• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Charakte...

Nawigacja

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistykiCharakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki
SPIS TREŚCI1. WSTĘP 3

2. TRENDY 4

2.1. ERP –Enterprise Resource Planning 4

2.2. Zintegrowane Łańcuchy Logistyczne 7

2.3. ECR – Efektywna Obsługa Konsumenta 10

2.4. Wirtualna integracja 13

2.5. Wirtualne wytwarzanie 14

2.6. Outsourcing 15

3. PODSUMOWANIE 16

1. WSTĘPSzybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, ktrej alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Dziś już nie wystarczy tanio wytwarzać produkty o wysokiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na obsługę klienta oraz przepływ produktw i informacji w łańcuchu logistycznym, wykraczającym poza wewnątrzzakładowy system produkcyjny. Ta zmieniająca się perspektywa wymusza na przedsiębiorstwach coraz elastyczniejsze podejście do systemw sterowania produkcją, by uzyskać przewagę konkurencyjną.

Wspłczesna logistyka to wolnorynkowa koncepcja kształtowania gospodarki przedsiębiorstw podnosząca konkurencyjność i efektywność ich funkcjonowania, szeroko stosowana w krajach o rozwiniętej gospodarce.

Przyszłość zintegrowanej logistyki zawiera się w sposobie kierowania procesami gospodarczymi przedsiębiorstwa. Obok podstawowych wskaźnikw logistycznych przedsiębiorstwo musi rozważyć aspekt czasu w warunkach rosnącego nacisku na szybką odpowiedź na zapotrzebowanie klienta. Ma to swoje implikacje na szczeblu operacyjnym oraz strategii przedsiębiorstwa, i wymaga skoordynowania działań w łańcuchu logistycznym: od dostawcw surowcw, przez producentw i dystrybutorw, do detalicznych punktw sprzedaży.

Poniżej jest przedstawiony schemat rozwoju nowych strategii (lata 90-te ) w logistyce.

Rysunek 1. Koncepcje logistyczne

2. TRENDY

2.1. ERP –Enterprise Resource PlanningERP to kolejny krok w rozwoju metody MRP i przez wielu zwane, zgodnie z tradycją, MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobw Finansowych). ERP jest uważane za specyfikację lat dziewięćdziesiątych. Głwnym celem ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem, włącznie z najwyższymi.

ERP jest systemem obejmującym całość procesw produkcji i dystrybucji, ktry integruje rżne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemw pracujących w trybie on-line).

Najważniejsze cechy aplikacji ERP przedstawia rysunek Rysunek 2.Rysunek 2. Cechy aplikacji ERP

Jednymi z najważniejszych wyrżnikw specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, dwukierunkowych mechanizmw optymalizujących planowanie oraz wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży. Ponadto, w ERP/MRP III powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie rżnorodnych posunięć i analizę ich skutkw, także finansowych. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porwnanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) - sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego - o czym dość często się zapomina.

Elementy jakie obejmuje ERP są przedstawione na rysunku Rysunek 3.Rysunek 3. Obszary ERPWady:? oryginalna metoda MRP ma już ok. 30 lat i często nie jest już w stanie spełniać wspłczesnych potrzeb przedsiębiorstw np. systemy MRP/MRP II nie są wystarczające w przypadku kompleksowego podejścia do zarządzania łańcuchem logistycznym.

? Master Production Schedule (MPS) – Głwny Terminarz Produkcji – jest zbyt sztywnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

? model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne – wynik w znacznym stopniu zależy od umiejętności operatorw systemu

? metodyka MRP jest często trudna dla zrozumienia dla mających się nią posługiwać ludzi

? MRP wymaga znacznych nakładw na stworzenie i utrzymanie systemu komputerowego oraz aplikacji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją2.2. Zintegrowane Łańcuchy LogistyczneKierunkiem, w ktrym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie wspłpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchw Logistycznych, w ktrych procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawcw surowcw i podzespołw poprzez producentw i sprzedawcw do klienta. Systemy ERP producentw łączą się ze swoimi odpowiednikami u dostawcw i sprzedawcw, z systemami instytucji finansowych, a poprzez elektroniczne kanały dystrybucyjne – bezpośrednio z konsumentami. W niektrych punktach następuje połączenie także z systemami konkurentw.

Specjaliści przewidują, że w najbliższym czasie rozwj takich struktur sieciowych doprowadzi do sytuacji, kiedy zaniknie bezpośrednia konkurencja pomiędzy pojedynczymi przedsiębiorstwami, przeradzając się w walkę łańcuchw logistycznych, o to, kto jest w stanie szybciej wychwycić zapotrzebowanie i zrealizować je.

Zintegrowane Łańcuchy Logistyczne to inaczej zarządzanie przepływem zasobw w łańcuchach logistycznych, opartych na sieci wspłpracujących aplikacji rozmieszczonych w poszczeglnych węzłach łańcucha, sterowanych zdarzeniami (np. zakupem towaru przez klienta, potwierdzeniem odbioru dostawy itd.) i opartych na procesach biznesowych, rozciągających się wzdłuż całego łańcucha a nie ograniczających się do jednej organizacji.

Koncepcja ta zakłada odejście od systemw wykorzystywanych wyłącznie przez departament logistyki lub pojedyncze przedsiębiorstwo na rzecz rozwiązania umożliwiającego wspłpracę często rżnych aplikacji logistycznych w kooperujących organizacjach, doprowadzając do powstania Zintegrowanego Łańcucha Logistycznego. Możliwość wspłpracy aplikacji logistycznych wszystkich uczestnikw łańcucha, nie tylko następujących po sobie węzłw, pozwala usprawnić przepływ zasobw, m.in. dzięki eliminacji konieczności wielokrotnego przetwarzania informacji oraz pełniejszej wspłpracy uczestnikw, co prowadzi do gwałtownego zwiększenia tempa obrotu materiałowego w łańcuchu.Przyjmuje się, że łańcuchy powinny wspierać elektroniczną wymianę dokumentw (EDI – Electronic Data Interchange) oraz elektroniczny handel (EC – Electronic Commerce), m.in. umożliwiając przetwarzanie zamwień przychodzących poprzez Internet, cechę, na ktrą coraz częściej będzie się zwracać uwagę przy wyborze firmowego systemu logistycznego.W miarę zacieśniania się wspłpracy uczestnikw łańcucha logistycznego, znaczenia nabierać będą formy bieżącej wymiany danych. Zauważalnie wzrośnie ilość informacji potrzebnych do prawidłowej pracy systemu logistycznego, przesyłanych pomiędzy kooperującymi firmami a także wewnątrz przedsiębiorstw. Aby poradzić sobie z klasyfikacją tych ogromnych ilości danych, Zintegrowane Łańcuchy Logistyczne będą musiały być wyposażone w inteligentne funkcje filtrowania napływającego strumienia informacji, na podstawie ich kontekstu, określanego zwykle po stronie nadawcw. Ta cecha wymusza daleko idącą otwartość wspłpracujących ze sobą aplikacji logistycznych.W celu ograniczenia zbytecznych operacji będą stosowane mechanizmy przepływw roboczych (workflow management) wykraczających poza pojedyncze przedsiębiorstwa.Kolejne etapy dochodzenia do Zintegrowanych Łańcuchw Logistycznych:1. Automatyzacja przetwarzania i orientacja na procesy.

Pierwszym krokiem na drodze do CLS jest automatyzacja procesw w ramach przetwarzania transakcji, takich jak przyjmowanie zamwienie, wystawianie rachunkw, rozliczanie produkcji itd. Automatyzacja powinna rwnież objąć wprowadzenie kodw paskowych oraz komunikacji EDI. Wiele amerykańskich i zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw wkroczyło w tą fazę na początku lat dziewięćdziesiątych.

2. Optymalizacja procesw.

Przedsiębiorstwa znajdujące się w tej fazie wychodzą poza zbieranie danych i zaczynają się zastanawiać jak uprościć i zoptymalizować procesy biznesowe. Głwne tematy poruszane na tym etapie to m.in.: Jak zarządzać pracę? Jak organizować przestrzeń roboczą w rżnych skalach? Jak optymalizować transport? Większość przedsiębiorstw znajduje się obecnie właśnie w tej fazie.

3. Integracja kanałw

Faza ta polega na łączeniu systemw wspomagania zarządzania rżnych przedsiębiorstw, aby umożliwić wsplne sterowanie przepływem towarw, usług i informacji. Celem tej fazy jest redukcja cykli składających się na kompletny proces wytwarzania i dystrybucji wyrobw, na skutek rozciągnięcia procesw biznesowych na całą długość kanału logistycznego.

Szczeglnie predestynowane do wprowadzania rozwiązań tego typu są przedsiębiorstwa, ktre:

1. potrzebują przetwarzać znaczne ilości danych od wielu kooperantw a wyniki muszą być dokładne i szybko uzyskiwane

2. uczestniczą w programach bieżącego uzupełniania zapasw [Continuous Replenishment Planning (CRP)] (np. JIT) lub innych przedsięwzięciach wymagających wsplnego podejmowania decyzji przez uczestnikw łańcuchaJuż jednak lepsze zorganizowanie przepływu informacji pomiędzy stosowanymi aplikacjami logistycznych pozwala skrcić cykl obrotu materiałw o przynajmniej 50%.W znacznej części przedsiębiorstw produkcyjnych przepływ informacji pomiędzy aplikacjami odbywa się wyłącznie raz dziennie, na koniec dnia roboczego. Jeżeli informacje muszą zostać przetworzone przez kilka oddzielnych aplikacji, proces przetwarzania zlecenia znacząco się wydłuża. Aby zlikwidować to opźnienie, nie trzeba zmieniać aktualnie używanych systemw, lecz jedynie zorientować je wokł procesw – zintegrować.Przedsiębiorstwa zamierzające wprowadzić system wspomagania zarządzania w ramach zintegrowanego łańcucha logistycznego, powinny wziąć pod uwagę nast. zagadnienia:

? Proces

Zarządzanie w ramach łańcucha dostaw oznacza wyjście poza granice organizacji i koordynację działań w ramach poszczeglnych funkcji: finanse, projektowanie wyrobw, zakupy, produkcja, zarządzanie zapasami, dystrybucja itd. Proces produkcyjny jest tu ujmowany od dostawcw po odbiorcw. Na zarządzanie łańcuchem dostaw składają się dwa nierozłączne elementy: działania operacyjne i komercjalizacja. Działalność operacyjna koncentruje się na optymalizacji dostarczania dbr, usług i informacji, podczas gdy komercjalizacja polega na koncepcji produktu lub usługi i stworzeniu konkretnego towaru. Zaniedbanie ktregoś z elementw uniemożliwia pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w koncepcji zarządzania w ramach łańcucha logistycznego.

? Optymalizacja

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje optymalizację dostaw produktw od dostawcy surowcw do końcowego odbiorcy gotowego wyrobu. Optymalizacja ta wymaga dokonywania wyborw pomiędzy kosztami, jakością i czasem. W zależności od przedsiębiorstwa, decyzje dot. optymalizacji mogą obejmować projektowanie wyrobu, wytwarzanie, dystrybucję, transport i zagadnienia związane z dostawcami.

? Obszar zastosowań

Tradycyjnie, zarządzanie łańcuchem dostaw było uważane za specyficzne dla produkcji dbr konsumpcyjnych. Usługi i informacje były pomijane. Aktualne podejście do zarządzania w ramach łańcucha logistycznego nie tylko dopuszcza optymalizację dostawy usług i informacji, ale często traktuje te ostatnie jako wartość dodaną, mającą kluczowy wpływ na całość procesu. Kolejne tradycyjny pogląd zakładał, że informacje płynęły wyłącznie w przeciwnym kierunku niż towary i usługi. Ponieważ informacja sama w sobie staje się produktem lub elementem zwiększającym wartość towaru, obecnie uważa się, że także ona może płynąć w tym samym kierunku.

? Zakres

Łańcuch logistyczny jest definiowany w skali branż lub rynkw a nie pojedynczego przedsiębiorstwa. Dostawca jest definiowany jako odrębne dostarczyciel produktw, usług i informacji, ktry zajmuje się ich wytwarzaniem i dostawą. Klient to odrębny użytkownik produktu, usługi lub informacji, ktry albo używa jej sam (end-user) lub też wykorzystuje jako płprodukt (przeznaczony do dalszej obrbki) lub towar (przeznaczony na sprzedaż).2.3. ECR – Efektywna Obsługa KonsumentaAutomatyzacja przepływu informacji daje efekty ekonomiczne tylko wtedy gdy jest połączona z jednoczesnym usprawnieniem przepływu towarw. Na stykach kontaktw z partnerami handlowymi występują nieefektywne operacje przekazywania informacji o towarach, jak i samych towarw. Prace nad analizą tych barier zarwno między partnerami handlowymi jak i wewnętrznych doprowadziły do wypracowania strategii Efektywnej Obsługi Klienta (ECR). Pod pojęciem obsługi klienta rozumie się punktualność i pewność dostaw produktw do klientw zgodnie z ich oczekiwaniami. Zapewnienie wyższego poziomu obsługi klienta tzn. pewności, że klient otrzyma potrzebny towar w sklepie wiąże się z utrzymywaniem wysokich zapasw, jest więc bardzo kosztowne. Strategia ECR bazuje na wspłpracy w pewnej kategorii towarw wszystkich partnerw z łańcucha dostaw, przełamuje istniejące bariery nieefektywności i pozwala na podniesienie poziomu obsługi klienta z jednoczesnym obniżeniem zapasw i kosztw. Działania w ramach ECR skupiają się na zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania i środkw technicznych w celu obniżenia kosztw w całym obrocie towarowym pewnej kategorii towarw i dostarczeniu klientowi tańszych i lepszych produktw w odpowiednim miejscu i czasie.Przy obecnej organizacji handlu każdy z uczestnikw łańcucha dostaw sam musi prognozować popyt i utrzymywać odpowiedni poziom zapasw. Po wdrożeniu ECR strumień informacji płynie poprzez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw i wywołuje płynny przepływ towarw od linii produkcyjnej do punktu sprzedaży bez tworzenia niepotrzebnych zapasw.Rysunek 4. Organizacja dystrybucji obecnie i wg ECRECR jest strategią funkcjonowania łańcuchw dostaw produktw częstego zakupu, ktra uczyniła dystrybucję polem skutecznej walki konkurencyjnej. ECR łączy partnerskimi więzami przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, ktrych zgodna wspłpraca w całym łańcuchu dostaw prowadzi do osiągania wsplnych korzyści.Strategia ECR polega na włączaniu się wszystkich uczestnikw łańcucha dostaw we wspłpracę na bazie szybkiej i dokładnej informacji z punktw sprzedaży przesyłających dane w uzgodnionym standardzie informatycznym. Informacja ta jest podstawą planowania procesw produkcyjnych, dystrybucji, analizy rynku i wzajemnych rozliczeń.

ECR integruje zarządzanie popytem z zarządzaniem łańcuchem dostaw.CO UZYSKUJE SIĘ W ZAMIAN ?

• lepsze planowanie produkcji i sprzedaży

• zmniejszenie zapasw we wszystkich ogniwach łańcucha

• skrcenie czasu przepływw

• eliminację zbędnych kosztw

• wyeliminowanie transakcji papierowych

• podniesienie poziomu obsługiKoncepcja ECR wspiera się na trzech filarach:

• zapewnieniu wymaganego poziomu obsługi

• eliminacji kosztw, ktre nie dodają wartości

• maksymalizacji efektw i eliminacji barier w całym łańcuchu dostawECR obejmuje cztery głwne procesy w łańcuchach dostaw, gdzie powstaje wartość dodana:

• Efektywne Zarządzanie Asortymentem Sklepowym - działania, ktrych celem jest optymalizacja ilości pozycji w danym asortymencie produktw oferowanych klientowi, ich rodzajw, wielkości, odmian, ilości miejsca na płkach sklepowych.

• Ciągłe Uzupełnianie Zapasw - działania zmierzające do eliminacji wysokich stanw zapasw poprzez ciągłe uzupełnianie produktw zsynchronizowane z ich sprzedażą.

• Efektywna Promocja - prowadzenie działań promocyjnych, na ktre klienci zareagują oraz eliminowanie nieefektywnych działań promocyjnych podnoszących zapasy oraz nie wpływających na decyzje nabywcze klientw.

• Efektywne Wprowadzenie Nowego Produktu- działania zmierzające do udoskonalania procesu wprowadzania nowego produktu i ograniczania związanych z tym kosztw.ECR wykorzystuje metody zarządzania, rozwiązania organizacyjne oraz narzędzia i technologie redukujące koszty i czas, ktre powstały w następstwie intensywnego rozwoju technik i technologii informatycznych:

• międzynarodowe standardy identyfikacji towarw, usług, miejsc lokalizacji (kody kreskowe)

• automatyczną identyfikację opartą na kodach kreskowych w całym łańcuchu dostaw

• elektroniczną wymianę danych (EDI) eliminującą transakcje papierowe

• komputeryzację i informatyzację punktw sprzedaży (POS)

• zintegrowane systemy informatyczne

• przeładunek kompletacyjny (cross docking) - organizację dystrybucji polegającą na przeładowywaniu towarw bez ich składowania i zatrzymaniu w ruchu jedynie na czas niezbędny do kompletacji, zmiany postaci ładunku itp. do ich dalszej dystrybucji do odbiorcw.ECR jest szansą dla przedsiębiorstw dążących do zwiększenia efektywności działania oraz poszukujących drg dalszego rozwoju. ECR jest także doskonałym narzędziem dla restrukturyzacji określonych sektorw rynku wewnętrznego w procesie jego transformacji do wymagań wolnego handlu.2.4. Wirtualna integracjaWirtualna integracja oznacza skoncentrowanie się na potrzebach klientw, przyspieszeniu obrotw zapasami, bliskiej wspłpracy z dostawcami podzespołw oraz przerzuceniu czynności nie należących do głwnego strumienia działalności.

Przykładem takiego podejścia jest firma Dell, zajmująca się montażem komputerw, ktra doszła do wniosku, że przez zastosowanie wirtualnej integracji można osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną.

Dell sprzedaje komputery bezpośrednio – poprzez swoich przedstawicieli handlowych, a ostatnio coraz więcej przez Internet. Produkcja jest sterowana składanymi zamwieniami i prognozami sprzedaży w ramach poszczeglnych grup docelowych (klienci indywidualni, rząd, przedsiębiorstwa, edukacja itd.). Na podstawie planu produkcji uzupełniane są zapasy podzespołw. Taka procedura pozwoliła skrcić cykl obrotu zapasami do kilkunastu dni, co w przypadku przemysłu komputerowego, napędzanego przez bardzo szybkie zmiany w technologii, pozwala szybciej reagować na rynkowe trendy – można wcześniej wprowadzać nowości, oraz zmniejsza ryzyko zamrożenia kapitału w elementach, ktre bardzo szybko tracą na wartości. Niektre elementy, jak na przykład monitory, ktre dla Della produkuje Sony, w ogle nie trafiają do jego zakładw. Kiedy jednostka centralna jest gotowa, jest przekazywana firmie kurierskiej DHL. W tym samym czasie, Sony wysyła monitor, ktry DHL łączy z przesyłką od Della i przekazuje dalej. W ciągu 24 godzin gotowy zestaw trafia do odbiorcy. Granice pomiędzy dostawcami, producentami i sprzedawcami zacierają się .Następny krok, na ktry powoli decydują się najodważniejsi, to całkowita rezygnacja z samego procesu wytwarzania i dystrybucji, w zamian za co można się skoncentrować na śledzeniu potrzeb klientw, projektowaniu wyrobw i ich marketingu. Jest to podejście zwane wirtualnym wytwarzaniem opisane w następnym punkcie.

2.5. Wirtualne wytwarzanieW ostatnich latach pojawiła się koncepcja tzw. wirtualnego wytwarzania (virtual manufacturing). Wirtualne wytwarzanie polega na wykorzystaniu zewnętrznych zasobw przy produkcji wyrobw. Przy takim podejściu przedsiębiorstwo zatrzymuje funkcje projektowe i marketingowe, natomiast produkcja, częściowo lub w całości, jest powierzana firmie zewnętrznej.

Wirtualny producent może szybko wchodzić i wychodzić z rynku, zmieniać profil produkcji itd., gdyż nie ograniczają go znaczne koszty związane z tworzeniem infrastruktury produkcyjnej – koszty budowy zakładu wytwrczego, jego utrzymania itd. Przy odpowiednio wysokim stopniu integracji aplikacji wirtualnego producenta i podwykonawcy, ten pierwszy może praktycznie nie odczuwać braku własnej bazy produkcyjnej.Niestety ta tak wygodna sytuacja posiada rwnież wady, ktre przedsiębiorstwo rozważające wirtualną produkcję musi wziąć pod uwagę, np.:• Wirtualny producent staje się silnie zależny od podwykonawcy. Jego wiarygodność, marka, jakość wyrobw itd. są zależne od rzetelności podwykonawcy.

• Wirtualny producent musi powierzyć podwykonawcy swą technologie, a podwykonawca musi dysponować stosowną, by sprostać wymaganiom zleceniodawcy. Po pierwsze implikuje to pytania dot. bezpieczeństwa tajemnic firmy produkującej wirtualnie, a po drugie – ogranicza pole zastosowania koncepcji wirtualnej produkcji do wyrobw, ktre pod względem technologicznym nie odbiegają w znaczący sposb od tych, dotychczas obecnych na rynku – muszą istnieć wykonawcy, ktrzy byliby w stanie zrealizować zamwienie.

• Jeżeli produkcja wykonywana dla wirtualnego producenta stanowi niewielki procent wartości całkowitej produkcji podwykonawcy, problemy podwykonawcy najprawdopodobniej znacznie silniej odbiją się na produkcji zleconej niż podstawowej.Przewiduje się mianowicie, że do 2001 roku, 10% spośrd wszystkich wytwrcw będzie sprzedawać raczej swoje moce produkcyjne, niż konkretne produkty, korzystając przy tym z zaawansowanych, zintegrowanych modeli planowania i ustalania terminarzy produkcyjnych.

2.6. OutsourcingOutsourcing jest to strategia polegająca na zlecaniu usług logistycznych na zewnątrz, jednocześnie rezygnując z własnych struktur logistycznych.

W panującej obecnie sytuacji przedsiębiorstwa są zmuszone do tego, by koncentrować się przede wszystkim na dziedzinach, ktre są domeną ich działania. Patrząc perspektywicznie outsourcing stanowi drogę do obniżki kosztw, gdyż utrzymywanie małych, mało profesjonalnych działw zajmujących się działalnością pomocniczą jest często o wiele bardziej kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług, przy rwnoczesnym rozbudowaniu struktury organizacyjnej mnożącej pożerające zysk koszty oraz zmniejszającej elastyczność w funkcjonowaniu firmy. Tego typu relikty spotkać można jeszcze przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach państwowych, sięgających swoimi korzeniami gospodarki centralnie zarządzanej, kiedy to w sytuacji permanentnych brakw i niewydolności rynku wskazanym było wewnętrzne zabezpieczenie każdej dziedziny działalności firmy.Coraz częściej spedytorzy starają więc wypełnić tę niszę rynkową, oferując klientom serwis polegający na zarządzaniu dostawami i gospodarką magazynową przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych oraz rozszerzając paletę swoich usług o dodatkowe czynności, takie jak: etykietowanie, kontrola zapasw, a nawet obsługa księgowa dostaw.Outsourcing w dziedzinie logistyki ma kilka form:

1) kompletny outsourcing w zakresie logistycznym - spedytor przejmuje całość zadań logistycznych firmy;

2) przejęcie magazynu zleceniodawcy przez spedytora;

3) osobiste zarządzanie magazynem przez zleceniodawcę i przekazywanie skomisjonowanych już przesyłek do systemu dystrybucyjnego spedytora.PODSUMOWANIEObecny rynek i wymogi strategii marketingowych wymagają zmian w prowadzeniu działalności produkcyjnej przedsiębiorstw. Konieczne jest odejście od strategii produkcji zorientowanej na wydajność, o wiele istotniejsze w planowaniu strategicznym staje się zorientowanie na płynny przepływ materiałw w zależności od asortymentu produkcji, produkcję wg zleceń klientw, w systemie ciągłym oraz w partiach uwzględniających potrzeby klientw przy jednoczesnej minimalizacji kosztw. Zmiany te podyktowane są nie tylko wymogami rynku, ale także nową technologią. Osiągnięcie elastyczności procesw produkcyjnych jest możliwe w warunkach nowych rozwiązań informacyjnych i kooperacyjnych. Przy podejmowaniu decyzji strategicznych trzeba uwzględniać nie tylko możliwości i interesy własnego przedsiębiorstwa, ale także sytuację na rynku, a więc dostawcw i odbiorcw.

Po erze MRP, ktra rozpoczęła się pod koniec lat sześćdziesiątych, nadchodzi właśnie czas Zintegrowanych Łańcuchw, ktre powszechnie są uważane za rozwiązania o potencjalnie największych możliwościach uzyskiwania oszczędności i, generowania zyskw.LITERATURA:1. Promocja strategii efektywnej obsługi klienta według koncepcji ECR (Efficient Consumer Response), Zespł Technologii Informacyjnej, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;

2. Materiały Klubu ECR;

3. Zagadnienia logistyczne w zintegrowanych pakietach wspomagających zarządzanie, Maciej Janiec;

4. Informacje z serwera Instytutu Logistyki i Magazynowania.


Przykadowe prace

Romantyzm jako formacja kulturowa. Romantyzm w Polsce

Romantyzm jako formacja kulturowa. Romantyzm w Polsce 1. Ramy chronologiczne Polskiego romantyzmu. 1822- wydanie ballad i romansw A. Mickiewicza 1864- koniec epoki. Klęska powstania styczniowego. 2. Walka narodowowyzwoleńcza naczelnym hasłem polskiego romantyzmu. 1830- powstanie listopadowe i jego kl...

Słońce

Słońce Słońce jest najbliższą nam gwiazdą i ma wpływ na wszystkie zjawiska przyrodnicze na Ziemi. Co ciekawe, wśrd gwiazd niczym szczeglnym się nie wyrżnia. Jest żłtym karłem. Charakteryzuje się przeciętnymi rozmiarami, masą, temperatur...

Indie-życie w cieniu Himalajw

Indie-życie w cieniu Himalajw 1.Indie- Indie leżą w Azji Południowej między Morzem Arabskim a Oceanem Indyjskim. Od płnocy są ograniczone przez pasma grskie: Karakorum i Himalaje. Zajmują płwysep Indyjski, zwany często subkontynentem co podkreśla wielkość i zn...

Prawa Człowieka

Prawa Człowieka 1.PRAWA CZŁOWIEKA - prawa ktore przysluguja kazdemu czlowiekowi niezaleznie od plci, wieku, wyksztalcenia, a wynikajace z samego faktu, iz jest sie czlowiekiem. Oznacza to, że prawa człowieka są 1. powrzechne są także : 2.przyrodzone - co oznacza, że przys ...

Pedeutologia

Pedeutologia PEDEUTOLOGIA Pedeutologia : wiedza o nauczycielu, dział pedagogiki ktry zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi nauczycieli tj.; - ich osobowość - doboru do zawodu - statusu i kompetencji - kształcenia i doskonalenia - pracy zawodowej ETAPY ROZWOJU PEDEUTO...

Układ Słoneczny

Układ Słoneczny Ciałem centralnym, skupiającym prawie całą (99,85%) masę Układu Słonecznego, jest Słońce, obiegane przez 9 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Przez planety tradycyjnie rozumie się większe ciała obiegaj...

Rzymianie mistrzami budownictwa

Rzymianie mistrzami budownictwa Rzym został założony w roku 753 p.n.e. jak głosi legenda przez Romulusa. . Igrzyska… ? Zainteresowanie, szczeglnie prostego ludu, budziły igrzyska , podczas ktrych gladiatorzy toczyli krwawe walki. Igrzyska odbywały się w amfiteatrach , jed...

List Jana Chryzostoma Paska do rodzicw z wyprawy do Danii

List Jana Chryzostoma Paska do rodzicw z wyprawy do Danii Wielce wielmożni, towarzysze doli i niedoli wszelkiej, najmilsi moi Rodzice! Rad jestem niezmiernie, że mogę do was ten list wystosować z moich odległych wojaży.Dużo już czasu minęło, jak los mnie popchnął...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry