• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Charakter...

Nawigacja

Charakterystyka ruchu turystycznegoCharakterystyka ruchu turystycznego
charakterystyka ruchu turystycznegoW literaturze poświęconej turystyce można spotkać wiele definicji ruchu turystycznego. Cechą wsplną tych teorii jest określenie ruchu turystycznego jako przemieszczania się ludzi. Często autorzy podkreślają, iż jest to przemieszczanie się niewymuszone przez czynniki zewnętrzne i odnosi się do określonego obszaru, kierunku oraz okresu w ktrym trwa.

G. Gołembski charakteryzuje ruch turystyczny jako ogł dobrowolnych, czasowych przemieszczeń przestrzennych poza miejsce stałego zamieszkania, podejmowanych dla realizacji celw rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych.

Natomiast według T. Łobożewicza i G. Bieńczyka, ruch turystyczny jest zjawiskiem złożonym i umożliwia bardzo rżnorodny podział według rżnych kryteriw. Najczęściej używanym kryterium podziału ruchu turystycznego jest czas trwania pobytu.

W podziale tym wyrżnia się ruch turystyczny:

? pobytowy,

? wycieczkowy,

? wypoczynek świąteczny.

Taki podział pozwala określić ruch turystyczny jako zjawisko społeczne polegające na czasowym przemieszczaniu się osb lub rzesz ludzkich z miejsca stałego pobytu w inne miejsce. Ogł rżnorodnych form podrży wynika z indywidualnych potrzeb nie związanych jednak z celami zarobkowymi.

Ruch turystyczny prezentuje więc określony co do wielkości, struktury oraz rozmieszczenia

w czasie i przestrzeni popyt na dobra i usługi turystyczne. Upraszczając problem można powiedzieć, że kiedy człowiek wybiera się w gry, to mwimy, że uprawia turystykę. Jeśli wędrujących po grach są tysiące, to mamy do czynienia z ruchem turystycznym.

T. Łobożewicz dokonał podziału ruchu turystycznego z uwzględnieniem formy podrży, celu i czasu trwania działalności turystycznej (Rys.1).Rys.1. Podziału ruchu turystycznego z uwzględnieniem formy podrży, celu i czasu trwania działalności turystycznej

Źrdło: T.Łobożewicz, G.Bieńczyk, Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001, s.88S. Wodejko natomiast rozrżnił kryteria podziału ruchu turystycznego na opisujące podrż turystyczną i opisujące jej uczestnikw (tab.1,tab.2, tab.3).Tab. 1. Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące podrż turystyczną

Kryteria opisujące podrż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego

Cel podrży ? turystyka wypoczynkowa

? turystyka poznawcza

? turystyka kwalifikowana

? turystyka w interesach

? turystyka zdrowotna

? turystyka motywacyjna

? turystyka etniczna

? turystyka wiejska

? turystyka ekologiczna

? turystyka religijna i pielgrzymkowa

Źrdło: B.Meyer (red.), Obsługa…, tamże s. 42Tab. 2. Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące podrż turystyczną

Kryteria opisujące podrż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego

Charakter podrży w zależności od miejsca zamieszkania ? ruch krajowy

? ruch zagraniczny

w zależności od czasu


Przykadowe prace

Osterfest

Osterfest Ostern ist das Fest zur Auferstehung Christi. Ich und meine Familie haben Ostereier gemalt. Wir haben Postkarten geschicht. Meine Mutter und meine Oma haben Speisen zubereitet und się haben Kuchen gebacken. Am Samstag habe ich Speisen gewidmet. Zu das Krbchen habe ich: Brot, Eier, Wurst, Salz, Kuchen gesteckt. An...

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa? Każde państwo i każdy ustrj polityczny mają swoje wady. Nie zawsze jednak możliwe jest wprowadzenie reform, ktre rozwiązałby problem i zmieniły złą sytuację w kraju. Wtedy najczę"...

Metody w pracy socjalnej

Metody w pracy socjalnej SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Wieki Średnie- charakterystyka wybranego okresu historycznego w Pedagogice Socjalnej I.1 Święty Franciszek- buntownik i miłośnik Boga I.2 Święty Tomasz- wielki rycerz i obrońca Kośc...

Transformacja ustrojowa w Polsce – moja ocena przemian

Transformacja ustrojowa w Polsce – moja ocena przemian Upadając komunizm nie zakończył bynajmniej problemw świata, ale je otworzył. Porządek świata przez te pięćdziesiąt lat od wojny oparty był na dwubiegunowym układzie sił, walce i rywalizacji dwu świa...

Akt administracyjny

Akt administracyjny 1) Pojęcie Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutkw prawnych. (Wyłącza się więc generalne, oglne akty administracji, jak rozporządzenia i zarz&#...

Psychologiczny rozwj człowieka dorosłego

Psychologiczny rozwj człowieka dorosłego Rozrżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka. W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swj plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, oglna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dą&...

System partyjny Hiszpanii

System partyjny Hiszpanii Cała Praca znajduje się w załączniku. W pracy tej znajdziecie opis systemu partyjnego, trochę informacji o Hiszpanii, o systenmie politycznym, no i oczywiście opis samych partii. Dobrym punktem tej pracy jest opis systemu wyborczego i tła ostatnich wyborw...

Biografia - Franois Boucher, Jacques-Louis Dawid, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven

Biografia - Franois Boucher, Jacques-Louis Dawid, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven Malarze i kompozytorzy: Franois Boucher francuski malarz, grafik i dekorator, ktry był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rokoka. Wywodził się ze skromnego środowiska, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry