• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Charakte...

Nawigacja

Charakterystyka AntygonyCharakterystyka Antygony


Antygona jest tytułową bohaterką antycznej tragedii autorstwa Sofoklesa. Mieszkanka Teb wywodzi się z przeklętego rodu Labdakidw. Jest crką Edypa – krla Teb oraz Jokasty. Wraz ze swoim rodzeństwem – siostrą Ismeną oraz braćmi Eteoklesem i Polinejkesem są owocem kazirodczego związku, gdyż Jokasta była matką Edypa.Tragiczne wydarzenia w jej rodzinie postawiły ją w sytuacji trudnego wyboru. Jeden z jej braci – Polinejkes został uznany przez Kreona, władcę Teb, za zdrajcę, ponieważ najechał on rodzinne miasto. Dla Antygony jej brat nie był zdrajcą oraz uważała, że czcić swe rodzeństwo nie przynosi wstydu.Kreon wydał zakaz pochwku dla chłopaka skazując go tym samym na wieczną tułaczkę. Antygona miała narzeczonego Hajmona, ktry był synem, wyżej wymienionego władcy.Ze względu na wydany zakaz dowiadujemy się o wielu cechach bohaterki. Duma, uporczywość w dążeniu do celu, zdecydowanie, a przede wszystkim braterska miłość pomogły Antygonie w sprzeciwieniu się temu zakazowi. Była osobą odważną, nie bojącą się wypowiadania własnych myśli. Stojąc przed Kreonem potrafiła przyznać się do popełnionego przestępstwa (pochowania brata, mimo że znała interdykt). Do końca wierna była własnym przekonaniom, że prawo boskie jest ważniejsze od prawa ludzkiego. Była świadoma śmierci i winy tragicznej - niezawinionej. Wiedziała, że po śmierci zostanie wynagrodzona.Wiem, że mam umrzeć. Bo jakżeż inaczej?

I bez rozkazu twego! A że trochę

Wcześniej śmierć przyjdzie, to tylko zysk dla mnie.Antygonę cechowała honorowość, tylko raz poprosiła Ismenę o pomoc. Nie jest jednak pozbawiona delikatniejszych uczuć, wrażliwości – gdy idzie na stracenie, płacze, ale nie nad sobą, a nad losem swoich najbliższych. Żal jest jej siostry, ponieważ nie chce, aby Ismena cierpiała wraz z nią, nic nie zawiniając.Antygona jest postacią tragiczną. Czegokolwiek nie zrobi, będzie miało to złe konsekwencje. Jak wszyscy z rodu Edypa została obciążona boską klątwą i musiała poddać się fatum.W dramatach antycznych rzadko kiedy można odnaleźć odzwierciedlenie fizyczne postaci. W sztuce Sofoklesa nie ma wzmianki na temat wyglądu Antygony.Początkowo Chr potępiał Antygonę jako występującą przeciw krlewskiemu prawu, potem jednak zauważa jej zalety: miłość do brata, hart ducha, determinację i upr w wykonywaniu praw boskich.Antygona w moich oczach jest postacią godną podziwu. Chciałabym tak uporczywie dążyć do celu oraz potrafić oddać życie za bliską mi osobę z taką odwagą.Przykadowe prace

Podobieństwa i rżnice między obozową prozą Tadeusza Borowskiego Opowiadania a Medalionami Zofii Nałkowskiej

Podobieństwa i rżnice między obozową prozą Tadeusza Borowskiego Opowiadania a Medalionami Zofii Nałkowskiej Po wojnie następuje zwrot ku prozie - wspomnienia okresu niemieckich lagrw i sowieckich łagrw: "Medaliony" - obrazki nagrobne, fotografie na pomnikach. "Medalion...

Jan III Sobieski - biografia

Jan III Sobieski - biografia Jan III Sobieski uczestniczył chyba we wszystkich ważniejszych wojnach w XVII w. Toczył walki z Tatarami, Kozakami, Turkami, Moskwą, Szwedami. Urodził się 17 sierpnia 1629 roku na zamku w Olesku, jako drugi syn Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczwny - dziedzi...

Szkice węglem H. Sienkiewicza

Szkice węglem H. Sienkiewicza "Szkice węglem" H. Sienkiewicza Wawrzon Rzepa, jego niedola: -> ciemny, nie umie czytać, zacofany, prymitywny, naiwny, nieświadomy swoich praw, pogrążony w pijaństwie, bezmyślnie okrutny, -> posiada trzy morgi ziemi, dorabia na utrzymanie rodziny prac...

Przyczyny upadku państwa polskiego

Przyczyny upadku państwa polskiego Problemy państwa polskiego zaczęły się już w drugiej połowie XVII wieku po powstaniu na Ukrainie, potopie szwedzkim, wojnie z Rosją i Turcją. Te czynniki przyczyniły się do osłabienia Rzeczypospolitej. Zmniejszyła się liczba ...

Określenie i klasyfikacja ujęć.

Określenie i klasyfikacja ujęć. OKREŚLENIE I KLASYFIKACJA UJĘĆ Ujęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągw z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na poszczeglnych urządzeniach stanowi...

Romantyczna koncepcja poety jako przywdcy narodu.

Romantyczna koncepcja poety jako przywdcy narodu. III część "Dziadw" powstała jako swoisty rachunek sumienia samego autora. Noszą nazwę "Dziadw drezdeńskich", gdyż Adam Mickiewicz napisał je na emigracji, podczas pobytu w Dreźnie. Sam nie mgł brać...

Napisz list do kolegikoleżanki z irlandi w ktrym przedstawisz nowego chłopaka swojej koleżanki. powiedz jak się poznali, podaj przynajmniej 1 ceche charakteru i poprzyj przykł

Napisz list do kolegikoleżanki z irlandi w ktrym przedstawisz nowego chłopaka swojej koleżanki. powiedz jak się poznali, podaj przynajmniej 1 ceche charakteru i poprzyj przykładem, podaj 2 cechy wyglądu oraz napisz swoją opinię na temat przysz Dear Victoria, I am writing to you, because...

Kosowo

Kosowo Historyczne i etniczne uwarunkowania konfliktu 1.1 Kosowo w starożytności Dzisiejsze Kosowo zajmuje obszar 10,9 tys. km2, żyje tam ok. 2 mln. mieszkańcw. Większość to Albańczycy, następnie Serbowie, Czarnogrcy, Romowie i inni. Stolicą jest Priśtina. Leż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry