• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Charakte...

Nawigacja

Charakterystyka SofoklesaCharakterystyka Sofoklesa
Sofokles - urodził się w 469 roku p.n.e., był greckim poetą, tragikiem, był drugi w porządku chronologicznym z wielkiej trjki tragikw greckich (Ajschylos, Eurypides). Sofokles urodził się w Kolonos pod Atenami, jako syn płatnerza Sofilosa. W 480 roku p.n.e. podczas uroczystości dziękczynnych z okazji zwycięstwa Aten nad Persami pod Salaminą miał jako szesnastoletni chłopiec przewodzić chrowi młodzieży (był przewodnikiem chru). Działalność Sofoklesa przypada na okres rozkwitu Aten, na czasy Kimona i Peryklesa. Poeta brał czynny udział w życiu państwowym : był dwukrotnie strategiem, członkiem komisji, ktrej zadaniem było przeprowadzenie zmian w konstytucji ateńskiej, był także kapłanem jednego z herosw – lekarzy. Sofokles wierzył ponadto w boską sprawiedliwość – Dike, czuwającą nad moralnym ładem świata. Wcześnie zdobył popularność i uznanie jako poeta tragiczny; pierwsze zwycięstwo odnisł w 468 roku p.n.e., mając za jednego z przeciwnikw Ajschylosa. Ogłem odnisł osiemnaście (według niektrych źrdeł dwadzieścia) zwycięstw, napisał około 120 tragedii i dramatw satyrowych. Znamy około 70 tytułw tragedii i osiemnaście dramatw satyrowych. Z tej liczby zachowało się jedynie siedem tragedii :- Antygona (wystawiona w 443 roku p.n.e.),

- Krl Edyp (wystawiona w 429 roku p.n.e.),

- Elektra,

- Ajas,

- Trachinki,

- Filoktet (wystawiona w 409 roku p.n.e.),

- Edyp w Kolonie (wystawiona w 401 roku p.n.e. po śmierci poety, przez jego wnuka,

Sofoklesa Młodszego).Ponadto w papirusach z Oksyrynchos odnaleziono spory fragment dramatu satyrowego pod tytułem “Tropiciele. Sofokles dawał staranną ekspozycję w prologu, ktry u niego jest już uzasadniony psychologicznie; dialog jest urozmaicony przez zręczne łączenie długich mw (rezeis) z wymianą krtkich zdań (stichomythia). Sofokles pierwszy miał zerwać z przestrzeganą przez Ajschylosa zasadą obejmowania w tetralogii (trzy tragedie i dramat satyrowy) jednego tematu; zaczął tworzyć tetralogie, w ktrych każda tragedia stanowiła zamkniętą w sobie całość. Tragedia Sofoklesa oddalała się od monumentalności tragedii Ajschylosa, nie osiągnęła jednak jeszcze realizmu, jaki reprezentuje dopiero tragedia Eurypidesa. Sofokles ma także wielkie zasługi w zakresie techniki wystawiania dramatu: przede wszystkim wprowadził trzeciego aktora, dzięki czemu ograniczona została rola chru, a rozszerzył się dialog i rozbudowana została akcja tragedii; podnisł liczbę chrzystw z dwunastu do piętnastu; miał także, według świadectwa Arystotelesa, wprowadzić dekoracje sceniczne. Styl, język i metryka Sofoklesa odznaczają się klasycznym umiarem, poeta unikał wszelkiej skrajności. Twrczość Sofoklesa kontynuował jego syn Iofon oraz Sofokles Młodszy – wnuk poety, syn Agatona – syna Sofoklesa i hetery Theoris. Tragedie Sofoklesa były popularne głwnie za jego życia, odżyły w czasach renesansu; szczeglne zainteresowanie wzbudziły w XIX wieku zwłaszcza w Niemczech; tłumaczone na wiele językw do dziś grywane są na scenach na całym świecie. Pierwszy polski przekład zachowanych tragedii Sofoklesa (Węclewskigo) pochodzi z 1875 roku, ostatni (Morawskiego) z 1916 roku, nowe wydanie pochodzi z 1969 roku. Poeta Zmarł w 406 roku p.n.e.


Przykadowe prace

Zjazd gnieźnieński i jego znaczenie

Zjazd gnieźnieński i jego znaczenie Głwną przyczyną zjazdu gnieźnieńskiego była śmierć biskupa Pragi Wojciecha. Był to książę czeski z rodu Sławkownicw, biskup praski, ktry w italskim klasztorze Monte Cassino postanowił zrzec się godnośc...

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka. Bakteria to mikroskopijne organizmy jednokomrkowe lub tworzące zespoły niezrżnicowanych komrek, łączone z sinicami w wyodrębnione krlestwo organizmw Monera, dla ktrych charakterystyczny jest brak właściwego jądra i pod...

Elektrotechnika magnetyzm. Podstawowe zjawiska w polu magnetycznym.

Elektrotechnika magnetyzm. Podstawowe zjawiska w polu magnetycznym. 1. Wielkości opisujące pole magnetyczne i ich interpretacja fizyczna. 2. Reguły opisujące własności magnetyczne 4. Podstawowe prawa dla obwodw 5. Paramagnetyki i diamagnetyki. 6. Charakterystyka ferromagnetykw. ...

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Z dniem 1 stycznia 2001 roku weszły w życie ustawy mające fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorczości i obrotu gospodarczego w Polsce. Konstrukcja art. 2 Prawa działalności gospodarczej nawiązuje do konstrukcji art. 2 ustaw...

Makroekonomia-ściąga

Makroekonomia-ściąga Mam nadzieję, że ta ściąga będzie pomocna. Zawarta jest w niej tylko i wyłącznie teoria. Ekonomia- nauka poddająca analizie sposb podejmowania decyzji gospod. społ. do realizacji celw konsumpcyjnych i produkcyjnych, oraz badająca nast...

Byronizm, wallenrodyzm, prometeizm, werteryzm wyjaśnij pojęcia odwołując się do przykładw literackich.

Byronizm, wallenrodyzm, prometeizm, werteryzm wyjaśnij pojęcia odwołując się do przykładw literackich. Byronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (ktry przypomina nieco romantyczny) oraz bohaterami jego powieści poetyckich, m.in. ...

Hołd pruski - sukces czy porażka?

Hołd pruski - sukces czy porażka? Tematem mojej pracy jest rozważenie konsekwencji hołdu lennego złożonego przez Albrechta Hohenzollerna, mistrza zakonu krzyżackiego, Zygmuntowi Staremu, aby jednak mistrz mgł to uczynić musiał stać się władcą świeckim, p...

Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona Przeciwpożarowa POŻARY W LASACH, PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, SPOSOBY GASZENIA POŻARW W LASACH… Lasy mimo bezcennej wartości dla środowiska, życia człowieka, są niszczone. Ich istnieniu zagrażają przede wszystkim: wylesienia, przemysł, hu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry