• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka Mezopotamii : Warunki naturalne,cywilzacje, osiągnięciaCharakterystyka Mezopotamii : Warunki naturalne,cywilzacje, osiągnięcia
Mezopotamia- położona nad 2 rzekami: Eufratem i Tygrysem

- ciepły klimat, mało opadw

Obszar Mezopotamii można podzielić na 2 części: płnocną, gdzie panował ostry klimat, była tam uboga fauna i flora, lecz obszar ten charakteryzował się łatwym dostępem do bogactw naturalnych sprowadzanych z Azji mniejszej (rud metali, kamienia). Natomiast w część południowej panował klimat tropikalny oraz bogata faun i flora. Tereny dobre do uprawy roślin, znajdowały się wzdłuż dwch rzek i tam rozwinięto uprawę: pszenicy, lnu, prosa, jęczmienia itp. Skoro rozwinęło się rolnictwo, zaczęto rwnież udoskonalać narzędzia: radło i pług. Rozwinęła się też hodowla zwierząt, a sprzyjające warunki pozwoliły na rozkwit rzemiosła (gliniane naczynia, cegły). Z powodu małej ilości opadw i nieregularnych wyleww rzek, skonstruowano w całym Międzyrzeczu system kanałw nawadniających oraz grobli i wałw, co przyczyniło się do rozwoju rolnictwa i ukształtowania się społeczeństwa. Jeżeli chodzi o religię, to panował politeizm (wielobstwo), często zdarzało się, iż każde miasto miało innego Boga (najstarszy Bg to Erilla). Na terenie Mezopotamii osady pojawiły się w VI i V tysiącleciu p.n.e., by następnie przeobrazić się w miasta. Największe z nich to nad Eufratem: Babilon, Uruk, Ur, a nad Tygrysem Aszur I Niniwa. Powstały też silne ośrodki państwowe: Asyria (Tygrys), Babilonia (dolny bieg Eufratu i Tygrysu) oraz Mitanni (środkowy Eufrat).CywilizacjeOk. IV tysiąclecia p.n.e. na tereny Mezopotamii przybyli Sumerowie. Osiadając w południowej części Międzyrzecza, zasymilowali się z zamieszkałymi tam ludami, a dostosowując swoje zwyczaje i osiągnięcia do zastanych, stworzyli ok. III tyś p.n.e. wysoko rozwiniętą cywilizację. Nie zbudowali jednego scentralizowanego państwa, lecz liczne państwa-miasta (Ur, Zagon,Unik). W państwach znajdowały się zikkuraty (świątynia, sad, magazyn żywności, obserwacje astronomiczne). Na czele państwa Sumerw bardzo często stali kapłani (władza teoretyczna). Gospodarka opierała się na rolnictwie i hodowli. Dzięki systemowi irygacyjnemu uzyskiwano duże zbiory. Wynalezienie koła usprawniło transport, a wynalazek koła garncarskiego przyczynił się do ulepszenia wyrobu naczyń. Sumerowie jako pierwsi dokonali stopu miedzi z cyną, tworzą brąz, z ktrego można było wyrabiać narzędzia, broń.Na obszar południowej Mezopotamii przenikały liczne ludy, ktre ok. III tysiąclecia p.n.e. zdobyły przewagę nad Sumerami. W XXIV w p.n.e. powstało duże semicki państwo pod władzą Sargona Wielkiego. Stolicą tego państwa został Akad. Państwo to istniało 100 lat, łączyło w sobie kulturę sumeryjską i arkadyjską. W XXIII w p.n.e. zostało najechane przez mieszkańcw płnocnych gr Zagros – Gutw. Po tym plemieniu na żyzne tereny Mezopotamii napłynęli kolejni osadnicy, zwani Amorytami.W XVIII stuleciu p.n.e. władca Amorytw, Hammurabi dokonał zjednoczenia licznych państewek w jedno scentralizowane. Stolicą państwa był Babilon, ktry stał się centrum politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowi władcy międzyrzecza przejęli ogromną spuściznę sumeryjską w zakresie kultury, gospodarki i prawodawstwa. Aby przyspieszyć zjednoczenie państwa, dokonano kodyfikacji prawa, zbierając regulacje prawne istniejące w rżnych sumeryjskich miastach. Kodeks Hammurabiego regulował ust rj i prawo w państwie Babilońskim:

- Dzielił społeczeństwo zrżnicowane na ludzi wolnych i niewolnikw

- Przy wymiarze kar przyjęto zasadę Oko za Oko, ząb za ząbPo okresie świetności Babilonia została podbita przez Asyrię i w II tysiącleciu w grnym biegu rzeki Tygrys wokł miasta Aszur, rozwinęło się państwo Asyryjskie. Odrodzenie potęgi Asyrii nastąpiło w okresie Nowego Państwa (X – VII w p.n.e.). na początku VII w p.n.e. monarchii asyryjskiej zostały podporządkowane obszary Babilonii, Syrii, Izraela i Egiptu. Polityka władcw wobec podbitych ludw była oparta na terrorze oraz masowych deportacjach. Zgromadzone podczas wojen bogactwa były przeznaczone na utrzymanie armii, dworu i rozbudowę oraz umocnienie miasta. Sprawny przebieg wojen, bitew był możliwy dzięki: utrzymaniu stałej armii, rozwiniętej technice (wozy bojowe) i dobrze zorganizowanej administracji. Największy wzrost terytorialny Asyria osiągnęła za panowania krla Asurbanipala. Po jego śmierci rozpoczął się proces stopniowego uzależniania się od podbitych wcześniej państw. Babilonia, ktra zawarła sojusz wojskowy z Medami, doprowadziła do zniszczenia w 612 r p.n.e. stolicy państwa asyryjskiego Niniwy i w efekcie doszło do jego całkowitej zagłady!Osiągnięcia- wz bojowy

- koło garncarskie

- żuraw

- koło od wozu

- zegar słoneczny

- system dziesiętny

- ujednolicony system miar i wag

- pozycyjny system zapisywania liczb

- potęgowanie do drugiej i trzeciej potęgi

- budowa wodociągw

- budowle zwane zikkuratami

- brąz uzyskany ze stopy miedzi i cyny

- podział roku na 12 miesięcy i na 354 dni

- ulepszenie pługu i radła

- system irygacyjny


Przykadowe prace

Plan jednego dnia na kolonii

Plan jednego dnia na kolonii SZCZEGŁOWY PLAN JEDNEGO DNIA NA KOLONII 700 - pobudka 700-800 -czas na ubranie się i poranną toaletę 800- 900 - śniadanie – dyżury (grupa dyżurująca w danym dniu przychodzi 10 minut wcześniej w celu rozłożenia potraw na s...

Jaką funkcję i rolę w wierszu Na Anioł Pański – K. Tetmajera pełnią wyrazy: osmętnica, rzeka, dusza, dymy. Uzasadnij swoją wypowiedź.

Jaką funkcję i rolę w wierszu Na Anioł Pański – K. Tetmajera pełnią wyrazy: osmętnica, rzeka, dusza, dymy. Uzasadnij swoją wypowiedź. Kazimierz Przerwa Tetmajer był jednym z najpopularniejszych poetw w Polsce XIX-tego stulecia. Pierwsi entuzjaści poezji Tetmajera...

Motywy literackie i filozofia epoki XX-lecia międzywojennego.

Motywy literackie i filozofia epoki XX-lecia międzywojennego. Literatura okresu Dwudziestolecia międzywojennego nie wykształciła charakterystycznego tylko dla swej epoki typu bohatera, tak jak na przykład literatura romantyczna, nie można wyodrębnić w niej jednolitych tendencji, a problema...

Interpretacja ballady "Lilie" Adama Mickiewicza.

Interpretacja ballady "Lilie" Adama Mickiewicza. Ballada rozpoczyna się od wprowadzenia sensacji – mocnego akcentu, ktry ma charakter ulicznej plotki przekazywanej ustnie: Zbrodnia to niesłychana,/ Pani zabija pana; Akcja utworu rozgrywa się w średniowieczu, około wieku XI...

Statożytność.

Statożytność. Historia jest magistra vitae, mawiali Rzymianie. Historia jest nauczycielką życia. Jeśli nawet bywa złą nauczycielką – a popełniane przez ludzi te same błędy są na to dowodem – to warto historię dobrze znać. Nawet po to, by b ...

Jak udowodniono teorię Einsteina, czyli paradoks bliźniąt

Jak udowodniono teorię Einsteina, czyli paradoks bliźniąt Fizycy jako spadkobiercy filozofw przyrody od wiekw rozważają nad czasem. Starają się dojść do tego, co decyduje o jego własnościach. Bardzo ciekawe i intrygujące jest to, że najważniejsze, a za raze...

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodw i rozchodw, klasyfikacja podatku, funkcje podatkw, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodw i rozchodw, klasyfikacja podatku, funkcje podatkw, procedura ustalania podstawy opodatkowania. Temat: Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodw i rozchodw, klasyfikacja podatku, funkcje podatkw, procedura ustalania podstawy opodatkowania. ...

PRZYRZĄDY DO ROZPOZNAWANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWRCZYCH I CHEMICZNYCH

PRZYRZĄDY DO ROZPOZNAWANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWRCZYCH I CHEMICZNYCH Praca została stworzona kilka lat temu, w związku z tym nie pamiętam jej źrdeł, aczkolwiek mam nadzieję, ze się przyda :). Pozdrawiam. PRACA W ZAŁĄCZNIKU PRZYRZĄDY DO ROZPOZNAWANIA SKA&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry