• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Charakte...

Nawigacja

Charakterystyka Benedykta KorcynskiegoCharakterystyka Benedykta Korcynskiego
Benedykt jest właścicielem dworu w Korczynie. Odziedziczył go wraz z ziemią po przodkach, ktrzy po raz pierwszy pojawili się nad Niemnem przed stu pięćdziesięciu laty. Jego dziad był napoleońskim legionistą, a dzięki ojcu - Stanisławowi - otrzymał stosowne wykształcenie. Ponadto Stanisław sprawiedliwie rozdzielił swoje dobra pomiędzy dzieci: (...)przeznaczał ojczysty Korczyn najmłodszemu ze swych dzieci, Benedyktowi, najstarszego, Andrzeja, na folwarku nabytym osadzając i na tych dwch braci wkładając obowiązek wyposażenia siostry i średniego brata, Dominika, ktry w dalekim, wielkim mieście studiował nauki prawne.W 1861 roku Benedykt ukończył szkołę agronomiczną i osiadł w korczyńskim majątku. Zafascynowany możliwością realizacji rolniczych planw, szybko się przekonał, że to tylko złudzenia. Wpływ na jego postawę wywarło powstanie styczniowe, po ktrym rozpoczęły się represje wobec właścicieli ziemskich – nakładano na nich wysokie podatki, a tym, ktrzy nie byli w stanie utrzymać ziem, odbierano je. Dlatego korczyński gospodarz po stracie dwch braci: Andrzeja, ktry zginął w czasie powstańczych walk i Dominika, skazanego na zesłanie za udział w zrywie, a potem całkowicie poddanego rusyfikacji, zajął się heroiczną walką o utrzymanie posiadłości.Czasem ta walka nosiła pozory walki z wiatrakami i wydawała mu się bezsensowna. Od codziennych utrapień posiwiał, a na jego twarzy i czole pojawiły się zmarszczki: (...) postać jego odcinała się w pełni swych silnych i ciężkich zarysw i że można mu było policzyć wszystkie zmarszczki na czole i policzkach i wszystkie białe nitki w gęstych i ciemnych włosach.Niekiedy uśmiechał się żartobliwie i pociągał w dł długie wąsy. Ten teatralny, ale i podświadomy gest, towarzyszył mu także w chwilach zdenerwowania. Do jego kłopotw przyczyniała się rwnież niemożność porozumienia z żoną. Emilia żyła w wyimaginowanym świecie. Benedykt nie miał do niego wstępu. Nie rozumiała konieczności walki o utrzymanie ziemi, a on nie miał czasu by podzielać jej subtelne, wyższe pasje. Obydwoje żyli w pozornej zgodzie, przyjmując czasem przyjacił i wydając rzadkie przyjęcia.

Z synem – młodym i oczarowanym techniką Witoldem rwnież nie znajdowali wsplnego języka. Benedyktowi wydawało się, że wszystko ich dzieli, lecz sprawa wyjaśniła się, gdy Widzio, jako wysłannik chłopw z bohatyrowickiego zaścianka, przyszedł łagodzić spr między rodem Korczyńskich a Bohatyrowiczw. Z ust syna, usłyszał o sobie wiele negatywnych opinii. Niezbyt dobre zdanie mieli o nim zaściankowi sąsiedzi: Raz pan Korczyński na całe pole i przed gromadą ludzi od prżniakw i hultajw nas łajał (...) żeby pan Korczyński po ludzku i po bratersku z nami żył i postępował, może by i sam na takiej kalkulacji lepiej wychodził (...)Poruszyło to sumieniem Benedykta i w imię ideałw solidaryzmu społecznego, o ktry dawno temu zabiegali i walczyli z bratem Andrzejem, zdecydował pogodzić się z Bohatyrowiczami, a kary pieniężnej, nałożonej na nich z racji przegranego procesu, już nie żądał: Potem pjdziesz tam do nich i powiesz im, że tej kary sądowej nie żądam już... nie żądam... Istotnie za wielką jest, a w tym, że ich oszuści wyzyskują i do złego prowadzą – moja wina!Benedykt jest postacią pozytywną, ktra w toku dziejowych zamieszek stara się walczyć o swoją własność, zapominając przy tym o priorytetach, jakie niegdyś wyznawali razem z bratem. Na szczęście w porę opamiętuje się i uświadamia sobie wagę dawnych celw.Pozornie nieprzystępny, małomwny, zapracowany i zafrasowany, w głębi duszy czuje się samotny i opuszczony w dążeniach o zachowanie włości. Tkwi w nim głęboka miłość do ziemi i dobroć okazywana najbliższym, ujawniająca się choćby poprzez fakt przygarnięcia pod swj dach Orzelskich czy też pomocy udzielanej wdowie po Andrzeju. Żyjąc w świecie własnych myśli, ktrych wielokrotnie nie formułował i nie wypowiadał, gdy musi zabrać głos w towarzystwie, ma problem z prawidłowym wyrażeniem się, używa wwczas trzech charakterystycznych słw: to... tamto... tego

Jego literacka rola odzwierciedla wszystkie założenia pozytywistycznego nurtu, przy czym postać ta łączy w sobie cechy wzorcowego ziemianina: umiłowanie ziemi (nigdy nie zgodzi się sprzedać Korczyna, ani zaniemeńskiego boru z powstańczą Mogiłą) z poszanowaniem tradycji i wartości patriotycznych


Przykadowe prace

Tren IV

Tren IV W Trenie IV podmiot liryczny występuje przede wszystkim w roli cierpiącego ojca. Przedstawione w utworze jego przeżycia i refleksje nie wykraczają poza problematykę czysto ludzką. Tren IV pisany jest stychicznym erszem sylabicznym 7+6. Rymy, zawsze dokładne i uszeregowane są są...

A Childhood Toy

A Childhood Toy Volvo A childhood toy can predict who you will be in the future. Girls are getting dolls; that is why there are more women in the fashion industry. In addition to fashion, women are better with interior design, because they are more creative. They can imagine how a room will look with furniture. Males, on th...

Znaczenie miedzynarodowych standardow rewizji finansowej w badaniu sprawozdan finansowych

Znaczenie miedzynarodowych standardow rewizji finansowej w badaniu sprawozdan finansowych Znaczenie Międzynarodowych Standardw Rewizji Finansowej w badaniu sprawozdań finansowych Celem sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie wiarygodnej informacji finansowej o zasobach ekonomicznych i zobowią...

Średniowiecze

Średniowiecze 1.Średniowiecze- to epoka w historii Europy miedzy V a XV stuleciem. Za jej datę początkowo uznaje się upadek starożytnego Rzymu(476). Zmierzch cesarstwa zachodniego rzymskiego otwiera więc epokę średniowiecza, a koniec epoki są podawane trzy daty: upadek Konstantyn...

Streszczenie - Balladyna Juliusz Słowacki

Streszczenie - Balladyna Juliusz Słowacki Utwr "Balladyna" został napisany przez słynnego XIX-wiecznego poetę, dramatopisarza, jednego z najwybitniejszych twrcw romantyzmu - Juliusza Słowackiego. Wydarzenia dramatu rozgrywają się w odległej przeszłości, Slowacki określa...

Wielkie odkrycia geograficzne - przyczyny, skutki, wielcy odkrywcy

Wielkie odkrycia geograficzne - przyczyny, skutki, wielcy odkrywcy 1.Przyczyny W Hiszpani i Portugali była dobrze rozwinięta linia brzegowa i wiele portw.To sprzyjało żegludze.Dotychczasowa wiedza sprzyjała dalekim i ciekawym podrżą.Ludzie chcieli dowiedzieć się czegoś wi...

Halka - St. Moniuszko - Recenzja

Halka - St. Moniuszko - Recenzja Recenzja: Halka – Stanisław Moniuszko 6. X. 2005. byłam w Teatrze Wielkim na operze Halka Moniuszki. Moniuszko był polskim kompozytorem żyjącym w latach 1819-1872. Ma on na swoim koncie wiele kompozycji. Jednym z najlepiej znanych ...

Kampania reklamowa kawy EmuPola.

Kampania reklamowa kawy EmuPola. Wprowadzeniu na rynek polski kawy rozpuszczalnej EmuPola towarzyszy intensywna kampania reklamowa prowadzona na terenie całej Polski w telewizji, w radiu, w prasie i w internecie. Hasło reklamowe kampanii brzmi: EmuPola - mała, czarna, intensywna. Przebieg kampanii Kampa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry