• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Cele i z...

Nawigacja

Cele i zadania obrony cywilnejCele i zadania obrony cywilnej
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładw pracy, urządzeń użytku publicznego, dbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także wspłdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentualnych skutkw i to są jej głwne cele z ktrych ma obowiązek się wywiązywać.

Natomiast zadania obrony cywilnej są niezwykle zrżnicowane i należą do nichdziałalność planistyczna i prace organizacyjne związane z obroną ludności cywilnej,

działalność szkoleniowa i upowszechniająca tematykę z zakresu obrony cywilnej, w zakładach pracy i szkołach,

przygotowanie społeczeństwa do powszechnej samoobrony,

wspłdziałanie w zwalczeniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie,

przeprowadzanie w razie potrzeb ewakuacji ludności,

przygotowanie budowli ochronnych (schrony),

organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych zapewnienie doraźnych lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie poszkodowanej ludności w podstawowe artykuły,

zabezpieczenie dbr kultury, ważnej dokumentacji i urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego,

doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,

zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia w czasie wojny

pomoc w zaprowadzeniu porządku w strefach dotkniętych klęskami

ratowanie żywności i innych dbr niezbędnych do przetrwania (lekarstwa, odzież)

pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotkniętych klęskami,

doraźna pomoc w pochwku zmarłych.W sprawach obrony cywilnej nadrzędnym organem administracji państwowej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, ktry podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest powoływany przez premiera, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrw, do zadań Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy między innymi:wytyczanie kierunkw oraz plany rozwoju obrony cywilnej państwa,

uzgadnianie z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego projekty planu obrony cywilnej państwa,

określanie zasady opracowywania planw obrony cywilnej wojewdztw, gmin i zakładw pracy,

określanie zasady organizacji i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej,

organizowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej przez terenowe organy oglnej administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz przez zakłady pracy,

sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad akcjami ratunkowymi, ktre wymagają organizowania kierownictwa regionalnego lub krajowego, z uwagi na zasięg terytorialny lub zaangażowanie sił.Polska pracuje obecnie nad przygotowaniem systemu gotowości cywilnej, by sprostać każdej sytuacji kryzysowej. Wymaga to ram prawnych umożliwiających prowadzenie efektywnych działań w sytuacji katastrofy i kryzysu, jak rwnież w czasie wojny.


Przykadowe prace

Gdybym wiedziała

Gdybym wiedziała Gdybym wiedziała to co teraz .... Uważniej słuchałabym swojego serca. Bardziej bym się cieszyła .. a mniej martwiła. Gdybym wiedziała , że szkoła skończy się tak szybko, a praca będzie . Cż mniejsza z tym .Nie martwiłabym ...

Walka Polakw o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku.

Walka Polakw o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku. W wyniku traktatw rozbiorowych (1772, 1792, 1795) zakończył się niepodległy byt I Rzeczypospolitej. Reformujące się państwo upadło pod naciskiem okoliczności zewnętrzn...

Charakterystyka Harpagona "Skąpiec"

Charakterystyka Harpagona "Skąpiec" Głwnym bohaterem komedii pt.: "Skąpiec", autorstwa Moliera jest Harpagon. Ma on dwjkę dzieci - Elizę i Kleanta. Jest wdowcem. Harpagon mieszka w Paryżu wraz ze swoimi dziećmi oraz służbą. Ma 60 lat i jest lichwiarzem. Nie nosi ...

Korona Słoneczna

Korona Słoneczna Przed czterema laty 11 sierpnia kilkadziesiąt milionw ludzi w Europie i Azji podziwiało jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk w przyrodzie – całkowite zaćmienie Słońca. Wśrd tych ludzi byli naukowcy: Kenneth Philips, obserwujący zjawisko w Bułgarii...

Romantyczna koncepcja miłości na podstawie "Cierpień młodego Wertera" J. W. Goethego.

Romantyczna koncepcja miłości na podstawie "Cierpień młodego Wertera" J. W. Goethego. Romantyczna koncepcja miłości znacznie odbiegała od dzisiejszej wizji tego uczucia. Twrcy tego okresu wykreowali model miłości romantycznej. Utwr "Cierpienia młodego Wertera zos...

Budowa białek

Budowa białek Białka to podstawowy składnik budulcowy każdego organizmu, oprcz tego białka wykazują funkcje odpornościowe; występują w formie aktywnej chemicznie w postaci enzymw, a w warunkach ekstremalnych mogą stanowić źrdła energii. Pod względem chem...

Charakterystyka spłek.

Charakterystyka spłek. 1.Przez spłkę rozumiemy umowę zawartą między wsplnikami, ktrzy zobowiązują się połączyć swj prywatny kapitał we wsplnym przedsięwzięciu mającym przynie&...

Analiza i interpretacja porwnawcza wierszy: Adama Zagajewskiego "Klęska" i Ewy Lipskiej "Kraj podobny do innych"

Analiza i interpretacja porwnawcza wierszy: Adama Zagajewskiego "Klęska" i Ewy Lipskiej "Kraj podobny do innych" Oba analizowane przeze mnie wiersze są utworami wspłczesnymi. Zarwno Klęska Adama Zagajewskiego, jak i Kraj podobny do innych Ewy Lipskiej mwią o narodzie polskim i jego zachowaniach....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry