• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka ruchu turystycznegoCharakterystyka ruchu turystycznego
charakterystyka ruchu turystycznegoW literaturze poświęconej turystyce można spotkać wiele definicji ruchu turystycznego. Cechą wsplną tych teorii jest określenie ruchu turystycznego jako przemieszczania się ludzi. Często autorzy podkreślają, iż jest to przemieszczanie się niewymuszone przez czynniki zewnętrzne i odnosi się do określonego obszaru, kierunku oraz okresu w ktrym trwa.

G. Gołembski charakteryzuje ruch turystyczny jako ogł dobrowolnych, czasowych przemieszczeń przestrzennych poza miejsce stałego zamieszkania, podejmowanych dla realizacji celw rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych.

Natomiast według T. Łobożewicza i G. Bieńczyka, ruch turystyczny jest zjawiskiem złożonym i umożliwia bardzo rżnorodny podział według rżnych kryteriw. Najczęściej używanym kryterium podziału ruchu turystycznego jest czas trwania pobytu.

W podziale tym wyrżnia się ruch turystyczny:

? pobytowy,

? wycieczkowy,

? wypoczynek świąteczny.

Taki podział pozwala określić ruch turystyczny jako zjawisko społeczne polegające na czasowym przemieszczaniu się osb lub rzesz ludzkich z miejsca stałego pobytu w inne miejsce. Ogł rżnorodnych form podrży wynika z indywidualnych potrzeb nie związanych jednak z celami zarobkowymi.

Ruch turystyczny prezentuje więc określony co do wielkości, struktury oraz rozmieszczenia

w czasie i przestrzeni popyt na dobra i usługi turystyczne. Upraszczając problem można powiedzieć, że kiedy człowiek wybiera się w gry, to mwimy, że uprawia turystykę. Jeśli wędrujących po grach są tysiące, to mamy do czynienia z ruchem turystycznym.

T. Łobożewicz dokonał podziału ruchu turystycznego z uwzględnieniem formy podrży, celu i czasu trwania działalności turystycznej (Rys.1).Rys.1. Podziału ruchu turystycznego z uwzględnieniem formy podrży, celu i czasu trwania działalności turystycznej

Źrdło: T.Łobożewicz, G.Bieńczyk, Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001, s.88S. Wodejko natomiast rozrżnił kryteria podziału ruchu turystycznego na opisujące podrż turystyczną i opisujące jej uczestnikw (tab.1,tab.2, tab.3).Tab. 1. Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące podrż turystyczną

Kryteria opisujące podrż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego

Cel podrży ? turystyka wypoczynkowa

? turystyka poznawcza

? turystyka kwalifikowana

? turystyka w interesach

? turystyka zdrowotna

? turystyka motywacyjna

? turystyka etniczna

? turystyka wiejska

? turystyka ekologiczna

? turystyka religijna i pielgrzymkowa

Źrdło: B.Meyer (red.), Obsługa…, tamże s. 42Tab. 2. Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące podrż turystyczną

Kryteria opisujące podrż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego

Charakter podrży w zależności od miejsca zamieszkania ? ruch krajowy

? ruch zagraniczny

w zależności od czasu


Przykadowe prace

Dyktando z polskiego

Dyktando z polskiego Dzisiaj był naprawdę piękny dzień. Za oknem leciała gżegżłka. Na lekcji chemii robiliśmy doświadczenie ze srebrzystą rtęcią i płmetalami. Nagle wybuchł pożar. Spalił się bukszpan, ktry rsł na parapecie. N...

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzednika państwowego

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzednika państwowego Urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązkw pracownika. Ustawa rżnicuje przewinienia według ciężaru gatun...

Lebenslauf

Lebenslauf Ich heisse Agata und ich wurde am 5.Februar 1984 in Nowa Dęba geboren. Nach Abschluss der Grundschule in Nowa Dęba habe ich meine Lehre auf dem Lyzeum begann. Die Lyzeum habe ich mit dem Abitur beendet. Jetzt mochte ich Germanistick zu studieren. In der Ferienzeit bin ich zu meine Cousine gegangen. Ich habe...

Prezentacja (znane osoby z niemiec)

Prezentacja (znane osoby z niemiec) Prezentacja wykonana jest w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 Presentation. Jest ona polsko-niemiecka. Została oceniona na 6. (Do pobrania w załączniku, załącznik jest spakowany, jeśli nie czyta ktryś wyrazw wystarczy zmienić czcionkę.) ...

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Uprawnienia związane z rodzicielstwem UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM W Europie standardy ochrony kobiet i dzieci wytycza Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Podstawowe zapisy zawarte w karcie, ktre dotyczą ochrony kobie...

Was bedeutet fr dich Erfolg?

Was bedeutet fr dich Erfolg? Der Erfolg heute ist berall zu sehen. Es gibt immer mehr erfolgreiche Leute und immer mehr Frauen wollen Kariere in der Arbeit machen und erfolgreich sein. Die Geschftsleute sind die ganze Zeit hinter dem Geld her und fr die ist ihr Vermgen der Erfolg. Andere Menschen erzielen Erfolg der nicht mit G...

Die Sommerferien -czas perfekt

Die Sommerferien -czas perfekt Ich mag Sommerferien, weil ich viel Zeit fur meine Bekannten und fur meine Interessen habe. Diese Ferien habe ich an der Ostsee verbracht. Ich habe dort viele interessante Sachen gemacht. Ich habe in der Sonne gelegen und habe mich gesonnt. ich habe Muscheln und Bernsteine gesammelt oder einfach S...

Ideały epoki - święci.

Ideały epoki - święci. Hagiografia-"żywoty świętych" dla świętych? Idealne wzorce dla pobożnych czy raczej unikaty- " wyborowy korpus, ktry bronił stale od wewnątrz zagrożonych fortpoczt chrześcijaństwa, tarcza chroniąca miasta odpierająca nieprz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry