• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka ruchu turystycznegoCharakterystyka ruchu turystycznego
charakterystyka ruchu turystycznegoW literaturze poświęconej turystyce można spotkać wiele definicji ruchu turystycznego. Cechą wsplną tych teorii jest określenie ruchu turystycznego jako przemieszczania się ludzi. Często autorzy podkreślają, iż jest to przemieszczanie się niewymuszone przez czynniki zewnętrzne i odnosi się do określonego obszaru, kierunku oraz okresu w ktrym trwa.

G. Gołembski charakteryzuje ruch turystyczny jako ogł dobrowolnych, czasowych przemieszczeń przestrzennych poza miejsce stałego zamieszkania, podejmowanych dla realizacji celw rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych.

Natomiast według T. Łobożewicza i G. Bieńczyka, ruch turystyczny jest zjawiskiem złożonym i umożliwia bardzo rżnorodny podział według rżnych kryteriw. Najczęściej używanym kryterium podziału ruchu turystycznego jest czas trwania pobytu.

W podziale tym wyrżnia się ruch turystyczny:

? pobytowy,

? wycieczkowy,

? wypoczynek świąteczny.

Taki podział pozwala określić ruch turystyczny jako zjawisko społeczne polegające na czasowym przemieszczaniu się osb lub rzesz ludzkich z miejsca stałego pobytu w inne miejsce. Ogł rżnorodnych form podrży wynika z indywidualnych potrzeb nie związanych jednak z celami zarobkowymi.

Ruch turystyczny prezentuje więc określony co do wielkości, struktury oraz rozmieszczenia

w czasie i przestrzeni popyt na dobra i usługi turystyczne. Upraszczając problem można powiedzieć, że kiedy człowiek wybiera się w gry, to mwimy, że uprawia turystykę. Jeśli wędrujących po grach są tysiące, to mamy do czynienia z ruchem turystycznym.

T. Łobożewicz dokonał podziału ruchu turystycznego z uwzględnieniem formy podrży, celu i czasu trwania działalności turystycznej (Rys.1).Rys.1. Podziału ruchu turystycznego z uwzględnieniem formy podrży, celu i czasu trwania działalności turystycznej

Źrdło: T.Łobożewicz, G.Bieńczyk, Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001, s.88S. Wodejko natomiast rozrżnił kryteria podziału ruchu turystycznego na opisujące podrż turystyczną i opisujące jej uczestnikw (tab.1,tab.2, tab.3).Tab. 1. Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące podrż turystyczną

Kryteria opisujące podrż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego

Cel podrży ? turystyka wypoczynkowa

? turystyka poznawcza

? turystyka kwalifikowana

? turystyka w interesach

? turystyka zdrowotna

? turystyka motywacyjna

? turystyka etniczna

? turystyka wiejska

? turystyka ekologiczna

? turystyka religijna i pielgrzymkowa

Źrdło: B.Meyer (red.), Obsługa…, tamże s. 42Tab. 2. Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące podrż turystyczną

Kryteria opisujące podrż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego

Charakter podrży w zależności od miejsca zamieszkania ? ruch krajowy

? ruch zagraniczny

w zależności od czasu


Przykadowe prace

Kultura wczesnego Średniowiecza w Europie i Polsce.

Kultura wczesnego Średniowiecza w Europie i Polsce. W kulturze średniowiecznej europy szczeglnie wyodrębniły się dwa głwne ideały ktre były symbolem owych czasw .Był to Bg i rycerz. Kultura się bardzo diametralnie zmieniła od czasw antycznego Rzymu i Grecji. ...

Prometeizm w "Dziadach" część III.

Prometeizm w "Dziadach" część III. Prometeizm ("Dziady" cz. III Adama Mickiewicza) to stanowisko etyczne uznające za ideał moralny postępowanie jednostki majce na celu dobro większych grup społecznych lub całej ludzkości. Wszystkie działania Konrada maj&...

Alienacja rynkw finansowych

Alienacja rynkw finansowych Alienacja ( wyobcowanie) rynkw finansowych oznacza ich oderwanie od rzeczywistej gospodarki w skali narodowej, regionalnej i międzynarodowej. Zjawisko to powstało w miarę wzrostu roli kapitału finansowego w życiu gospodarczym wielu krajw. Nasiliło się w latach 70-...

Przedsiębiorstwa państwowe, spłdzielnie, spłka prawa cywilnego i osobowa.

Przedsiębiorstwa państwowe, spłdzielnie, spłka prawa cywilnego i osobowa. Przedsiębiorstwo państwowe-jest samodzielnym i samo finansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe ...

Podatki

Podatki Wedle najbardziej rozpowszechnionej definicji podatek to: pieniężne, przy?musowe, oglne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa lub innych związkw publicznoprawnych, (Np. samorządw). Ważny jest pieniężny charakteru podatku, gdyż w praktyce występ...

Elektrownie jądrowe - jeden z najlepszych wynalazkw ludzkości.

Elektrownie jądrowe - jeden z najlepszych wynalazkw ludzkości. Czy elektrownia jądrowa to korzystny dla człowieka wynalazek? Jakie są plusy a jakie minusy tego typu elektrowni. Wreszcie – czy są bezpieczne i wydajne? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w moim r...

Pisarstwo Ignacego Krasickiego. Gatunki, styl, bohaterowie i tematy.

Pisarstwo Ignacego Krasickiego. Gatunki, styl, bohaterowie i tematy. Ignacy Krasicki był najwspanialszym polskim reprezentantem polskiego oświecenia. Jego teksty mają charakter klasycystyczny, według ktrego literatura miała za zadanie uczyć i moralizować ludzi. Pisarz już za życia zo...

Wyposarzenie apteczki domowej

Wyposarzenie apteczki domowej Apteczka domowa powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw lekw, ził, materiałw opatrunkowych sprzęt trwały. W celu łatwego odnalezienia potrzebnego leku, zawartość apteczki należy podzielić na kilka części. Miej dostępne, bard...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry