• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka Mezopotamii : Warunki naturalne,cywilzacje, osiągnięciaCharakterystyka Mezopotamii : Warunki naturalne,cywilzacje, osiągnięcia
Mezopotamia- położona nad 2 rzekami: Eufratem i Tygrysem

- ciepły klimat, mało opadw

Obszar Mezopotamii można podzielić na 2 części: płnocną, gdzie panował ostry klimat, była tam uboga fauna i flora, lecz obszar ten charakteryzował się łatwym dostępem do bogactw naturalnych sprowadzanych z Azji mniejszej (rud metali, kamienia). Natomiast w część południowej panował klimat tropikalny oraz bogata faun i flora. Tereny dobre do uprawy roślin, znajdowały się wzdłuż dwch rzek i tam rozwinięto uprawę: pszenicy, lnu, prosa, jęczmienia itp. Skoro rozwinęło się rolnictwo, zaczęto rwnież udoskonalać narzędzia: radło i pług. Rozwinęła się też hodowla zwierząt, a sprzyjające warunki pozwoliły na rozkwit rzemiosła (gliniane naczynia, cegły). Z powodu małej ilości opadw i nieregularnych wyleww rzek, skonstruowano w całym Międzyrzeczu system kanałw nawadniających oraz grobli i wałw, co przyczyniło się do rozwoju rolnictwa i ukształtowania się społeczeństwa. Jeżeli chodzi o religię, to panował politeizm (wielobstwo), często zdarzało się, iż każde miasto miało innego Boga (najstarszy Bg to Erilla). Na terenie Mezopotamii osady pojawiły się w VI i V tysiącleciu p.n.e., by następnie przeobrazić się w miasta. Największe z nich to nad Eufratem: Babilon, Uruk, Ur, a nad Tygrysem Aszur I Niniwa. Powstały też silne ośrodki państwowe: Asyria (Tygrys), Babilonia (dolny bieg Eufratu i Tygrysu) oraz Mitanni (środkowy Eufrat).CywilizacjeOk. IV tysiąclecia p.n.e. na tereny Mezopotamii przybyli Sumerowie. Osiadając w południowej części Międzyrzecza, zasymilowali się z zamieszkałymi tam ludami, a dostosowując swoje zwyczaje i osiągnięcia do zastanych, stworzyli ok. III tyś p.n.e. wysoko rozwiniętą cywilizację. Nie zbudowali jednego scentralizowanego państwa, lecz liczne państwa-miasta (Ur, Zagon,Unik). W państwach znajdowały się zikkuraty (świątynia, sad, magazyn żywności, obserwacje astronomiczne). Na czele państwa Sumerw bardzo często stali kapłani (władza teoretyczna). Gospodarka opierała się na rolnictwie i hodowli. Dzięki systemowi irygacyjnemu uzyskiwano duże zbiory. Wynalezienie koła usprawniło transport, a wynalazek koła garncarskiego przyczynił się do ulepszenia wyrobu naczyń. Sumerowie jako pierwsi dokonali stopu miedzi z cyną, tworzą brąz, z ktrego można było wyrabiać narzędzia, broń.Na obszar południowej Mezopotamii przenikały liczne ludy, ktre ok. III tysiąclecia p.n.e. zdobyły przewagę nad Sumerami. W XXIV w p.n.e. powstało duże semicki państwo pod władzą Sargona Wielkiego. Stolicą tego państwa został Akad. Państwo to istniało 100 lat, łączyło w sobie kulturę sumeryjską i arkadyjską. W XXIII w p.n.e. zostało najechane przez mieszkańcw płnocnych gr Zagros – Gutw. Po tym plemieniu na żyzne tereny Mezopotamii napłynęli kolejni osadnicy, zwani Amorytami.W XVIII stuleciu p.n.e. władca Amorytw, Hammurabi dokonał zjednoczenia licznych państewek w jedno scentralizowane. Stolicą państwa był Babilon, ktry stał się centrum politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowi władcy międzyrzecza przejęli ogromną spuściznę sumeryjską w zakresie kultury, gospodarki i prawodawstwa. Aby przyspieszyć zjednoczenie państwa, dokonano kodyfikacji prawa, zbierając regulacje prawne istniejące w rżnych sumeryjskich miastach. Kodeks Hammurabiego regulował ust rj i prawo w państwie Babilońskim:

- Dzielił społeczeństwo zrżnicowane na ludzi wolnych i niewolnikw

- Przy wymiarze kar przyjęto zasadę Oko za Oko, ząb za ząbPo okresie świetności Babilonia została podbita przez Asyrię i w II tysiącleciu w grnym biegu rzeki Tygrys wokł miasta Aszur, rozwinęło się państwo Asyryjskie. Odrodzenie potęgi Asyrii nastąpiło w okresie Nowego Państwa (X – VII w p.n.e.). na początku VII w p.n.e. monarchii asyryjskiej zostały podporządkowane obszary Babilonii, Syrii, Izraela i Egiptu. Polityka władcw wobec podbitych ludw była oparta na terrorze oraz masowych deportacjach. Zgromadzone podczas wojen bogactwa były przeznaczone na utrzymanie armii, dworu i rozbudowę oraz umocnienie miasta. Sprawny przebieg wojen, bitew był możliwy dzięki: utrzymaniu stałej armii, rozwiniętej technice (wozy bojowe) i dobrze zorganizowanej administracji. Największy wzrost terytorialny Asyria osiągnęła za panowania krla Asurbanipala. Po jego śmierci rozpoczął się proces stopniowego uzależniania się od podbitych wcześniej państw. Babilonia, ktra zawarła sojusz wojskowy z Medami, doprowadziła do zniszczenia w 612 r p.n.e. stolicy państwa asyryjskiego Niniwy i w efekcie doszło do jego całkowitej zagłady!Osiągnięcia- wz bojowy

- koło garncarskie

- żuraw

- koło od wozu

- zegar słoneczny

- system dziesiętny

- ujednolicony system miar i wag

- pozycyjny system zapisywania liczb

- potęgowanie do drugiej i trzeciej potęgi

- budowa wodociągw

- budowle zwane zikkuratami

- brąz uzyskany ze stopy miedzi i cyny

- podział roku na 12 miesięcy i na 354 dni

- ulepszenie pługu i radła

- system irygacyjny


Przykadowe prace

Rozwj kultury w okresie międzywojennym

Rozwj kultury w okresie międzywojennym Rozwj kultury w okresie międzywojennym Jedną z podstaw potęgi każdego państwa i wielkości każdego narodu jest jego kultura we wszystkich przejawach: nauka, literatura, sztuka, obyczaj, życie polityczne i społeczne, wreszcie kultura...

Przedstaw na wybranych przykładach sposoby kreowania postaci marzyciela w literaturze rżnych epok.

Przedstaw na wybranych przykładach sposoby kreowania postaci marzyciela w literaturze rżnych epok. I. Literatura podmiotu: 1. Parandowski Jan, Mitologia, Puls, Londyn, 1992r., s.213-215. 2. Wolter, Kandyd, czyli optymizm, Zielona Sowa, Krakw, 2000r., s.40-46. 3. Prus Bolesław, Lalka, PIW, Warszawa, 19...

Chemiczne dodatki do żywności

Chemiczne dodatki do żywności Chemiczne dodatki do żywności ? związki chemiczne dołączane do żywności (najczęściej w liczbie od kilku do kilkunastu) w celu stworzenia wrażenia smaku, zapachu podobnego do naturalnego, zmiany jej konsystencji i koloru oraz przedłu&...

Ustna

Ustna Matura ustna 1. Konflikt tragiczny w “Antygonie Sofoklesa Wstęp • Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach • Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidw, do ktrego doszło po "...

Ideał kobiety w baroku. Porwnaj wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie

Ideał kobiety w baroku. Porwnaj wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie Ramowy plan wypowiedzi: 1.Wprowadzenie Wizerunek kobiet zarwno w malarstwie jak i poeci barokowi przedstawiają pawie tak samo, choć można czasami zauważyć w nim odchylenia od reguł. 2.Ideał kobiety w po...

Program krlewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego "Do krla".

Program krlewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego "Do krla". Satyra "Do krla" jest poświęcona racjom obozu krlewskiego, do ktrego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżycielami krla, rwnocześnie ośmieszając ich...

Zwroty

Zwroty 1.Auf Schritt und Tritt. Na każdym kroku. 2.Da haben wir es! No to stało się! 3.Da ist nichts zu wollen. Tu nie ma nic do chcenia. 4.Da kann man nichts machen. Nic się na to nie poradzi. 5.Daran darf ich gar nicht denken. O tym wolę lepiej nie myśleć. 6.Darf ich bitten? C...

List do Romea

List do Romea Mj drogi Romeo piszę ten list, abym nie musiała wciąż dusić sobie uczuć do Ciebie. Mam nadzieję, że to, co dziś wyznam pomoże uporać mi się z tęsknotą, z żalem i ze smutkiem. Kiedy Cię pierwszy raz ujrzałam nie wiedziała...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry