowymi. Promieniowaniem jonizujący...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry