• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Cenowa e...

Nawigacja

Cenowa elastyczność popytuCenowa elastyczność popytu
Elastyczność cen

Cenowa Elastyczność popytu bada siłę w reakcji popytu na zmianę ceny.

Cenowa elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany jego ceny,można to wyrazić wzorem:Legenda:

EC - elastyczność cenowa

P - popyt

C - Cena

Jeżeli wzrost ceny o 1% powoduje zmniejszenie popytu o 2% to elastyczność cenowa popytu wynosi -2.

Gdy elastyczność cenowa popytu osiąga duże wartości ujemne mwimy o wysokiej elastyczności.

Poziom elastyczności cenowej zależy od możliwości sbstytucji,skali zmiany cen,oraz okresu jaki ma popyt na dostosowanie się do nowego poziomu cen.

Rżne grupy towarowe cechują się rożną elastycznością cenową,możemy z tego punktu widzenia wyrżnić:

-popyt sztywny (elastyczność cenowa=0)-dot podstawowych grup żywności-np. ziemniaki

-popyt mało elastyczny,elastyczność cenowa od 0 do -1)-dot opłat stałych żywności,odzieży,obuwia

-popyt proporcjonalny (Ec=-1)-dot towarw markowych i używek.

-popyt elastyczny (Ec ? -1) -dot towarw luksusowych,wydatkw na sport i rekraacje.

Łączna wartość wydatkw poniesionych przez nabywcw jest iloczynem ceny i zakupionej ilości,skutki obniżenia ceny na wartości wydatkw zależą od poziomu elastyczności popytu.

Jeśli mamy do czynienia z liniową malejącą zależnością popytu od cen to:

-na głwnym odcinku popyt jest stosunkowo elastyczny,obniżka ceny zwiększa rozmiary zapotrzebowania na tyle że suma wydatkw wzrasta.

Jeżeli znamy elastyczność możemy oszacować o ile wzrośnie nam popyt.

2.Na dolnym odcinku obniżka ceny zwiększa rozmiary zapotrzebowania w sposb niewystarczający do wyrwnania efektu niższej ceny - kwota wydatkw maleje.

Konsekwencje gosp. elastyczn

-jeżeli zmniejszą podaż,to ceny wzrosną i to się będzie opłacać(kraje OPEC)

Pierwszy szok naftowy-popyt na ropę okazał się wybitnie nieelastyczny (w przybliżeniu -0,1) użytkownicy w krtkim czasie mieli bardzo ograniczone możliwości zastąpienia jej innym surowcem.

Małe ograniczenie podaży spowodowało silny wzrost cen.

Podobne tendencje występują w produkcji rolnej kiedy jest nieelastyczny,w zbiorowym interesie producentw byłoby zmniejszenie podaży.

Prawo dotyczące ogłu nie musi mieć zastosowania do każdej jednostki z osobna np. w przypadku klęsk żywiołowych.

Ec jest zależne od długości czasu ktrzy mają konsumenci na przystosowanie struktury wydatkw do cen.

Ec jest niższa w krtkim okresie,a wyższa w długim gdy zwiększają się możliwości substytucji(ograniczenie lub wzrost zakupw spowodowane zmianą cen jest wyższę w dłuższym okresie)

Długi okres jest definiowany jako czas niezbędny na dokonanie dostosować nabywcw do zmiany cen

(producentw do zmiany warunkw działania okres dostosować zależy od rodzaju procesw dostosowawczych

np. na rynku czekolady dostosowania trwają parę miesięcy,na rynku benzyny wg papierosw nawet kilka lat)

Okres krtki występuje bezpośrednio po zmianie cen ,przed dostosawaniami długoterminowymi.

Przykład wykorzystania Ec :

-wzrost opłat parkingowych o 1% spowoduje spadek popytu o 1,5%.Przy obecnej stawce występuje niedobr

pow parkingowej oceniany na 15%.Po podniesieniu opłaty o 10% popyt zmniejszy się o 15% eliminując kolejki.

Elastyczność cenowa pozwala ocenić o ile podnieść cenę by zlikwidować nadwyżkę podaży.

Znając znajomość Elastyczności cenowej daje odpowiedź na pytanie dlaczego część rynkw charakteryzuje się dużymi zmianami wielkości transakcji i stabilnymi cenami,rynki innych towarw charakteryzuje natomiast duża zmienność cen przy dość stabilnym rozmiarach sprzedaży

ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA

Cenowa mieszana elastyczność popytu na dobro x względem zmian ceny dobra y to relacja między względną zmianą zapotrzebowania na dobro x na względną zmianę ceny dobra y

Można ją wyrazić wzorem :P - popyt

C- cena

Dodatnia cenowa mieszana elastyczność popytu występuje gdy dobra x i y są substytutami.

Ujemna występuje w przypadku dbr komplementarnych.

Zauważono mieszaną elastyczność cenową w relacji między popytem na usługi transportowe i łączność

A cenami żywności.Ze wzrostem cen żywności wzrastał popyt na transport i łączność(klienci poszukiwali tańszych źrdeł zaopatrzenia) wzrost cen usług transportu i łączności powodował zmniejszenie zapotrzebowania na żywność.

Elastyczność dochodowa:

Dochodowa elastyczność popytu jest to stosunek popytu na określone dobro do względnej zmiany poziomu dochodu realnegoMożna ją wyrazić wzorem:

ED-elastyczność dochodowa

P-popyt

D-dochdZ punktu widzenia elastyczności Dochodowej możemy wyrżnić:

Dobra normalne i dobra niższego rzędu oraz dobra pierwszej potrzeby i dobra luksusowe.

Ten podział jest istotny ze względu możliwości inwestycyjnych,im więcej zarabiają klienci tym lepszej jakości oczekują,im więcej zarabiamy tym lepsze rzeczy możemy sobie kupić.

Wraz ze wzrostem dochodu realnego zmniejsza się udział dbr niższego rzędu i dbr pierwszej potrzeby

w wydatkach konsumentw.

Prawo Engla wskazuje na związek między dochodami a udziałem wydatkw na żywność w wydatkach ogłem.

Zmniejszenie udziału nie oznacza spadku wydatkw w liczbach bezwzględnych.

Elastyczność dochodową popytu wykorzystuje się do prognozowania zmian w strukturze popytu konsumpcyjnego zachodzących pod wpływem wzrostu gospodarczego i wzrostu poziomu zamożności


Przykadowe prace

Typologie systemw partyjnych.

Typologie systemw partyjnych. Typologia J. Blondela J. Blondel uwzględnia w swej klasyfikacji systemw partyjnych dwie zmienne: 1. liczbę partii oraz 2. ich rozmiar w ramach systemu partyjnego Zgodnie z tym założeniem wyrżnia on cztery typy rywalizacyjnych systemw partyjnych: ...

Literatura XIX wieku jako strażniczka dziedzictwa narodowego.

Literatura XIX wieku jako strażniczka dziedzictwa narodowego. Każdy nard pielęgnuje pewne wartości, ktre wyrżniają go spośrd innych społeczeństw świata. Pamięć o tych wartościach pozwala zachować i utrwalić literatura! Dzięki niej – za po&...

Zdania złożone podrzędnie i wspłrzędnie

Zdania złożone podrzędnie i wspłrzędnie ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE I WSPŁRZĘDNIE RODZAJE ZDAŃ PODRZĘDNYCH 1. PODMIOTOWE - kot? Co? 2. ORZECZNIKOWE - jaki jest? Jaki był? Kim był? Kim został? 3. PRZYDAWKOWE - jaki? Ktry?...

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski Na zachd od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, ktra przez długi okres dziejw należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Grnych Łużyc. Tu w&#...

Bg tak kościł nie? Czy można być wierzącym nie praktykującym

Bg tak kościł nie? Czy można być wierzącym nie praktykującym Bg tak kościł nie czy można być wierzącym niepraktykującym? Polskie słowo kościł pochodzi z czeskiego kostel, a to od niemieckiego kasztel 'zamek' a to zaś z rzymskiego castellum '...

''Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!" - mj autorytet.

''Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!" - mj autorytet. Moimi autorytetami są trzej muszkieterowie Atos, Portos i Aramis oraz ich wierny przujaciel d'Artagnan. Byli to pełni uroku bophaterowie, prawi, szlachetni, gotowi do poświęceń dla dobra swej ojczyzny - Francji. Posiadali odwagę, mę...

Biblia jako źrdło kultury europejskiej.

Biblia jako źrdło kultury europejskiej. Powszechnie wiadomo że Biblia jest źrdłem kultury europejskiej a nawet światowej wymownie swiadczą o tym teksty, ktre szczeglnie w literaturze staropolskiej nawiązują do tematyki biblijnej. Analizując rżne przykłady utworw l...

Antenor jako wzr postawy obywatelskiej

Antenor jako wzr postawy obywatelskiej Antenor jest członkiem zasiadającym w radzie krla Troi Priama. Rada ma podjąć decyzję o tym czy uwolnić żonę greckiego krla – Helenę – porwaną przez Aleksandra (Parysa) i oddać ją w ręce greckich posłw. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry