• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka Makbeta.Charakterystyka Makbeta.
Makbet jest tytułowym bohaterem jednej z największych literackich pereł europejskiego romantyzmu. Głwny bohater dzieła Williama Shakespeare'a to postać obdarzona wyjątkowymi cechami - siłą, walecznością, odwagą. To także, przy wielu wspaniałych cechach jego osobowości, postać tragiczna, zagubiona, to symbol zatracenia się wobec potęgi rządz targających marzeniami wszystkich ludzi. Makbet stanął oko w oko z pokusą władzy, ceną ktrej była straszna zbrodnia, zbrodnia ktra niczym huragan spustoszyła i zburzyła ład poczciwego żywota jaki bohater Shakespeare'a widł. I choć sam początek dramatycznej historii Makbeta nie wskazywał na jego ostateczną klęskę, to przez jego pźniejsze, stopniowe poddanie się mrocznej stronie własnych pragnień, bohater przemienia się w potwora rządnego krwi i władzy, w człowieka z jakimi niejednokrotnie walczył na polach bitewnych.Makbeta poznajemy w obliczu zagrożenia jakie krainie krla Dunkana niosła ekspansja sił norweskich dowodzonych przez krla Swena. Dzielny bohater w losy bitwy wsławił się pokonując zastępy wrogw, w tym zdrajcę na rzecz Norwegii tana Kawdoru. W ustach posłańca zdającego raport z walk krlowi, Makbet i Banko byli niczym "dwa działa podwjnie ostrym ładunkiem nabite". Już na początku widzimy przed sobą obraz walecznego dowdcy, wojownika nie bojącego się śmierci, zdolnego oddać życie dla zwycięstwa. Krl postanowił, w zamian za okazaną odwagę na polu bitwy, nadać Makbetowi tytuł, ktry poprzez swą zdradę utracił poprzedni tan Kawdoru.Następną sceną, w ktrej łatwo zaobserwować można charakterystyczne cechy Makbeta, jest spotkanie wracających z bitwy rycerzy z czarownicami. Wiedźmy, na ktre Makbet i Banko natknęli się na drodze powrotnej wrżą krewnemu krla Dunkana przejęcie korony i władzy krlewskiej. Makbet broni się przed przepowiednią, nie daje wiary słowom wrżby. Objawia niecierpliwość, nakazuje odpowiadać na wszystkie jego pytania, rozjaśnić to wszystko co owiane tajemnicą przekazały mu czarownice. Nie wierzył w awans na tana Kawdoru a ktrym mwiły do momentu rozmowy z Rossem, ktry przekazuje mu dobrą nowinę. Makbet cieszy się z awansu, ale w głębi duszy tli się chęć większej władzy. Mwi do siebie: ? Glamis i Kawdor! Najważniejszej jeszcze brakuje rzeczy?.Makbet reprezentuje jeszcze swoją postawą jakże pozytywną cechę ? dziękuje za trud włożony w walce przez jego braci w orężu. Wie, ze sam nie osiągnął by tego wszystkiego ? jest im wdzięczny za włożoną pracę w zwycięstwo. Duszę i sumienie Makbeta gryzie jednocześnie problem proroctwa ? rozważa idące za nim konsekwencje ? boi się, ze słowa wiedź mogą być zgubne dla niego samego.Makbet, jawi się w VI Scenie I Aktu, jako posłuszny woli krla sługa, pełen pokory i skruchy przed obliczem władcy. Jego mottem są "służba i honor". Jego najważniejszym celem jest dobro kraju i posługa monarsze.


Przykadowe prace

Prakseologia

Prakseologia Słowo prakseologia pochodzi z języka greckiego: prksis, prkseos ‘praktyka, czynność’ + lgos ‘nauka’. Według encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN, prakseologia to nauka o sprawności działań, ktrą Tadeusz Kotarbiński zaczął tworz...

Jaki obraz Polakw wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski wynikające z analizy podanych fragmentw powieści He

Jaki obraz Polakw wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski wynikające z analizy podanych fragmentw powieści Henryka Sienkiewicza. Zwrć uwagę na ich znaczenie w kontekście całości pow Jaki obraz Polakw wyłania...

Analiza wiersza K. K. Baczyńskiego pt. "Modlitwa do Bogarodzicy".

Analiza wiersza K. K. Baczyńskiego pt. "Modlitwa do Bogarodzicy". W wierszu K. K. Baczyńskiego pt. Modlitwa do Bogarodzicy podmiotem lirycznym występuje w liczbie mnogiej i reprezentują go żołnierze, zaś sytuacja liryczna toczy się prawdopodobnie w przeddzień trudnej bitwy. Św...

Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źrdła, czemu zawdzięczają swą popularność?

Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źrdła, czemu zawdzięczają swą popularność? W oświeceniu bardzo rozwinęły się gatunki literackie, ktre nadawały się do celw dydaktycznych, a to wymuszone zosta ...

Spis treści ustawy o finansach publicznych

Spis treści ustawy o finansach publicznych SPIS TREŚCI DO USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH Dział I Zasady oglne finansw publicznych Rozdział 1 Podstawowe definicje Rozdział 2 Jawność i przejrzystość finansw publicznych Rozdział 3...

Dżuma jako powieść parabola

Dżuma jako powieść parabola Dżuma Alberta Camusa jest powieścią parabolą (inaczej przypowieścią), oznacza to, że oprcz znaczenia dosłownego, posiada znaczenia przenośne, a więc dopiero po metaforycznym zrozumieniu sensu powieści dowiemy się co autor chce...

Traktat Wersalski 30 czerwca (upokorzenie niemcw)

Traktat Wersalski 30 czerwca (upokorzenie niemcw) Wersal 28 czerwca Pięć lat po śmierci arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, śmierci, ktra doprowadziła do wybuchu wojny światowej, przedstawiciele Niemiec podpisali o godzinie 15.12. Narzucony przez aliantw traktat pokojowy. Zwy...

Sztuka Średniowiecza

Sztuka Średniowiecza Sztuka Średniowiecza Średniowiecze to termin określający epokę historii i kultury europejskiej, obejmujący najoglniej rzecz biorąc okres między starożytnością a czasami nowożytnymi, wyodrębniony po raz pierwszy w XV-XVI w. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry